Afgelopen Symposia

Onderzoek naar Vaktherapie: de oogst van het laatste decennium

05 / 11 / 2021

© Sam Janssen

 

Op vrijdag 5 november 2021 organiseren het lectoraat Vaktherapie en de Coöperatie KenVaK (Kennisontwikkeling Vaktherapie) het symposium ‘Onderzoek naar Vaktherapie: de oogst van een decennium’. Op deze dag wordt de focus gericht op het onderzoek dat de afgelopen tien jaar binnen de Vaktherapie is verricht.

In centrale lezingen en een middagprogramma met workshops willen we met dit symposium een moment markeren om terug te blikken,

Meer info

MOOV-on symposium

02 / 07 / 2021

 

 

Het online zoekportaal is gelanceerd, de leermaterialen rondom onderzoekend vermogen zijn toegevoegd en staan online. We zijn klaar voor de volgende stap! We willen elkaar ontmoeten om nu echt een kijkje in elkaars keuken te nemen, onderwijspareltjes met elkaar te delen en elkaar te inspireren om meer uit ons lesmateriaal te halen. Hoe geven de vijf hogescholen voor vaktherapie het onderwijs rondom onderzoekend vermogen vorm? 

Meer info

Oratie en symposium prof. dr. Susan van Hooren

05 / 10 / 2018

Op vrijdag 5 oktober 2018 wordt de oratie van prof. dr. Susan van Hooren gehouden. Voorafgaand vindt een symposium plaats bij Zuyd Hogeschool èn Open Universiteit in Heerlen.

Tijdens het symposium kunt u de vaktherapeutische interventies ervaren en inzichten opdoen hoe deze interventies een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke ontwikkeling of hulpvragen van cliënten. Tevens wordt in de middag gereflecteerd op actuele thema’s in de zorg aan mensen met psychische problematiek en de wijze waarop inzichten vanuit de vaktherapie van waarde zijn.

Meer info

Mini-symposium Evidence based vaktherapie

14 / 03 / 2018

Voorafgaand aan de promotie: ‘Effects of Art Therapy. The Case of Personality Disorders cluster B/C’ van Suzanne Haeyen.

Dit mini-symposium is een aanloop op de promotie van Suzanne Haeyen, die stipt om 16:30 uur die middag zal plaatsvinden in de aula aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens dit mini-symposium staat de kennisontwikkeling van vaktherapie centraal. Dit wordt belicht vanuit een nationaal en internationaal perspectief. Wat heeft deze kennisontwikkeling opgeleverd?

Meer info

Week van de Vaktherapie – KenVaK on the road 2 t/m 8 oktober 2017

06 / 10 / 2017

Tijdens de week van de vaktherapie zullen er ook vanuit KenVaK allerlei bijdragen zijn. Je kunt ons vinden bij allerlei activiteiten in het land. Dit wordt gebundeld in KenVaK on the road. We willen hiermee vaktherapie en het onderzoek ernaar breed onder de aandacht brengen. Wil je weten waar je ons kunt vinden? Klik op deze link.

Meer info

Conferentie Krachten gebundeld!

10 / 06 / 2017

Kennisontwikkeling vaktherapieën – coöperatief een brug slaan tussen onderzoek en praktijk.

Op zaterdag 10 juni 2017 vond de conferentie ‘Krachten gebundeld!’ plaats voor alle professionals, studenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in vaktherapeutische behandelingen.
De betekenis van onderzoek voor de vaktherapeutische praktijk was die dag een belangrijke focus. De conferentie bood de mogelijkheid om state-of-the-art kennis te horen over behandelingen en onderzoek, nieuwe ervaringen op te doen in workshops en te kunnen netwerken met collega’s en onderzoekers.

Meer info

Studiedag Stay tuned: De betekenis van de werkalliantie voor de praktijk van vaktherapeuten binnen de gesloten jeugdzorg

12 / 12 / 2016

De afgelopen jaren werd meer inzicht verkregen in de betekenis van de werkalliantie bij vaktherapeuten en hun jongeren binnen de gesloten jeugdzorg. Deze betekenis blijkt generieke elementen te bevatten, maar ook enkele specifieke elementen, relevant vanuit de vaktherapeutische discplines. Deze specifieke elementen hebben alles te maken met de middelen die een vaktherapeut inzet. De vraag is nu nog hoe dit bijdraagt aan het verstevigen van het behandelresultaat en wat precies ertoe doet voor het bevorderen van de ontwikkeling van de jongeren.

Meer info

Choreographies of Change

15 / 10 / 2016
20161015 Logo symposium

 

On October 15th, 2016 a special symposium will be held in Maastricht (NL). It follows from the dissertation research performed by dance therapist Rosemarie Samaritter at the University of Hertfordshire (UK) in 2015. At the symposium four invited speakers from the fields of philosophy, neuroscience, arts therapy research and dance therapy will present their takes on the development of social attunement capacities in young people and children with autism.

Meer info

Mastersymposium Vaktherapie, meesterlijk onderzocht d.d. 10 juni 2016

10 / 06 / 2016

Op 10 juni 2016 organiseren wij ons jaarlijkse mastersymposium in Amersfoort. Tijdens deze dag zullen studenten van de Master of Arts Therapies hun onderzoeken uit de doeken doen via presentaties.
De dag is bedoeld voor vaktherapeuten, docenten, studenten en andere geïnteresseerden.

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Aan het mastersymposium zijn geen kosten verbonden.

Er zijn 5 accreditatiepunten toegekend. Een certificaat wordt enkel uitgereikt indien u de gehele dag aanwezig bent geweest.

Meer info

Studiedag Stay tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren

30 / 05 / 2016

De laatste tijd wordt steeds meer ingezet op het toepassen van evidence based behandelingen. De nadruk wordt daarin sterk gelegd op de behandeling zelf, terwijl de wijze waarop de therapeut afstemt op zijn cliënt, hoe er een relatie wordt opgebouwd en hoe er met de cliënt wordt gewerkt weinig aandacht krijgt. Zeker binnen de gesloten jeugdzorg lijkt dit een belangrijke succesfactor voor een positieve ontwikkeling van de jongere. Tijdens deze studiedag zullen deze thema’s nader worden uitgediept.

Meer info

Symposium ‘Kunsten in de zorg’

26 / 11 / 2015

De actuele veranderingen in de zorg leiden ertoe dat de huidige focus van de zorg sterk bij de instrumentele kant ligt, terwijl de behoefte aan mensgerichte zorg en het vergroten van het welbevinden groot is. De inzet van kunsten in de zorg biedt duidelijke mogelijkheden om in die behoefte te voorzien. Tijdens deze middag zal u worden meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen rondom de inzet van kunsten in de zorg.

Meer info

Sterk in Samenwerk

07 / 12 / 2015

In het kader van het project ‘Stay tuned’ en ‘(Be)Leef in de wijk’ organiseert KenVaK op maandag 7 december 2015 in Utrecht een studiedag voor vaktherapeuten.

Stay tuned is een door ZonMw gefinancierd project om een reeds bestaande alliantiemonitor, die de therapeutische alliantie tussen cliënt en therapeut in kaart kan brengen, om te vormen naar een ietwat specifiekere doelgroep te weten Vaktherapeuten die werken met jongeren in het gedwongen kader.

Meer info

Symposium ‘Observatie, beeldvorming en diagnostiek in de beeldende therapie’

18 / 11 / 2015

Op woensdagmiddag 18 november 2015 worden er tijdens het symposium perspectieven gegeven op beeldend therapeutische diagnostiek en wat er nodig is om dit te valideren. Tevens maakt u kennis met praktische methoden van observatie, beeldvorming en diagnostiek van de beeldende therapie. Het belooft een unieke uitwisseling tussen kunstzinnige en creatieve therapie te worden.

Bent u therapeut, docent of student kunstzinnige of creatieve therapie? Of heeft u anderszins interesse in de beeldende therapie?

Meer info

Mastersymposium ‘Linking arts therapies to science’: deelname is gratis (100 plaatsen, vol = vol)

19 / 06 / 2015

Op 19 juni 2015 organiseren wij ons jaarlijkse mastersymposium in Amersfoort (HU). Tijdens deze dag zullen studenten van de Master of Arts Therapies hun onderzoeken uit de doeken doen via presentaties en workshops. Ook is er voor anderen de gelegenheid om via een poster hun onderzoek te presenteren. De dag is bedoeld voor vaktherapeuten, docenten, studenten en andere geïnteresseerden.

Dus: maak snel je keuze(s) en schrijf je in zodat je verzekerd bent van een plekje binnen deze inspirerende dag,

Meer info

Symposium: Ontmoeten in Creatieve Therapie

05 / 06 / 2015

Verpleeghuis Bergweide te Heerlen organiseert op 5 juni 2015 het symposium: ‘Ontmoeten in Creatieve Therapie’.

Een bijzonder creatief, leerzaam, enthousiamerend programma waarin verschillende elementen van creatieve therapie (muziektherapie, muziektherapeutisch waterbed, dans/bewegingstherapie, dramatherapie, en nog veel meer) aan de orde zullen komen.
Laat u verrassen door de effecten van creatieve therapie en in hoeverre deze van betekenis kunnen zijn binnen de hulpverlening bij dementie en ouderenzorg.

Er vindt een gezamenlijke presentatie KenVaK door dr.

Meer info

E-health in beweging (Kinder- en Jeugdpsychiatrie meets Serious GameDesign)

20 / 05 / 2015

Het Games [4Therapy] project organiseert op 20 mei 2015 een middag met inspirerende sprekers en presentaties van bijzondere e-health-projecten in Utrecht.

Games [4Therapy] (G4T) bestudeert op welke manieren digital spel en spelelementen een therapie kunnen verrijken. Ambitie is een efficiëntieslag: therapietrouw verhogen en meer inzicht voor cliënten, behandelaars en betrokkenen. Na een jaar van onderzoek en experimenten door het consortium wordt in Eindhoven een serious game ontwikkeld ten behoove van CGT.

Meer info

Symposium: Hoe is het gesteld met de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland?

22 / 04 / 2015

Op woensdag 22 april 2015 houdt Xavier Moonen zijn lectorale rede als bijzonder lector Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking, onder de titel: ‘Is inclusie van mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend?’
Deze gebeurtenis wordt voorafgegaan door het symposium: Hoe is het gesteld met de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland?
De inauguratie vindt plaats door dr. C.H.E. Kwakman, lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Meer info

Studiedag met prof. dr. Cheryl Dileo

18 / 11 / 2014

Prof. dr. Cheryl Dileo in de week van 18 november 2014 een bezoek gebracht aan Nederland. Ze heeft die dag een lezing gegeven over onderzoek en een workshop over muziektherapie bij pijnmanagement.
Zie de volgende presentaties:
Music Therapy Pain Management and Entrainment
Cochrane reviews and music therapy research

Meer info
 
 
© 2015 KenVaK