Symposium: Hoe is het gesteld met de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland?

Op woensdag 22 april 2015 houdt Xavier Moonen zijn lectorale rede als bijzonder lector Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking, onder de titel: ‘Is inclusie van mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend?’
Deze gebeurtenis wordt voorafgegaan door het symposium: Hoe is het gesteld met de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland?
De inauguratie vindt plaats door dr. C.H.E. Kwakman, lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Wij hopen dat veel relaties, vrienden, collega’s en (oud-)studenten hierbij aanwezig kunnen zijn.

drs. F. Benjamins
Directeur faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool

mr. drs. R.W.M. Quik
Voorzitter van de Raad van Bestuur Koraal Groep

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Contact:
Brenda Nieuwenhuizen
Management assistente
Lectoraal Kennisontwikkeling Vaktherapieën
+31 (0)45 400 6484
brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl

22 / 04 / 2015

Spreker(s)

Naam
dr. Susan van HoorenSusan van Hooren is lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën en hoofdopleider van de Master of Arts Therapies.
dr. Wil BuntinxWil Buntinx is psycholoog, eigenaar van Buntinx Training & Consultansy en verbonden aan het Gouveneur Kremers Centrum van de Universiteit Maastricht. Hij is expert op het gebied van onderzoek naar kwaliteit in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
dr. Kitty JurriusKitty Jurrius is associate lector Niet-aangeboren hersenletsel (NA(H)-zorg op maat) bij Windesheim Flevoland en expert op het gebied van cliënt- en jongerenparticipatie.
prof. dr. Hans ReindersHans Reinders is hoogleraar Ethiek en hoogleraar Bernard Lievegoed leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar ethische vragen met betrekking tot het leven met een (verstandelijke) beperking. In het project Beelden van Kwaliteit werkt hij aan een andere manier van kwaliteitsonderzoek.
Maurice Caris, MAMaurice Caris is manager Koraal Support bij Koraal Groep. Hij adviseert bij en begeleidt (be)sturings- ethische organisatievraagstukken vanuit een dialogische (onderzoeks)opvatting.
prof. dr. Petri EmbregtsPetri Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Mensen met een verstandelijke beperking: psychopathologie en behandeling' (Departement Tranzo) en de leerstoel 'Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog' Departement Medische en Klinische Psychologie) aan de Universiteit van Tilburg. Ze doet onderzoek naar empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en van hun directe ondersteuners.

Programma

Tijd van Tot Spreker(s) Titel Presentatie(s)
10:3011:00

Ontvangst

11:0011:05dr. Susan van Hooren

Opening symposium ‘Hoe is het gesteld met de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland?’

11:0511:40dr. Wil Buntinx

International onderzoek over zorg in een instelling of ondersteuning in de samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking, de stand van zaken

Downloaden
11:4012:05dr. Kitty Jurrius

Participatief onderzoek en inclusive van mensen met een verstandelijke beperking

Downloaden
12:0512:40prof. dr. Hans Reinders

Wat te verwachten van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking?

12:4013:20

Lunchbuffet

13:2013:55Maurice Caris, MA

Betrekkelijkheid van en referentieniveaus voor professionals die werken aan inclusie van mensen met een verstandelijke beperking

13:5514:30prof. dr. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: de stand van zaken

Downloaden
14:3015:00

Pauze en ontvangst

15:0016:00dr. Xavier Moonen

Lectorale rede ‘Is inclusie van mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend?’

Downloaden
16:0016:15mr. drs. Radboud Quik

Reflecties op het bijzonder lectoraat ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ door de voorzitter van de Raad van Bestuur Koraal Groep

16:1516:30dr. Kitty Kwakman

Inauguratie van de bijzonder lector door het lid van College van Bestuur van Zuyd Hogeschool

16:3017:30

Receptie en informeel samenzijn

De video van de lectorale rede van Xavier Moonen.

Een kleine impressie van deze mooie dag, gemaakt door en met cliënten van Op de Bies Landgraaf.

 
 
© 2015 KenVaK