Contact

Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK)

Postadres
Zuyd Hogeschool
Postbus 550
6400 AN Heerlen

Bezoekadres
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Telefoon
0031 (0)45 400 64 84

E-mail
kenvak@zuyd.nl