Symposium ‘Kunsten in de zorg’

De actuele veranderingen in de zorg leiden ertoe dat de huidige focus van de zorg sterk bij de instrumentele kant ligt, terwijl de behoefte aan mensgerichte zorg en het vergroten van het welbevinden groot is. De inzet van kunsten in de zorg biedt duidelijke mogelijkheden om in die behoefte te voorzien. Tijdens deze middag zal u worden meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen rondom de inzet van kunsten in de zorg.

Deze middag wordt mede ingevuld door het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktheoriën en maakt onderdeel uit van het evenement ‘Kennis in Bedrijf’ binnen Zuyd Hogeschool te Heerlen. Aanmelden via kennisinbedrijf.nl

14.00 – 14.45 uur     Ina van Keulen
Van zorgvloed naar dansvloer: dans binnen een behandelinterventie voor
mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

Volgens een artikel in het NRC (2015) kampt 1 op de 3 patiënten in de wachtkamer van de huisarts met Somatisch Onvoldoend Verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK). Ondanks dat huisartsen de SOLK-richtlijnen volgen wordt deze categorie patiënten niet minder. Het behandelaanbod voor deze groep is nog zeer beperkt. Danstherapeuten krijgen veel te maken met deze groep patiënten en uit onderzoek blijkt het inzetten van dans effectief te kunnen zijn. Het draagt o.a. bij aan de kwaliteit van leven, mobiliteit en de symptomen zouden kunnen verbeteren. In deze presentatie wordt ingegaan op de werkzame factoren in een behandelinterventie en welke rol dans als kunstvorm hierin heeft.

15.00 – 15.45 uur     Ingrid Penzes-Driessen
De kunst van het kijken: beeldend therapeutische observatie

Hoe kijkt een beeldend therapeut naar de cliënt en zijn beeldend product in het kader van observatie en diagnostiek? Wát ziet hij dan en hoe draagt dat bij aan de zorg? Deze presentatie is gebaseerd op onderzoek vanuit KenVaK naar beeldende therapeutische diagnostiek. Kijk je mee?

16.00 – 16.45 uur     Susan van Hooren
Brein en body nader beschouwd

Is het mogelijk om veranderingsprocessen die we zien tijdens creatieve therapie zichtbaar te maken door te meten aan het lijf of aan het brein? Kan dat leiden tot nadere onderbouwing van de creatieve therapie of van andere therapieën? Kan het resulteren in innovaties voor de praktijk? Deze vragen staan centraal tijdens deze presentatie, waarin het project “Creative minds” wordt toegelicht. Binnen dit project zal een interprofessionele community of practice worden opgezet, gericht op het meten van lichaams- en breinprocessen binnen de context van (creatieve) therapie.

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

26 / 11 / 2015

 
 
© 2015 KenVaK