Beeldende kracht: observatie in beeldende therapie

Een onderzoek van:

Beeldend therapeutische observatie en diagnostiek heeft als belangrijkste doel om zicht te krijgen op de geestelijke gezondheid van de cliënt. Zodoende kan er worden besloten óf en waarom beeldende therapie geïndiceerd is en welke doelen er geformuleerd kunnen worden. Dit ondersteunt de beeldend therapeut in het toepassen van díe beeldend therapeutische interventies die bijdragen aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid van de cliënt. Dit onderzoek is gericht op hoe geestelijke gezondheid tot uitdrukking komt in de beeldende vormgeving.

Het onderzoek, onder begeleiding van promotor prof. dr. Giel Hutschemaekers, Radboud Universiteit Nijmegen en co-promotoren prof. dr. Susan van Hooren en dr. Ditty Dokter, is inmiddels afgerond.

Wilt u het proefschrift “Art form and mental health. Studies on art therapy observation and assessment in adult mental health” lezen? Klik dan hier of hier.

Vragen? Neem contact op met Ingrid Penzes.

 
 
© 2015 KenVaK