Bijzonder lectoraat – vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

Zowel vanuit de samenleving als de beroepspraktijk bestaat de behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. Wat is het effect van vaktherapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen? Het doel van het lectoraat is het versterken van de praktijk, de goede zorg voor patiënten en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben veel problemen op levensgebieden zoals relaties of werk en ondervinden ook sociale gevolgen daarvan. Ze zijn ruimschoots vertegenwoordigd binnen de GGZ. In de vaak jarenlang durende behandeling is vaktherapie één van de onderdelen. Onderzoek naar de werking en het effect van deze therapie is nog schaars. Het lectoraat ontwikkelt kennis over de werking van vaktherapie en de onderbouwing daarvan.

De HAN, GGNet/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en Zuyd Hogeschool/KenVaK hebben gezamenlijk het initiatief voor de instelling van het lectoraat genomen.

Meer informatie.