Oratie en symposium prof. dr. Susan van Hooren

Op vrijdag 5 oktober 2018 wordt de oratie van prof. dr. Susan van Hooren gehouden. Voorafgaand vindt een symposium plaats bij Zuyd Hogeschool èn Open Universiteit in Heerlen.

Tijdens het symposium kunt u de vaktherapeutische interventies ervaren en inzichten opdoen hoe deze interventies een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke ontwikkeling of hulpvragen van cliënten. Tevens wordt in de middag gereflecteerd op actuele thema’s in de zorg aan mensen met psychische problematiek en de wijze waarop inzichten vanuit de vaktherapie van waarde zijn. De dag wordt afgesloten met de oratie uitgesproken door prof. dr. Susan van Hooren met de titel ‘Vaktherapie: doen wat werkt’.

Voor meer informatie en aanmelden klik op deze link.

Oratierede prof. dr. Susan van Hooren ‘Vaktherapie: doen wat werkt’.

Presentatie prof. dr. Xavier Moonen ‘Het versterken van de praktijk met wetenschappelijk onderzoek: perspectief vanuit de jeugdzorg en de zorg voor mensen met (licht) verstandelijke beperkingen’.

Presentatie prof. dr. Giel Gutschemaekers ‘Werken aan positieve gezondheid, of toch niet?’.

05 / 10 / 2018

 
 
© 2015 KenVaK