Publications

Here you will find an overview of all publications, selected by year. By clicking on the year, you'll find the corresponding publications.

2020

Publicaties

Aalbers, S., Spreen, M., Pattiselanno, K., Verboon, P., Vink, A., & Van Hooren, S., (2020). Efficacy of Emotion-regulating improvisational music therapy to reduce depressive symptoms in young adult students: A multiple-case study design. Arts in Psychotherapy. DOI:  10.1016/j.aip.2020.101720. Gratis hier te downloaden.

Birnie, R., & Schweizer, C., (2020). Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluaties naar cliënttevredenheid. WTA, Wetenschappelijk tijdschrift autisme. Theorie en praktijk. Gratis hier te downloaden.

Bosgraaf, L., Spreen, M., Pattiselanno, & Van Hooren, S. (2020). Art Therapy for Psychosocial Problems in Children and Adolescents: A Systematic Narrative Review on Art Therapeutic Means and, Forms of Expression, Therapist Behavior and Supposed Mechanisms of Change. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.584685. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Pinho, A., Stams, G. J. Moonen, X., Bos, A. E. R., & Van Hooren, S. (2020). Music Therapy for Stress Reduction: A Systematic Review and Meta-Analysis. Health Psychology Review. DOI: 10.1080/17437199.2019.1627897. Gratis hier te downloaden.

Dokter, D, Lea-Weston, L. and Thornewood, T., (2020). Secondary traumatisation and therapist illness. In A. Chesner and S. Lykou (eds), Arts therapies and trauma. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781351066266-12.

Haeyen, S. (2020). De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie. Lectorale rede, Academie Gezondheid en Vitaliteit van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 29 Oktober 2020.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2020). How nursing home residents respond to the interactive art installation ‘Morgendauw’; a pilot study. Design for Health, 4(2). DOI: 10.1080/17483107.2017.1290701 – gratis hier te downloaden.

Pénzes, I., Willemsen, M., Bosgraaf, L., Vis, E., Glas, O., Abbing, A., Van den Broek, R., & Van Hooren, S. (2020). MOOV-on: Visie Eindniveau Onderzoekend Vermogen Bachelor opleidingen Vaktherapie. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I. (2020). Art form and mental health. Studies on art therapy observation and assessment. (Doctoral Dissertation). Nijmegen: Radboud University. ISBN: 978-94-6332-606-3. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I., van Hooren, S., Dokter, D. & Hutschemaekers, G. (2020). Formal elements of art products indicate aspects of mental health. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.572700 – gratis hier te downloaden.

Poismans, K. (juli 2020). Shared Time De ontwikkeling van een instrument voor het meten van timing in de muziektherapie met autistische kinderen. DOI: 0.13140/RG.2.2.31914.44488 – gratis hier te downloaden.

Samaritter R., Van Keulen I., Wentholt N. (red) (2020). Danstherapie: verkenningen van het werkveld. Acco Nederland. Meer informatie over dit boek.
Met bijdragen van: Susanne Aarts, Job Cornelissen, Inge Djoubate-Merkx, Amanda de Geus, Marjolein Hogeboom-Boer, Monique van den Heuvel, Renate Hoenselaar, Ina van Keulen, Julie Kil, Simone Kleinlooh, Michelle Kurzenacker, Geertje Kuipers, Amber Mans-Klop, Stephan Marchant, Annemieke Plouvier, Rosemarie Samaritter, Astrid Struijk, Kitty Veldhuis, Lianne Verstegen, Nicki Wentholt, Christina Wintels-Fivian.

Samaritter, R. & Cantell, M. (to appear in 2020). Wording the Complexity of Dance Movement Therapy. A scoping review on how dance movement therapists describe their clinical practice. In S. Chaiklin and H. Wengrower (eds), International perspectives on Dance Movement Therapy: Dance and Creative Process in Theory, Research and Practice. London: Routledge.

Schweizer, C, Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self’, an art therapy program for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders (ASD). Children and Youth Services Review. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105207. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S., De Bruijn, M., & De Graaff, T. (2020). Vaktherapeutische interventies bij mensen met een chronisch somatische aandoening: muziektherapie en beeldende therapie. In G. Pool, R. Sanderman, A. Ranchor, & F. Heuvel (Reds.). Handboek Psychologische Interventies bij Somatische Aandoeningen. Assen: Van Gorkum.

 

Presentaties/workshops/interviews

Berghs, M. (2020, maart). Posterpresentatie: Psychische klachten bij kinderen en jongeren met een TOS – Wat helpt? TaalStaal 2020 “Taal voor nu en later. Participatie van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis onder de loep”, Theater De Kom, Nieuwegein.

De Witte, M. (2020, January). When meta becomes a verb: introduction in multilevel meta-analysis. Master Music Therapy. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

De Witte, M., Van Hooren, S. , Moonen, X., & Stams, G.J. (2020, July). Effects of Music Therapy on Stress-Related Outcomes. World Congress of Music Therapy 2020 [online].

Heynen, E., Van Goor, S., & Van Hooren, S. (2020, februari). De muziektherapeutische interventie Safe & sound toegepast bij kinderen met een vluchtelingachtergrond: een procesevaluatie. Open Universiteit, Heerlen.

Kolijn, J., Haeyen, S., Hoek, P., & Van Hooren, S., (2020, april). Online webinar: `Online Vaktherapie’. Masterclasses E-health – Serie I. E-Health Specialists.

Prick, A. (2020, november). De juiste snaar met muziek. Colloquium Klinische psychologie, Open Universiteit.

Sajnani, N., Butler, J., Willemsen M. (2020, March). A scoping review of the contribution of DvT to wellbeing across the lifespan. Workshop, The 4th European DvT Conference, Akko, Israel, 19-20 maart.

Samaritter, R. (2020, februari). Danstherapie in Nederlandse klinische praktijk. Codarts Rotterdam.

Van Goor, S. & Van Hooren, S. (2020, juli). Safe & sound: a process-evaluation of a music therapeutic intervention for refugee children. World Congress of Music Therapy-online, Pretoria, South Africa.

Van Hooren, S. (2020, januari). Interview over de waarde van danstherapie. De wereld van Sofie, Radio 1 VRT Brussel.

Van Hooren, S., Abeling, D., & Penzes, I. (2020, oktober). MOOV-On: Online open delen en ontwikkelen van leermaterialen rondom onderzoekend vermogen. Onderwijs Event, Zuyd Hogeschool, online.

Van Hooren S. (2020, oktober) Interview over de effecten en mogelijkheden van Vaktherapie, door Y. Nagel voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.

Van Hooren, S, & Madani-Abbing, A., (2020, november). Evidence gap map Vaktherapie: Forenische GGZ. KFZ Symposium, Utrecht/Amersfoort.

Van Hooren, S. (2020, november). Verleidelijke vaktherapie: mogelijkheden voor POH GGZ. Symposium voor de POH GGZ, Hogeschool Leiden.

Van Hooren, S. (2020, november). Keynote tijdens Studentendag Psychologie, Open Universiteit.

Van Hooren, S. (2020, november). Vaktherapie: in actie met creativiteit, muziek, spel en beweging. Online symposium faculteit Psychologie, Open Universiteit.

Van Hooren S. (2020, november). Opname als bijdrage aan SURF onderwijsdagen 2020 ‘Samen Navigeren’, 11 en 12 november 2020.

Van Straaten, G., & Prick, A. (2020, november). Onderzoek naar de inzet van (muziek) therapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers, Jaarevent Deltaplan Dementie.

Willemsen, M., Dočkal, V., Pitre, R. (2020, March). The Po’a of training. Workshop, The 4th European DvT Conference, Akko, Israel, 19-20 maart.

 

 

 

 

 

 

 

2019

Publicaties

Aalbers, S., Vink, A., Freeman, R., Pattiselanno, K., Spreen, M., & Van Hooren, S., (2019). Development of an improvisational music therapy Intervention for young adults with depressive symptoms: An intervention mapping study. The Arts in Psychotherapy, 65, 101584. DOI: 10.1016/j.aip.2019.101584. Gratis hier te downloaden.

Blankestein, A., Van der Rijken, R., Van Eerene, H., Lange, A., Scholte, R., Moonen, X., . . . Didden, R. (2019). Evaluating the effectiveness of multisystemic therapy for adolescents with intellectual disabilities and their parents. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32, 575-590. DOI: 10.1111/jar.12551. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G. J. (2019). Effects of music interventions on stress-related outcomes: A systematic review and two meta-analyses. Health Psychology Review, 1-62. DOI: 10.1080/17437199.2019.1627897. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2019). Effecten van beeldende therapie: De casus persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C. De Psycholoog, 54(1), 10-21. Gratis hier te downloaden.

Havsteen-Franklin, D., Haeyen, S., Grant, C., & Karkou, V. (2018). A systematic review using thematic synthesis of arts therapies therapeutic actions and perceived benefits in the treatment of people with a diagnosis of cluster B personality disorder. The Arts in Psychotherapy, 63, 128-140. DOI: 10.1016/j.aip.2018.10.001. Gratis hier te downloaden.

Krantz, B., Verdonschot, M., Berghs, M., Bootsma, M., & Van Hooren, S. (2019). Samenwerking tussen vaktherapeuten en ambulante GGZ-behandelteams in de zorg voor mensen met een LVB: Resultaten uit Fase 2 en 3 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK). Bekijk hier het projectverslag online.

Schouten, K. A., Van Hooren, S. A., Knipscheer, J. W., Kleber, R. J., & Hutschemaekers, G. J. M. (2019). Trauma-focused art therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD): A pilot study. Journal of Trauma and Dissociation, 20, 114-130. DOI: 0.1080/15299732.2018.1502712. Gratis hier te downloaden.

Schweizer C. (2019). Transdiagnostische factoren: Het materiaal en de ervaring: Differentiatie naar aanleiding van onderzoek naar beeldende therapie bij kinderen met autisme. Tijdschrift voor Vaktherapie, 15(4), 40-44. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019). Consensus-based typical elements of art therapy with children with autism spectrum disorders. International Journal of Art Therapy, 24, 181-191. DOI: 10.1080/17454832.2019.1632364. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019). Evaluating art therapy processes with children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and testing of two observation instruments for evaluating children’s and therapists’ behaviour. The Arts in Psychotherapy, 66, 101578. DOI: 10.1016/j.aip.2019.101578. Gratis hier te downloaden.

Van der Wolf, E., Van Hooren, S., Waterink, W., & Lechner, L. (2019). Psychiatric and behavioral problems and well-being in gerontopsychiatric nursing home residents. Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2019.1695738. Gratis hier te downloaden.

Waterink, W., & Van Hooren, S. (2019). Predictive coding: Een verbindende theorie voor handelings- en ervaringsgericht werken binnen vaktherapeutische behandelingen. Tijdschrift voor vaktherapie, 15(3), 2-6. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2019, september). Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie. Jaarcongres LVB. Buitensociëteit, Zwolle.

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2019, december). Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie: van onderzoeksresultaten naar de praktijk van de vaktherapie. STEVIG behandelcentrum voor mensen met LVB en psychiatrische- en gedragsproblematiek. Oostrum, Nederland.

Berghs, M., Visser, C., & Van Hooren, S., (2019, October). Learning to express and regulate emotions in a playfull way using drama therapy among children with developmental language disorder [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

De Witte, M.J. (2019, June). Meta-analysis in music therapy research: from overall effects to the daily practice of the music therapist. 11th European Music Therapy Conference 2019. Aalborg University, Denmark.

De Witte, M.J. (2019, juni). Muziek interventies voor het verminderen van stress. Muziekmiddag Patyna. Sneek.

De Witte, M.J. (2019, August). When meta becomes a verb: a workshop in conducting a multilevel meta-analysis). Summer Course: clinical research methods in music sciences and interventions. University of Amsterdam, Amsterdam.

De Witte, M.J., Van Hooren, S., Moonen, X., Stams, G.J. (2019, August). Music Therapy for People with Mild Intellectual Disabilities (MID) and Stress-Related Problems. The World Congress of the International Association of the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities 2019. SEC Glasgow, UK.

De Witte, M. (2019, September). Meta-analysis in arts therapy research: from overall effects to the arts. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

De Witte, M.J. (2019, October). Effects of Music Interventions on Stress Reduction: State of the Art in Research. Movement and Music in Therapy Conference 2019. University College London, Queen Square Institute of Neurology. London, UK.

De Witte, Koppers, & Minnaard, R. (2019, oktober). Muziekinterventies om Stress te verlagen bij Pijn, Onrust en Slaapproblemen. Alumni Festival Zuyd. Zuyd University. Heerlen, Nederland.

De Witte, M.J. (2019, november). Workshop multilevel meta-analyse. Onderzoeksgroep Neuropsychologie STEVIG. STEVIG behandelcentrum voor mensen met LVB en psychiatrische- en gedragsproblematiek. Oostrum, Nederland.

De Witte, M. (dec. 2019). Inleiding in multilevel meta-analyse. Workshop onderzoeksgroep neuropsychologie. STEVIG, Oostrum.

Fachner, J. & Van Hooren, S. (2019, March). Perspectives from and challenges in music therapy research. Music, computing, and health. Lorentz Centre, Leiden.

Haeyen, S. & Pol, S. (2019, februari). De waarde van klinische psychotherapie: nieuwe inzichten, ontwikkelingen en methodieken. Lezing & Workshop NVGP, Utrecht.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, July). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. [Paper] International Art Therapy Practice/Research Conference, Londen, UK, 10-13 july.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, September). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. [Paper] ECArTE, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, October). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Prick, A., & Van Hooren, S., (2019, October). The effects of music therapy on emotional functioning in people with dementia [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Prick, A., Van Domburg, P.,  Vink, A., Zuidema, S., Schols, J., & Van Hooren, S, (2019, October). Effects of music therapy on neuropsychiatric symptoms in people with dementia: A randomized controlled trial. Paper presented at 29th Alzheimer Europe Conference, Den Haag, The Netherlands.

Samaritter, R. & Kleinlooh, S. (2019, October). Contributions of dance-/movement therapy to improve emotion regulation [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16-18 october.

Schweizer, C. (2019, maart). Behandel evaluatie van ‘Zelf in beeld’, beeldende therapie bij kinderen met autisme. Posterpresentatie, Nationaal Autisme Congres 2019, Rotterdam.

Schweizer, C. (2019, mei). De bijdrage van beeldende therapie aan het verminderen van spanningsproblemen bij kinderen met autisme in het Passend Onderwijs. Netwerktafel, Congres NJI Jeugdinonderzoek, Amsterdam.

Schweizer, C. (2019, September). What you look at and what you see. Evaluation of art therapy with children diagnosed with autism spectrum disorders. Workshop, ECArTE conference, Spain.

Van Goor, S., (2019, November). Safe and sound. International Refugees and Mental Health Conference, Athene.

Van Goor, S., (2019, november). Safe & sound. Miracles of Music, Hilversum.

Van Hooren, S. (2019, maart). Effecten en werkingsmechanismes van speltherapeutische interventies. NVVS-studiedag, CHE, Ede.

Van Hooren, S. (2019, maart). De juiste snaar met muziektherapie. Lezingronde Europees ouderenproject, Maastricht University.

Van Hooren, S., Haeyen, S., Prick, A., Samaritter, R., Kleinlooh, S., Berghs, M. (2019, October). Improving emotion regulation using arts therapies. [Symposium] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Van Hooren, S., (2019, oktober). Helpt muziektherapie? Studium Generale Open Universiteit, Heerlen.

Van Hooren, S., (2019, oktober). De waarde van muziek in de zorg: een bohemian Rhapsody? Alumnifestival VS1010: Body, Mind, and music! Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S., (2019, oktober). Kun je jouw depressie wegdansen? Universiteit van Nederland, AIR Amsterdam.

Van Hooren, S., (2019, november). Naar een evidence map Forensische Vaktherapie: volwassenen en jeugd (Keynote). Netwerkdag Forensische Vaktherapie, Poortugal.

Van Hooren, S., Moeijes, J., & Abbing, A. (2019, november). Evidence in Forensische Vaktherapie: jeugd en volwassenen (Workshop). Netwerkdag Forensische Vaktherapie, Poortugal.

Van Hooren, S. & Van Goor, S. (2019, Nov). Vaktherapie (Workshop). Landelijke studentendag Psychologie Open Universiteit, Utrecht.

Willemsen, M. (2019, januari). Express Stress. Workshop op symposium ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp. NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Willemsen, M. (2019, november). Verlies verweven in het leven. Rouw kent geen eindpunt. Dramatherapie in the picture. Congres georganiseerd door NVDT, Utrecht.

Willemsen, M. & Boorsma E. (2019, november). Express stress op school. Dag van de leerlingondersteuning: Wie breng jij in beweging? Congres georganiseerd door NVS-NVL, Utrecht.

Willemars, G. & Roefs, G. (2019, September). What can art therapy contribute to the treatment of sex offenders to reduce the risk of recidivism. ECArTE, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

 

2018

Publicaties

Abbing, A., Ponstein, A., Hoekman, J., Van Hooren, S., & Baars, E. (2018). Wetenschappelijk verantwoorde casusbeschrijvingen vragen om methodische documentatie: De ontwikkeling van een documentatiemethode gebaseerd op de CARE-AAT-richtlijn. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(3), 24-32. Gratis hier te downloaden.

Berghs, M., Verdonschot, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2018). (Be)leef in de wijk: Vaktherapie als integraal onderdeel van ambulante (FACT-LVB) behandelteam. Onderzoek & Praktijk, 16(2), 25-33. Gratis hier te downloaden.

Dumont, E., Syurina, E., Feron, F., & Van Hooren, S. (2017). Music interventions and child development: a critical review and further directions. Frontiers in Psychology, 8, 1694. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01694. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2018). Interventiebeschrijving Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep [Databank Erkende Interventies GGZ]. Utrecht: Trimbos-instituut. Bekijk hier de interventie.

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Cham: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-96773-8. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. W. (2018). Effects of art therapy: The case of personality disorders clusters B/C (Proefschrift). Radboud University, Nijmegen. Bekijk hier het proefschrift.

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L. D. (2018). Art therapy for patients diagnosed with personality disorders cluster B/C: A thematic analysis of emotion regulation from patient and art therapist perspectives. International Journal of Art Therapy, 23, 156-168. DOI 110. 080/17454832.2017.1406966. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Measuring the contribution of art therapy in multidisciplinary treatment of personality disorders: The construction of the Self-expression and Emotion Regulation in Art Therapy Scale (SERATS). Personality and Mental Health, 12, 3-14. DOI: 10.1002/pmh.1379. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Dehue, F., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Development of an art therapy intervention for patients with Personality Disorders: an intervention Mapping study. International Journal of Art Therapy, 23, 125-135. DOI: 10.1080/17454832.2017.1403458. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Efficacy of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Journal of Personality Disorders, 32, 527-542. DOI: 10.1521/pedi_2017_31_312. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study. The Arts in Psychotherapy, 58, 11-16. DOI: 10.1016/j.aip.2017.12.009. Gratis hier te downloaden.

Heynen, E., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2018). De werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in de gesloten jeugdzorg: De doorontwikkeling van een alliantiemonitor. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(4), 40-46. Gratis hier te downloaden.

Kaal, H., Moonen, X., & Nijman, H. (2018). Veelgestelde vragen over de SCIL (Factsheet 10). Leiden: Hogeschool Leiden, Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit, Expertisecentrum Jeugd. Bekijk hier de factsheet.

Knotter, M., Moonen, X., Stams, G.J., Wissink, I., & Finkenflugel, H. (2018). Contextual aspects in Dutch care for aggression incidents in people with intellectual disabilities. Submitted.

Knotter, M., Spruit, A., De Swart, J., Wissink, I., Moonen, X., & Stams, G. J. (2018). Training direct care staff working with persons with intellectual disabilities and challenging behaviour: A meta-analytic review study. Aggression and Violent Behavior, 40, 60-72. DOI: 10.1016/j.avb.2018.03.005. Gratis hier te downloaden.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2018). How groups of nursing home residents respond to “the CRDL”: a pilot study. Journal of Enabling Technologies, 12(4), 145-154. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2018). Als tijd een eeuwig raadsel is…: Time Proces Ability. Markant, 23(1), 30-33. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X., Boeschoten, J., Wissink, I., & Zweers, K. (2018). LVB? Daar kun je wat mee! Handreiking voor het werken met kinderen met Licht Verstandelijke Beperkingen in het basisonderwijs en thuis. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB. Gratis hier te downloaden.

Penzes, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2018). How art therapists observe mental health using formal elements in art products: Structure and variation as indicators for balance and adaptability. Frontiers in Psychology, 9, 1611. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01611. Gratis hier te downloaden.

Samaritter, R. (2018). The aesthetic turn in mental health: Reflections on a explorative study into practices in the arts therapies. Behavioral Sciences, 8(4), 41. DOI: 10.3390/bs8040041. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2018). Transdiagnostische factoren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(3), 34-35. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2018). Vaktherapie: Doen wat werkt (Oratie). Open Universiteit, Heerlen. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S., De Witte, M., & Prick, A. (2018). De meerwaarde van muziektherapie. Tijdschrift Positieve Psychologie, 4(2), 42-49. Gratis hier te downloaden.

Verdonschot, M., Berghs, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2018). De rol van de vaktherapeut in ambulante GGZ-behandelteams: Resultaten van het project ‘(Be)Leef in de wijk’. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(4), 6-13. Gratis hier te downloaden.

Vervoort-Schel, J., Mercera, G., Wissink, I., Mink, E., Van der Helm, P. Lindauer, R., & Moonen, X. (2018). Adverse childhood experiences in children with intellectual disabilities: An exploratory case-file study in Dutch residential care. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(10), 2136. DOI: 10.3390/ijerph15102136. Gratis hier te downloaden.

Wever-Buirsma, L. E., Reijnders, J. S. A. M., Van Hooren, S. A. H., & Knipping, A. A. (2018). De diagnostische waarde van de kloktekening als screeningsinstrument voor dementie: Onderzoek in een geheugenpolipopulatie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 13(2), 133-142. Gratis hier te downloaden.

Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies: Geïntegreerd behandelen van verlieservaringen met Developmental Transformations en varielation. In G. Claes, J. Maes, & H. Modderman (Reds.), Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie (pp. 283-286). Leuven: Acco. Klik hier voor meer informatie.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G. J. J. M. (2018). Reports of sexual abuse of children in state care: A comparison between children with and without intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43, 152-163. DOI: 10.3109/13668250.2016.1269881. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Aalbers, S. (2018). Workshop Maak en beleef muziek: Emotie-regulerende muziektherapie voor studenten met depressieve klachten. Week van de vaktherapie. NHL Stenden hogeschool: Leeuwarden.

Aalbers, S. (2018). Workshop Maak en beleef muziek: Emotie-regulerende muziektherapie voor studenten met depressieve klachten. Studiemiddag studentgezondheid. NHL Stenden hogeschool: Leeuwarden.

Abeling-Boselie, D., & Pénzes, I. (2018, November). Vaktherapie Beeldend en Adaptief vermogen. Week van de vaktherapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Abeling-Boselie, D., & Pénzes, I. (2018, Oktober). Vaktherapie Beeldend en Adaptief vermogen. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2018, November). Transdiagnostisch werken binnen vaktherapie: interventies en effecten. Studiedag Vaktherapie Pluryn. Pluryn: Jan Pieter Heije, Oosterhout.

Berghs, M. (2018, April). Dramatherapie voor jeugd met TOS (taalontwikkelingsstoornis). Masterclass ‘Sociaal emotioneel functioneren met TOS’. Siméacongres, Lunteren.

Berghs, M. & Koot, R. (2018, Oktober). We ontmoeten u graag bij dramatherapie. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Bosgraaf, L. (2018). Een evaluatie van de ArVT methode: een promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking en gedrags- en emotionele problemen. NHL Stenden en Accare, Symposium onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, 18 januari 2018, Leeuwarden.

Bosgraaf, L. (2018, Mei). Affectregulatie in beeldende therapie. Congres: Jeugd in Onderzoek, Amsterdam.

Bosgraaf, L. (2018, Juni). Beeldende therapie als behandeling voor LVB kinderen en adeloscenten met gedrags- en emotionele problemen: een narratief literatuuronderzoek naar de werkzame mechanismen van beeldende therapie volgens affect regulerende principes. Congres ‘Focus op Onderzoek’, Ede.

Butler, J., Dočkal, V., Hurd, K., Steiner, N., Willemsen, M., Zehavi, G. (2018). Foreign Forests. Europese DvT Conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Claassen, A., Haeyen, S., & Pol, S. (2018). De groep als transitionele ruimte: spiegelpaleis voor de Gezonde Volwassene. Congres Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP), Driebergen, 23 maart.

Claassen, A., Haeyen, S., & Pol, S. (2018). De groep als transitionele ruimte: spiegelpaleis voor de Gezonde Volwassene. Congres Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP), Driebergen, 23 maart.

De Knecht, S. (2018, Augustus). Het effect van beeldende therapie meetbaar maken. Interview Suzanne Haeyen, ScienceGuide. Online gepubliceerd op 30 augustus 2018. https://www.scienceguid.nl/2018/08/het-effect-van-beeldende-therapie-meetbaar-maken.

De Witte, M.J. (2018). The effect of music interventions on stress-related outcomes. 20th Nordic Art Therapies Conference. Hveragerai, Iceland. https://www.ncatc2018.is/.

De Witte, M.J. (2018). The effects of music interventions on stress. 5th International Conference of the International Association for Music and Medicine IAMM. Barcelona, Spain. http://www.iamm2018barcelona.com/assets/Programa-iamm.pdf (see page 42).

De Witte, M.J. (2018). Muziek interventies voor stress reductie. Miracles of Music congres. Amsterdam. https://miraclesofmusic.nl/congres/.

De Witte, M.J. (2018). Effecten van muziekinterventies op het verminderen van stress: twee meta-analyses. Vakgroep Klinische Psychologie. Open Universiteit, Heerlen.

De Witte, M.J. (2018). Effects of Music Interventions in Health Care Settings. International Week Symposium. HAN University of Applied Sciences, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2018). Hoe kan muziek zorgen voor stress reductie bij kinderen. Eten is Weten bijeenkomst. Koraal expertisecentrum locatie De Hondsberg, Oisterwijk.

De Witte, M.J (2018). The effects of music interventions on stress reduction. International Conference of Depression, Anxiety and Stress Management. Frankfurt, Germany.

De Witte, M.J. (2018). Effecten van muziekinterventies op het verminderen van stress. HAN Sociaal Themalunch. HAN University of Applied Science, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2018). Introduction in meta-analysis and systematic reviews in music therapy research. Summerschool 2018 Clinical Research Methods in Music Sciences and Interventions. Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X. & Stams, G.J. (2018, October). The effects of Music Interventions on Stress-related Outcomes.Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroei, Iceland.

De Witte, M. (2018, November). Muziek en stress. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M.J. & Wagner, M. (2018, November). Stress en Muziek. Miracles of Music. Congres De dag van de muziektherapie. Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M.J. (2018, November). De verbinding tussen onderzoek en onderwijs: een rondetafelgesprek. Congres NWO Laureaten. Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Haeyen, S. (2018). Ervaringen en effecten van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Presentatie ter ere van pensionering F. Posthumus-Meyjes, Amsterdam Medisch Centrum (AMC), De Bascule, Amsterdam, 23 mei.

Haeyen, S. (2018). Effects of Art Therapy. The Case of Personality Disorders cluster B/C. Radboud Universiteit, Nijmegen, 14 maart.

Haeyen, S. (2018). Het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; een randomised controlled trial. Posterpresentatie. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Voorjaarscongres 2018, Maastricht 11-13 april. Winnaar posterprijs NvVP 2018.

Haeyen, S. (2018). Ervaringen en effecten van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. De Bascule, Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, May). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C. Paper presented at the World conference International Society of Schema Therapy (ISST) “INSPIRE 2018” Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, June). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. Paper presented at the 22nd World Congress of Psychotherapy. Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, June). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. Paper presented at the 22nd World Congress of Psychotherapy, Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, Augustus). Onderzoek doen naar beeldende therapie. Werkveld-contactdag opleiding Vaktherapie. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Haeyen, S. (2018, Augustus). Interview: De Knecht, S. Het effect van beeldende therapie meetbaar maken. ScienceGuide. Online gepubliceerd op 30 augustus. https://www.scienceguide.nl/2018/08/het-effect-van-beeldende-therapie-meetbaar-maken/

Haeyen, S. (2018, September). Emotieregulatie in beeldende therapie voor cliënten gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C. Effectonderzoek en perspectieven vanuit cliënten en therapeuten. Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., Hutschemaekers, G. (2018, October). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland.

Bijdragen van Suzanne Haeyen aan symposium tijdens het World congress of psychotherapy te Amsterdam.
Titel van het symposium: Scelta, a residential and day-hospital multidisciplinary treatment of personality disorders (PDs) in the Netherlands: findings from the clinical practice.
Ingediend door Wies van den Bosch.
Sprekers: Farid Chakhssi, Silvia Pol, Jeanine Oostendorp en Suzanne Haeyen.

Mescher, E. & Van Hooren, S. (2018, November). De waarde van muziektherapie. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije universiteit, Amsterdam.

Minnaard, D., Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verdriet. Door middel van dramatherapie of beeldende therapie gestagneerde rouw signaleren en op gang brengen. Workshop op congres ‘Vaktherapie werk. Hoe dan?’. FVB, Ede.

Moonen, X. (2018, Januari). Inleiding over communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperkingen. Euregionaal Congresburo.

Moonen, X. (2018, Februari). Over de huisvestingssituatie van mensen met LVB en probleemgedrag. Gemeente Den Haag.

Moonen, X. (2018, Maart). (H)erkennen van kinderen met LVB in het basisonderwijs. SOIL conferentie, Gemeente Maastricht.

Moonen, X. (2018, Maart). Over wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Uitreiking Ds Visscherprijs De Bosch.

Moonen, X. (2018, Maart). Invitational over de rechten van de mens met psychische aandoeningen in het kader van VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Trimbosinstituut, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Maart). Ik doe mee, hij doet mee, wij doen mee…. En jij? Koraal, Eindhoven, studiedag.

Moonen, X. (2018, 31 Maart). Interview. Elsevier, bijlage katern.

Moonen, X. & Didden, R. (2018). Opleiding SGLVB (interview). RINO Utrecht.

Moonen, X. (2018, April). Jongeren met licht verstandelijke beperkingen. Raad voor de rechtspraak, Den Haag.

Moonen, X. (2018, April). Leven met een licht verstandelijke beperking in een ingewikkelde samenleving. Herkennen van LVB. VGN, Utrecht.

Moonen, X. (2018, April). Het (h)erkennen van licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen, het doen van diagnostiek en weten wat werkt. WIV/ Psychiatrisch centrum Dr. Guislain / Hogeschool Gent, Melle.

Moonen, X. (2018, April). Herkennen van LVB en psychische problemen. Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), Heerlen.

Moonen, X. (2018, Mei). Herkennen van LVB en psychische problemen. Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), Heerlen.

Moonen, X. (2018, Mei). Dagvoorzitter en inleiding Wat is LVB? Congres naar aanleiding van het handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Mei). Over het (h)erkennen van LVB. MEE, Den Haag.

Moonen, X. (2018, Mei). Over het (h)erkennen van LVB. Stichting De Linde.

Moonen, X. (2018, Juni). Over het (h)erkennen van LVB in het justitiële domein. Vlaamse forensisch psychologen, Brussel.

Moonen, X. (2018, Juni). LVB leren verstehen. Zuyd Hogeschool, afdeling Social Studies, Sittard.

Moonen, X. (2018, Juni). Over LVB en het speciaal onderwijs. Vereniging van ZMOLK scholen, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). LVB en psychiatrie. ART festival, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). Over LVB in relatie tot mobility mentoring. Platform 31, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). Over ACEs in het sociale domein. Ambassadeursbijeenkomst transformatie jeugdzorg, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Oktober). Het versterken van de praktijk met wetenschappelijk onderzoek: perspectief vanuit de jeugdzorg en de zorg voor mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Moonen, X. Meerdere lezingen en workshops door het jaar inzake training van ambtenaren in het gebruik van taal voor (zeer) laaggeletterden. Gemeente Amsterdam.

Prick, A. & Kruijsen, I. (2018, Januari). Muziektherapie bij mensen met dementie. Dag van de eerste lijn, DOKh, Egmond aan Zee.

Prick, A. & Van Hooren, S. (2018, November). De invloed van muziek op lichamelijke processen. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Prick, A. & Van Hooren, S. (2018, October). Effects of Music Therapy on Neuropsychiatric Symptoms in People with Dementia. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland.

Schweizer, C. (2018). Lezing Samenwerkingsprojecten van de opleiding Vaktherapie. NHL Stenden en Accare, kinder en jeugdpsychiatrisch centrum, in onderzoek naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, Leeuwarden.

Schweizer, C. (2018). Het werken met beeldende middelen met kinderen met autisme. Workshop en lezing voor ouders van kinderen met autisme, NVA, afdeling Friesland.

Schweizer, C. (2018). Workshop Beeldende therapie bij kinderen met autisme. NHL Stenden en Accare, Symposium onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, 18 januari, Leeuwarden.

Schweizer, C., Jager, F. de, Knol, V., Musch, A., Wenkel, L. (2018, Februari). Vaktherapie op school. Workshop met vier 4e jaars studenten, LKCA conferentie, Amersfoort.

Schweizer, C. (2018, March). How to evaluate art therapy with children 6-12 with autism spectrum disorders? Development of reliability of two instruments. Poster presentation at ESSENCE conference over vroege ontwikkelingsstoornissen, Göteborg, Zweden.

Schweizer, C. (2018, Juni). Vaktherapie in Passend onderwijs. Masterclass voor leerkrachten, Leeuwarden.

Schweizer, C. (2018, Juni). Een creatieve benadering van kinderen met problemen in en om de klas. Tweedaagse conferentie van lectoren platform sociaal werk i.v.m. Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa, ‘Iepen mienskip’ te Leeuwarden. De inclusieve samenleving onderzocht.

Schweizer, C. (2018, June). Tweedaagse masterclass art therapy and children with autism. Talinn University, art therapy education, Tallin, Estland.

Schweizer, C. (2018, October). Development of two instruments: Observation in Arth Therapy of a child diagnosed ASD and Evaluation of the Art Therapist. Nordic Conference Arts Therapies, IJsland.

Symposium georganiseerd tijdens het World congress of psychotherapy te Amsterdam.
Titel van het symposium: Effects and working factors of arts therapies.
Ingediend door Susan van Hooren.
Sprekers: Jorg Fachner, Sabine Koch, Suzanne Haeyen en Anna-Eva Prick.

Van der Maas, L., De Witte, M.J., Bellemans, T. (2018). Reguleren van emoties en stress met lichaamsbewustzijn, bewegings-, en muziekinterventies. Focus op Onderzoek 2018. De Reehorst, Ede.

Van Hooren, S. (2018). The effects and working factors of arts therapies. Promovendi-dag Open Universiteit, Eindhoven.

Van Hooren, S. (2018, Oktober). Vaktherapie: doen wat werkt. Oratierede. Open Universiteit, Heerlen.

Van Hooren, S. (2018, October). Diversity in Research: Subjective Experiences, Bodily States and Working Methods. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland. 

Van Hooren, S. (2018, November). Music maestro! De waarde van muziektherapie. Universiteit Maastricht.

Willemsen, M. (2018). Developmental Transformations en de spelinterventie varielation. Symposium ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’, ACCO, Antwerpen-Berchem, België.

Willemsen, M. (2018). Cycling across the boundaries of grief. Applying Developmental Transformations for contemporary tailored and integrated grief treatment. Conferentie ‘Borders in Action’, European Federation of Dramatherapy, Nürtingen, Duitsland.

Willemsen, M. (2018). Failure to arrive. Traces of absent spaces. Europese DvT conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Zwiers, E. (2018, Februari). Integratie van muziek in de intramurale dementiezorg. Video-interview Susan van Hooren en Anna-Eva Prick. Stichting Dilemmaboek.

 

2017

Publicaties

Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R. E., Spreen, M., Ket J .C. F., Vink, A. C., . . . Gold, C. (2017). Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017(2), 1-87. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004517.pub3

Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., De Witte, M., & Van Hooren, S. (2017). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking: Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK). Bekijk dit projectverslag online

De Witte, M. J., Bellemans T., Tukker, K., & Van Hooren, S. (2017). Vaktherapie. In J. de Bruijn, J. Vonk, A. van den Broek, & B. Twint (Reds.), Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking (pp. 277-290). Amsterdam: Boom.

Didden, R., & Moonen, X. (2017). Gedragsinterventies. In H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (Reds.), Beperkt in de keten: Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen (2e druk; pp. 227-240). Den Haag: Boom Lemma.

Didden, R., Moonen, X., & Douma, J. (Reds.). (2017). Met het oog op behandeling 4: Congres Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB. Bekijk dit congresverslag online

Dumont, E., Syurina, E., Feron, F., & Van Hooren, S. (2017). Music interventions and child development: a critical review and further directions. Frontiers in Psychology, 8, 1694. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01694

Fikke, D., Pénzes, I., & Van Hooren, S. (2017). The expressive therapies continuum: Een theoretisch raamwerk voor beeldende therapie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(2), 2-11. Bekijk dit artikel online

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L. D. (2017). Art therapy for patients with personality disorders cluster B/C: A thematic analysis of emotion regulation from patient and art therapist perspectives. International Journal of Art Therapy, 23, 156-168. https://doi.org/10.1080/17454832.2017.1406966

Haeyen, S. (2017). Vaktherapie. In Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut. Deelname Adviesraad als vertegenwoordiger van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, Koepel van de Nederlandse Vereniging van Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek- en Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie) Bekijk deze module online

Heynen, E., Jurrius, K., & Moonen, X. (2017). Van AWBZ naar WMO. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Heynen, E., Roest, J., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2017). Therapeutic alliance is a factor of change in arts therapies and psychomotor therapy with adults who have mental health problems. The Arts in Psychotherapy, 55, 111-115. https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.05.006

Luyten, T., Braun, S., Jamin, G., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2017). How nursing home residents with dementia respond to the interactive art installation ‘VENSTER’: A pilot study. Disability and Rehabilitation, 13, 87-94. https://doi.org/10.1080/17483107.2017.1290701

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. P. (2017). Participant responses to physical, open-ended interactive artworks: A systematic review. International Journal of Arts and Technology, 10(2), 1-8. https://doi.org/10.1504/ijart.2017.084942

Moonen, X. M. H. (2017). (H)erkennen en waarderen: Over het (h)erkennen van de noden, mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning (Oratie). Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. Bekijk deze oratie online

Moonen, X. M. H. (2017). Het (h)erkennen en waarderen van kinderen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 43, 163-176.

Moonen, X., & Bexkens, A. (2017). Het (h)erkennen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. In D. Graas, A. Bexkens, & M. Huizinga (Reds.). (2017). Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: Visie op ondersteuning in de klas (pp. 35-50). Antwerpen: Garant.

Moonen, X., Janssen, R., & Spierts, N. (2017). Complexe huisvestings- en begeleidingsvragen van kwetsbare mensen: Tijdelijk begeleid/beschermd wonen voor mensen met LVB in Den Haag: Een praktisch beleidsadvies. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Moonen, X., & Kaal, H. (2017). Jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 43, 9-24. https://doi.org/10.5553/JV/016758502017043006002

Moonen, X., & Rispens, I. (2017). Politie. H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (Reds.). Beperkt in de keten: Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen (2e druk; pp. 85-100). Den Haag: Boom Lemma.

Nijman, H., Kaal, H., van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2017). The development and testing of a Screener for Intelligence and Learning Disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e59-e67. https://doi.org/10.1111/jar.12310

Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2017). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: a guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e92-e104. https://doi.org/10.1111/jar.12329

Pénzes, I. (2017). De tijd is rijp… Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(4), 2-5.

Prick, A. E., De Lange, J., Scherder, E., Twisk, J., & Pot, A. M. (2017). The effects of a multicomponent dyadic intervention with physical exercise on the cognitive functioning of people with dementia: A randomized controlled trial. Journal of Aging and Physical Activity, 25, 539-552. https://doi.org/10.1123/japa.2016-0038

Reichrath, E., Moonen, X., Van Wanroij, M., & De Bruijn, J. (2017). ‘Meer dan recht alleen’: Concretiseren van de rechten van mensen met verstandelijke beperkingen in een zorginstelling (Eindrapport). Heerlen: Zuyd Onderzoek.

Samaritter, R. (2017). Shared movement: A dance-informed contribution to non-verbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In H. Payne (Ed.), Essentials of dance movement psychotherapy: International perspectives on theory, research, and practice (pp. 112-128). New York: Routledge.

Samaritter, R., & Payne, H. (2017). Through the kinesthetic lens: Observation of social attunement in autism spectrum disorders. Behavioral Sciences, 7(1), 14. https://doi.org/10.3390/bs7010014

Samaritter, R., & Van Hooren, S. (2017). In beweging komen: De werking van danstherapie beschreven vanuit het perspectief van patiënten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(4), 14-23. Bekijk dit artikel online

Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M. (2017). Exploring what works in art therapy with children with autism: Tacit knowledge of art therapists. Art Therapy, 34, 183-191. https://doi.org/10.1080/07421656.2017.1392760

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017, december). De lege ruimte: Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Tijdschrift Spelenderwijs, (2), 24-27. Bekijk dit artikel online

 

Presentaties

Berghs, M. (2017, Maart). Het onzichtbare zichtbaar maken. Psycho-educatie binnen de vaktherapie voor kinderen met TOS. Symposium ‘Kansen in communicatie bij kinderen met TOS’, Kentalis, Nijmegen.

Berghs, M. (2017, Maart). Dramatherapie en logo aanvullend!? Studiebijeenkomst van Commissie BIJNA – Bij- en Nascholing logopedisten, Nijmegen.

Berghs, M. & Verdonschot, M. (2017, Mei). (Be)Leef in de Wijk: positionering van vaktherapie binnen FACT behandelteams. Algemene Leden Vergadering F-ACT. Trimbos-Instituut, Utrecht.

Berghs, M. & Verdonschot, M. (2017, Mei). Resultaten fase 3 (Be)leef het in de wijk. Bijeenkomst vaktherapeuten Stevig. Stevig, Oostrum.

Bootsma, M., Verdonschot, M., De Witte, M.J., Berghs, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2017, September). Arts therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Bootsma, M. (2017, Oktober). (Be)Leef in de wijk. Over de positionering van de vaktherapeut in LVB FACT teams. Week van de Vaktherapie, Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Coenegracht, J. (2017). Een coöperatie? Waarom? Wat gaat die dan doen, dan? Hogescholen richten Coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapieën op. Interview Susan van Hooren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, p 18-21.

De Boer, D. (2017, December). Het gezicht van dementieonderzoek. Interview Susan van Hooren en Anna-Eva Prick. ZonMw. https://publicaties.zonmw.nl/het-gezicht-van-dementieonderzoek/interview-susan-van-hooren/

De Gruyter, M. (2017, December). De kracht van muziek. Interview Susan van Hooren. Miracles of Music Magazine.

De Witte, M. (2017). Muziektherapie als interventie voor stressvermindering. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

De Witte, M.J. (2017). Hoe bevordert vaktherapie emotionele ontwikkeling? Presentatie op het Congres Emotionele ontwikkeling & Verstandelijke beperking, FORTIOR, Utrecht.

De Witte, M.J. (2017). Arousal regulation through Music Therapy in People with Mild Intellectual Disabilities. Presentatie bij de kenniskring Zorg voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen, HAN SOCIAAL, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2017). Muziektherapie bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen. Presentatie bij de Leerkringmiddag vaktherapie GGZ, GGNet, Doetinchem.

De Witte, M.J. (2017). Effects of music interventions on arousal regulation in times of stress: results of a meta-analysis. 14th European Arts Therapies conference. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education. Akademia Ignatianum, Krakow, Poland.

De Witte, M. (2017, Mei). Onderzoek naar muzikale interventies en het brein. Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

De Witte, M. (2017, Juni). Muziektherapie als interventie voor stressvermindering. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Fikke, D. (2017). Onderzoek naar beeldende therapie en het brein (Creative Minds). Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

Haeyen, S. (2017). De ontwikkeling van een therapeutische interventie volgens de Intervention Mapping systematiek. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Haeyen, S. (2017). Het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; een randomised controlled trial. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2017, September). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a randomised controlled trial. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Janssen, N. (2017). Co-creatie. Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Kleinlooh, S. & Van Keulen, I. (2017). Timing in dans en muziek interventies. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Moonen, X. (2017, September). Kindermishandeling. Rotary Heerlen.

Moonen, X. (2017, September). Cursus SGLVG. RINO Utrecht.

Moonen, X. (2017, September). Archivarbeit: Anachronismus oder modern? Heilpädagogische Archiv, Trebnitz dld.

Moonen, X. (2017, Oktober). Onderzoek over mensen met LVB en gedragsproblemen. LKCLVB, Huis ter Heide.

Moonen, X. (2017, Oktober). Hechtingsproblemen bij mensen met LVB. Euregionaal Congresburo, Eindhoven.

Moonen, X. (2017, Oktober). LVB. Bestuur VGN, Soesterberg.

Moonen, X. (2017, November). Wissenschaftliche Forschung in leichte Sprache. Netzwerk Leichte Sprache, Basel.

Moonen, X. (2017, November). Hoezo alledaagse omgang met mensen met LVB? Prisma, Biezenmortel.

Moonen, X. (2017, November). Psychiatrie en LVB. Leids Congres Bureau, Amsterdam.

Moonen, X. (2017, November). Conflicthantering bij mensen met LVB. Euregionaal Congresburo, Utrecht.

Moonen, X. (2017, November). Kindermishandeling. Zuyd Hogeschool, Sittard.

Moonen, X. (2017, November). Kleine stapjes in het onderzoek naar een bruikbare cautie voor mensen met LVB. Hogeschool Leiden.

Moonen, X. (2017, November). Film tegen kindermishandeling, https://www.devereniginglimburg.nl/thema-s/leren/symposium-tegen-kindermishandeling

Moonen, X. (2017, December). Eenvoudig schrijven in een 3-traps taalmodel. Gemeente Amsterdam.

Moonen, X. (2017, December). LVB. Dichterbij.

Moonen X. (2017). Meerdere lezingen en workshops door het jaar inzake training van ambtenaren in het gebruik van taal voor (zeer) laaggeletterden. Gemeente Amsterdam.

Pénzes, I. (2017). Art Works: de wederkerige relatie tussen beeldend vormgeven en psychische gezondheid. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Pénzes, I. (2017). Evidence based practice. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Poismans, K. (2017). Co-creatie in het uitdijende werkveld van CT. Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Prick, A. (2017). De juiste snaar met muziek: effecten van muziektherapie bij dementia met gedragsproblemen. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Prick, A. & Kruijsen, I. (2018). Muziektherapie bij mensen met dementie. Dag van de eerste lijn, DOKh, Egmond aan Zee.

Samaritter, R. (2017). Intersubjectivity in action – Kin-Aesthetic perspective to intersubjectivity. Intersubjectivity in Action. University of Helsinki, Finland.

Samaritter R. (2017). Over de invloed van dans en danstherapie op neurologische processen. Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

Samaritter, R. (2017). Dance and Connect: (kin)aesthetische ervaring en sociale afstemming – een danstherapeutisch onderwerp. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Samaritter, R. (2017). Shared movement: A dance informed contribution to nonverbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In: Payne, H. (red.). Essentials of Dance Movement Psychotherapy. International Perspectives on Theory, Research, and Practice. Routledge: London.

Schouten, K.A. (2017, May). Neural Mechanisms of Art Therapy in the treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): A Preliminary Exploratory Study. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Odense, Denemarken.

Schweizer, C. (2017, Maart). Poster PhD werkzame elementen beeldende therapie bij kinderen met autisme. Studiedag NVA, Rotterdam.

Schweizer, C. (2017, Juni). Van ervaringskennis naar wetenschappelijk onderbouwde kennis. PhD Werkzame elementen in beeldende therapie bij kinderen van 6-12 jaar met autisme. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Schweizer, C. (2017, Juni). Van vertrouwen op professionele intuïtie naar een wetenschappelijk betrouwbare behandelevaluatie. Beeldende therapie bij kinderen met autisme. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Schweizer, C. (2017, Juni). Deelname aan dialoog tussen praktijk en onderzoek ter voorbereiding van de agenda Kunstonderwijs op speciale scholen. Conservatorium, Amsterdam.

Schweizer, C. (2017). De bijdrage van beeldende therapie aan verbetering van kwaliteit van leven van kinderen met autisme. Lezing op studiedag ‘Doodziek versus levenskunst’, Medisch Centrum Leeuwarden.

Schweizer, C. (2017, September). Overview PhD: Working elements in Art Therapoy with children with autism. Posterpresentatie op de ECArTE-conferentie, Krakow.

Schweizer, C. (2017, September). Core elements of art therapy with children with autism. International advisory board meeting. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.  

Schweizer, C. (2017, September). Posterpresentatie PhD. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.  

Schweizer, C. (2017, Oktober). De bijdrage aan de kwaliteit van leven van beeldende therapie bij kinderen met autisme. Symposium Doodziek versus levenskunst. Week van de Vaktherapie. Medisch Centrum Leeuwarden.

Van Hooren, S. (2017). ‘De juiste snaar met muziek’ over lopend onderzoek naar de inzet van muziektherapie ter voorkoming van gedragsproblemen. De kracht van muziek, Vitalis Peppelrode, Eindhoven.

Van Hooren, S., Fikke, D., Minnaard, R., Oti, K., Koppert, M., Engelbert, R. & Van Zijl, A. (2017). Creative minds. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Van Hooren, S. (2017). Co-creatie vanuit een interprofessioneel perspectief: the secret to success? Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S. & Fikke, D. (2017, September). Creative minds: engaging with new techniques measuring biosignals and brain activity to investigate effects and working factors in arts therapies. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Van Hooren, S. (2017, Oktober). De juiste snaar raken met muziektherapie. De nacht van de wetenschap ‘Music inside out’, Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Den Haag.

Van Hooren, S. (2017, Oktober). Van een netwerk aan kennisontwikkeling naar verdere versteviging van vaktherapeutische interventies. De vaktherapeut in beeld: kunst, muziek en spel in therapie, Hogeschool Leiden.

Van Hooren, S. (2017, November). Niet praten, maar doen! Symposium Coaching en Onderzoek, Nederlandse orde van beroepscoaches, Utrecht.

Van Keulen, I. (2017, September). Re-articulating the dance-therapeutic process from traditional aspects of dance practice. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.

Van Keulen, I. & Kleinlooh, S. (2017). Van zorgvloer naar dansvloer: de inzet van dans-bewegingstherapie bij mensen met SOLK. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Verdonschot, M., Berghs. M., Bootsma, M., De Witte, M., Krantz, B. & Moonen, X. (2017, juni). (Be)leef in de wijk. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Verdonschot, M., Bootsma, M., De Witte, M.J., Berghs, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2017, November). Arts Therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. Paper presented at the 3rd International Disability Studies Conference ‘The Art of Belonging’, Amsterdam.

Verdonschot, M. (2017, December). Arts Therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. 3rd International Disability Studies Conference ‘The Art of Belonging‘, Amsterdam.

Willemars, G. & Heynen, E. (2017). Stay tuned – de rol van de werkalliantie in vaktherapie bij jongeren in het gedwongen kader. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Willemsen, M. (2017). Finding, building and expanding the playspace. Presentatie tijdens DvT-training, Apollo Education and Consulting, Beijing, China.

2016

Publicaties

Abbing, A., Ponstein, A., Kienie, G., Gruber H., & Baars, E. (2016). The CARE-AAT Guideline: Development and testing of a consensus-based guideline for case reports in anthroposophic art therapy. International Journal of Art Therapy, 21, 46-55. https://doi.org/10.1080/17454832.2016.1170054

Blankenstein, A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., Moonen, X., De Bruijn, J., Leunissen, J., & Didden, R. (2016). Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders: Onderzoek naar de effectiviteit van een ambulante systeemgerichte interventie. Directieve Therapie, 36, 204-219. Bekijk dit artikel online

Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., De Witte, M., Van Hooren, S., & Moonen, X. (2016). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking: Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’ (Rapport). Heerlen: Zuyd Hogeschool. Bekijk dit rapport online

Van Bruggen-Rufi, M., Vink, A., Achterberg, W., & Roos, R. (2016). Music therapy in Huntington’s disease: A protocol for a multi-center randomized controlled trial. BMC Psychologie, 4(1), 38. https://doi.org/10.1186/s40359-016-0146-z

Claessens, S., Annemans, F., Penzes-Driessen, I., & Van Hooren, S. (2016). Meetinstrumenten in de beeldende therapie: Een inventariserend onderzoek naar de kennis en het gebruik van meetinstrumenten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(1), 27-34. Bekijk dit artikel online

De Vuyst, K., De Bruyn, J., Moonen, X., Didden, R., & Cunningham, P. (2016). Multisysteem Therapie voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag in combinatie met een LVB. Ongepubliceerde handleiding.

Didden, R., Groen, W., Moonen, X., & Troost, P. (Reds.). (2016). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom.

Dörenberg, V., Frederiks, B., & Moonen, X. (2016). Voortzetting van (verplichte) hulp aan risicojongeren die 18 jaar worden. Nederlands Juristen Blad, 40, 2967-2974.

Hein, I.M., Broersma, A., & Moonen, X., (2016). Juridische aspecten rondom behandeling. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost (Reds.). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 495-504). Utrecht: de Tijdstroom.

Hein, I.M., Broersma, A., & Moonen, X., (2016, maart/april). Juridische aspecten rondom behandeling bij jongeren met een verstandelijke beperking. Poster gepresenteerd tijdens Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, MECC, Maastricht.

Knotter, M., Stams, G.J., Moonen, X., & Wissink I. (2016). Correlates of direct care staffs’ attitudes towards aggression of persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 59, 294-305. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.09.008

LOO VTB. (2016). Vaktherapeutische beroepen: Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen. Nijmegen: Auteur. S. Haeyen was auteur en coördinator van de projectgroep. Bekijk dit document online

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & Van Witte, L. (2016). Participant responses to physical, open-ended interactive digital artworks: A systematic review. International Journal of Arts and Technology, 10(2), 94-134. https://doi.org/10.1504/IJART.2017.084942

Moonen, X. (2016). Inclusive language: Dutch ground rules for health communication with people with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60, 711.

Moonen, X. (2016). Patiëntparticipatie en patiëntcommunicatie. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost (Reds.). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 531-540). Utrecht: De Tijdstroom.

Moonen, X. (2016, februari). Wat betekent ‘inclusie’ voor mensen met beperkingen? Nieuwsbrief ZMVB/LZMG+ NIP NVO.

Moonen, X., & Bexkens, A. (2016). (H)erkennen van leerlingen met een LVB in de klas. In D. Graas, A. Bexkens, & M. Huizinga (Reds.), Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs (pp. 35-50). Antwerpen: Garant.

Moonen, X., & Douma, J. (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld bij kinderen met een licht verstandelijke beperking die uit huis zijn geplaatst. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.

Nijman, H., Kaal, H., Van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2016). The development and testing of a Screener for intelligence and learning disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e59-e67. https://doi.org10.1111/jar.12310

Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2016). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: A guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e92-104. https://doi.org/10.1111/jar.12329

Penzes-Driessen, I., Van Hooren, S., Dokter, D., Smeijsters, H., & Hutschemaekers, G. (2016). Material interaction and art product in art therapy assessment in adult mental health. Arts & Health, 8, 213-228. https://doi.org/10.1080/17533015.2015.1088557

Schweizer, C. (2016). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Een inventarisatie naar resultaten van beeldende therapie bij autisme. Tijdschrift voor Vaktherapie 12(2), 13-17. Bekijk dit artikel online

Spruit, A., Van der Stouwe, T., & Moonen, X. (2016). Wat kunnen we leren van onderzoek dat zich richt op sport als interventie voor de behandeling van jongeren met een LVB en externaliserende gedragsproblemen? Onderzoek & Praktijk, 14(2), 7-13. Bekijk dit artikel online

Van Hooren, S. (2016). Trending topic: Binnen handbereik in de wijk. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(2), 32-33.

Van Hooren, S., De Witte, M., Didden, R., & Moonen, X. (2016). Vaktherapie. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost (Reds.), Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 425-434). Utrecht: De Tijdstroom.

Verdonschot, M., De Witte, M., Berghs, M., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2016). (Be)leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgericht verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie 12(4), 15-20. Bekijk dit artikel online

Willemars, G., Burkard, C., Lavrijsen, M., Van Drie, M., Verhofstad, B., Peters, S., Omarsdottir, S., Helmich, M. & Kottelenberg, J. (2016). Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Productbeschrijving CPMO. Bekijk deze interventie online

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G.J.J.M. (2016). Reports of sexual abuse of children in state care: a Comparison between children with and without intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43, 152-163. https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1269881

 

Presentaties

Blankenstein A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., De Bruijn, J., Didden, R. & Moonen, X. (2016). Effectiveness of Multisystemic Therapy for Antisocial and Delinquent Youth with Mild Intellectual Disabilities. Oral presentation 14th EUSARF Conference, 13-16th September 2016 Oviedo, Spain.

De Witte, M.J. (2016). Muziek ter preventie van probleemgedrag bij mensen met LVB. Landelijk congres: muziek als instrument in de zorg. Studie Arena. Akoesticum.

De Witte, M.J. (2016, September). Muziek als stressregulatie bij mensen met LVB. Landelijk congres: muziek een waardevol instrument in de zorg. Akoesticum, Ede.

De Witte, M.J. (2016). (Be)Leef in de Wijk. Landelijke studiedag NVvMT. GGZ Centraal, Amersfoort.

De Witte, M.J. & Matser, K. (2016). Muziek op de Intensive Care. Venticare: landelijk congres voor verpleegkundigen in de acute zorg. Beatrixgebouw, Utrecht.

De Witte, M.J. (2016). Werkzame factoren van muziektherapie bij stressregulatie. FVB Congres 2016. Doen, ervaren, effect: feestelijk verbonden. Hogeschool Windesheim, Zwolle.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2016, Juli). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Presentatie binnen Thematic Session Arts Therapies tijdens het 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2016, Juli). The construction of the Self and Emotion Regulation Art Therapy Scale (The SERAT-Scale). Posterpresentatie op het 31st Internation Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Haeyen, S. & Pol, S. (2016). De zelfsturende cliënt. Workshop bij symposium ‘Herstel’. Apeldoorn, GGNET, 27 mei 2016.

Hayen, S. & Pol, S. (2016, Mei). De zelfsturende client. Workshop bij symposium Positieve Psychiatrie in de praktijk 3. HERSTEL je voor!, Zutphen.

Heynen, E., Willemars, G. & Van Hooren, S. (2016, Januari). Stay tuned. Festival Forensische Zorg, De Fabrique, Utrecht.

Heynen, E., Willemars, G. & Van Hooren, S. (2016, Mei). The role of the therapeutic alliance in arts therapy with adolescents in residential youth care. Presentatie op de 5th International congress of the European association for forensic child and adolescent psychiatry, psychology and other involved professions, Porto, Portugal.

Pénzes, I. (2016). Art works; observatie en diagnostiek in beeldende therapie. Regio vakgroep Zuid NVBT, Sittard.

Poismans, K. (2016, Januari). Muzikaal ritme en de Wizard of Oz: over neurale verwerking van tijd gerelateerde elementen in muziek. Presentatie op de Landelijke studiedag Kennisnetwerk Vaktherapie ASS, Lelystad.

Schouten, K.A. (2016, Mei). Beeldende Therapie bij Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) Symposium Traumabehandeling en Creatieve Interventies. Accare/Stenden, Leeuwarden.

Schouten, K.A. (2016, Mei). Beeldende Therapie bij Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) Symposium Traumabehandeling en Creatieve Interventies. Accare/Stenden, Leeuwarden.

Schouten, K.A. (2016, June). Art Therapy: The Art of Trauma Treatment. Conference Spaces for Art Therapies, Praag, Tsjechië.

Schouten, K.A. (2016). Beeldende Therapie in de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen. Symposium Vaktherapie voor Vluchtelingen. Incitare, Studievereniging Vaktherapeutische Beroepen, Nijmegen.

Schweizer, C. (2016). Spiegelen en variëren. Tactiele en visuele ervaringen in beeldende therapie bij kinderen met autisme en het bevorderen van flexibeler en socialer gedrag en het verbeteren van zelfbeeld. Studiedag FVB Vaktherapie en autisme, SBO Lelystad.

Schweizer, C. (2016). Afstemmen en beeldend werken met kinderen met autisme. Studiedag onderzoek LCKA (Landelijk centrum Cultuureducatie en Amateurkunst), Domstad, Utrecht.

Stams, G.J.J.M. & De Witte, M.J. (2016). Mijn eerste meta-analyse: een inleiding. KenVaK. HU, Amersfoort.

Van der Wolf, E., Van Hooren, S., Waterink, W. & Lechner, E. (2016, July). The construction of a scale for well-being for aged psychiatric nursing home residents. Posterpresentatie tijdens 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016), Yokohama, Japan.

Van Hooren, S. (2016, Januari). Kansen om te grijpen: ontwikkelingen van invloed op vaktherapie. Netwerkdag Creatieve therapie ‘Ondernemen’, Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S. (2016, Januari). Een inventarisatie van nieuwe mogelijkheden. Vaktherapie en vluchtelingen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Van Hooren, S. & Heynen, E. (2016, Mei). De invloed van het moment van behandeling op werkalliantie binnen vaktherapeutische behandeling. Studiedag Stay Tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren, Den Bosch.

Van Hooren, S. (2016, Mei). Bevordering van herstel met vaktherapie. Presentatie op symposium Positieve Psychiatrie in de praktijk 3, HERSTEL je voor!, Zutphen.

Van Hooren, S. (2016, July). Theoretical underspinning of arts therapies: neuroscientific perspectives and evidence for working factors. Presentatie binnen Thematic Session Arts Therapies tijdens het 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Van Hooren, S. (2016). Kennisontwikkeling en toepassing van kennis voor vaktherapeutische beroepen. Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis, Zoersel, België.

Verdonschot, M. (2016). RAAK project – (Be)Leef in de wijk. Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis, Zoersel, België.

Willemars, G. (2016, Januari). Werkalliantie tussen vaktherapeut en jongere binnen de gesloten jeugdzorg. Presentatie op Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Willemars, G. (2016, Mei). Behandeling net gestart of een tijd bezig: ga je anders om met het medium en de werkalliantie? Werkgroep tijdens Studiedag Stay Tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren, Den Bosch.

 

2015

Publicaties

Dautzenberg, T., Dautzenberg, M., Moonen, X., & Wagemans, A. (2015). Van thuis uit: Verkennend onderzoek naar de participatie en het netwerk van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Maastricht: Radar. Bekijk dit onderzoeksverslag online

Dokter, D., Van Hooren, S., Van der Maas, L., & Van Schrijnen-Gastel, A. (2015). Onderzoek binnen masteropleidingen: Hoe masterstudenten vaktherapie een onderzoekende attitude ontwikkelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(4), 5-12. Bekijk dit artikel online

Haeyen, S. (2015). De ‘Gezonde Volwassene’-modus verstevigen in beeldende therapie: Een meer gevoeld dan gedacht proces. In A. M. Claassen & S. M. Pol (Reds.). Schematherapie en de Gezonde Volwassene: Positieve technieken uit de praktijk (pp. 157-174). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0951-1_11

Haeyen, S., Van Hooren, S., & Hutschemaekers, G. (2015). Meten is méér dan weten: Proces- en resultaatmeting bij beeldende therapie: De casus persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(4), 13-23. Bekijk dit artikel online

Haeyen, S., Van Hooren, S., & Hutschemaekers, G. (2015). Perceived effects of art therapy in the treatment of Personality Disorders, cluster B/C: A qualitative study. The Arts in Psychotherapy, 45, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.aip.2015.04.005

Kaal, H., Nijman, H., & Moonen, X. (2015). Factsheet 6: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke Beperking (SCIL) – stand van zaken 1 juli 2015. Leiden: Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit, Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden. Bekijk deze factsheet online

Kef, S., Moonen, X. M. H., & Fischer, K. (2015). Social inclusion of persons with intellectual disabilities: The role of academic professionals. Journal of Intellectual Disabilities Research, 59, 76. https://doi.org/10.1111/jir.12214

Knotter, M. H., Stams, G. J. J. M., Moonen, X. M. H., & Wissink, I. B. (2015). Influences from the context on staff’s attitudes towards aggressive behaviour from their clients with intellectual disabilities: The relation between the attitude towards aggression of staff, team climate and attitude towards external professionals. Journal of Intellectual Disabilities Research, 59, 84-85. https://doi.org/10.1111/jir.12214

Moonen, X., & Wissink, I. (2015). Signalering van kinderen die functioneren op het niveau van een LVB in het basisonderwijs: Screening met behulp van de SAF, onderzoek met de VALT en een korte uitleg over de BSA-k en de BSA-j. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB. Bekijk deze publicatie online

Schoot, T., & Van Hooren, S. (2015). Vaktherapie in het jongerenwerk: Een positieve ontwikkeling. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(3), 17-27. Bekijk dit artikel online

Van Hooren, S. (2015). Het toepassen van kunstpraktijken in de zorg. Boekman, 27(104), 28-31.

Van Hooren, S. (2015). A perfect threesome: Co-creatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(2), 19-20.

Van Hooren, S. (2015). Toekomstdroom. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(4), 11-12.

Van Hooren, S. (2015). Music technology in therapeutic and health settings: Book review. Technology and Disability, 26, 187-188. https://doi.org/10.3233/TAD-140415

Wissink, I. B., Moonen, X. M. H., Zand Scholten, A., Stams, G. J. J., Bindels, A., Lekkerkerker, L., & Van der Wal, M. (2015). Rapport onderzoek: De ontwikkeling en validering van een LVB-screeningsinstrument voor toepassing in het basisonderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Bekijk dit rapport online

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., Stams, G. J. J. M., & Hendriks, J. (2015). Sexual abuse involving children with an intellectual disability (ID): A narrative review. Research in Developmental Disabilities, 37, 20-35. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.09.007

 

Presentaties

Booten, D. (2015). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst hulpmiddelen en ondersteunende technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Booten, D. & Deen, M. (2015). Gaming in therapy: games for adolescents with externalizing behavioural problems. International Week ISS. HAN, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2015). Muziek als krachtpatser. Landelijke studiedag NVvMT. Stenden Leeuwarden.

De Witte, M. & Verdonschot, M. (2015). Community based treatment with patients with a mild intellectual disability. International Week ISS. HAN, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2015). The effects of music therapy on the emotion regulation of forensic psychiatric patients with a mild intellectual disability (MID); an intervention where the effect of music on arousal is central. 13th European Arts Therapies conference. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education. Accademia di Belle Arti, Palermo.

De Witte, M.J. (2015). (Be)Leef in de Wijk: vaktherapie als behandelvorm in de wijk. Werken in de Wijk. 10e Regiobijeenkomst Brabant & Zeeland NVBT. Drents Dorp Hoofdkwartier, Eindhoven.

De Witte, M. & Verdonschot, M. (2015). (Be)Leef in de Wijk: positionering van vaktherapie binnen FACT behandelteams. Landelijke projectleidersbijeenkomst (forensische) F-ACT voor LVB. Trimbos-Instituut, Utrecht.

Dokter, D. & Carr, M. (2015). The reflective practioner. Presentatie op de jaarlijkse conferentie van de North American Drama Therapy Association, Whiteplains, NY, 16-19 oktober 2015.

Haeyen, S. (2015, Maart). Zichtbaar en tastbaar; trauma in beeldende therapie. Sporen uit een fel verleden in de biologie van het heden (een vervolg). Klachtgericht of procesgericht? Traumabehandeling in (dag)klinische psychotherapie. ProPersona Centrum voor Psychotherapie, Lunteren.

Heynen, E. (2015, Mei). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Heynen, E. (2015). De pro’s en con’s bij onderzoek in het gedwongen kader. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Van Miert, V., Heynen, E., Eltink, E., De Jongh, T., Nachtegaal, J., (2015).  Samen werken aan het leefklimaat in de justitiële jeugdinrichtingen. Workshop Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Moonen, X.M.H. (2015). Is inclusie van mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend? Heerlen, Zuyd Onderzoek: lectorale rede.

Moonen, X.M.H. (2015). LVB-problematiek bij migrantenjeugd. Congres migrantenjeugd en psychiatrie, Ede.

Moonen, X.M.H. (2015). Mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrie: een paar of apart? Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Moonen, X.M.H. (2015). Samenwerken rondom LVB loont! LVB Congres, Ermelo, ’s Heerlenloo.

Moonen, X.M.H. (2015). Passie loont! LVB Congres, Noordwijkerhout.

Moonen, X.M.H. (2015). Kwetsbare mensen zoals mensen die functioneren op het niveau van een (licht) verstandelijke beperking (L)VB in aanraking met politie en justitie. Congres Saldus Plus. Aandachtspunten bij de implementatie van EU-Richtlijn 2013/48. Centrum voor Politiestudies Antwerpen, België.

Moonen, X.M.H. (2015). Zusammen arbeiten an der Umsetzung des Inklusionsgedanken. Tagung Teilhabe und Soziale Inklusion Zürich, Zwitserland.

Schouten, K.A. (2015). Protocol Art Therapy for Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study. European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE), Palermo, Italië.

Schouten, K.A. (2015). Protocolized Art Therapy: a Trauma-Focused Treatment for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): a Pilot Study. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Vilnius, Litouwen.

Schouten, K.A. (2015). The Effectiveness of Art Therapy in the Treatment of Traumatized Adults: A Systematic Review on Art Therapy and Trauma. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Vilnius, Litouwen.

Schouten, K.A. (2015). Keynote presentatie: Het Belang van Kunst. Inspiratiedag: Who cares 3: kunst en geestelijke gezondheid. Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC), Tilburg.

Schweizer, C. (2015). Attunement in art Therapy. Workshop. ECArTE, International conference voor Arts Therapies, Palermo.

Schweizer, C. (2015). Afstemmen in de therapeutische relatie bij cliënten met autisme. Workshop. Studiedag KenVaK en Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden.

Schweizer, C. (2015). Afstemmen in beeldende therapie bij cliënten met autisme. Masterclass Stenden hogeschool, Leeuwarden.Verdonschot, M. (2015). Het project (Be)leef in de wijk. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Van Hooren, S. (2015, April). Seksualiteit bij dementie: liefde, lust of last? Vergeten Dementies. Geriatric Giants, Rijckholt.

Van Hooren, S. (2015). Mogelijkheden van de inzet van vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Van Hooren, S. (2015). Innovaties en trends voor vaktherapie. New horizons. Stenden, Leeuwarden.

Van Hooren, S. (2015). Stay tuned: een nieuw onderzoeksproject voor en met vaktherapeuten. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Van Hooren, S. & De Witte, M. (2015). (Be)leef in de wijk: de kansen van vaktherapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de wijk. New horizons. Stenden, Leeuwarden.

Van Hooren, S., Oti, K., Van Geest, J. & Minnaard, R. (2015, November). Kunsten in de zorg: brein en body nader beschouwd. Kennis in Bedrijf, Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Verdonschot, M. (2015). Het project (Be)leef in de wijk. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Verdonschot, M. (2015, Mei). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Vink, A. (2015, Maart). Wat Doet Muziek Met Ouderen? Studiedag Muziek Maakt Contact. Rijnbrink Groep, Nijverdal.

Vink, A. (2015, May). The Effect Of Music Therapy For People With Dementia. EMTC Symposium. European Perspectives On Music Therapy For Special Needs And Geriatrics, Wurzburg.

Vink, A. (2015, Mei). Effect van muziektherapie bij mensen bij dementie. Symposium Muziek en Dementie; Herinneringen en Emoties. Lectoraat Psychogeriatrie, De Haagse Hogeschool.

Willemars, G. (2015). De werkalliantie binnen vaktherapie. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Willemars, G., Overes, J., Heynen, E. & van Hooren, S. (2015, Oktober). Stay tuned – De therapeutische Alliantie van Vaktherapeuten die werken met jongeren in het gedwongen kader. Presentatie op de netwerkdag Forensische Vaktherapie, Inforsa, Amsterdam.

Willemars, G. (2015, November). Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Presentatie CPMO-product door werkgroep Forensische beeldende therapeuten, Hogeschool Utrecht, Amersfoort.

Willemars G. (2015, December). Stay tuned. Workshop op studiedag Sterk in samenwerk, Utrecht.

 

2014

Publicaties

De Graaff, T., De Boer, F., & Schoot, T. (2014). Beeldende therapie bij tinnitus: Leren omgaan met een chronische klacht. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 69(5), 37-41. Bekijk dit artikel online

De Witte, M. J. (2014). Music as a punchbag: An exploratory study into the effects of music therapy on the emotion regulation of forensic patients with a mild intellectual disability. Music Therapy Today [Special issue: Proceedings of the 14. World Congress of Music Therapy], 10(1), 78-79. Bekijk dit artikel online

De Witte, M. J. (2014). Muziektherapie en emotieregulatie: Een pilotstudie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(3), 13-21. Bekijk dit artikel online

Penzes-Driessen, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2014). Material interaction in art therapy assessment. The Arts in Psychotherapy, 41, 484-492. https://doi.org/10.1016/j.aip.2014.08.003

Poismans, K. (2014). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit: Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern (Dissertation). Universität Münster, Münster.

Poismans, K., Smeijsters, H., & Vink, A. (Reds.). (2014). De ontwikkeling van muziektherapie in Nederland: Impressies van pioniers. Hilversum: Stichting Muziektherapie Nederland.

Schoot, T., & Van den Broek, E. (2014). Vaktherapie in het jongerenwerk: Resultaten inventarisatiefase. Heerlen: KenVaK.

Schouten, K. A., De Niet, G. J., Knipscheer, J. W., Kleber, R., & Huschemaekers, G. (2015). The effectiveness of art therapy in the treatment of traumatized adults: A systematic review on art therapy and trauma. Trauma, Violence & Abuse, 6, 220-228. https://doi.org/10.1177/1524838014555032

Schweizer, C. (2014). Beeldende therapie voor kinderen met autismespectrumstoornis: Een beschrijving van werkzame elementen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 12(1), 28-35. Bekijk dit artikel online

Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M. (2014). Art therapy with children with autism spectrum disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41, 577-593. https://doi.org/10.1016/j.aip.2014.10.009

Spreen, M., Jansen, E., Van Busschbach, J., & Van Hooren, S. (2014). Trending topic: #Toekomstdroom. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(3), 11-12.

Van Hooren, S. (2014). Book review: Music technology in therapeutic and health settings. Technology and Disability, 26, 187-188. https://doi.org/10.3233/TAD-140415

Van Hooren, S. (2014). Trending topic: #hetbreininbeeld. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(2), 26-27.

Van Hooren, S., Vink, A., Poismans, K., Bruggen-Rufi, M., & Hakvoort, L. (2014). De klemtoon op muziek in therapie: Positieve effecten op psychisch functioneren. De Psycholoog, 49(3), 10-18. Bekijk dit artikel online

Vink, A. C., Zuidersma, M., Boersma, F., De Jonge, P., Zuidema, S. U., & Slaets, J. P. (2014). Effect of music therapy versus recreational activities on neuropsychiatric symptoms in elderly adults with dementia: an exploratory randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 62, 392-393. https://doi.org/10.1111/jgs.12682

 

Presentaties

Booten, D. (2014). Gaming in therapy; zorg en technologie in onderwijs. Posterpresentatie op Congres voor technologie en zorgonderwijs. Eizt, Den Bosch.

De Witte, M.J. (2014). Music as a Punchbag: an Exploratory Study into the Effects of Music Therapy on the Emotion Regulation of Forensic Patients with a Mild Intellectual Disability. World Congress of Music Therapy. IMC University of Applied Sciences, Krems.

Dokter, D. (2014). Keynote Boundaries or borders? Identity, loyalty and betrayal. BADth conference, University of Surrey, Guildford.

Dokter, D. & Carr, M. (2014). Intercultural dramatherapy practice, developing good practice guidelines. BADth conference, University of Surrey, Guildford.

Haeyen, S. (2014). Is de beeldend therapeut een onderzoeker? Durf te vragen! Studentencongres NVBT, Leeuwarden.

Haeyen, S. (2014). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen, werkt het? NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better’, Soest.

Haeyen, S. & Van Renesse, I. (2014). Zoom in, zoom uit. Workshop studiemiddag Scelta ‘De kracht van je verhaal’, een positieve kijk op moeilijke mensen. GGNet.

Penzes-Driessen, I. (2014). De beeldend therapeut als reflective professional: Evidence Based Practice & Practice Based Evidence in beeldende therapie. NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better, Soest.

Schouten, K.A. (2014). Beeldende therapie bij Psychotrauma: onderzoek en praktijk. NtVP congres Kansen en Obstakels in de Psychotraumahulpverlening: Samenwerken in een complex veld. De Reehorst, Ede.

Van den Broek, E. (2014). Leentjebuur of copycat? Who borrows from whom? Congres FVB en VvMP, Amersfoort.

Van Hooren, S. (2014). Better together: Community of Practices als model om kennis te vermeerderen. Eerste landelijke studiedag vaktherapie in het werkveld oncologie. Nijmegen.

Van Hooren, S. (2014). Het goud verzilveren. NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better, Soest.

Van Hooren, S.A.H. (2014). Seksueel ontremd gedrag bij ouderen met dementie. Seks in de regio, Symposiumavond Seksuologie Parkstad, Mondriaan, Heerlen.

Van Hooren, S. (2014). De effecten van vaktherapeutische behandelingen in de GGZ. Symposium Innovatie van vaktherapeutische behandelingen in de GGZ. VvG-GGZ, Venray.

Vink, A.C. (2014). Muziek en beweging bij dementie. Frankelandgroep, Alzheimer Café Schiedam.

Vink, A.C. (2014). The effect of music therapy in reducing behavioural symptoms in people with dementia. 3rd ARPH Conference, UMCG, Groningen.

Vink, A.C. (2014). Inleiding muziekpsychologie en muziektherapie. Studentenvereniging psychologie. Universiteit Twente, Enschede.

Vink, A.C. (2014). Musical Brainwaves. Masterclass Waves. Blikwisseling, Radboud Universiteit.

Vink, A.C. (2014). Het effect van muziektherapie in het verminderen van probleemgedrag bij mensen met dementie. Voorjaarcongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht.

2013

Publicaties

Schauwaert, I. G. L. M., Melis, P. T., Schoot, T., & Braun, S. M. (2013, september). Hoe ervaren (voormalige) oncologische patiënten deelname aan de Alpe d’HuZes? Een kwalitatief onderzoek. Oedeminus, 3, 14-22. Bekijk dit artikel online

Schoot, T., Daemen, P., & Van Hooren, S. (2013). Project Kofferbak: Een muziektherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Bekijk deze interventie online

Schoot, T., Daemen, P., & Van Hooren, S. (2013). Project Vindplaats school: Een muziektherapeutische interventie gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Bekijk deze interventie online

Schoot, T., Van den Broek, E., Daemen, P., Janssen, N., Van Keulen, I., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2013). Checklist Do’s en Don’ts bij vaktherapie in het jongerenwerk. Heerlen: KenVaK. Bekijk deze checklist online

Schoot, T., Van den Broek, E., Daemen, P., Janssen, N., Van Keulen, I., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie in het jongerenwerk RAAK(T). Onderzoeksverslag generiek. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit rapport online

Van Hooren, S. (2013). Trending topic: #dedigitalerevolutie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 9(2), 26-27.

Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie: De kunst van het balanceren (Intreerede). Kennisontwikkeling Vaktherapieën, Zuyd Hogeschool, Heerlen. Bekijk deze intreerede online

Van Keulen, I., & Jansen, N. (2013). Een danstherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Bekijk deze interventie online

Vink, A. (2013). Music therapy for dementia: The effect of music therapy in reducing behavioural problems in elderly people with dementia (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. Bekijk dit proefschrift online

Willemars, G. (2013). Het Bazuinatelier: Een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Bekijk deze interventie online

Willemars, G., Burkard, C., Kottelenberg, J., Peters, S., Spaninks, S., Omarsdottir, S., . . . Friso, W. (2013). Impulsen onder controle: Van Destructief naar Constructief handelen: Kortdurend traject beeldende therapie gericht op het vergroten van impulscontrole binnen de forensische psychiatrie. Utrecht: Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Bekijk deze interventie online

 

Presentaties

Daemen, P. (2013). Muziektherapie met jongeren op straat, haalbare kaart? Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Daemen, P. (2013a). Vindplaats school: een muziektherapeutische interventie gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Daemen, P. (2013b). Kofferbak: een muziektherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Dokter, D. (2013). Intercultural dramatherapy research: implications for working with migrants and refugees. International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Dokter, D. (2013). Dramatherapists reflections on change in their clients: vignette research findings. ECArTE, Paris.

Dokter, D. (2013). Toen-nu en verder: (hoe) werkt Vaktherapie? Openingscongres Creatieve Therapie Opleiding. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Dokter, D. (2013). GNOON. Studiedag Vaktherapie ‘De paden op…!’. Propersona, Nijmegen.

Haeyen, S. (2013). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Werkt het? Promotieonderzoek en onderzoek binnen de opleiding. Openingscongres Creatieve Therapie Opleiding. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Haeyen, S. (2013). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Werkt het? Symposium vakgroep VTVB ‘Vaktherapie en Vakbegeleiding; En daarom werkt het zo goed!’. GGZ Dimence, Deventer.

Notermans, H. (2013). Begrijpen van jezelf en de ander: een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Penzes-Driessen, I. (2013). Where is the art? Beeldend therapeutische observatie en diagnostiek. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Poismans, K. (2013). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit. Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern. Munster.

Schoot, T. (2013). Empowerment van kwetsbare jongeren: innovatieve interventies van vaktherapeut en jongerenwerker. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schoot, T. (2013). De kenmerken en resultaten van het RAAK programma ‘Vaktherapie in het Jongerenwerk’. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Schouten, K.A. (2013). The advantages of Art Therapy in PTSD treatment. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Bologna.

Schweizer, C. (2013). Pokemon in klei: een onderzoek bij beeldend therapeuten. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schweizer, C. (2013). Pokémon in klei. Presentatie tijdens Studiedag KenVaK, Maastricht.

Schweizer, C. (2013). Pokémon in klei. Keynote tijdens NVBT studenten conferentie Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Schweizer, C. (2013). The mirror room. A closer look at mirrors of the soul: art work of austistic children made in art therapy. Worskhop tijdens ECArTE Conferentie, Parijs.

Van den Broek, E. (2013). Masterclass Drama Mariaberg: een dramatherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Van den Broek, E. (2013). Dramatherapy and Schemafocused Therapy, so happy together? International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Van den Broek, E. (2013). …en het bleef nog lang onrustig in Mariaberg. Masterclass Drama in Maastricht. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van den Broek, E. (2013). Schematherapie & Vaktherapie; the sage continues. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie: de kunst van het balanceren. Lectorale rede. 22 maart. Zuyd Hogeschool, Maastricht.

Van Hooren, S. (2013). Innovation of arts therapies in mental health care: reflecting, describing and monitoring. ECArTE. Paris.

Van Hooren, S. (2013). Promoting empowerment of vulnerable youngsters by art-based interventions. International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Van Hooren, S. (2013). Let’s talk about sex. Moderne Dementiezorg. NBC, Nieuwegein.

Van Keulen, I. (2013). Let’s Dance… Een dans educatieve/therapeutische werkwijze gericht op empowerment bij kwetsbare jongeren. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Keulen, I., Janssen, N., & Kleinlooh, S. (2013). Dans- en bewegingstherapie bij psycho-somatische problematiek. Symposium ‘1o jaar KenVaK’ 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Vink, A. (2013). Muziek als Aanjager voor Bewegen. Landelijk Congres Bewegen in de Langdurende Zorg. Studie Arena, Bussum.

Vink, A. (2013). Muziektherapie en dementie. Symposium Muziek als Medicijn. Gemert-Bakel.

Vink, A. (2013). Muziektherapie en dementie. The power of music therapy and its role in the Netherlands. Codarts, Rotterdam.

Waterink, W., Bartelet, M., & Van Hooren, S. (2013). Is extreme sexually behaviour in dementia a specific manifestation of disinhibition? International Congress on vascular dementia, Athens.

Welten, J., & Read-Johnson, D. (2013). Witnessing and reflection during Dramatic Enactment (or in the Playspace). ECArTE, Paris.

Willemars, G. (2013). Het Bazuinatelier. Beeldend therapeutische interventies in het kinderwerk in een aandachtsbuurt. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Willemars, G. (2013). Een bevlogen en bewogen netwerk van vaktherapeuten. Festival Forensische zorg. 29 januari. Utrecht.

Willemars, G. (2013). Beeldende therapie in actie met jongeren & community art. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

2012

Publicaties

Friesen, J., Schoot, T., Balk, S., Beurskens, S., & Köke, A. (2012). Cliëntgecentreerde zorg binnen het multidisciplinaire pijnteam van Adelante Zorggroep te Hoensbroek: Naar een permanente plaats op de agenda. Tijdschrift voor Revalidatie, (1), 7-11.

 

Notermans, H. (2012). Ontmoeten in spel: Een dramatherapeutische interventie voor adolescenten met internaliserend probleemgedrag. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit boek online

Penders, M., Schoot, T., Bongaerts, M., Vanwingh, M., & Huijnen, I. (2012). Methodiek in praktijk: Ambulante thuisdetox: Ervaringen van patiënten en naasten. Verslaving, 8(2), 31-43. https://doi.org/10.1007/s12501-012-0016-1

Pénzes, I., Gielen, X., & Beurskens, S. (2012). Kritisch opleiden: Evidence-based practice in de bachelor opleiding Creatieve Therapie van Zuyd Hogeschool. Tijdschrift voor Vaktherapie, 8(3), 29-35. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H. (2012). Analogy and metaphor in music therapy: Theory and practice. Nordic Journal of Music Therapy, 21, 227-249. https://doi.org/10.1080/08098131.2011.649299

Smeijsters, H., Beurskens, S., Reverda, N., Gielen, X., & Pénzes, I. (2012). Het Evidence Beest in de vaktherapie: Een verheldering van de begrippen Evidence Based Practice en Practice Based Evidence. Tijdschrift voor Vaktherapie, 8(2), 11-18. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Beeldende therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Dans-bewegingstherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Dramatherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Muziektherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Psychomotorische therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit boek online

Vink, A. C. (2012). Het effect van muziektherapie. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 37(5), 254. Bekijk dit artikel online

Vink, A. C., Erkelens, H., & Meinardi, L. (2012). Muziek en bewegen bij dementie. Amsterdam: Reed Business Education.

Vink, A. C., Zuidersma, M., Boersma, F., De Jonge, P., Zuidema, S. U. & Slaets, J. P. J. (2012). The effect of music therapy compared with general recreational activities in reducing agitation in people with dementia: A randomised controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28, 1031-1038. https://doi.org/10.1002/gps.3924

 

Presentaties

Poismans, K. (2012). Who’s InTiME? Timing in music therapy with autistic children. 7th Nordic Music Therapy Congress, Jyvaskyla.

Poismans, K. (2012). Who’s InTiME? Perspectives on rhythm and timing. Glasgow.

Schoot, T., Van Broek, E., Keulers, I., Janssen, N., Willemars, G., Daemen, P., Van Hooren, S. (2012). Empowerment of vulnerable youths in da Hood. International Conference on Communication in Healthcare, Scotland.

Schoot, T. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Bruggen-Rufi, M. & Vink, A. (2012). Rol van muziek en muziektherapie voor mensen met dementie. Congres Multiculturele Dementiezorg. Amersfoort.

Van den Broek, E. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Drama. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Ditshuyzen, I., & Vink, A. (2012). Dementie in beeld. Congres Moderne Dementiezorg. Nieuwegein.

Van Hooren, S. (2012). Onderzoek naar Vaktherapie: weten, meten en daten. Netwerkdag Vaktherapeuten Forensische Psychiatrie. FPC Veldzicht, Balkbrug.

Van Hooren, S. (2012). Freud, zo gek nog niet: het brein, de onbewuste processen en de vaktherapieën. Gnoon studiedag. GGNET, Apeldoorn.

Van Hooren, S., Waterink, W., Bakhuijzen-Pons, M., & Gijs, L. (2012). Disinhibited sexual behavior in dementia. International Congress of Psychology, Cape Town.

Van Keulen, I., & Janssen, N. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Dans. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Vink, A. (2012). Het effect van muziektherapie versus activiteitenbegeleiding op probleemgedrag bij mensen met dementie. Verenso Jaarcongres. Rotterdam.

Vink, A. (2012). Music therapy for people with dementia. 7th Nordic Music Therapy Congress, Jyvaskyla.

Waterink, W. & Van Hooren, S. (2012). Disinhibited sexual behaviour in relation to Alzheimer dementia. International Congress of Psychology, Cape Town.

Willemars, G. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Beeldend. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

2011

Publicaties

Notermans, H., Van Yperen, T., Matthijs, W., & Smeijsters, H. (2011). Dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen: Een review. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50.

Smeijsters, H. (2011). Klassieke muziek is een onmisbare vorm van weten: Een pleidooi voor het Limburgs Symfonie Orkest en andere orkesten. Verstuurd naar de Tweede Kamer fracties, juni 2011. Bekijk dit document online

Smeijsters, H., Kil, J., Kurstjens, H., Welten, J., & Willemars, G. (2011). Arts therapies for young offenders in secure care. A practice-based research. The Arts in Psychotherapy, 38, 41-51. https://doi.org/10.1016/j.aip.2010.10.005

Van Bruggen-Rufi, M., & Vink, A. (2011). Home is where the heart is. In T. Meadows (Ed.). Developments in music therapy practice: Case study perspectives (pp. 569-581). Gilsum: Barcelona.

Van den Broek, E., Keulen-de Vos, M., & Bernstein, D. P. (2011). Arts therapies and schema focused therapy: A pilot study. The Arts in Psychotherapy, 38, 325-332. https://doi.org/10.1016/j.aip.2011.09.005

Van Hest-de Witte, I., Verburgt, J., & Smeijsters, H. (2011). Music as life and life-guard: Music therapy for an older adult with depression. In A. Meadows (Ed.), Developments in music therapy practice: Case study perspectives (pp. 556-568). Gilsum: Barcelona.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2011). The effectiveness of Art therapy in trauma treatment: research and practice. European Conference On Traumatic Stress Studies (ECOTS), Wenen.

Schweizer, C. (2011). Experience meets words. A journey in the verbal world of research with the non-verbal powers of the art therapeutic shaping process. Presentatie tijdens ECArTE conferentie, Lucca.

 

2010

Publicaties

Andriessen, D., Onstenk, J., Delnooz, P., Smeijsters, H., & Peij, S. (2010). Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO: Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland. Den Haag: HBO-raad. Bekijk dit advies online

Candel, I. (2010). Kwantitatieve effectevaluatie van de interventies vaktherapie in de JJI en GJ. Cadier & Keer: Stichting St. Joseph.

De Witte, L., & Smeijsters, H. (2010). Wat is kenmerkend aan onderzoek in het HBO? Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Dimitriadis, T., & Smeijsters, H. (2010). Autistic spectrum disorder and music therapy: Theory underpinning practice. Nordic Journal of Music Therapy, 20, 1-15. https://doi.org/10.1080/08098131.2010.487647

Helmich, M. & Willemars, G. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(2), 11-16. Bekijk dit artikel online

Kil, J. (2010). Dancing behind bars: From movement to interaction in forensic psychiatry. In S. Bender (Hrsg.), Bewegungsanalyse von Interaktionen (S. 221-240). Berlin: Logos.

Kil, J. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie dans-bewegingstherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kil, J., Braun-de Bijl, T., & Prins, E. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Dans-bewegingstherapie en psychomotorische therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(3), 11-19. Bekijk dit artikel online

Kil, J., & Prins, E. (2010). Handleiding danstherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kurstjens, H. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie muziektherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kurstjens, H., Esbach, F., & Reumers, H. (2010). Handleiding muziektherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Notermans, H. (2010). Spelen met perspectieven: Bouwstenen voor een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 37-43. Bekijk dit artikel online

Notermans, H. (2010). Wat speelt er? Een reflectie op dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen. Kind en Adolescent, 31(jubileumnummer), 15-28.

Pénzes, I., Gielen, X., & Beurskens, S. (2010). Evidence based practice in de opleiding Creatieve Therapie Zuyd. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Poismans, K. (2010). Timing in muzikale interactie: De noodzaak en ontwikkeling van een muziektherapeutische observatie-instrument. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 45-51. Bekijk dit artikel online

Schouten, K. A. (2010). Vaktherapie. In J. de Jong & S. Colijn (Reds.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (pp. 545-562). Utrecht: De Tijdstroom.

Smeijsters, H. (2010). Autonomie: Hoe word ik een persoonlijkheid in een turbulente wereld? Antwerpen: Garant.

Smeijsters, H. (2010). Expressie van kernbewustzijn en ontwikkelen van actorschap in spel. Spelenderwijs, 15(1), 38-41.

Smeijsters, H. (2010). De kunsten van het leven: Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven (2e druk). Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H. (2010). Interventietheorie en systematic review vaktherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK, Hogeschool Zuyd.

Smeijsters, H. (2010). Petijums makslu terapija: Fokuss uz traucejumiem vai klientu. In K. Martinsone (Ed.), Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010). Petijums makslu terapijas studiju programmas: Niderlandes pieredze. In K. Martinsone (Ed.), Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010). Petijums prakse. In K. Martinsone (Ed.), Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 9-17. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H., Beurskens, S., Gielen, X., Pénzes, I., Reverda, N., & Geraets, J. (2010). Practice based evidence en evidence based practice. Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Smeijsters, H., & Van den Braak, J. (Reds.). (2010). Interventie vaktherapie in de gesloten setting: Handleiding voor de Erkenningscommissie van het Ministerie van Justitie. Cadier & Keer: Stichting St. Joseph.

Smeijsters, H., & Vink, A. (2010). Developments in music therapy in the Netherlands. Voices. Bekijk dit artikel online

Welten, J. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie dramatherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., De Man, J., Van der Wekken, J., & Scholten, M. (2010). Handleiding dramatherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., De Man, J., Van der Wekken, J., & Scholten, M. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Dramatherapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(4), 21-25. Bekijk dit artikel online

Willemars, G. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie beeldende therapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Willemars, G., & Helmich, M. (2010). Handleiding beeldende therapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Willemars, G. & Helmich, M. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Beeldende therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(2), 11-16. Bekijk dit artikel online

 

Presentaties

 

 

Schouten, K.A. (2010). Beeldende therapie, trauma en cultuur. Workshop Trauma en Cultuur met J. W. Knipscheer en J. Orth. NtVP congres Psychotrauma en meer: spectrum van traumagerelateerde beschadigingen. De Meervaart, Amsterdam.

Schouten, K.A. (2010). Art Therapy, Trauma and Culture. International Conference on Transcultural Psychiatry: Migration, next generations and the future of psychiatry. Royal Tropical Institute, Amsterdam.

Van Keulen, I. (2010). Actuele ontwikkelingen in dans- bewegingstherapie. Lezing en workshop in het kader van de alumnibijeenkomst 25 jarig jubileum van de opleiding creatieve therapie Hogeschool Zuyd met als thema actuele ontwikkelingen in creatieve therapie op 15 januari 2010.

2009

Publicaties

Koolmees, H., Smeijsters, H., & Schoenmakers, S. (2009). How to improve your knowledge intensive organisation: Implementing a knowledge management scan within public and private sector organisations. The Electronic Journal of Knowledge Management, 7(1), 77-86. Bekijk dit artikel online

Pénzes, I. (2009). Het analoge-procesmodel in de beeldende therapie. In C. Schweizer (Red.). Basisboek beeldende therapie (pp. ). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Poismans, K. (2009). Shared time, timing in muziektherapie met autistische kinderen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 8(1), 14-20.

Schweizer, C., De Bruin, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7348-2

Smeijsters, H. (2009). Analogie und Musiktherapie. In H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie (S. 25-33). Göttingen: Hogrefe.

Smeijsters, H. (2009). Geschichtlicher Hintergrund zu musiktherapeutischen Methoden der Gegenwart. In H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie (S. 150-154). Göttingen: Hogrefe.

Smeijsters, H. (2009). Methoden der psychotherapeutischen Musiktherapie. In H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie (S. 267-273). Göttingen: Hogrefe.

Smeijsters, H. (2009). Onderzoek in en door de praktijk en practice based evidence in de lerende organisatie: Voorbeelden van onderzoek door kenniskringen van hogescholen. TH&MA, 15(6), 4-13. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H. (2009). Pleidooi voor een nieuwe levensstijl en een gelukkiger toekomst in tijden van crisis. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit document online

Smeijsters, H. (2009). Research in practice. In H. Smeijsters (Red.), Research in practice in the arts therapies (pp. 1-35). Heerlen: Melos. Bekijk dit hoofdstuk online

Smeijsters, H., Koolmees, H., Schoenmakers, S., Welten, J., Schoot, T. & Oudijk, R. (2009). De patiënt als mens en gast: Patiëntgecentreerde bejegening in het Maaslandziekenhuis. Onderwijs & Gezondheidszorg, 33(1), 3-8. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H., Van den Braak, J., Helmich, M., Reumers, H., & Van der Wekken, J. (2009). Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en de Gesloten Jeugdzorg: Kaderdocument voor alle vaktherapieën. Heerlen: Melos. Bekijk dit document online

Smeijsters, H., Van Dooren, K., Driest, J., & Schweizer, C. (2009). Landelijk opleidingsprofiel: Creatieve therapie. Amersfoort: Landelijk Overleg Opleidingen Creatieve Therapie in Nederland.

Vink, A. (2009). Evidence-based practice: Wat hebben de vaktherapeut en de patiënt eraan? Tijdschrift voor Vaktherapie, 5(3), 27-34. Bekijk dit artikel online

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2009). Multicultural Art therapy with traumatized refugees. ECOTS, Oslo, Noorwegen.

Schweizer, C. (2009). Presentatie van ‘Handboek beeldende therapie’. Symposium Stenden Hogeschool in samenwerking met Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.

Schweizer, C. (2009). Navigating the art therapeutic process. Workshop over het analyseren van beeldend werk. ECArTE Londen.

 

2008

Publicaties

Beurskens, S., Baarends, E., Driessen, I., Schoot, T., Geerbex, A., Geraets, J., . . . Lemmens, J. (2008). Evidence Based Practice in het buitenschools leren: Enkele uitgangspunten. Onderwijs en Gezondheidszorg, 32(3), 23-26. https://doi.org/10.1007/BF03077287

Janssen, N. (2008). Puur, maar niet verwacht. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 137-142). Diemen: Veen Magazines.

Kurstjens, H. (2008). ‘Ik weet hoe het smaakt…’. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 265-268). Diemen: Veen Magazines.

Notermans, H. (2008). Ontmoeten in spel: Ontwikkelingsgerichte dramatherapeutische interventie voor adolescenten met angst- en stemmingsstoornissen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Oudijk, R. (2008). Ik wil ook serieus genomen worden. H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 217-228). Diemen: Veen Magazines.

Pénzes, I. (2008). Woensdagmiddag half twee… H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 71-78). Diemen: Veen Magazines.

Poismans, K. (2008). Samen lachen. H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 279-286). Diemen: Veen Magazines.

Poismans, K. (2008). Shared time, timing in de muziektherapie met autistische kinderen. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme, 8(1), 14-20.

Schouten, K. (2008). ‘Niet kapot maken, mevrouw!’. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 85-90). Diemen: Veen Magazines.

Schouten, K., & Heide, D. (2008). Traumatic memory in neurobiology and art therapy. In R. Hampe, P. Martius, D. Ritschl, F. von Spreti, & P. Stalder (Hgs.), Kunstreiz: Neurobiologische Aspekte künstlerischer Therapien (pp. 525-532). Berlin: Frank & Timme.

Schweizer, C. (2008). Als het gesprek niet verder komt. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 91-98). Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Smeijsters, H. (2008). In defense of the person – Limitations of an aesthetic theory of music therapy: A response to Kenneth Aigen. Nordic Journal of Music Therapy, 17, 19-24. https://doi.org/10.1080/08098130809478192

Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het leven: Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven. Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H. (Red.). (2008). De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H. (2008). Onderwijs en onderzoek aan hogescholen vormen een eenheid [Reactie van H. Smeijsters op L. Prick]. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit document online

Smeijsters, H. (2008). De therapeutische waarde van muziek. In R. Diekstra & M. Hogenes (Reds.). Harmonie in gedrag: De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek (pp. 163-196). Uithoorn: Karakter.

Smeijsters, H. (2008, juli). Vitality affects in der Musik: Forschung zur Analogie von musikalischen und psychischen Prozessen. Musiktherapeutische Umschau Online. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H. (2008, 8 september). De misverstanden van Leo Prick over het hbo. NRC Handelsblad, p. 6.

Smeijsters, H., Koolmees, H., & Schoenmakers, S. (2008). Practice based research and action learning in a learning organization: The case: Patient centred treatment in a general hospital. In Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Southampton: Solent University.

Van den Braak, J., Smeijsters, H., Helmich, M., Reumers, H., & Van der Wekken, J. (2008). Innovatie Vaktherapie in de JJI en de Gesloten Jeugdzorg: Kaderdocument voor alle vaktherapieën. Heerlen: KenVaK.

Van den Broek, E. (2008). (Ont)moeten, (ont)roeren. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 181-190). Diemen: Veen Magazines.

Van der Geer, E. R., Vink, A. C., Schols, J. M. G. A. & Slaets, J. P. J. (2008). Music in the nursing home: Hitting the right note! The provision of music to dementia patients with verbal and vocal agitation in Dutch nursing homes. International Psychogeriatrics, 21, 86-93. https://doi.org/10.1017/S104161020800793X

Van Keulen, I. (2008). Over snoepjes en ander lekkers. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 153-152). Diemen: Veen Magazines.

Welten, J. (2008). Menukaart: Trainingsopzet Zo zijn onze manieren: Project patiëntgecentreerde bejegening. Heerlen: KenVaK.

Welten, J. (2008). Ontmoetingsbereid. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 229-234). Diemen: Veen Magazines.

Welten, J. (2008). Wat maakt drama therapie? Artikel in het kader van de Module Theorieontwikkeling van de Masteropleiding Vaktherapieën. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., Oudijk, R., Smeijsters, H., Schoot, T., Liem, S. L., & Soons, E. (2008). Trainingen patiëntgecentreerde bejegening. Sittard: Orbis Medisch & Zorgconcern.

Willemars, G. (2008). Jonas, de walvis. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 99-106). Diemen: Veen Magazines.

2007

Publicaties

Smeijsters, H. (2007). Agressieregulatie in de forensische psychiatrie. Heerlen: KenVaK. Bekijk dit onderzoeksverslag online

Smeijsters, H. (2007). De muziek van het gevoel gemeten: Meten van ‘vitality affects’ bij het beluisteren van muziek. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3(2), 25-37.

Presentaties

Schouten, K.A. (2007a). Multy Family Therapy (MFT) with traumatized refugees. ECOTS, Opatija, Kroatië.

Schouten, K.A. (2007b). Multy Family Therapy (MFT). In samenwerking met Jelly van Essen en Julia Bala. Openingsconferentie Psychotraumacentrum, Den Bosch.

 

 

2006

Publicaties

Bala, J., De Boer, O., & Schouten, K. (2006). Een nieuwe uitdaging: Gezinsbehandeling in de Vonk-Amsterdam. Phaxx, 13(4), 17-18.

Broersen, M., Van Straaten, G., Akse, M., Van der Cruysen, C., Van Hest-de Witte, I., & Vink, A. (2006). Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 340-359). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_18

Dijkstra, I., & Hakvoort, L. (2006). Verslaving. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 254-275). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_14

Hakvoort, L., & Smeijsters, H. (2006). Forensische psychiatrie. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 237-253). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_13

Kurstjens, H., & Baerends, A. (2006). Actieve muziektherapie. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 134-149). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_7

Smeijsters H. (2006). Shinri ryōhō to shiteno ongaku ryōhō: Ongaku ryōhō handobukku [Grundlagen der Musiktherapie] (T. Shigeru & N. Yutaka, Vert.). Tokyo: Yamaha Myūjikku Media.

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6 [in samenwerking met de muziektherapieonderzoekers van KenVaK en professionals uit het werkveld]

Smeijsters, H. (2006). Vakmanschap is meesterschap: De professional als middelpunt van management en onderzoek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 61, 930-941. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2006). The treatment of aggression using arts therapies in forensic psychiatry: Results of a qualitative inquiry. The Arts in Psychotherapy, 33, 37-58.​ https://doi.org/10.1016/j.aip.2005.07.001

Vink, A. (2006). Multidisciplinaire richtlijnen. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 73-89). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_4

Vink, A. (2006). Kwantitatief onderzoek. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 54-72). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_3

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2006). Beeldende therapie/systeemtherapie. Workshop voor GZ psychologen i.o., SPON, Nijmegen.

2005

Publicaties

Janssen, N. (2005). Overeenkomsten en verschillen tussen dans-en-bewegingstherapie en psychomotorische therapie. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 221-243). Bussum: Coutinho.

Kurstjens, H. (2005.) Improvisatie in de muziektherapie. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 135-155). Bussum: Coutinho.

Mesaros, M. (2005). De positie en werkwijze van beeldende therapie in het speciaal onderwijs. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 175-201). Bussum: Coutinho.

Notermans, H. (2005). Diagnosticeren in dramatherapie. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 89-111). Bussum: Coutinho.

Notermans, H. (2005). Diagnostiek in bewegingsexpressietherapie bij patiënten met chronische pijn en chronische vermoeidheid. Zeist: Centrum voor Psychosomatiek Eikenboom/Altrecht GGZ.

Smeijsters, H. (2005, 22 december). Muziek is geen mathematica: Theodor Adorno heeft de bevrijdende werking van de Stones nooit begrepen. NRC Handelsblad, p. 9.

Smeijsters, H. (Red.). (2005). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho. [in samenwerking met alle onderzoekers van KenVaK]

Smeijsters, H. (2005). Quantitative single case designs. In B. L. Wheeler (Ed.), Music therapy research (2nd edition, pp. 293-305). Gilsum: Barcelona.

Smeijsters, H. (2005). Same old blues: De therapeutische waarde van blues en rock: Een persoonlijke vertelling. Heerlen: Melos.

Smeijsters, H. (2005). Sounding the self: Analogy in improvisational music therapy. Gilsum: Barcelona.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2005). Consensus based best practices: Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(2), 25-33.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2005). State of the arts: Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(1), 21-29.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2005). Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Vink, A. (2005). Muziektherapie: Een beroep in ontwikkeling. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 156-174). Bussum: Coutinho.

Vink, A. (2005, december). Muziektherapie: Drie maal daags. Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunde.

Welten, J. (2005). Dramatherapie en psychodrama bij getraumatiseerden. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 112-134). Bussum: Coutinho.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2005). Traumatic Memory: Neurobiology and Art Therapy. European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE), Rethymno, Kreta, Griekenland.

Schouten, K.A. (2005). Traumatic Memory: Neurobiology and Art Therapy. Met Douwe van der Heide. Congres IAACT, Heidelberg, Duitsland.

Schouten, K.A. (2005). Beeldende Gezinstherapie, referaat stichting centrum ’45. Met Joost Bosland, systeemtherapeut, Hortus Botanicus, Amsterdam.

2004

Publicaties

De Lange, J. (2004). Praktijkonderzoek: Lectoren aan het woord [met een interview van Henk Smeijsters]. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 10(2), 20-25.

Dijkstra, I., & Hakvoort, L. (2004). How to deal music? Enhancing coping strategies in music ther­apy with clients suffering from addiction problems. Music Therapy Today, 5(5), 1-27. Bekijk dit artikel online

Hagemann, G., Wagener-Schimmel, L. J. J. C., Nijhuis, L. E. M. G., & Vink, A. C. (2004). Liedjes in het hoofd: Het syndroom van Oliver Sacks? Tijdschrift voor Neurologie, 105(1), 26-31.

Hakvoort, L. (2004). Dadergedrag waarneembaar gemaakt: Muziektherapie als observatie-instrument voor forensische patiënten. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 23(4), 7-13.

Jansen, M., & Cox, P. (2004). Blije gezichten, droevige verhalen: Effecten van creatieve therapie dans & beweging op sociaal-emotionele problemen van asielzoekerskinderen. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 23(4), 22-27.

Smeijsters, H. (2004). Kriterien für eine evidenz­basierte Indikation in der Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau, 25(3), 207-220.

Smeijsters, H. (2004). De praktijk van leren en creëren bij onderwijsinnovatie. In C. Stam, A. Evers, P. Leenheers, A. de Man, & R. van der Spek (Reds.), Kennisproductiviteit: Het effect van investeren in mensen, kennis en leren (pp. 201-216). Amsterdam: Pearson Education.

Smeijsters, H., & Sporken, S. (2004). Leren leren voor het hoger beroepsonderwijs. OnderwijsInnovatie, 6(4), 8-10. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H., & Sporken, S. (Reds.). (2004). Van taak tot competentie: ‘Leren leren’ voor het hoger beroepsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vink, A. C., Birks, J. S., Bruinsma, M. S. & Scholten, R. J. S. (2004). Music therapy for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2004(4), 1-39. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003477.pub2

Wertheim-Cahen, T., Van Dijk, M., Schouten, K., Roozen, I., & Drožðek, B. (2004). About a weeping willow, a phoenix rising from its ashes, and building a house… Art therapy with refugees: Three different perspectives. In J. P. Wilson & B. Drožðek (Eds.), Broken spirits: The treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture victims (pp. 419-441). New York: Brunner-Routledge.

2003

Publicaties

Notermans, H., & Kaufmann, C. (2003). Ich bilde mir das doch nicht ein. Pulsationen, Zeitschrift des Arbeitskreises für Emotionale Reintegration, 45, 7-19.

Smeijsters, H. (2003). Analogie als Kernkonzept der Musiktherapie: Eine psychologische und empirische Betrachtung. Musik-, Tanz- und Kunsttherapie, 14(1), 9-18. https://doi.org/10.1026//0933-6885.14.1.9

Smeijsters, H. (2003). Forms of feeling and forms of perception: The fundamentals of analogy in music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 12(1), 71-85. https://doi.org/10.1080/08098130309478075

Smeijsters, H. (2003). Handboek creatieve therapie (2e druk). Bussum: Coutinho.

Smeijsters, H. (2003). Multiple perspectives for the development of an evidence based creative therapy. In L. Schiltz (Ed.), Epistemology and practice of research in the arts therapies (pp. 17-28). Luxembourg: CRP-Santé Luxembourg.

Smeijsters, H. (2003). Een polyfonie van innovatie (Inaugurale rede). Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Vink, A. (2003). Dokter, drie maal daags muziek! Het recept tegen agitatie. Alzheimer Magazine, 6(3), 18-21.

Vink, A. C. (2003). Muziek en emotie: Living apart together: Een relatie tussen muziekpsychologie en muziektherapie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 22(1), 4-10.

Vink, A. (2003). Muziektherapie: Driemaal daags, dokter. In Probleemgedrag bij dementerende ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Enschede: Dr. G. J. Hoytema Stichting.

Vink, A., & Bruinsma, M. (2003). Evidence based music therapy. Music Therapy Today, 4(5), 1-26. Bekijk dit artikel online

 

2002

Publicaties

Janssen, N. (2002). Creatieve therapie dans & beweging naast psychomotorische therapie, een discussie? Tijdschrift van de NVPMT, 8(1), 18-21.

Smeijsters, H. (2002). De (toegevoegde) waarde van creatieve therapie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 21(4), 9-16.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2002). Beeldende therapie met getraumatiseerde vluchtelingen. Congres Pharos: Hoe helpt u mij? Woudschoten, Zeist.

Schouten, K.A. (2002). Lezing over Kunst en Psychiatrie. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, De Gelderse Roos.

 

 

Publicaties voor 2002

Publicaties

Smeijsters, H., & Storm, H. (1998). Becoming friends with your mother: Techniques of qualitative research illustrated with examples from the short-term treatment of a girl with enuresis. Music Therapy, 14(1), 61-83. https://doi.org/10.1093/mt/14.1.61

Smeijsters, H. (1997). Die therapeutische Wirkung der Musik – Ergebnisse der Forschung. In L. Müller & H.G. Petzold (Hrsg), Musiktherapie in der klinischen Arbeit: Integrative Modelle und Methoden (pp. 23-40). Stuttgart: Gustav Fischer.

Smeijsters, H. (1997). Muziektherapie als onderdeel van de begeleiding van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. In J. A. M. Vandermeulen, B. J. J. Ansink, & P. B. Defares (Reds.), Handboek posttraumatische stoornissen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht: De Tijdstroom.

Smeijsters, H. (1997). Musiktherapie bei Alzheimerpatienten: Eine Meta-Analyse von Forschungs-ergebnissen. Musiktherapeutische Umschau, 18(4), 268-283.

Smeijsters, H. (1997). Multiple perspectives: A guide to qualitative research in music therapy. Gilsum: Barcelona.

Smeijsters, H. (1996). Qualitative single-case research in practice: A necessary, reliable and valid alternative for music therapy research. In M. Langenberg, K. Aigen, & J. Frommer (Eds.), Qualitative music therapy research: Beginning dialogues (pp. 35-53). Gilsum: Barcelona.

Smeijsters, H. (1996). Neurologische en fysiologische aspecten van muziektherapie. Heerlen: Melos.

Smeijsters, H. (1996). Muziektherapie in Nederland. Venray: Stichting Muziektherapie.

Smeijsters, H. (1996). Music therapy with anorexia nervosa: An integrative theoretical and methodological perspective. British Journal of Music Therapy, 10(2), 3-13. https://doi.org/10.1177/135945759601000202

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen, N. (1995). De relatie tussen muziekfragmenten en waardegebieden in de receptieve muziektherapie met depressieve patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 582-595. Bekijk dit artikel online

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen N. (1995). The effect of musical excerpts on the evocation of values for depressed patients. Journal of Music Therapy, 32, 167-188. https://doi.org/10.1093/jmt/32.3.167

Smeijsters, H., & Van den Berk, P. (1995). Music therapy with a client suffering from musicogenic epilepsy: A naturalistic qualitative single-case research. The Arts in Psychotherapy, 22, 249-263. https://doi.org/10.1016/0197-4556(95)00026-2

Smeijsters, H. (1995). Handboek muziektherapie: Theoretische en methodische grondslagen voor de behandeling van psychische stoornissen en handicaps. Heerlen: Melos.

Smeijsters, H. (1995). Functions of music in music therapy. In T. Wigram, R. West, & B. Saperston (Eds.). The art and science of music therapy: A handbook (pp. 384-395). London: Harwood Academic.

Smeijsters, H. (1994). Musiktherapie als Psychotherapie. Stuttgart: Gustav Fischer.

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen, N. (1993). De samenhang tussen muziek, muzikale elementen en waardegebieden in de receptieve muziektherapie met depressieve cliënten. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1993). Research in practice in the music therapeutic treatment of a client with symptoms of anorexia nervosa. In M. Heal & T. Wigram (Eds.), Music therapy in health and education (pp. 235-263). London: Jessica Kingsley.

Smeijsters, H. (1993). Music therapy and psychotherapy. The Arts in Psychotherapy, 20, 223-229. https://doi.org/10.1016/0197-4556(93)90017-V

Smeijsters, H. (1992). Indicatie en analogie: Kan muziektherapie beschouwd worden als een vorm van psychotherapie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 18(2), 88-101.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1991). Musical improvisation in the treatment of a man with obsessive compulsive personality disorder. In K. E. Bruscia (Ed.), Case studies in music therapy (pp. 387-402). Phoenixville: Barcelona.

Smeijsters, H. (1991). De muzikale ontwikkeling van foetus tot adolescent: Enkele belangrijke momenten uit de muzikale ontwikkeling gerelateerd aan opvoeding, onderwijs en therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Smeijsters, H. (1991). Muziektherapie als psychotherapie. Assen: Van Gorcum.

Smeijsters, H. (1987). Muziek en psyche: Thema’s met variaties uit de muziekpsychologie. Assen: Van Gorcum.

Smeijsters, H. (1986). De muziek in de greep van de technologie (Dissertatie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.