Master of Arts Therapies wordt Master Vaktherapie

De Master of Arts Therapies wordt omgedoopt naar Master Vaktherapie. Per september 2019 zal deze NVAO geaccrediteerde masteropleiding starten in Nijmegen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Zoals eerder gemeld in een nieuwsbrief wordt deze master bekostigd door het ministerie van OC&W. Dit betekent dat het collegegeld drastisch gereduceerd wordt, omdat de opleiding tegen wettelijk collegegeld kan worden aangeboden. De opleiding omvat nu 60 ECTS in plaats van voorheen 90 ECTS. Afgestudeerde bachelorstudenten kunnen nu meteen doorstromen, maar moeten wel voor 8 uur per week een werkcontext hebben of een baan als vaktherapeut waarbij opdrachten van de opleiding uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie op de website van de HAN.