MOOV-on: verduurzamen van onderzoeksonderwijs Vaktherapie

Een onderzoek van:

, Drs. Marc Willemsen, Liesbeth Bosgraaf, MATh, Dr. Annemarie Abbing, Esther Vis MEd, Drs. Olivier Glas

Bij de vijf bacheloropleidingen Vaktherapie is er een sterke behoefte om in gezamenlijkheid een verdere kwaliteitsslag te maken betreffende onderzoeksonderwijs binnen de bacheloropleidingen Vaktherapie. Doel van dit project is om in deze behoefte te voorzien door een gezamenlijke visie te ontwikkelen betreffende het onderzoeksonderwijs, onderwijsmaterialen te delen en deze samen verder te ontwikkelen en verduurzamen. Dit resulteert uiteindelijk in het delen van leermateriaal voor en door docenten binnen online vakcommunity onderzoeksonderwijs, de kwaliteit hiervan te borgen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen. Op termijn kunnen ook studenten aansluiten en mogelijk kunnen onderdelen beschikbaar worden gesteld voor vaktherapeuten uit het werkveld. Dit project biedt een uitgelezen kans om de behoeften vanuit deze opleidingen en de bestaande samenwerking rondom onderzoek en onderwijs op het gebied van vaktherapie een impuls te geven en meer te bestendigen. Ook sluit het naadloos aan bij de wens om zo bij toekomstige vaktherapeutische professionals het onderzoekend vermogen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen passend bij het bachelorniveau en de eigen werkcontext.

Het wordt vormgegeven door een samenwerking van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, NHL-Stenden, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit. Het ministerie van OCW financiert het project en SURF ondersteunt het proces.

Nieuwsgierig naar het zoekportaal Edusources?

Wil je een toelichting zien via een filmpje?

Klik hier voor het visiedocument.

 

 

 
 
© 2015 KenVaK