Over KenVaK

KenVaK is een lectoraat waar zes hogescholen aan participeren, te weten Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, NHL-Stenden Hogeschool, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Leiden. KenVaK is sinds 2017 vormgegeven in een coöperatie. Externe partners in lopend onderzoek zijn onder andere GGNet, Mondriaan GGZ, Koraal Groep, Idris, STEVIG, Trimbos Instituut, Open Universiteit, Maastricht University, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam. KenVaK stemt het onderzoeksbeleid intensief af met de Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB en participeert onder andere in de nieuwe structuur van de FVB rondom kennisinnovatie. KenVaK kan worden beschouwd als een netwerkorganisatie en staat onder leiding van Dr. Anna-Eva Prick. Binnen dit netwerk is ook de bijzondere leerstoel ‘Vaktherapie’ aan de Open Universiteit ingebed, waar prof. dr. Susan van Hooren invulling aan geeft. Sinds september 2014 kent KenVaK ook een bijzonder lector, in de persoon van prof. dr. Xavier Moonen. Dit bijzonder lectoraat heeft de titel ‘Inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking’ en wordt gefinancierd door de Koraal Groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De missie van KenVaK is om kennis te vermeerderen op het gebied van vaktherapie, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs en het professioneel handelen in de praktijk. Dit leidt tot drie doelen:

  1. het vergroten van de kennis omtrent vaktherapie (zoals bijvoorbeeld het onderzoeken van de werking van diverse vaktherapeutische interventies),
  2. het implementeren van deze nieuwe kennis in het onderwijs en het professionaliseren van docenten,
  3. het implementeren van nieuwe kennis in de praktijk en het bevorderen van de deskundigheid van vaktherapeuten in de praktijk (bij- en nascholing).

Het uitgebreide onderzoeksprogramma van KenVaK.

Wil je meer weten over de coöperatie bekijk dan dit interview met Susan van Hooren, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Vaktherapie.

JAARVERSLAGEN:
Jaarverslag KenVaK 2017-2018.
Jaarverslag KenVaK 2018-2019.
Jaarverslag KenVaK 2019-2020.

Jaarverslag KenVaK 2020-2021.


INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Dr. Esa Ala-Ruona, Finland
Prof. dr. Cheryl Dileo, USA
Dr. Ditty Dokter, UK
Dr. Margaret Hills de Zárate, UK
Prof. dr. David Read Johnson, USA
Dr. Vicky Karkou, UK
Prof. dr. Sabine Koch, Germany
Prof. dr. Lisa Hinz, USA
Prof. dr. Helen Payne, UK
Prof. dr. Diane Waller
Dr. Nisha Sajnani
Prof. dr. Jorg Fachner

Bijeenkomst International Advisory Board in Alcala 11 september 2019:
Programma
Presentatie Susan van Hooren  (KenVaK – IAB meeting Alcala)
Presentatie Suzanne Haeijen – Vicky Karkou (Randomised Controlled Trial)
Presentatie Celine Schweizer – Liesbeth Bosgraaf (We do science not clients? Arts Therapies Research through small-n designs)
Presentatie Sabine Koch – Rosemarie Samaritter (Research Methods: Arts based Research)


Bijeenkomst International Advisory Board in Krakow 13 september 2017:

Programma
Presentatie Susan van Hooren (KenVaK – IAB meeting Krakow)
Presentatie Celine Schweizer (Core elements in art therapy with children 6-12 with autisme spectrum disorder
Presentatie Lisa Hinz (Future directions in research)


Bijeenkomst International Advisory Board in Parlermo 16 september 2015:

Programma
Presentatie Susan van Hooren (KenVaK – IAB meeting Palermo)
Presentatie Ina van Keulen – Simone Kleinlooh (Innovations in Dance Movement Therapy)
Presentatie Manon Verdonschot – Martina de Witte ((Be)leef in de wijk)
Presentatie Suzanne Haeyen (Effects of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B-C)
Presentatie Celine Schweizer (What Works in Art Therapy with Children with Autism Spectrum Disorders)
Presentatie Lisa Hinz (Methodologies in Art Therapy Research)
Presentatie Sabine Koch (Research Perspectives in Arts Therapies – Focus Active factors and a theory model)
Presentatie Vicky Karkou (Research in Arts Psychotherapies – Some Directions)
Presentatie Annemiek Vink (Music therapy working together for outcome!)
Presentatie Nisha Sajnani (Research on the Link Between Training and Research)
Presentatie Ditty Dokter (KenVaK International Advisory Board)

20150916 International Advisory Board