Beeldende kracht: observatie in beeldende therapie

Een onderzoek van:

Dr. Ingrid Penzes-Driessen, Prof. dr. Susan van Hooren

Beeldend therapeutische observatie en diagnostiek heeft als belangrijkste doel om zicht te krijgen op het psychisch functioneren van de cliënt. Zodoende kan er worden besloten óf en waarom beeldende therapie geïndiceerd is en welke doelen er geformuleerd kunnen worden. Dit ondersteunt de beeldend therapeut in het toepassen van díe beeldend therapeutische interventies die bijdragen aan het verbeteren van het psychisch welbevinden van de cliënt. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van kennis omtrent de relatie tussen psychisch functioneren en hoe deze tot uitdrukking komt in de beeldende vormgeving van de cliënt. Begrippen als eigenschappen van het beeldend materiaal, materiaalhantering, materiaalbeleving, beeldend product en hun onderlinge samenhang spelen hierbij een centrale rol.

De promotor is prof. dr. Giel Hutschemaekers, Radboud Universiteit Nijmegen. De copromotoren zijn dr. Susan van Hooren en dr. Ditty Dokter.

Promotie beeldende therapie 12 maart 2020: je bent van harte welkom!

Op donderdag 12 maart 2020 om 12.30 uur zal Ingrid Pénzes haar proefschrift “Art form and mental health. Studies on art therapy observation and assessment in adult mental health” verdedigen in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is een openbare aangelegenheid, dus je bent van harte welkom bij deze verdediging.

Centraal in haar proefschrift stond de vraag óf en hoe in de beeldende therapie geestelijke gezondheid van volwassen cliënten gerelateerd is aan de beeldende kunstvorm; hoe kan dot worden geobserveerd en welke betekenis kan hieraan worden toegekend? Deze vraag werd gesteld omdat veel beeldend therapeuten ervan uitgaan dat er een relatie is tussen de beeldende kunstvorm en de geestelijke gezondheid; door cliënten middels de methodische toepassing van de beeldend materialen en technieken nieuwe, of andere ervaringen op te laten doen, worden processen in gang gezet ten behoeve van verandering, ontwikkeling, acceptatie of stabilisatie. Deze gedachtegang betekent ook dat aspecten van geestelijke gezondheid zichtbaar worden in de beeldende kunstvorm. Maar is dat eigenlijk wel zo? En zo ja, worden deze aspecten dan zichtbaar in het beeldend proces, in het beeldend product, of beide? En welke aspecten van de geestelijke gezondheid worden dan zichtbaar? Het onderzoek levert evidentie die tot nu toe ontbrak voor de veronderstelde relatie tussen de beeldende kunstvorm en de geestelijke gezondheid van de cliënt. Hiermee levert dit onderzoek een bijdrage aan de onderbouwing van beeldende therapie en geeft richting aan de wijze waarop beeldend therapeuten de kunstvorm kunnen observeren en interpreteren in termen van geestelijke gezondheid. Nieuwsgierig geworden? Kom de 12e naar Nijmegen.

Wilt u het proefschrift lezen? Klik dan hier of hier.

 

 

 

 
 
© 2015 KenVaK