Bijzonder lectoraat – inclusie van mensen met een LVB

Het bijzonder lectoraat Inclusie van Mensen met een licht Verstandelijke Beperking is opgericht in juni 2014 met als lector Prof. dr. Xavier Moonen. Het onderzoek van het bijzonder lectoraat richt zich op de rol van de professional in relatie tot inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Het bijzonder lectoraat is ingericht door Koraal Groep te Sittard, organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Organisatorisch en inhoudelijk is dit bijzonder lectoraat ondergebracht bij het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën.

Meer informatie is te vinden op de website van het bijzonder lectoraat.

Bekijk hier het GGD interview met prof. dr. Xavier Moonen, opgenomen op 19 november 2014.