Mastersymposium ‘Linking arts therapies to science’: deelname is gratis (100 plaatsen, vol = vol)

Op 19 juni 2015 organiseren wij ons jaarlijkse mastersymposium in Amersfoort (HU). Tijdens deze dag zullen studenten van de Master of Arts Therapies hun onderzoeken uit de doeken doen via presentaties en workshops. Ook is er voor anderen de gelegenheid om via een poster hun onderzoek te presenteren. De dag is bedoeld voor vaktherapeuten, docenten, studenten en andere geïnteresseerden.

Dus: maak snel je keuze(s) en schrijf je in zodat je verzekerd bent van een plekje binnen deze inspirerende dag, daar wil je toch bij zijn?!

Het symposium is VOL. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

SRVB-punten zijn aangevraagd. Een certificaat wordt alleen toegekend indien je de gehele dag aanwezig bent geweest.

Contact:
Brenda Nieuwenhuizen
Management assistente
Lectoraal Kennisontwikkeling Vaktherapieën
+31 (0)45 400 6484
brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl

 

Een foto-impressie van dit mastersymposium.

De presentatie ‘De ‘Stille’ kracht van impliciet mentaliseren toont zich in het beeldend proces’ van Brigitte Plum.

19 / 06 / 2015

Programma

Tijd van Tot Spreker(s) Titel Presentatie(s)
10:0010:30

Inloop met koffie/thee

10:3010:40

Welkom

10:4011:00Isabelle Dierckx

Presentatie 1: “Playing with reality, al doende in het moment”

11:0511:25Rik Koot

Presentatie 2: “Doen (alsof) bij volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis en Neurotypische partners binnen Dramatherapie als behandeling voor relatieproblematiek”

Downloaden
11:3011:55

Posterpresentaties

12:0012:20Bert Henskens

Presentatie 3: “Het Kneedbare Brein”

Downloaden
12:2512:45Gerben Roefs

Presentatie 4: “Neurologische Muziektherapie bij Schizofrenie”

Downloaden
13:0013:45

Lunch

13:4514:45

Workshops ronde 1

14:5015:50

Workshops ronde 2

15:5016:00

Afsluiting

16:0017:00

Borrel

Voor de workshops in het middagprogramma moet je je inschrijven.

RONDE 1:

Rik Koot

Medium: Drama.

Titel: Doen (alsof) met volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis en Neuro-typische partners: van dialoog naar praktijk.

Inhoud: workshop n.a.v. presentatie ochtendprogramma: Wat zijn vragen? Hoe denk je over dit onderwerp? Welke ervaring heb jij vanuit jouw praktijk? Zomaar wat elementen die ter tafel kunnen komen. Alleen die tafel ruilen we in voor een spelvloer waar we in dialoog gaan met elkaar. Ook is er ruimte voor het ervaren van dramatherapie bij deze specifieke doelgroep.

Annette Overberg

Medium: Beeldend.

Titel: Verbale beeldende interventies die de aandacht reguleren.

Inhoud: In de Beeldende therapie is er altijd sprake van een tastbaar en zichtbaar eindproduct, tijdens het praten over dit werkstuk spelen de waarneming (de percepties) van de cliënt en de therapeut een bepalende rol.

Deze waarneming heeft invloed op de informatieverwerking.

Een cliënt met een persoonlijkheidsstoornis heeft te maken met duurzame, rigide en inflexibele patronen, die de waarneming en de informatieverwerking beïnvloeden.

Welke verbale beeldende interventies kunnen hierop invloed uitoefenen, met het effect dat de cliënt zijn informatie opnieuw kan gaan ordenen, interpreteren, betekenisgeven en integreert.

De werkvorm in deze workshop zal een beeldende activiteit zijn, waarbij ingegaan wordt op het effect van de verbale beeldende interventies.

Gerben Roefs

Medium: Muziek.

Titel: Neurologische Muziektherapie bij Schizofrenie.

Inhoud: In deze workshop krijg je te maken met verschillende muziektherapeutische technieken. Met name de neurologische muziektherapie technieken ‘MACT’ staan op de voorgrond. MACT staat voor ‘Musical Attention Control Training’. In feite doorloop je een muziektherapiebijeenkomst welke in het onderzoek als interventieprotocol is gehanteerd. Deze workshop sluit naadloos aan op de presentatie die gegeven is tijdens het ochtendprogramma.

Isabelle Dierckx en Brigitte Plum 

Medium: Beeldend.

Titel: Playing with reality, aldoende in het moment.

Inhoud: Hoe toont zich het mentaliserend vermogen in beelden werken bij mensen met Borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. Deze workshop nodigt uit om zelf beeldend aan de slag te gaan en al doende te ervaren hoe het  beeldend medium ingezet kan worden ter observatie van het  mentaliserend vermogen bij cliënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis.

Let op: deze workshop bestaat uit 2 delen waarbij het tweede deel afzonderlijk door Isabelle en Brigitte worden gegeven. Voor het tweede deel moet je dus een keuze maken tussen Isabelle haar workshop of Brigitte. Je mag en kan echter ook alleen het eerste deel of alleen het tweede deel volgen.

 

RONDE 2:

Bert Henskens

Medium: Beeldend.

Titel: Het ETC, wat doen we er mee!

Inhoud: Voortbordurend op de presentatie in het ochtenddeel: het ontwikkelen van een beeldend therapeutische interventie op basis van het Expressive Therapies Continuum (Hinz, 2009). De stand van zaken. Hoe kunnen we het ETC gebruiken om hersenrijping bij kinderen met LVB problematiek te stimuleren? We werken met enkele beeldende opdrachten zoals die ook aangeboden worden tijdens de interventie in ontwikkeling. Vervolgens bespreken we aan de hand van enkele stellingen de hypotheses van het lopende onderzoek.

Isabelle Dierckx (Let op: presentatie doorborduurt op workshopronde 1)

Medium: Beeldend.

Titel: ‘Playing with reality, aldoende in het moment

Inhoud: De deelnemers worden uitgenodigd om mee te discussiëren. Het kader voor deze discussie wordt gevormd door de opgedane ervaring  tijdens het Beeldend werken in de workshop (Deel 1). Van hieruit wordt een koppeling gemaakt naar het onderzoek: “De bijdrage van Beeldende therapie aan het diagnosticeren van het mentaliserend vermogen van cliënten met Borderline persoonlijkheidsproblematiek”. De deelnemers worden uitgenodigd hun eigen ervaring en mening uit te wisselen betreft de pro’s en contra’s van dit onderzoek.

Brigitte Plum (Let op: presentatie doorborduurt op workshopronde 1)

Medium: Beeldend.

Titel: De ‘Stille’ kracht van impliciet mentaliseren toont zich in het beeldend proces.

Inhoud: Hoe Impliciet mentaliseren in de Beeldende therapie, binnen een MBT-deeltijdbehandeling voor cliënten met een Borderlinepersoonlijkheidsstoornis kan bijdragen aan het vergroten van het mentaliserend vermogen. Een PowerPoint-presentatie over theorieontwikkeling.

Hoe Beeldende therapie naast de psychotherapie een ander medium kan bieden, om vanuit een ander perspectief het expliciet mentaliseren te bevorderen.

Onder meer aandacht voor:
o   Aansluiten bij de ontwikkeling van mentaliseren.
o   Het aanspreken van het impliciete geheugen en bijbehorende spiegelprocessen.
o   Inzet van beeldende materialen.
o   Ervaren in het moment en vandaar uit woorden vinden.
o   Het teleologisch karakter van Beeldende therapie.
o   Therapeutische relatie.

 

 
 
© 2015 KenVaK