Studiedag Stay tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren

De laatste tijd wordt steeds meer ingezet op het toepassen van evidence based behandelingen. De nadruk wordt daarin sterk gelegd op de behandeling zelf, terwijl de wijze waarop de therapeut afstemt op zijn cliënt, hoe er een relatie wordt opgebouwd en hoe er met de cliënt wordt gewerkt weinig aandacht krijgt. Zeker binnen de gesloten jeugdzorg lijkt dit een belangrijke succesfactor voor een positieve ontwikkeling van de jongere. Tijdens deze studiedag zullen deze thema’s nader worden uitgediept.

Je zult meer kennis krijgen over:

  • de wijze waarop de behandelfase invloed heeft op de werkalliantie binnen vaktherapie en
  • de eerste resultaten van het project Stay tuned.

Ook ga je actief aan de slag rondom:

  • de relevantie van het medium in de behandelfasering en
  • de waarde voor de praktijk van praktijkgericht onderzoek.

Locatie
Volksuniversiteit ‘s-Hertogenbosch, Havensingel 24, 5211 TX ‘s-Hertogenbosch.
De ingang van het gebouw is aan de Korte Havenstraat, ‘s-Hertogenbosch, ongeveer 3 minute lopen van het Centraal Station. S.v.p. melden bij gastheer Helmuth.

Accreditatie en inschrijving
Wil je deelnemen? Schrijf je voor 23 mei 2016 in.
Inschrijving verloopt via het online aanmeldingsformulier.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze studiedag.

Voor deze dag is accreditatie aangevraagd bij de SRVB.

30 / 05 / 2016

Spreker(s)

Naam

Programma

Tijd van Tot Spreker(s) Titel Presentatie(s)
10:0010:15

Ontvangst met koffie en thee

10:1511:00Joep Hanrath

“Naar een beter begrip van het leefklimaat van de jongere in de gesloten jeugdzorg”

Joep Hanrath is sociaal werker, antropoloog en als docent/onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Zijn promotieonderzoek is verschenen onder de titel “De groepsleider als evenwichtskunstenaar”.
Traditiegetrouw staat binnen de (justitiële) residentiële jeugdzorg, opvoeding en behandeling hoog in het vaandel maar in de praktijk blijkt dit een moeilijke opgave te zijn. Onderzoek naar het dagelijks werk op de leefgroep leert ons dat leefklimaat  hierin een bijzondere positie inneemt. Het is de taak van groepsleiders om voor een veilig leefklimaat te zorgen. Maar achter dit begrip gaat een ingewikkelde micro-sociologische dynamiek schuil om tot een gewenste sociale orde te komen. Wat kan een micro-sociologisch perspectief ons bieden om leefklimaat beter te begrijpen? En wat zijn mogelijke aanknopingspunten voor de uitgangspunten van de werkalliantie?

11:0011:30Evelyn Heynen

Stand van zaken Stay tuned
Toelichting bij fase 1 en fase 2

11:3012:30Studenten Hogeschool Utrecht

De balans tussen onderzoek en praktijk – laat het ‘based’ in je los
Discussie in de vorm van estafettedebat

12:3013:15

Lunch

13:1513:30Studenten Hogeschool Utrecht en Universiteit Maastricht

Toelichting op verdiepende onderzoek naar de werkalliantie binnen vaktherapie

13:3014:00Evelyn Heynen en Susan van Hooren

Lezing over de invloed van moment van behandeling op werkalliantie binnen vaktherapeutische behandeling

14:0014:45Gemmy Willemars

Behandeling net gestart of een tijd bezig: ga je anders om met het medium en de werkalliantie?
Werkgroep

14:4515:00

Afsluiting

 
 
© 2015 KenVaK