decorative circles decorative circles decorative circles

Jaarverslag KenVaK 2019-2020

Inclusief bijzonder lectoraten ‘Inclusie van mensen met licht verstandelijke beperking’ en ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’.

Scroll verder!
Introductie

KenVaK is een lectoraat en landelijke coöperatie waaraan zes hogescholen participeren met opleidingen gericht op een of meerdere vaktherapeutische beroepen.

Bekijk de video voor meer informatie!

Logo van Zuyd hogeschool Logo van hogeschool Utrecht Logo van hogeschool Leiden Logo van NHL stenden Logo van HAN university Logo van Codarts Rotterdam
Onze missie en doelen

De missie van KenVaK is om kennis te vermeerderen op het gebied van vaktherapeutische behandelingen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs van de betrokken hogescholen en het professioneel handelen in de praktijk. Dit leidt tot de volgende drie doelen:

Doel 1

Het vergroten van de kennis omtrent vaktherapeutische behandelingen. Zoals bijvoorbeeld het onderzoeken van de werking van diverse vaktherapeutische interventies.

Doel 2

Het implementeren van deze nieuwe kennis in het onderwijs en het professionaliseren van docenten.

Doel 3

Het implementeren van nieuwe kennis in de praktijk en het bevorderen van de deskundigheid van vaktherapeuten in de praktijk.

Ten behoeve van dit laatste doel wordt intensief afgestemd met de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Bijzonder lectoraten
decorative foto van lachende mensen foto van Prof. dr. Xavier Moonen

Aangezien verstandelijk gehandicaptenzorg een belangrijk domein is voor vaktherapie, is binnen het lectoraat een bijzonder lectoraat gepositioneerd gericht op inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit bijzonder lectoraat wordt vormgegeven samen met Koraal. Prof. dr. Xavier is bijzonder lector.

In 2018 is dit bijzonder lectoraat verlengd op basis van een geactualiseerd werkplan 2018-2022. In 2019-2020 werden gezamenlijke activiteiten met het bijzonder lectoraat (RAAK-Publiek project ‘(Be)Leef in de wijk’ en een promotietraject) gecontinueerd en zijn opgenomen in dit jaarverslag.

decorative decorative foto van bijzonder lector dr. S. Haeyen

Per 1 september 2019 is door de HAN, GGNet en Zuyd Hogeschool een bijzonder lectoraat ingesteld op het thema ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ (VTPS). Bijzonder lector is dr. S. Haeyen. Het bijzonder lectoraat valt organisatorisch onder de HAN. Ten behoeve van dit bijzonder lectoraat werd een inhoudelijk werkplan opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst.

Hierin is de verbinding tussen KenVaK en dit bijzonder lectoraat expliciet tot uitdrukking gebracht en de borging van de kwaliteitszorg verlopen via het lectoraat KenVaK/Zuyd.

Wetenschappelijke
publicaties

In 2019-2020 zijn er in totaal 15 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd.

Bekijk ze allemaal

Vakpublicaties

In 2019 - 2020 zijn er in totaal 9 vakpublicaties gepubliceerd.

Bekijk ze allemaal

Overige bijdragen
en producten

Hier vind je een lijst met 22 overige bijdragen en producten. Met o.a. interviews en congressen.

Bekijk ze allemaal

Lopende
subsidieprojecten

In studiejaar 2019-2020 lopen er 8 projecten. Bekijk ze allemaal via de link hieronder.

Bekijk ze allemaal
Promoties
decorative icon
Lopende promotietrajecten

In studiejaar 2019-2020 lopen er 9 promotietrajecten. Klik op de link hieronder om meer te lezen.

Bekijk ze allemaal
decorative icon
Afgeronde promotie

In studiejaar 2019-2020 is er één promotietraject afgerond. Klik op de link hieronder om meer te lezen.

Lees meer
Impact op het onderwijs

Eén van de doelen van KenVak heeft te maken met het onderwijs, met trots presenteren wij daarom deze cijfers:

200

studenten bereikt.

50

docenten bereikt.

68

studenten betrokken
in projecten.

25

studenten gestart bij
Master Vaktherapie.

Impact op het onderwijs: MOOV-on project

Bij de vijf bacheloropleidingen Vaktherapie is er een sterke behoefte om in gezamenlijkheid een verdere kwaliteitsslag te maken betreffende onderzoeksonderwijs binnen de bacheloropleidingen Vaktherapie.

Lees meer
Bijdrage aan minoren
decorative

Meegedacht bij strategie minoren
binnen de academie Vaktherapie.

decorative

Lector heeft gastcollege gegeven
binnen de Zuyd-minor ‘De kunsten
van het zorgen’.

Internationalisering

Bijeenkomst International Advisory Board in Alcala op 11 september 2019.

logo of ecarte logo of EFD logo of EFAT
foto van meeting in Alcala
Impact op beroepspraktijk en maatschappij
boek over danstherapie
Bijgedragen aan boek over danstherapie

Dit boek is het eerste Nederlandstalige overzicht van zowel de theoretische grondslagen als de methodische werkwijzen van danstherapie.

Lees meer
boek over danstherapie
Bijgedragen aan zorgstandaard depressieve stoornissen

De zorgstandaard beschrijft goede zorg voor mensen met een depressie. Patiënt en behandelaar beslissen gezamenlijk hoe de behandeling eruit komt te zien.

Lees meer
werkboek ter kennismaking met beeldende therapie
Art works

Een (werk)boekje ter kennismaking met beeldende therapie.

Lees meer

Mondelinge bijdragen

In 2019 - 2020 zijn er meer dan 50 mondelinge bijdragen geweest. Klik op de link hieronder voor een overzicht van alle bijdragen.

Bekijk ze allemaal

Overige bijdragen

Commissies, raden, reviewer voor tijdschriften, deelnames aan leescomissies en proefschriften, bijdragen aan films, interviews en discussies.

Bekijk ze allemaal
Media
Foto van Susan van Hooren tijdens een mondelinge bijdrage
Universiteit van Nederland

Kun je jouw depressie wegdansen? Universiteit van Nederland, AIR Amsterdam.

Bekijk de video
Foto van Susan van Hooren tijdens een mondelinge bijdrage
Akwa GGZ (2019)

Interview met Suzanne Haeyen: Vaktherapie: ‘Praktijk en onderzoek versterken elkaar’.

Lees meer
logo van radio 1 logo dokters van morgen