Publications

Here you will find an overview of all publications, selected by year. By clicking on the year, you'll find the corresponding publications.

2024

Publicaties

Bosgraaf, L., Spreen, M., Pattiselanno, K., & Van Hooren, S. (2024). Process Evaluation of an Art Therapeutic Treatment for Children and Adolescents with Psychosocial Problems. the Arts in Psychotherapy, 102169. https://doi.org/10.1016/j.aip.2024.102169

Declercq, I., Gerritsen, D. L., De Vriendt, P., van Hooren, S. A. H., & Leontjevas, R. (2024). P75: Using music to reduce depressive symptoms among nursing home residents: Preliminary results of a Bayesian Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. International Psychogeriatrics 35(S1):120-120

Haeyen, S., Heres, H., & Pol, S. (2024). Making meaning of one’s own life story in words and images: A narrative case report of personal recovery from personality disorder through the interventions “An Empowering Story” and art therapy. Journal of Clinical Psychology, 1–18. https://doi.org/10.1002/jclp.23690

Haeyen, S. & Dimaggio, G. (2024). Arts and psychomotor therapies in the treatment of personality disorders. Introduction special issue. Journal of Clinical Psychology, In press. 10.1002/jclp.,23693

Haeyen, S. (2024). Schema-Focused Working Methods for Arts and Body-Based Therapies. A Practical Guide. Routledge. 

van Sprang, I., & Haeyen, S. (2024). Music therapy for therapeutic development in personality disorders: A qualitative case study. Journal of Clinical Psychology, 1–11. https://doi.org/10.1002/jclp.23682

Willemsen, M., Abbing, A., Haeyen, S., De Witte, M. & Van Hooren, S. (in press), The creative arts therapists on the continuum of practice within Arts in Health in the Netherlands. Dramatherapy.

Presentaties, workshops en interviews

Aalbers, S., Nyssen, V., & Prick, A-E. (2024, April 11). Exploring emotion regulation and synchronisation in improvisational music therapy for depression. [Workshop]. IMPRO2024, LUCA School of Arts, Leuven, België.

Aalbers, S., & Gäbel, C. (2024, Juni 26-29). Music Therapy for Depression: Current Status in Research, Education, Clinical Practice, and Manualization – Quo Vadis? [Roundtable]. 11th Nordic Music therapy Conference, Aalborg University, Aalborg, Denemarken.

Aalbers, S. (2024, September 11-14). Resonating hope: Exploring emotion regulation in improvisational music therapy for depression.[Workshop]. 17th European Arts Therapies Conference, Artevelde University of Applied Sciences, Gent, België.

Berghs, M. (2004, 24 mei). Krachtig spel! [Workshop]. Symposium logopedie: Redzaamheid in de buitenwereld. Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Nederland

Schweizer (maart 2024). Atelier Connect. Een project voor jongeren met extra ondersteuningsbehoeften. Poster Nederlands Autisme Congres.

Schweizer, (april, 2024). Autisme en beeldende therapie: Ontwikkeling van zelf-inzicht. Lezing tijdens de Autismeweek bij NHLStenden hogeschool, Leeuwarden

Donker, A., Habes, V., Nijhuis, S., Willemsen, M. (2024, 11 april). Aan de slag met open science en open education [paneldiscussie]. HU Onderwijs & Onderzoek Festival. Utrecht.

Haeyen, S. & Wanten, F. (2024). Effectiviteit van Trauma Focused Art Therapy (TFAT) bij psychologisch trauma. Een mixed method single case study. Voorjaarscongres NVvP, Maastricht, 1-12 april.

Haeyen, S. (2024). The powerful experience. Emotion regulation and self-image in personality disorders in arts & psychomotor therapies. Avenues of Hope and The Power of Art, 22nd Nordic Art Therapy Conference, Norway, 9 – 12th of June 2024

Haeyen, S. (2024). The powerful experience. Emotion regulation and self-image in personality disorders in arts & psychomotor therapies. IAEA 2024 – International Association of Empirical Aesthetics, Palma, Mallorca, May 8-10.

Havsteen-Franklin, D., López Fdz. Cao, M., Ottarsdottir, U., Rankanen, M., Schweizer, C., (sep. 2024). Roundtable discussion: Redefining the Pedagogical Landscape: Methodologies in Art Therapy Research Education. Ecarte Conferentie Gent.

Kolijn, J., & Haeyen, S. (2024). VR en Vaktherapie [Workshop]. Conferentie NVPMT Windesheim, 31 mei.

Kolijn, J., & Haeyen, S. (2024). Ontwikkelingen in VR en Vaktherapie [Keynote en workshop]. Conferentie Wetenschap en Innovatie GGzCentraal, Utrecht, 18 jan.

Schweizer, C. (sep. 2024) Uit de kunst. Beeldende therapie met jeugd en aan autisme gerelateerde problemen. Lezing Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

Schweizer, C., Spreen, M., Metselaar, J., & Minnaert, A., (2024). Zelf in beeld. Implementatie van beeldende therapie in primair speciaal onderwijs voor leerlingen met aan autisme gerelateerde problemen. Tijdschrift voor vaktherapie 20 (1), 40-48.

Warner, C, Den Otter, M., Puxeddu, V., Rüütel, E., & Willemsen, M. (2024, 12 september). Shades of uncertainty: How futureproof is arts therapies training [paneldiscussie]? Singing about the dark times, Creation and Resistance in the arts therapies, ECArTE Conferentie, Gent, België.

Willemsen, M. (2024, 19 februari). Exploring the possible assets of The method Developmental Transformations [presentatie]. Internationale studiedag, Université de Paris, Institute de Psychologie, Parijs, Frankrijk.

Willemsen, M. (2024, 13 maart). Speelruimte. Over de spelende professional als noodzakelijk tegenbeeld [presentatie]. Oogstdialoog Regionaal Leernetwerk Jeugd, Utrecht.

Willemsen, M. (2024, 30 maart). Navigating in the hazy borderlands of play. Uncovering Sensory Focussed, Trauma-Centred Developmental Transformations for survivors of prolonged territorial aggression in childhood [workshop]. Trainingsinstituut DvT Frankrijk, Parijs, Frankrijk.

Willemsen, M., Doçkal, V. (2024, 13 april). Trapped in Mazeophobia. A playful exposure to our maze of life and the emotional unsettling of being in unknown places  [workshop]. The 6th European DvT Conference, Paris, France.

Willemsen, M. (2024, 27-28 juni). Playing with the anticipation of harm in the continuing suspense of the unfolding unknown. Exploring the assets of Sensory Focussed, Trauma-Centred Developmental Transformations for survivors of prolonged territorial aggression in childhood [tweedaagse workshop]. Internationale Sommerakademie ‘Trauma’, ITT Institut für Theatertherapie, Remscheid, Duitsland.

2023

Publicaties

Abbing, A., Haeyen, S.,  Nyapati, S.,  Verboon, P. & van Hooren, S. (2023). Effectiveness and Mechanisms of the Arts Therapies in Forensic Care. A systematic review, narrative synthesis and meta analysis. Frontiers in Psychiatry, Section Forensic Psychiatry, Volume 14, doi: 10.3389/fpsyt.2023.1128252

Jans, N., Bloemenkamp, H., Minnaard, R., Fikke, D., van Hooren, S., 2020. Measured closely: elecotrodermal activity, heart rate and heart rate variability in response to a psychomotor “controlled approach” exercise. a psychomotricidade. Nr. 23. 2020. (published in 2023).

Orkibi, H., Keisari, S., Sajnani, N. L., & de Witte, M. (2023). Effectiveness of drama-based therapies on mental health outcomes: A systematic review and meta-analysis of controlled studies. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

Prick AJC, Zuidema SU, Van Domburg P, Verboon P,  Vink AC,  Schols JMGA., Van Hooren S. (2023). Effects of an individual music therapy and music listening intervention for nursing home residents with dementia: A multicenter single blind randomized controlled trial. Special Issue of Frontiers in Medicine: Music Therapy in Geriatrics II: Frontiers | Effects of a music therapy and music listening intervention for nursing home residents with dementia: A randomized controlled trial (frontiersin.org)

Prick, AJC (2023). Hoofdstuk ‘De juiste snaar’ In boek : Gedragen: mensgericht samenwerken rondom dementie. Gedragen_publicatie_digitaal.pdf (pgdexpertise.nl)

Sajnani, Nisha, Willemsen, Marc, & Butler, Jason D. (2023). A scoping review of observed benefits of Developmental Transformations (DvT). Drama Therapy Review, 9:2, 273-315. https://doi.org/10.1386/dtr_00133_1

Willemsen, M., Pitruzzella, S. (2023). EFD Standards of Professional Practice and Code of Ethics. European Federation of Dramatherapy.

Presentaties, workshops en interviews

Aalbers, S. (2023, januari 17). Lunchbijeenkomst met muziek en EIMT. [Lezing en workshop]. Lunchbijeenkomst Kenniscentrum Zorg en Welzijn, NHL Stenden hogeschool, Leeuwarden, Nederland.

Aalbers, S. (2023, februari 23). (On)gelukkig! [Kenniscafé]. Kenniscafé Studium Generale, Groningen, Nederland.  https://sggroningen.nl/evenement/ongelukkig?language_content_entity=nl

Aalbers, S. (2023, maart 23). Samen muziek maken: Hoe gezond is dat! [Workshop]. Kennis Maken Dag, NHL Stenden hogeschool, Leeuwarden, Nederland.

Aalbers, S. (2023, mei 22-23). Basistraining Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT). [Training] Tweedaagse training NHL Stenden hogeschool, Leeuwarden, Nederland.

Van der Ploeg, J. (2023, 6 juli). De kracht van actieve en receptieve muziektherapie bij dementie  [Workshop]. EVEAN Kennis Festival Muziek.

Prick, A.J.C. (2023, 26 mei). Vaktherapie bij mensen met een verstandelijke beperking [Workshop]. Symposium ‘Samen bereik je meer!’ Kick-off samenwerking Zuyd-Koraal.

Prick, A.J.C. (2023, 8 juni). Wat is de meerwaarde van vaktherapie bij ouderen en wat zijn de actuele inzichten vanuit de wetenschap [Lezing]. Mondriaan Vakgroep Ouderen.

Prick , A.J.C., Nyssen, V.G.M. (2023, 6 juli). Wetenschappelijke implementatie resultaten ‘De juiste snaar met muziek bij dementie [Presentatie]. EVEAN Kennis Festival Muziek.

Prick, A.J.C. (2023, 10 juli).  Vaktherapeutische interventies bij mensen met dementie [scholing]. Leergang integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleemgedrag’: De STIP-Methode

Sajnani, N., Willemsen, M., Butler, J. (2023, april). Playing with Panacea. Scoping out what DvT is about [Presentatie]. De twaalfde Noord Amerikaanse DvT Conferentie ‘Unapologetically DvT!’, New Haven, Verenigde Staten.

Sajnani, N., Willemsen, M., Butler, J. (2023, mei). Imagine play that matters: Findings from a scoping review of the benefits of Developmental Transformations [Presentatie]. International Dramatherapy Conference ‘Imagine’, Amersfoort.

Schweizer, C., (feb). Hanteren van emotionele impact tijdens de les [Training voor kunstvakdocenten]. Deventer: Kunstcircuit.

Willemsen, M. (2023, februari). The method Developmental Transformations [Presentatie en Workshop].  Internationale studiedag, Université de Paris, Institute de Psychologie, Parijs, Frankrijk.

Willemsen, M. (2023, 15 maart). De macht van verbeeldingskracht. Hoe de verbeelding in het speelvlak onze vroegere, huidige en toekomstige realiteit kan dimensionaliseren en het ons betekenis en hoop kan geven [workshop]. Lustrum van studenten studievereniging MUZE, Amersfoort, Nederland.

Willemsen, M. (2023, 24 maart). Rafelranden van spel. Dramatherapie voor overlevers van territoriale agressie [Workshop]. Studiedag Arteveldehogeschool, Gent, België.

Willemsen, M. (2023, 1 juni). Een berg van onderwijsmaterialen upcyclen. Ontwikkelen en (her-)gebruiken van leermiddelen onderzoekend vermogen opleidingen Vaktherapie [presentatie]. Surf online Themabijeenkomst ‘Toepassing in het onderwijs – Hoe doe je dat?’, Utrecht.

Willemsen, M. (2023, 9-10 juni). Where are we? Play and the development of an authentic inner compass [Presentatie]. International Student Conference ‘What the body tells us’, Amersfoort, Nederland.

Willemsen, M. (2023, 13 december). What the body tells us. Over het belang van sensorische gevoeligheid van de behandelaar [workshop]. Lerend netwerkbijeenkomst 1nP, Amersfoort

2022

Publicaties

Aalbers, S. (2022). Muziektherapie bij depressie en depressieve symptomen. De effectiviteit van emotieregulerende improvisatorische muziektherapie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 12(2)22-28

Aalbers, S., Boonstra, N., & Ramaker, E (2022). Muziek in de GGZ, 2. 15-20. https://www.nurseacademyggz.nl/leermodules/leermodules_artikel/t/muziek_in_de_ggz

Berghs M, Prick A-EJC, Vissers C, van Hooren S. (2022). Drama Therapy for Children and Adolescents with Psychosocial Problems: A Systemic Review on Effects, Means, Therapeutic Attitude, and Supposed Mechanisms of Change. Children. 9(9):1358. https://doi.org/10.3390/children9091358

Schweizer, C. (2022). What are we talking about? Development of an empirical base for art therapy with children with autism spectrum disorders. In: M. Cao, R. Hougham & S. Scoble (Eds) Imagining windmills. Trust, truth and the unknown in the art therapies. (pp. 195 – 210) London, New York: Routledge.

Schweizer, C.; Spreen, M. (2022). Meten in de vaktherapeutische praktijk deel 2. Eerste onderzoeksresultaten over behandelresultaten van vaktherapeuten met een eigen praktijk. Tijdschrift voor Vaktherapie 18 (1), pp. 5-11.

 

Presentaties, workshops en interviews

Aalbers, S., & Backer, H. (2022, mei 12). Therapie: daar zit muziek in [Workshop]. Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, Nederland.

Bosgraaf, L. (2022, juni). Effect and Working Mechanisms of Art Therapy for Children with Psychosocial Problems [Presentatie]. ESCAP 2022, Maastricht, Nederland.

Haeyen, S. (2022). The powerful experience. Arts & psychomotor therapies and regulating emotions and self-image in personality disorders [Keynote]. International Week HAN University of Applied Sciences, 2022, febr. 3. Met dans door Pauline Briguet (vervangen door Donna Bisschop) en piano door Thijs de Moor.

Haeyen, S. (2022). Creative approaches in Personality Disorder treatment [Gastcollege in Programme]. MSc in Psychotherapy and Counselling: Contemporary Creative Approaches. Faculty of Health, Social Care & Medicine, Edge Hill University. March 25th.

Prick, A.J.C. (2022, maart). Actuele onderzoeken KenVaK  [Presentatie]. Netwerkdag Vaktherapie Zuyd Hogeschool. Zuyd Hogeschool en Academie Vaktherapie, Heerlen.

Prick, A.J.C. & Verdonschot, M. (2022, april). Actuele onderzoeken vanuit vaktherapie  [Workshop]. Symposium “Van kwetsbaar naar weerbaar. Vaktherapie voor mensen met een LVB.” Zuyd Hogeschool en Academie Vaktherapie, Heerlen.

Schweizer, C., (mei 2022). Kunst kijken, kunst maken, kunst ervaren, beeldende therapie en autisme  [Lezing]. Nederlandse Vereniging Autisme (NVA, regio Noord.

Schweizer, C., Froese, L., & Haunschild, A., (juni 2022).  Presentatie van de resultaten van Atelier Connect [Presentatie]. Een samenwerkingsproject met beeldende therapie (NHLStenden hogeschool), het Fries museum Leeuwarden en het Matrix Lyceum, Drachten.

Schweizer, C. (juni 2022). Art therapy for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders [Poster presentation]. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) Conference, Maastricht.

Willemsen, M., (2022, april). On the edge of the playspace. Trauma Centered Developmental Transformations for survivors of territorial aggression [Presentatie]. The 8th International Scientific-Practical Conference Health and Personality Development: an Interdisciplinary Approach. Stradiņš Universität, Riga, Letland.

Willemsen, M., (2022, april). Weaving loss into life. Applying Developmental Transformations for contemporary and integrated grief treatment [Workshop]. Uitnodiging Letse vereniging voor dramatherapie, Riga, Letland.

Willemsen, M., Dočkal, V. (2022, mei). Speaking silence. Shaken and stirred by stillness in the playspace [Workshop]. 5thEuropean DvT Conference, DvT-Belgium, Antwerpen, België.

Willemsen, M. (2022, juni). Last breath. Dramatic dying as a playful door to differentiation and desensitisation in (sensory-focused) Trauma Centered Developmental Transformations [Workshop]. ‘Space for Art Therapies V Breath’ International Conference in Expressive Art Therapies, The Czech Art Therapy Association, The Association of Czech Dramatherapy, The Music Therapy Association of the Czech Republic and The Czech Dance and Movement Therapy Association, Praag, Tjechië.

Willemsen, M. (2022, september). Ending the era of the solitary lecturer. Moving towards a new communal narrative in Dutch Arts Therapies education enhancing student’s research ability [Presentation]. ‘Memory. Shaping Connections in the Arts Therapies’ 16th European Arts Therapies Conference, ECArTE, Vilnius, Litouwen.

2021

Publicaties

Aalbers, S., Vink, A., de Witte, M., Pattiselanno, K., Spreen, M., & van Hooren, S. (2021). Feasibility of Emotion-regulating Improvisational Music Therapy for young adult students with depressive symptoms: A process evaluation. Nordic Journal of Music Therapy. https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1934088.

Agres, K. R., Schaefer, R., Volk, A., van Hooren, S., Holzapfel, A., Dalla Bella, S., Müller, M., de Witte, M., Herremans, D., Melendez, R. R., Neerincx, M. A., Ruiz, S., Meredith, D., Dimitriadis, T., & Magee, W. L. (2021). Music, computing, and health: A roadmap for the current and future roles of music technology for healthcare and well-being. Music & Science. Advance online publication. https://doi.org/10.1177%2F2059204321997709. Gratis hier te downloaden.

Berghs, M. heefteen casusbeschrijving Mentaliseren binnen de dramatherapie bij kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis geschreven in het boek: Sam (p.59-62) In: Vissers, C., Isarin, J., Hermans, D. & Jekeli, I. ( 2021). Taal in het kwadraat. Kinderen met TOS beter begrijpen. Huizen: Pica.

Braeuninger, I., Samaritter, R., & Curtis, S. (2021). Das unsichtbare Kind – Nonverbaler Ansatz zur Identifizierung vonschuechternen und sozial aengstlichen Kindern. In: Burkhardt/Uehli/Arnft (Eds) Schuechterne und social aengstliche Kinder in der Schule. Stuttgart: Kohlhammer. 

De Witte, M., Lindelauf, E., Moonen, X., Stams., G.J., & Van Hooren, S. (2020) Music Therapy Interventions for Stress Reduction in Adults With Mild Intellectual Disabilities: Perspectives From Clinical Practice. Front. Psychol. 11:572549. doi: 10.3389/fpsyg.2020.572549 Dit artikel is gratis te verkrijgen via deze link. 

De Witte, M., Orkibi, H., Zarate, R., Karkou, V., Sajnani, N., Malhotra, B., Ho, R., Kaimal, G., Baker, F.A., & Koch, S. C. (2021). From Therapeutic Factors to Mechanisms of Change in the Creative Arts Therapies: A Scoping Review. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.678397 Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Kooijmans, R., Hermanns, M., Hooren, S. van, Biesmans, K., Hermsen, M., Stams, G.J., & Moonen, X. (2021) Self-Report Stress Measures to Assess Stress in Adults With Mild Intellectual Disabilities—A Scoping Review. Front. Psychol. 12:742566. doi: 10.3389/fpsyg.2021.742566

Haeyen, S. & Staal, M. (2021). Imagery Rehearsal Based Art Therapy: Treatment of Post-traumatic Nightmares in Art Therapy. Frontiers in Psychology, 11: 628717. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.628717. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2021). Pionieren in vaktherapie. Hoofdstuk, p. 139-145, in J. Van Der Stel: Wetenschap en praktijkgids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk. SWP Uitgeverij. Klik hier voor meer informatie.

Haeyen, S., & Noorthoorn, E. (2021). Validity of the Self-Expression and Emotion Regulation in Art Therapy Scale (SERATS). PLoS ONE 16(3):e0248315. Doi: 10.1371/journal.pone.0248315. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. & Heijman, J. (2021). Compassion Focused Art Therapy voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C: een Intervention Mapping-studie. NVGP Tijdschrift Groepen, over groepsdynamica & groepspsychotherapie, 21(2), 22-45. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Jans, N., Glas, M., & Kolijn, J. (2021). VR Health Experience: a virtual space for arts and psychomotor therapy. Frontiers in Psychology, Accepted. doi: 10.3389/fpsyg.2021.704613. Gratis hier te downloaden.

Kleinlooh S.T., Samaritter R.A., van Rijn R.M., Kuipers G., Stubbe J.H. (2021). Dance Movement Therapy for Clients With a Personality Disorder: A Systematic Review and Thematic Synthesis. Frontiers in Psychology, 18;12:581578. doi: 10.3389/fpsyg.2021.581578. PMID: 33868071; PMCID: PMC8044983. Gratis hier te downloaden.

Madani-Abbing, A., Moeijes, J., Bellemans, T., Haeyen, S., Samaritter, R., Van Busschbach, J. & Van Hooren, S. (2021). Evidence gap map Vaktherapie in de forensische psychiatrie. KFZ eindrapport. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2021). Easy language in the Netherlands. In: Camilla Lindholm and Ulla Vanhatalo (eds.): Handbook of Easy Languages in Europe. Berlijn: Frank & Timme.

Moonen, X. (2020/2021). De blijvende actualiteit van de visie van Ad van Gennep. Reflecties op basis van het boek: Begaafdheid. Een hoofdstuk uit de (ortho)pedagogische mythologie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 46(4), 190-195.

Moonen, X. (2021). Hoofdstuk 22 Classificatie, screening en diagnostiek van een licht verstandelijke beperking. in: Stams, G.J., Hendriks, J., & Asscher, J. Handboek forensische orthopedagogiek. Amsterdam: Lemniscaat B.V.

Moonen, X. (2021). Hoofstuk 38 Behandeling van mensen met licht verstandelijke beperkingen. in: Stams, G.J., Hendriks, J., & Asscher, J. Handboek forensische orthopedagogiek. Amsterdam: Lemniscaat B.V.

Moonen, X. & Kaal, H.L. (2021). Hoofdstuk 6 Mensen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. in: Stams, G.J., Hendriks, J., & Asscher, J. Handboek forensische orthopedagogiek. Amsterdam: Lemniscaat B.V.

Moonen, X., van der Spek, J., & Kooijmans, R. (2021). Do visualizations help to better understand easy read texts? Online presentation 1e International Easy Language Day May 28th University of Mainz-Germersheim.

Ponstein, A., Schweizer, C., Willemsen, M., & Van Hooren, S. (2021). KenVaK in beeld en beeld van KenVaK. Tijdschrift Vaktherapie 17, 1. 20-25.

Prick, A., Van Domburg, P., Vink, A., Lumeij, L., Alofs, E., & Van Hooren, S. (2021). De juiste snaar met muziektherapie bij mensen met dementie in het verpleeghuis. De ontwikkeling en evaluatie van een consensus-based Individuele MuziekTherapeutische Interventie ter vermindering van Probleemgedrag bij mensen met Dementie (IMTI-ProDem). Tijdschrift voor Vaktherapie, 17.

Rijksen, K., & Schweizer, C. (2021). Trending Topic: Kwaliteit verduurzamen van de eigen praktijk: Lust of last? Tijdschrift Vaktherapie, 17 (3), 30-32. 

Samaritter, R., Keulen, I., & Wentholt, N. (2020). Danstherapie. Verkenningen van het werkveld. Den Haag: Acco. 

Samaritter, R. & Cantell, M. (2021). Wording the Complexity of Dance Movement Therapy. A scoping review on how dance movement therapists describe their clinical practice. In S. Chaiklin and H. Wengrower (eds), International perspectives on Dance Movement Therapy: Dance and Creative Process in Theory, Research and Practice. London: Routledge. Klik hier voor meer informatie.

Samaritter, R. (2021). Dance movement therapy with children and adolescents. In Herrmann, Hills de Zarate & Pitruzzella (eds): Arts Therapies and the Mental Health of Children and Young People. London: Routledge, pp.60-75. Doi: 10.4324/9781003024668. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C. (2021). Beeldende therapie bij kinderen met ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 20 (1), 47-53. Doi: 10.36254/WTA.2021.1.06. Hier te downloaden.

Schweizer, C., (2021). Beeldende therapie in inclusief onderwijs. Een kansrijke innovatie. Pedagogiek in praktijk 124, 40-43.

Van Hooren, S., Van Busschbach, J., Waterink, W., & Madani-Abbing, A. (2021). Werkingsmechanismen van vaktherapie: naar onderbouwing en verklaring van effecten – work in progress. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17.

Van Hooren, S. (2021). Trending topic: van breakdown naar breakthrough. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17.

Van Hooren, S., Van Busschbach, J., & Madani-Abbing, A. (2021). Werkingsmechanismen van vaktherapie: naar onderbouwing en verklaring van effecten – work in progress. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17.

Van Geest, J., Samaritter, R., Van Hooren, S. (2021). Move and Be Moved: The Effect of Moving Specific Movement Elements on the Experience of Happiness. Front. Psychol. 11:579518. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.579518. Gratis hier te downloaden.

Waterink, W., De Witte, M., & Van Hooren, S. (2021). Introductie van Bayesiaanse analyses binnen de vaktherapie: een eerste verkenning. Tijdschrift voor Vaktherapie, 1, 32-39. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties, workshops en interviews

Aalbers, S. (2021, 8 februari). Een preventieve aanpak waar muziek in zit voor studenten met studenten: Het EIMT programma voor studenten met depressieve klachten gericht op het anders omgaan met emoties. [Paper presentation]. ECIO-congres Maak van inclusie een prioriTIJD! ECIO, Nederland – online.

Berg, J. Van de & Haeyen, S. (2021, januari). Vaktherapie Telepresent zijn als vaktherapeut, Podcast HAN IXPerium, Online vaktherapie Telepresent zijn als vaktherapeut – iXperium – online. Gratis hier te downloaden.

Berghs, M. (2021, Nov). Spelen met werkingsmechanismen. Symposium “Onderzoek naar vaktherapie: De oogst van het laatste decennium”, Lectoraat Vaktherapie Hogeschool Zuyd en KenVaK, Heerlen.

Berghs, M., Vissers, C. & Van Hooren, S. (2021, april). Psychische klachten bij kinderen en jongeren met een TOS – Wat helpt? Online posterpresentatie. Jeugd in Onderzoek 2021. Gratis hier te downloaden.

EXPOSITIE BINNENBEELDEN. Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, van 29-10-20 tot 26-02-21. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Haeyen, S.(p), Chakhssi, F. & Van Hooren, S. (2021, januari). Benefits of Art Therapy in People Diagnosed with Personality Disorders: A Quantitative Survey. Presentatie wetenschapsmiddag GGNet, Apeldoorn/Warnsveld. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2021, februari). The powerful experience. Arts & psychomotor therapies and regulating emotions and self-image in personality disorders. Keynote in the International Week 3-5 febr. Congres georganiseerd door HAN University of Applied Sciences, Nijmegen.

Haeyen, S. (2021, May). Benefits of Art Therapy in people diagnosed with Personality Disorders: A quantitative survey. [paper] EFAT [European Federation of Art Therapy]. Online Conference 2021: Places, spaces and time, shaping the European art therapy landscape, May 14-16th, online.

ICT & Health (2021). HAN introduceert VR in Vaktherapie ‘Digitale koudwatervrees snel overwonnen’. Interview met Suzanne Haeyen en Nathalie Jans in ICT& Health, officieel innovatie kennisplatform van de zorg. Publicatie volgt.

Haeyen, S. (2021). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen: effectonderzoek en perspectieven vanuit cliënten en therapeuten. NVBT-symposium 2021: Schuif aan!, Nov. 5, Tilburg.

Kleinlooh, S. (2021, March). Dance Movement Therapy for improving self-regulation and social engagement [Presentation]. Codarts Research Festival.

Kleinlooh, S. (2021, April). The value of dance for clients with a personality disorder [Presentation]. Conferentie: 25 Years Codarts MA Dance Therapy: Multiple Perspectives.

Moonen, X. (2021). Voorwoord Augeo Meldcode Magazine voor docenten in het beroepsonderwijs juni 2021. Jij kunt het verschil maken.

Moonen, X. (2021). Interview in Tijdschrift Zorgvisie juni 2021 zorgvisie.nl: https://www.zorgvisie.nl/het-gat-tussen-inclusieparadigma-en-financien-is-groot/?reauth=1

Moonen, X. (2021). Interview in Trouw 27 mei 2021 Wegzakken in het moeras van de psychiatrie De Verdieping pagina 6 en 7.

Xavier Moonen interviewt GZ-Psycholoog Otto Has van het Forensisch F-ACT Team van Fivoor over dwang en drang. Web. 17 februari 2021 https://www.f-actnederland.nl/minder-dwang-meer-informatie/

Moonen, X. (2021). Filmproductie voor Hogeschool in Holland over LVB.

Moonen, X. (2021). Filmproductie over mensenhandel en LVB.

Orkibi, H., De Witte, M., Karkou, V., & Sajnani, N. (2021, February). Therapeutic factors of the creative arts therapies; results of a scoping review. Theatre & Health Lab and the NYU Creative Arts Therapies Consortium, New York University, New York.

Prick, A.J.C. (2021, november). De juiste snaar [Plenaire presentatie]. Probleemgedrag bij dementie: Van Lijden naar Leiderschap. Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) , Psychologische expertise voor de ouderenzorg (PgD) en Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Houten.

Prick, A.J.C. (2021, November). Effects of individual music therapy on behavior problems and quality of life in people living with dementia in nursing homes: A randomized controlled trial [poster presentation]. Alzheimer Europe Conference, 2021 (online).

Prick, A.J.C. (2021, november) De kracht van muziektherapie bij dementie. Symposium ‘Onderzoek naar vaktherapie: De oogst van het laatste decennium’, Heerlen.

Prick, AJC (2021, nov). De kracht van muziek(therapie bij dementie: actuele inzichten vanuit de wetenschap [workshop]. Zorgopleiding ‘Zingen in de zorg’, online

Sajnani, N., Butler, J., Willemsen, M. (2021, April). What the hell are we doing? A con’fuZing overview of the benefits of Developmental Transformations (DvT) [presentatie]. Con’fuZing, DvT Reshaped and Transformed Conference – online conferentie, DvT Israel, Acco, Israel.

Samaritter, R. (2021, March). BHAI – Building Health from Arts-based Interventions [Presentation]. Codarts Research Festival.

Samaritter, R. (2021, April). And still we dance: Aesthetics in mental health and well-being [Keynote]. Conferentie: 25 Years Codarts MA Dance Therapy: Multiple Perspectives.

Samaritter, R. & Cantell, M. (2021). Presentation: Wording the clinical practice in DMT: Systematically reporting the lived experience. Conferentie: 25 Years Codarts MA Dance Therapy: Multiple Perspectives.

Samaritter, R. & Cantell, M. (2021, April). Wording the clinical practice in DMT: Systematically reporting the lived experience [Presentation]. Conferentie: 25 Years Codarts MA Dance Therapy: Multiple Perspectives.

Samaritter, R. & Klaverweide, L. (2021, Nov). Beschrijf je praktijk – danstherapeutische interventies voor deelnemers met SOLK. Symposium “Onderzoek naar vaktherapie: De oogst van het laatste decennium”, Lectoraat Vaktherapie Hogeschool Zuyd en KenVaK, Heerlen.

Schweizer, C. (2021, January). Art therapy for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders. Online lezing BUGL Autisme Conferentie, IJsland.

Schweizer, C. (2021, May). Art therapy for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders. Online lesdag, Creative Art Therapy Programme, School of Natural Sciences and Health, Tallinn University, Estland.

Schweizer, C., & Spreen, M. (2021, mei). Webinar Vakeffect. FVB, Online conferentie.

Schweizer, C., (2021, mei). Art therapy for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders. First conference of the European Federation of Art Therapists. Online conferentie.

Schweizer, C., (2021, mei). Special interest Group Research and Art Therapy: Exploring research directions. First conference of the European Federation of Art Therapists. Online conferentie.

Schweizer, C. (2021, mei). Aims of the Research Committee of the European Federation of Art Therapists. Presentation: Art, Therapy and Research Online Budapest Conference.

Schweizer, C., (2021, June). Art therapy for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders. Art Therapy research group of the Italian Art Therapy Federation, online presentation.

Schweizer, C., (2021, sep.). Beeldende therapie voor kinderen met autisme. Kenmerkende Elementen. Lezing Heliomare, Centrum voor Specialistische Revalidatie, Wijk aan Zee.

Schweizer, C., (2021, sep.). Beeldende therapie voor kinderen met autisme. Kenmerkende Elementen. Leo Kannerlezing, Centrum voor autisme, Arnhem. Gratis hier te downloaden.

Van den Broek, R., Rentenaar, I., & Van Hooren, S. (2021, Nov). Samen kom je verder: oogsten door samenspel(en). Symposium “Onderzoek naar vaktherapie: De oogst van het laatste decennium”, Lectoraat Vaktherapie Hogeschool Zuyd en KenVaK, Heerlen.

Van Hooren, S. & Van Goor, S. (2021, april). Safe & Sound – Muziektherapie bij kinderen en jongeren met een vluchtelingachtergrond. Jeugd in Onderzoek.

Van Hooren, S. & Van Goor, S. (2021, May). Safe & Sound – music therapy for refuge children and adolescents: a process evaluation [Presentation]. Cambridge Institute for Music Therapy Research Lecture Series – online.

Van Hooren, S. (2021, May). ‘Waiting for Godot?’ or ‘Creating Godot?’ A case on the research field on arts therapies in the Netherlands [Keynote]. ‘Waiting for Godot’ 5th Dramatherapy conference of the European Federation of Dramatherapy, Praag, Tsjechië – online.

Wells, B., Willemsen, M., Zehavi, G. (2021, April). Digital docking [workshop]. Con’fuZing, DvT Reshaped and Transformed Conference – online conferentie DvT Israel, Acco, Israel – online.

Willemsen, M. (2021, May). Playing with the anticipation of harm in the continuing suspense of the unfolding unknown or the omnipresence of Godot [workshop]. Waiting for Godot, online conferentie, European Federation of Dramatherapy, Praag, Tsjechië – online.

Willemsen, M. & Abeling-Boselie, D. (2021, Nov). MOOV-on. Symposium “Onderzoek naar vaktherapie: De oogst van het laatste decennium”, Lectoraat Vaktherapie Hogeschool Zuyd en KenVaK, Heerlen.

Willemsen, M., Beetz, S. (2021, oktober). Ruimte om te spelen. Van (innerlijke) gestolde monologen naar bewegelijke dialogen [workshop]. De 1nP dag ‘Van binnen naar buiten’,1nP, Leiden.

2020

Publicaties

Aalbers, S., Spreen, M., Pattiselanno, K., Verboon, P., Vink, A., & Van Hooren, S., (2020). Efficacy of Emotion-regulating improvisational music therapy to reduce depressive symptoms in young adult students: A multiple-case study design. Arts in Psychotherapy. DOI: 10.1016/j.aip.2020.101720. Gratis hier te downloaden.

Birnie, R., & Schweizer, C., (2020). Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluaties naar cliënttevredenheid. WTA, Wetenschappelijk tijdschrift autisme. Theorie en praktijk. Gratis hier te downloaden.

Bosgraaf, L., Spreen, M., Pattiselanno, & Van Hooren, S. (2020). Art Therapy for Psychosocial Problems in Children and Adolescents: A Systematic Narrative Review on Art Therapeutic Means and, Forms of Expression, Therapist Behavior and Supposed Mechanisms of Change. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.584685. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Spruit, A., van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G.J. (2020). Effects of music interventions on stress-related outcomes: a systematic review and two meta-analyses. Health psychology review, 14, 294-324. DOI: 10.1080/17437199.2019.1627897. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Pinho, A., Stams, G. J. Moonen, X., Bos, A. E. R., & Van Hooren, S. (2020). Music Therapy for Stress Reduction: A Systematic Review and Meta-Analysis. Health Psychology Review. DOI: 10.1080/17437199.2019.1627897. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Lindelauf, E., Moonen, X. M. H., & Stams, G. J. J. M., & van Hooren, S. (2020). Music Therapy Interventions for Stress Reduction in Adults with Mild Intellectual Disabilities: Perspectives from Clinical Practice. Frontiers in Psychology. Gratis hier te downloaden.

Dokter, D, Lea-Weston, L. and Thornewood, T., (2020). Secondary traumatisation and therapist illness. In A. Chesner and S. Lykou (eds), Arts therapies and trauma. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781351066266-12. Klik hier voor meer informatie.

Haeyen, S., Kolijn, J., Hoek, P. & Van Hooren, S. (2020). Vaktherapie in coronatijd: uitbraak van innovatie? Over online werken en de inzet van digitale middelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, (16)4. Klik hier voor meer informatie.

Haeyen, S., Chakhssi, F., & Van Hooren, S. (2020). Benefits of Art Therapy in people diagnosed with Personality Disorders: A quantitative survey. Frontiers in Psychology, 4(11): 686. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.00686. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. & Heijman, J. (2020). Compassion Focused Art Therapy for people diagnosed with a cluster B/C personality disorder: An intervention mapping study. The Arts in Psychotherapy. Doi: 10.1016/j.aip.2020.101663. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. & Hinz, L.D. (2020). The first 15 min in art therapy: Painting a picture from the past. The Arts in Psychotherapy, 71(20). doi: 10.1016/j.aip.2020.101718. Gratis hier te downloaden.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2020). How nursing home residents respond to the interactive art installation ‘Morgendauw’; a pilot study. Design for Health, 4(2). DOI: 10.1080/17483107.2017.1290701. Gratis hier te downloaden.

Madani-Abbing, A., Krantz, B., Simon, E., Heynen, E., De Witte, M., & Van Hooren., S. (2020). Effectiveness of Music Therapy Interventions in Reducing Behavioural and Emotional Problems Among Children. PROSPERO 2020. CRD42020162709. Gratis hier te downloaden.

Madani-Abbing, A., Moeijes, J., Samaritter, R., Bellemans, T., Van Busschbach, J. &Van Hooren, S. (2020). Evidence gap map Vaktherapie in de forensische jeugdzorg. KFZ-J eindrapport. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X., Scheffers, F. & Van Vugt, E. (2020). Resilience in the face of adversity in (young) adults with an intellectual disability: A literature review. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 33(5), 828-838. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X., Scheffers, F. & Van Vugt, E. (2020). External sources promoting resilience in adults with intellectual disabilities: A systematic literature review. Journal of Intellectual Disabilities, online. DOI: 10.1177/1744629520961942. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2020). Onderzoek naar het adaptief functioneren van mensen met LVB. Kind en Adolescent Praktijk, 19(1), 35-37.

Mercera, G.E., Vervoort-Schell, J.A.A., Kooijmans, R.J.L., & Moonen, X.M.H. (2020). Kind- ouder-, gezins- en omgevingskenmerken van residentieel opgenomen jeugdigen functionerend op licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau. Onderzoek en Praktijk 18(2), 25-32. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2020). Onderzoek naar het adaptief functioneren van mensen met LVB. Kind en Adolescent Praktijk, 19(1), 35-37. Klik hier voor meer informatie.

Pater, M., Spreen, M. & Van Yperen, T. (2020). The development progress in social behavior of children with Autism Spectrum Disorder getting music therapy. A multiple case study. Childres and Youth Services Review, 20. Doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105767. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I. (2020). “Art Works. Een (werk) boekje ter kennismaking met beeldende therapie.” Ede: GVO. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I., Willemsen, M., Bosgraaf, L., Vis, E., Glas, O., Abbing, A., Van den Broek, R., & Van Hooren, S. (2020). MOOV-on: Visie Eindniveau Onderzoekend Vermogen Bachelor opleidingen Vaktherapie. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I. (2020). Art form and mental health. Studies on art therapy observation and assessment. (Doctoral Dissertation). Nijmegen: Radboud University. ISBN: 978-94-6332-606-3. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I., van Hooren, S., Dokter, D. & Hutschemaekers, G. (2020). Formal elements of art products indicate aspects of mental health. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.572700. Gratis hier te downloaden.

Poismans, K. (2020). Shared Time De ontwikkeling van een instrument voor het meten van timing in de muziektherapie met autistische kinderen. DOI: 0.13140/RG.2.2.31914.44488. Gratis hier te downloaden.

Samaritter R., Van Keulen I., Wentholt N. (red) (2020). Danstherapie: verkenningen van het werkveld. Acco Nederland. Meer informatie over dit boek.
Met bijdragen van: Susanne Aarts, Job Cornelissen, Inge Djoubate-Merkx, Amanda de Geus, Marjolein Hogeboom-Boer, Monique van den Heuvel, Renate Hoenselaar, Ina van Keulen, Julie Kil, Simone Kleinlooh, Michelle Kurzenacker, Geertje Kuipers, Amber Mans-Klop, Stephan Marchant, Annemieke Plouvier, Rosemarie Samaritter, Astrid Struijk, Kitty Veldhuis, Lianne Verstegen, Nicki Wentholt, Christina Wintels-Fivian.

Samaritter, R. & Cantell, M. (2020). Wording the Complexity of Dance Movement Therapy. A scoping review on how dance movement therapists describe their clinical practice. In S Chaiklin and H. Wengrower (eds), International perspectives on Dance Movement Therapy: Dance and Creative Process in Theory, Research and Practice. London: Routledge.

Schweizer, C, Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self’, an art therapy program for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders (ASD). Children and Youth Services Review. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105207. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C. (2020). Art Therapy for Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and First Evaluation of a Treatment Programme. Dissertation, Groningen: Groningen University. DOI: 10.33612/diss.131700276. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C. & Birnie, R. (2020). Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluaties naar cliënttevredenheid. WTA, Wetenschappelijk tijdschrift autisme. Theorie en praktijk.

Van Hooren, S., De Bruijn, M., & De Graaff, T. (2020). Vaktherapeutische interventies bij mensen met een chronisch somatische aandoening: muziektherapie en beeldende therapie. In G. Pool, R. Sanderman, A. Ranchor, & F. Heuvel (Reds.). Handboek Psychologische Interventies bij Somatische Aandoeningen. Assen: Van Gorkum. Meer informatie over dit boek.

Willemsen, Marc (2020). Reclaiming the body and restoring a bodily self in drama therapy: A case study of sensory-focused Trauma-Centred Developmental Transformations for survivors of father–daughter incest. Drama Therapy Review, 6:2, pp. 203–219. DOI: 10.1386/dtr_00028_1. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties, workshops en interviews

Aalbers, S. (2020, 9-15 november). Muziektherapie en depressieve symptomen. De ontwikkeling en evaluatie van Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT) ter preventie van depressie. Paper presentation. Week van de Vaktherapie Hogeschool Leiden, Opleiding Vaktherapie, Leiden.

Abbing, A. (2020, 13 november). Online presentatie ‘Het effect en het werkingsmechanisme van beeldende therapie bij angst‘ op het symposium ‘De mogelijkheden van vaktherapie binnen het werkveld van de POH-GGZ’, georganiseerd door Hogeschool Leiden tijdens de week van de vaktherapie.

Berghs, M. (2020, maart). Posterpresentatie: Psychische klachten bij kinderen en jongeren met een TOS – Wat helpt? TaalStaal 2020 “Taal voor nu en later. Participatie van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis onder de loep”, Theater De Kom, Nieuwegein.

De Witte, M. (2020, January). When meta becomes a verb: introduction in multilevel meta-analysis. Master Music Therapy. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

De Witte, M., Van Hooren, S. , Moonen, X., & Stams, G.J. (2020, July). Effects of Music Therapy on Stress-Related Outcomes. World Congress of Music Therapy 2020 [online].

EXPOSITIE BINNENBEELDEN. Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, van 29-10-20 tot 26-02-21. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Haeyen, S. (2020, maart). Sprekende beelden. Masterclasses Taal: De ziel van contact, Amersfoort, 5/6 maart.

Haeyen, S. (2020, oktober). De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie. Lectorale rede, Academie Gezondheid en Vitaliteit van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 29 Oktober 2020. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. GGNet Magazine (2020). Onderzoek en ontwikkeling. Interview met Suzanne Haeyen. Klik hier voor meer informatie.

Haeyen, S. & Pol, S. (2020). Wat gebeurt er achter de deur tijdens een behandeling? Podcastserie GGNet ‘Een wereld te winnen’. Bekijk hier de podcast.

Heynen, E., Van Goor, S., & Van Hooren, S. (2020, februari). De muziektherapeutische interventie Safe & sound toegepast bij kinderen met een vluchtelingachtergrond: een procesevaluatie. Open Universiteit, Heerlen.

Kolijn, J., Haeyen, S., Hoek, P., & Van Hooren, S. (2020, april). Online webinar: ‘Online Vaktherapie’. Masterclasses E-health – Serie I. E-Health Specialists.

Moonen, X. (2020). Samen tegen geweld. De Limburgse beweging tegen kindermishandeling. Filmproductie (oktober 2020). (Liveoptreden in L1 TV programma daarna).

Moonen, X. (2020). StroomOp podcast 8 “elk perspectief telt” (november 2020).

Moonen, X. (2020). Rondetafelgesprek bij de lancering van de film “met lef en liefde” (over LVB) Amsterdam, De Duif (september 2020).

Moonen, X. (2020). Interview FNV Magazine Uitkeringsgerechtigden #3 2 (020). Mensen met een beperking worden veroordeeld tot een marginale positie pagina 4-5.

Moonen, X. (2020, oktober). Samen tegen geweld. De Limburgse beweging tegen kindermishandeling. Filmproductie. Liveoptreden in L1 TV programma daarna.

Moonen, X. (2020). Filmproductie voor Hogeschool Inholland over LVB.

Moonen, X. (2020). Filmproductie over mensenhandel en LVB.

Ponstein, A. (2020, 13 november). Online presentatie ‘Ervaringen van patiënten met angst en vaktherapie’ op het symposium ‘De mogelijkheden van vaktherapie binnen het werkveld van de POH-GGZ’, georganiseerd door Hogeschool Leiden tijdens de week van de vaktherapie.

Prick, A. (2020, november). De juiste snaar met muziek. Colloquium Klinische psychologie, Open Universiteit.

Sajnani, N., Butler, J., Willemsen M. (2020, March). A scoping review of the contribution of DvT to wellbeing across the lifespan. Workshop, The 4th European DvT Conference, Akko, Israel, 19-20 maart.

Samaritter, R. (2020, februari). Danstherapie in Nederlandse klinische praktijk. Codarts Rotterdam.

Schweizer, C., (2020). De inzet van beeldende therapie bij kinderen met autisme. Week van de vaktherapie: online presentatie.

Van Goor, S. & Van Hooren, S. (2020, July). Safe & sound: a process-evaluation of a music therapeutic intervention for refugee children. World Congress of Music Therapy-online, Pretoria, South Africa.

Van Hooren, S. (2020, januari). Interview over de waarde van danstherapie. De wereld van Sofie, Radio 1 VRT Brussel.

Van Hooren, S., Abeling, D., & Penzes, I. (2020, oktober). MOOV-On: Online open delen en ontwikkelen van leermaterialen rondom onderzoekend vermogen. Onderwijs Event, Zuyd Hogeschool, online.

Van Hooren S. (2020, oktober) Interview over de effecten en mogelijkheden van Vaktherapie, door Y. Nagel voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.

Van Hooren, S, & Madani-Abbing, A., (2020, november). Evidence gap map Vaktherapie: Forenische GGZ. KFZ Symposium, Utrecht/Amersfoort.

Van Hooren, S. (2020, november). Verleidelijke vaktherapie: mogelijkheden voor POH GGZ. Symposium voor de POH GGZ, Hogeschool Leiden.

Van Hooren, S. (2020, november). Keynote tijdens Studentendag Psychologie, Open Universiteit.

Van Hooren, S. (2020, november). Vaktherapie: in actie met creativiteit, muziek, spel en beweging. Online symposium faculteit Psychologie, Open Universiteit.

Van Hooren S. (2020, november). Opname als bijdrage aan SURF onderwijsdagen 2020 ‘Samen Navigeren’, 11 en 12 november 2020.

Van Straaten, G., & Prick, A. (2020, november). Onderzoek naar de inzet van (muziek) therapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers, Jaarevent Deltaplan Dementie.

 

2019

Publicaties

Aalbers, S., Vink, A., Freeman, R., Pattiselanno, K., Spreen, M., & Van Hooren, S., (2019). Development of an improvisational music therapy Intervention for young adults with depressive symptoms: An intervention mapping study. The Arts in Psychotherapy, 65, 101584. DOI: 10.1016/j.aip.2019.101584. Gratis hier te downloaden.

Aalbers, S., Spijker, J., Meeuwissen, J.A.C.,  Van Avendonk, M., Van Bon, M., Huson, A., … & Ruhé, H. G. (2019). De zorgstandaard Depressieve stoornissen [The care standard Depressive Disorders]. Tijdschrift voor Psychiatrie [Journal of Psychiatry], 61(2), 112-120.

Blankestein, A., Van der Rijken, R., Van Eerene, H., Lange, A., Scholte, R., Moonen, X., . . . Didden, R. (2019). Evaluating the effectiveness of multisystemic therapy for adolescents with intellectual disabilities and their parents. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32, 575-590. DOI: 10.1111/jar.12551. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G. J. (2019). Effects of music interventions on stress-related outcomes: A systematic review and two meta-analyses. Health Psychology Review, 1-62. DOI: 10.1080/17437199.2019.1627897. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., & Heijman, J. (2019). Een werkboekje ter kennismaking met beeldende therapie. Ede, GVO.

Haeyen, S. (2019). Effecten van beeldende therapie: De casus persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C. De Psycholoog, 54(1), 10-21. Gratis hier te downloaden.

Krantz, B., Verdonschot, M., Berghs, M., Bootsma, M., & Van Hooren, S. (2019). Samenwerking tussen vaktherapeuten en ambulante GGZ-behandelteams in de zorg voor mensen met een LVB: Resultaten uit Fase 2 en 3 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK). Bekijk hier het projectverslag online.

Moonen, X. (2019). Reflectie op en een alternatief voor het begrip sociaal kwetsbare jongeren. Publicatie naar aanleiding van de toespraak gehouden ter ere van de 7e Els Borstlezing. Den Haag, 27 november 2019: Centrum voor Ethiek en Gezondheidszorg. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2019). Participatief onderzoek met mensen met verstandelijke beperkingen in de weg staan: de rol van poortwachters en onderzoekers. Kwalon, 24(2), 9-12.

Moonen, X. (2019). Mensen met licht verstandelijke beperkingen: intelligentie en adaptief functioneren. VVO tijdschrift, 38, 14-19.

Moonen, X. (2019). Gelijke kansen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Amsterdam. In: Van de Werf, H., & Van Hest, E. (2019). Gelijke kansen in de stad pp. 178-193. Amsterdam; Amsterdam University Press.

Moonen, X. (2019). De regels voor Taal voor allemaal. Sittard; Zuyd Hogeschool en Koraal.

Moonen, X. (2019). De regels voor Taal voor allemaal +. Sittard; Zuyd Hogeschool, Koraal en meten en weten.

Moonen, X. & Didden, R. (2019). Effectieve methoden in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. In: B. Twint, & J. de Bruijn (Eds). Handboek verstandelijke beperking 25 succesvolle methoden pp. 37-49. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Moonen, X., & Reichrath, E. (2019). Taal voor allemaal. Wanneer u mij niet begrijpt, moet ik duidelijker zijn. Markant, 6, 24-28.

Pénzes, I. & Willemsen, M. (2019). MOOV-On: Openstellen en verduurzamen van ‘state of the art’ onderwijs onderzoekend vermogen in het vaktherapeutisch onderwijs. Tijdschrift voor Vaktherapie, 16(1), 12.

 

Schouten, K. A., Van Hooren, S. A., Knipscheer, J. W., Kleber, R. J., & Hutschemaekers, G. J. M. (2019). Trauma-focused art therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD): A pilot study. Journal of Trauma and Dissociation, 20, 114-130. DOI: 0.1080/15299732.2018.1502712. Gratis hier te downloaden.

Schweizer C. (2019). Transdiagnostische factoren: Het materiaal en de ervaring: Differentiatie naar aanleiding van onderzoek naar beeldende therapie bij kinderen met autisme. Tijdschrift voor Vaktherapie, 15(4), 40-44. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019). Consensus-based typical elements of art therapy with children with autism spectrum disorders. International Journal of Art Therapy, 24, 181-191. DOI: 10.1080/17454832.2019.1632364. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2019). Evaluating art therapy processes with children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and testing of two observation instruments for evaluating children’s and therapists’ behaviour. The Arts in Psychotherapy, 66, 101578. DOI: 10.1016/j.aip.2019.101578. Gratis hier te downloaden.

Van der Wolf, E., Van Hooren, S., Waterink, W., & Lechner, L. (2019). Psychiatric and behavioral problems and well-being in gerontopsychiatric nursing home residents. Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2019.1695738. Gratis hier te downloaden.

Waterink, W., & Van Hooren, S. (2019). Predictive coding: Een verbindende theorie voor handelings- en ervaringsgericht werken binnen vaktherapeutische behandelingen. Tijdschrift voor vaktherapie, 15(3), 2-6. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties, workshops en interviews

Aalbers, S. (2019, Augustus 28). Muziek: dat doet je wat! Resultaten van een Intervention Mapping studie en Multiple-casestudie over Emotieregulerende Improvisatorische Muziektherapie voor jongvolwassen studenten ter preventie van depressieve klachten. [Paper presentatie]. Opening van het Studiejaar 2019-2020 Academie voor Gezondheidszorg en Social Work, Leeuwarden, Nederland.

Aalbers, S. (2019, Augustus 29-30). The systemic N-of-1 method. [Workshop]. Summer School Clinical Research Methods in Music Sciences and Interventions van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, HAN en UvA, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

Aalbers, S. (2019, September 11-17). Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie voor studenten met depressieve klachten: een preventieve aanpak. [Workshop]. Week van de Vaktherapie NHL Stenden Hogeschool, Opleiding Vaktherapie, Leeuwarden, Nederland.

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2019, september). Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie. Jaarcongres LVB. Buitensociëteit, Zwolle.

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2019, december). Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie: van onderzoeksresultaten naar de praktijk van de vaktherapie. STEVIG behandelcentrum voor mensen met LVB en psychiatrische- en gedragsproblematiek. Oostrum, Nederland.

Berghs, M., Visser, C., & Van Hooren, S., (2019, October). Learning to express and regulate emotions in a playfull way using drama therapy among children with developmental language disorder [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

De Witte, M.J. (2019, June). Meta-analysis in music therapy research: from overall effects to the daily practice of the music therapist. 11th European Music Therapy Conference 2019. Aalborg University, Denmark.

De Witte, M.J. (2019, juni). Muziek interventies voor het verminderen van stress. Muziekmiddag Patyna. Sneek.

De Witte, M.J. (2019, August). When meta becomes a verb: a workshop in conducting a multilevel meta-analysis). Summer Course: clinical research methods in music sciences and interventions. University of Amsterdam, Amsterdam.

De Witte, M.J., Van Hooren, S., Moonen, X., Stams, G.J. (2019, August). Music Therapy for People with Mild Intellectual Disabilities (MID) and Stress-Related Problems. The World Congress of the International Association of the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities 2019. SEC Glasgow, UK.

De Witte, M. (2019, September). Meta-analysis in arts therapy research: from overall effects to the arts. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

De Witte, M.J. (2019, October). Effects of Music Interventions on Stress Reduction: State of the Art in Research. Movement and Music in Therapy Conference 2019. University College London, Queen Square Institute of Neurology. London, UK.

De Witte, Koppers, & Minnaard, R. (2019, oktober). Muziekinterventies om Stress te verlagen bij Pijn, Onrust en Slaapproblemen. Alumni Festival Zuyd. Zuyd University. Heerlen, Nederland.

De Witte, M.J. (2019, november). Workshop multilevel meta-analyse. Onderzoeksgroep Neuropsychologie STEVIG. STEVIG behandelcentrum voor mensen met LVB en psychiatrische- en gedragsproblematiek. Oostrum, Nederland.

De Witte, M. (2019, december). Inleiding in multilevel meta-analyse. Workshop onderzoeksgroep neuropsychologie. STEVIG, Oostrum.

Fachner, J. & Van Hooren, S. (2019, March). Perspectives from and challenges in music therapy research. Music, computing, and health. Lorentz Centre, Leiden.

Haeyen, S. & Pol, S. (2019, februari). De waarde van klinische psychotherapie: nieuwe inzichten, ontwikkelingen en methodieken. Lezing & Workshop NVGP, Utrecht.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, July). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. [Paper] International Art Therapy Practice/Research Conference, Londen, UK, 10-13 july.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, September). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. [Paper] ECArTE, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, October). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Haeyen, S. (2019, november). Overzicht Vaktherapieën & effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen [Keynote]. European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved profession (EFCAP), Utrecht, 7 november.

Haeyen, S. (2019, december). Zichtbaar en tastbaar. Eerste tekens in beeldende therapie [Parallelsessie]. De Dag van de Psychotherapie. NVP-congres, Amsterdam, 13 december.

Akwa GGZ (2019). Interview met Suzanne Haeyen: Vaktherapie: ‘Praktijk en onderzoek versterken elkaar’ d.d. 23 december 2019. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2019). Interview in het tijdschrift Zorg en Welzijn, jaargang 13 maart 2019: Gelijke behandeling in de schulpverlening is funest.

Moonen, X. (2019, september). Inspiratiedag over Taal voor allemaal. Koraal en VGZ, Eindhoven.

Moonen, X. (2019, september). Introductiedag deelnemers SGLVB-training. Rino Utrecht.

Moonen, X. (2019, september). Dagvoorzitter en lezing over zorgmijders en LVB. Leids Congresbureau, Amsterdam.

Moonen, X. (2019, september). Over de beste zorg voor kwetsbare jongeren. BGZJ, Utrecht.

Moonen, X. (2019, oktober). Lezing voor de leiderschapsklas over het waarderen en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek. Koraal.

Moonen, X. (2019, oktober). Juridische en ethische aspecten van hulpverlening. SDW, Breda.

Moonen, X. (2019, oktober). Over onderzoek in het onderwijs. Lecso, Utrecht.

Moonen, X. (2019, oktober). Lezing over LVB. MEE, Amsterdam.

Moonen, X. (2019, november). Koraal: How about intelligence. Koraal, Landgraaf.

Moonen, X. (2019, november). SCIL training. Federale Overheidsdienst Justitie, Brussel.

Moonen, X. (2019, november). Het voorkomen van kindermishandeling. Zuyd Hogeschool, Maastricht.

Moonen, X. (2019, november). Taal voor allemaal. Het Steunwiel, Veldhoven.

Moonen, X. (2019, november). Dagvoorzitter bij het 5e congres ‘Met het oog op behandeling’. Bunnik.

Moonen, X. (2019, november). Lezing over LVB. Raad voor de Kinderbescherming. Breukelen.

Moonen, X. (2019, november). Reflectie op een alternatief voor het begrip sociaal kwetsbare jongeren. Co-referaat bij de 7e Els Borstlezing. Centrum voor Ethiek in de Gezondheidszorg, Den Haag.

Moonen, X. (2019, november). Boekbespreking in het tijdschrift Markant, november 2019, 6, 28. Kaal, H. Met zorg naar de politie, Over besluitvorming rond aangifte van strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg.

Moonen & Wissink. (2019, november). Interview Wissink en Moonen in het tijdschrift Markant, november 2019 6, 18-21, naar aanleiding deelrapport Commissie de Winter over geweld in de LVB zorg: Geweld was onderdeel van de cultuur.

Moonen, X. (2019, december). Levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en familie van zorgintensieve kinderen en kinderen en ouders met LVB. Euregionaal congres Bureau. Eindhoven.

Moonen, X. (2019, december). Vroegsignalering in het Huis van Bewaring. Het vakmanschap van de piw’er. LVB, wat moet ik er mee? P.I. Zutphen.

Moonen, X. (2019). Interview William (2019) tijdschrift van de William Schrikkergroep, # 7, 16. Wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk.

Prick, A., & Van Hooren, S., (2019, October). The effects of music therapy on emotional functioning in people with dementia [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Prick, A., Van Domburg, P.,  Vink, A., Zuidema, S., Schols, J., & Van Hooren, S, (2019, October). Effects of music therapy on neuropsychiatric symptoms in people with dementia: A randomized controlled trial. Paper presented at 29th Alzheimer Europe Conference, Den Haag, The Netherlands.

Samaritter, R. & Kleinlooh, S. (2019, October). Contributions of dance-/movement therapy to improve emotion regulation [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16-18 october.

Schweizer, C. (2019, maart). Behandel evaluatie van ‘Zelf in beeld’, beeldende therapie bij kinderen met autisme. Posterpresentatie, Nationaal Autisme Congres 2019, Rotterdam.

Schweizer, C. (2019, mei). De bijdrage van beeldende therapie aan het verminderen van spanningsproblemen bij kinderen met autisme in het Passend Onderwijs. Netwerktafel, Congres NJI Jeugdinonderzoek, Amsterdam.

Schweizer, C. (2019, September). What you look at and what you see. Evaluation of art therapy with children diagnosed with autism spectrum disorders. Workshop, ECArTE conference, Spain.

Van Goor, S., (2019, November). Safe and sound. International Refugees and Mental Health Conference, Athene.

Van Goor, S., (2019, november). Safe & sound. Miracles of Music, Hilversum.

Van Hooren, S. (2019, maart). Effecten en werkingsmechanismes van speltherapeutische interventies. NVVS-studiedag, CHE, Ede.

Van Hooren, S. (2019, maart). De juiste snaar met muziektherapie. Lezingronde Europees ouderenproject, Maastricht University.

Van Hooren, S., Haeyen, S., Prick, A., Samaritter, R., Kleinlooh, S., Berghs, M. (2019, October). Improving emotion regulation using arts therapies. [Symposium] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Van Hooren, S., (2019, oktober). Helpt muziektherapie? Studium Generale Open Universiteit, Heerlen.

Van Hooren, S., (2019, oktober). De waarde van muziek in de zorg: een bohemian Rhapsody? Alumnifestival VS1010: Body, Mind, and music! Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S., (2019, oktober). Kun je jouw depressie wegdansen? Universiteit van Nederland, AIR Amsterdam.

Van Hooren, S., (2019, november). Naar een evidence map Forensische Vaktherapie: volwassenen en jeugd (Keynote). Netwerkdag Forensische Vaktherapie, Poortugal.

Van Hooren, S., Moeijes, J., & Abbing, A. (2019, november). Evidence in Forensische Vaktherapie: jeugd en volwassenen (Workshop). Netwerkdag Forensische Vaktherapie, Poortugal.

Van Hooren, S. & Van Goor, S. (2019, november). Vaktherapie (Workshop). Landelijke studentendag Psychologie Open Universiteit, Utrecht.

Willemsen, M. (2019, januari). Express Stress. Workshop op symposium ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp. NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Willemsen, M. (2019, november). Verlies verweven in het leven. Rouw kent geen eindpunt. Dramatherapie in the picture. Congres georganiseerd door NVDT, Utrecht.

Willemsen, M. & Boorsma E. (2019, november). Express stress op school. Dag van de leerlingondersteuning: Wie breng jij in beweging? Congres georganiseerd door NVS-NVL, Utrecht.

Willemars, G. & Roefs, G. (2019, September). What can art therapy contribute to the treatment of sex offenders to reduce the risk of recidivism. ECArTE, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

 

2018

Publicaties

Abbing, A., Ponstein, A., Hoekman, J., Van Hooren, S., & Baars, E. (2018). Wetenschappelijk verantwoorde casusbeschrijvingen vragen om methodische documentatie: De ontwikkeling van een documentatiemethode gebaseerd op de CARE-AAT-richtlijn. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(3), 24-32. Gratis hier te downloaden.

Berghs, M., Verdonschot, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2018). (Be)leef in de wijk: Vaktherapie als integraal onderdeel van ambulante (FACT-LVB) behandelteam. Onderzoek & Praktijk, 16(2), 25-33. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2018). Interventiebeschrijving Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep [Databank Erkende Interventies GGZ]. Utrecht: Trimbos-instituut. Bekijk hier de interventie.

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Cham: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-96773-8. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. W. (2018). Effects of art therapy: The case of personality disorders clusters B/C (Proefschrift). Radboud University, Nijmegen. Bekijk hier het proefschrift.

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L. D. (2018). Art therapy for patients diagnosed with personality disorders cluster B/C: A thematic analysis of emotion regulation from patient and art therapist perspectives. International Journal of Art Therapy, 23, 156-168. DOI 110. 080/17454832.2017.1406966. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Measuring the contribution of art therapy in multidisciplinary treatment of personality disorders: The construction of the Self-expression and Emotion Regulation in Art Therapy Scale (SERATS). Personality and Mental Health, 12, 3-14. DOI: 10.1002/pmh.1379. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Dehue, F., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Development of an art therapy intervention for patients with Personality Disorders: an intervention Mapping study. International Journal of Art Therapy, 23, 125-135. DOI: 10.1080/17454832.2017.1403458. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Efficacy of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Journal of Personality Disorders, 32, 527-542. DOI: 10.1521/pedi_2017_31_312. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study. The Arts in Psychotherapy, 58, 11-16. DOI: 10.1016/j.aip.2017.12.009. Gratis hier te downloaden.

Havsteen-Franklin, D., Haeyen, S., Grant, C., & Karkou, V. (2018). A systematic review using thematic synthesis of arts therapies therapeutic actions and perceived benefits in the treatment of people with a diagnosis of cluster B personality disorder. The Arts in Psychotherapy, 63, 128-140. DOI: 10.1016/j.aip.2018.10.001. Gratis hier te downloaden.

Heynen, E., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2018). De werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in de gesloten jeugdzorg: De doorontwikkeling van een alliantiemonitor. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(4), 40-46. Gratis hier te downloaden.

Kaal, H., Moonen, X., & Nijman, H. (2018). Veelgestelde vragen over de SCIL (Factsheet 10). Leiden: Hogeschool Leiden, Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit, Expertisecentrum Jeugd. Bekijk hier de factsheet.

Knotter, M., Moonen, X., Stams, G.J., Wissink, I., & Finkenflugel, H. (2018). Contextual aspects in Dutch care for aggression incidents in people with intellectual disabilities. Gratis hier te downloaden.

Knotter, M., Spruit, A., De Swart, J., Wissink, I., Moonen, X., & Stams, G. J. (2018). Training direct care staff working with persons with intellectual disabilities and challenging behaviour: A meta-analytic review study. Aggression and Violent Behavior, 40, 60-72. DOI: 10.1016/j.avb.2018.03.005. Gratis hier te downloaden.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2018). How groups of nursing home residents respond to “the CRDL”: a pilot study. Journal of Enabling Technologies, 12(4), 145-154. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2018). Als tijd een eeuwig raadsel is…: Time Proces Ability. Markant, 23(1), 30-33. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X., Boeschoten, J., Wissink, I., & Zweers, K. (2018). LVB? Daar kun je wat mee! Handreiking voor het werken met kinderen met Licht Verstandelijke Beperkingen in het basisonderwijs en thuis. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB. Gratis hier te downloaden.

Penzes, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2018). How art therapists observe mental health using formal elements in art products: Structure and variation as indicators for balance and adaptability. Frontiers in Psychology, 9, 1611. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01611. Gratis hier te downloaden.

Samaritter, R. (2018). The aesthetic turn in mental health: Reflections on a explorative study into practices in the arts therapies. Behavioral Sciences, 8(4), 41. DOI: 10.3390/bs8040041. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2018). Transdiagnostische factoren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(3), 34-35. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2018). Vaktherapie: Doen wat werkt (Oratie). Open Universiteit, Heerlen. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S., De Witte, M., & Prick, A. (2018). De meerwaarde van muziektherapie. Tijdschrift Positieve Psychologie, 4(2), 42-49. Gratis hier te downloaden.

Verdonschot, M., Berghs, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2018). De rol van de vaktherapeut in ambulante GGZ-behandelteams: Resultaten van het project ‘(Be)Leef in de wijk’. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(4), 6-13. Gratis hier te downloaden.

Vervoort-Schel, J., Mercera, G., Wissink, I., Mink, E., Van der Helm, P. Lindauer, R., & Moonen, X. (2018). Adverse childhood experiences in children with intellectual disabilities: An exploratory case-file study in Dutch residential care. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(10), 2136. DOI: 10.3390/ijerph15102136. Gratis hier te downloaden.

Wever-Buirsma, L. E., Reijnders, J. S. A. M., Van Hooren, S. A. H., & Knipping, A. A. (2018). De diagnostische waarde van de kloktekening als screeningsinstrument voor dementie: Onderzoek in een geheugenpolipopulatie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 13(2), 133-142. Gratis hier te downloaden.

Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies: Geïntegreerd behandelen van verlieservaringen met Developmental Transformations en varielation. In G. Claes, J. Maes, & H. Modderman (Reds.), Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie (pp. 283-286). Leuven: Acco. Klik hier voor meer informatie.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G. J. J. M. (2018). Reports of sexual abuse of children in state care: A comparison between children with and without intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43, 152-163. DOI: 10.3109/13668250.2016.1269881. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Aalbers, S. (2018). Workshop Maak en beleef muziek: Emotie-regulerende muziektherapie voor studenten met depressieve klachten. Week van de vaktherapie. NHL Stenden hogeschool: Leeuwarden.

Aalbers, S. (2018). Workshop Maak en beleef muziek: Emotie-regulerende muziektherapie voor studenten met depressieve klachten. Studiemiddag studentgezondheid. NHL Stenden hogeschool: Leeuwarden.

Abeling-Boselie, D., & Pénzes, I. (2018, November). Vaktherapie Beeldend en Adaptief vermogen. Week van de vaktherapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Abeling-Boselie, D., & Pénzes, I. (2018, Oktober). Vaktherapie Beeldend en Adaptief vermogen. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2018, November). Transdiagnostisch werken binnen vaktherapie: interventies en effecten. Studiedag Vaktherapie Pluryn. Pluryn: Jan Pieter Heije, Oosterhout.

Berghs, M. (2018, April). Dramatherapie voor jeugd met TOS (taalontwikkelingsstoornis). Masterclass ‘Sociaal emotioneel functioneren met TOS’. Siméacongres, Lunteren.

Berghs, M. & Koot, R. (2018, Oktober). We ontmoeten u graag bij dramatherapie. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Bosgraaf, L. (2018). Een evaluatie van de ArVT methode: een promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking en gedrags- en emotionele problemen. NHL Stenden en Accare, Symposium onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, 18 januari 2018, Leeuwarden.

Bosgraaf, L. (2018, Mei). Affectregulatie in beeldende therapie. Congres: Jeugd in Onderzoek, Amsterdam.

Bosgraaf, L. (2018, Juni). Beeldende therapie als behandeling voor LVB kinderen en adeloscenten met gedrags- en emotionele problemen: een narratief literatuuronderzoek naar de werkzame mechanismen van beeldende therapie volgens affect regulerende principes. Congres ‘Focus op Onderzoek’, Ede.

Butler, J., Dočkal, V., Hurd, K., Steiner, N., Willemsen, M., Zehavi, G. (2018). Foreign Forests. Europese DvT Conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Claassen, A., Haeyen, S., & Pol, S. (2018). De groep als transitionele ruimte: spiegelpaleis voor de Gezonde Volwassene. Congres Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP), Driebergen, 23 maart.

Claassen, A., Haeyen, S., & Pol, S. (2018). De groep als transitionele ruimte: spiegelpaleis voor de Gezonde Volwassene. Congres Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP), Driebergen, 23 maart.

De Knecht, S. (2018, Augustus). Het effect van beeldende therapie meetbaar maken. Interview Suzanne Haeyen, ScienceGuide. Online gepubliceerd op 30 augustus 2018. https://www.scienceguid.nl/2018/08/het-effect-van-beeldende-therapie-meetbaar-maken.

De Witte, M.J. (2018). The effect of music interventions on stress-related outcomes. 20th Nordic Art Therapies Conference. Hveragerai, Iceland.

De Witte, M.J. (2018). The effects of music interventions on stress. 5th International Conference of the International Association for Music and Medicine IAMM. Barcelona, Spain. Klik hier voor meer informatie (zie pagina 42).

De Witte, M.J. (2018). Muziek interventies voor stress reductie. Miracles of Music congres. Amsterdam.

De Witte, M.J. (2018). Effecten van muziekinterventies op het verminderen van stress: twee meta-analyses. Vakgroep Klinische Psychologie. Open Universiteit, Heerlen.

De Witte, M.J. (2018). Effects of Music Interventions in Health Care Settings. International Week Symposium. HAN University of Applied Sciences, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2018). Hoe kan muziek zorgen voor stress reductie bij kinderen. Eten is Weten bijeenkomst. Koraal expertisecentrum locatie De Hondsberg, Oisterwijk.

De Witte, M.J (2018). The effects of music interventions on stress reduction. International Conference of Depression, Anxiety and Stress Management. Frankfurt, Germany.

De Witte, M.J. (2018). Effecten van muziekinterventies op het verminderen van stress. HAN Sociaal Themalunch. HAN University of Applied Science, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2018). Introduction in meta-analysis and systematic reviews in music therapy research. Summerschool 2018 Clinical Research Methods in Music Sciences and Interventions. Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X. & Stams, G.J. (2018, October). The effects of Music Interventions on Stress-related Outcomes.Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroei, Iceland.

De Witte, M. (2018, November). Muziek en stress. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M.J. & Wagner, M. (2018, November). Stress en Muziek. Miracles of Music. Congres De dag van de muziektherapie. Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M.J. (2018, November). De verbinding tussen onderzoek en onderwijs: een rondetafelgesprek. Congres NWO Laureaten. Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Haeyen, S. (2018). Ervaringen en effecten van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Presentatie ter ere van pensionering F. Posthumus-Meyjes, Amsterdam Medisch Centrum (AMC), De Bascule, Amsterdam, 23 mei.

Haeyen, S. (2018). Effects of Art Therapy. The Case of Personality Disorders cluster B/C. Radboud Universiteit, Nijmegen, 14 maart.

Haeyen, S. (2018). Het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; een randomised controlled trial. Posterpresentatie. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Voorjaarscongres 2018, Maastricht 11-13 april. Winnaar posterprijs NvVP 2018.

Haeyen, S. (2018). Ervaringen en effecten van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. De Bascule, Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, May). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C. Paper presented at the World conference International Society of Schema Therapy (ISST) “INSPIRE 2018” Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, June). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. Paper presented at the 22nd World Congress of Psychotherapy. Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, June). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. Paper presented at the 22nd World Congress of Psychotherapy, Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, Augustus). Onderzoek doen naar beeldende therapie. Werkveld-contactdag opleiding Vaktherapie. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Haeyen, S. (2018, Augustus). Interview: De Knecht, S. Het effect van beeldende therapie meetbaar maken. ScienceGuide. Online gepubliceerd op 30 augustus.  Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2018, September). Emotieregulatie in beeldende therapie voor cliënten gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C. Effectonderzoek en perspectieven vanuit cliënten en therapeuten. Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., Hutschemaekers, G. (2018, October). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland.

Bijdragen van Suzanne Haeyen aan symposium tijdens het World congress of psychotherapy te Amsterdam.
Titel van het symposium: Scelta, a residential and day-hospital multidisciplinary treatment of personality disorders (PDs) in the Netherlands: findings from the clinical practice.
Ingediend door Wies van den Bosch.
Sprekers: Farid Chakhssi, Silvia Pol, Jeanine Oostendorp en Suzanne Haeyen.

Mescher, E. & Van Hooren, S. (2018, November). De waarde van muziektherapie. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije universiteit, Amsterdam.

Minnaard, D., Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verdriet. Door middel van dramatherapie of beeldende therapie gestagneerde rouw signaleren en op gang brengen. Workshop op congres ‘Vaktherapie werk. Hoe dan?’. FVB, Ede.

Moonen, X. (2018, Januari). Inleiding over communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperkingen. Euregionaal Congresburo.

Moonen, X. (2018, Februari). Over de huisvestingssituatie van mensen met LVB en probleemgedrag. Gemeente Den Haag.

Moonen, X. (2018, Maart). (H)erkennen van kinderen met LVB in het basisonderwijs. SOIL conferentie, Gemeente Maastricht.

Moonen, X. (2018, Maart). Over wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Uitreiking Ds Visscherprijs De Bosch.

Moonen, X. (2018, Maart). Invitational over de rechten van de mens met psychische aandoeningen in het kader van VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Trimbosinstituut, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Maart). Ik doe mee, hij doet mee, wij doen mee…. En jij? Koraal, Eindhoven, studiedag.

Moonen, X. (2018, 31 Maart). Interview. Elsevier, bijlage katern.

Moonen, X. & Didden, R. (2018). Opleiding SGLVB (interview). RINO Utrecht.

Moonen, X. (2018, April). Jongeren met licht verstandelijke beperkingen. Raad voor de rechtspraak, Den Haag.

Moonen, X. (2018, April). Leven met een licht verstandelijke beperking in een ingewikkelde samenleving. Herkennen van LVB. VGN, Utrecht.

Moonen, X. (2018, April). Het (h)erkennen van licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen, het doen van diagnostiek en weten wat werkt. WIV/ Psychiatrisch centrum Dr. Guislain / Hogeschool Gent, Melle.

Moonen, X. (2018, April). Herkennen van LVB en psychische problemen. Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), Heerlen.

Moonen, X. (2018, Mei). Herkennen van LVB en psychische problemen. Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), Heerlen.

Moonen, X. (2018, Mei). Dagvoorzitter en inleiding Wat is LVB? Congres naar aanleiding van het handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Mei). Over het (h)erkennen van LVB. MEE, Den Haag.

Moonen, X. (2018, Mei). Over het (h)erkennen van LVB. Stichting De Linde.

Moonen, X. (2018, Juni). Over het (h)erkennen van LVB in het justitiële domein. Vlaamse forensisch psychologen, Brussel.

Moonen, X. (2018, Juni). LVB leren verstehen. Zuyd Hogeschool, afdeling Social Studies, Sittard.

Moonen, X. (2018, Juni). Over LVB en het speciaal onderwijs. Vereniging van ZMOLK scholen, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). LVB en psychiatrie. ART festival, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). Over LVB in relatie tot mobility mentoring. Platform 31, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). Over ACEs in het sociale domein. Ambassadeursbijeenkomst transformatie jeugdzorg, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Oktober). Het versterken van de praktijk met wetenschappelijk onderzoek: perspectief vanuit de jeugdzorg en de zorg voor mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. Meerdere lezingen en workshops door het jaar inzake training van ambtenaren in het gebruik van taal voor (zeer) laaggeletterden. Gemeente Amsterdam.

Prick, A. & Kruijsen, I. (2018, Januari). Muziektherapie bij mensen met dementie. Dag van de eerste lijn, DOKh, Egmond aan Zee.

Prick, A. & Van Hooren, S. (2018, November). De invloed van muziek op lichamelijke processen. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Prick, A. & Van Hooren, S. (2018, October). Effects of Music Therapy on Neuropsychiatric Symptoms in People with Dementia. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland.

Schweizer, C. (2018). Lezing Samenwerkingsprojecten van de opleiding Vaktherapie. NHL Stenden en Accare, kinder en jeugdpsychiatrisch centrum, in onderzoek naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, Leeuwarden.

Schweizer, C. (2018). Het werken met beeldende middelen met kinderen met autisme. Workshop en lezing voor ouders van kinderen met autisme, NVA, afdeling Friesland.

Schweizer, C. (2018). Workshop Beeldende therapie bij kinderen met autisme. NHL Stenden en Accare, Symposium onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, 18 januari, Leeuwarden.

Schweizer, C., Jager, F. de, Knol, V., Musch, A., Wenkel, L. (2018, Februari). Vaktherapie op school. Workshop met vier 4e jaars studenten, LKCA conferentie, Amersfoort.

Schweizer, C. (2018, March). How to evaluate art therapy with children 6-12 with autism spectrum disorders? Development of reliability of two instruments. Poster presentation at ESSENCE conference over vroege ontwikkelingsstoornissen, Göteborg, Zweden.

Schweizer, C. (2018, Juni). Vaktherapie in Passend onderwijs. Masterclass voor leerkrachten, Leeuwarden.

Schweizer, C. (2018, Juni). Een creatieve benadering van kinderen met problemen in en om de klas. Tweedaagse conferentie van lectoren platform sociaal werk i.v.m. Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa, ‘Iepen mienskip’ te Leeuwarden. De inclusieve samenleving onderzocht.

Schweizer, C. (2018, June). Tweedaagse masterclass art therapy and children with autism. Talinn University, art therapy education, Tallin, Estland.

Schweizer, C. (2018, October). Development of two instruments: Observation in Arth Therapy of a child diagnosed ASD and Evaluation of the Art Therapist. Nordic Conference Arts Therapies, IJsland.

Symposium georganiseerd tijdens het World congress of psychotherapy te Amsterdam.
Titel van het symposium: Effects and working factors of arts therapies.
Ingediend door Susan van Hooren.
Sprekers: Jorg Fachner, Sabine Koch, Suzanne Haeyen en Anna-Eva Prick.

Van der Maas, L., De Witte, M.J., Bellemans, T. (2018). Reguleren van emoties en stress met lichaamsbewustzijn, bewegings-, en muziekinterventies. Focus op Onderzoek 2018. De Reehorst, Ede.

Van Hooren, S. (2018). The effects and working factors of arts therapies. Promovendi-dag Open Universiteit, Eindhoven.

Van Hooren, S. (2018, Oktober). Vaktherapie: doen wat werkt. Oratierede. Open Universiteit, Heerlen. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2018, October). Diversity in Research: Subjective Experiences, Bodily States and Working Methods. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland. 

Van Hooren, S. (2018, November). Music maestro! De waarde van muziektherapie. Universiteit Maastricht.

Willemsen, M. (2018). Developmental Transformations en de spelinterventie varielation. Symposium ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’, ACCO, Antwerpen-Berchem, België.

Willemsen, M. (2018). Cycling across the boundaries of grief. Applying Developmental Transformations for contemporary tailored and integrated grief treatment. Conferentie ‘Borders in Action’, European Federation of Dramatherapy, Nürtingen, Duitsland.

Willemsen, M. (2018). Failure to arrive. Traces of absent spaces. Europese DvT conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Zwiers, E. (2018, Februari). Integratie van muziek in de intramurale dementiezorg. Video-interview Susan van Hooren en Anna-Eva Prick. Stichting Dilemmaboek.

 

2017

Publicaties

Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R. E., Spreen, M., Ket J .C. F., Vink, A. C., . . . Gold, C. (2017). Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017(2), 1-87. DOI:10.1002/14651858.CD004517.pub3. Gratis hier te downloaden.

Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., De Witte, M., & Van Hooren, S. (2017). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking: Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK). Projectverslag gratis hier te downloaden.

De Witte, M. J., Bellemans T., Tukker, K., & Van Hooren, S. (2017). Vaktherapie. In J. de Bruijn, J. Vonk, A. van den Broek, & B. Twint (Reds.), Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking (pp. 277-290). Amsterdam: Boom. Klik hier voor meer informatie.

Didden, R., & Moonen, X. (2017). Gedragsinterventies. In H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (Reds.), Beperkt in de keten: Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen (2e druk; pp. 227-240). Den Haag: Boom Lemma. Klik hier voor meer informatie.

Didden, R., Moonen, X., & Douma, J. (Reds.). (2017). Met het oog op behandeling 4: Congres Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB. Congresverslag gratis hier te downloaden.

Dumont, E., Syurina, E., Feron, F., & Van Hooren, S. (2017). Music interventions and child development: a critical review and further directions. Frontiers in Psychology, 8, 1694. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01694. Gratis hier te downloaden.

Fikke, D., Pénzes, I., & Van Hooren, S. (2017). The expressive therapies continuum: Een theoretisch raamwerk voor beeldende therapie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(2), 2-11. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L. D. (2017). Art therapy for patients with personality disorders cluster B/C: A thematic analysis of emotion regulation from patient and art therapist perspectives. International Journal of Art Therapy, 23, 156-168.
DOI: 10.1080/17454832.2017.1406966. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2017). Vaktherapie. In Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut. Deelname Adviesraad als vertegenwoordiger van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, Koepel van de Nederlandse Vereniging van Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek- en Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie). Module gratis hier te downloaden.

Heynen, E., Jurrius, K., & Moonen, X. (2017). Van AWBZ naar WMO. Heerlen: Zuyd Hogeschool. Klik hier voor meer informatie (zie projecten).

Heynen, E., Roest, J., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2017). Therapeutic alliance is a factor of change in arts therapies and psychomotor therapy with adults who have mental health problems. The Arts in Psychotherapy, 55, 111-115. DOI: 10.1016/j.aip.2017.05.006. Gratis hier te downloaden.

Luyten, T., Braun, S., Jamin, G., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2017). How nursing home residents with dementia respond to the interactive art installation ‘VENSTER’: A pilot study. Disability and Rehabilitation, 13, 87-94. DOI: 10.1080/17483107.2017.1290701. Gratis hier te downloaden.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. P. (2017). Participant responses to physical, open-ended interactive artworks: A systematic review. International Journal of Arts and Technology, 10(2), 1-8. DOI: 10.1504/ijart.2017.084942. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. M. H. (2017). (H)erkennen en waarderen: Over het (h)erkennen van de noden, mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning (Oratie). Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. M. H. (2017). Het (h)erkennen en waarderen van kinderen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 43, 163-176.

Moonen, X., & Bexkens, A. (2017). Het (h)erkennen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. In D. Graas, A. Bexkens, & M. Huizinga (Reds.). (2017). Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs: Visie op ondersteuning in de klas (pp. 35-50). Antwerpen: Garant. Klik hier voor meer informatie.

Moonen, X., Janssen, R., & Spierts, N. (2017). Complexe huisvestings- en begeleidingsvragen van kwetsbare mensen: Tijdelijk begeleid/beschermd wonen voor mensen met LVB in Den Haag: Een praktisch beleidsadvies. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Moonen, X., & Kaal, H. (2017). Jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 43, 9-24. DOI: 10.5553/JV/016758502017043006002. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X., & Rispens, I. (2017). Politie. H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (Reds.). Beperkt in de keten: Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen (2e druk; pp. 85-100). Den Haag: Boom Lemma. Klik hier voor meer informatie.

Nijman, H., Kaal, H., van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2017). The development and testing of a Screener for Intelligence and Learning Disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e59-e67. DOI: 10.1111/jar.12310. Gratis hier te downloaden.

Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2017). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: a guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e92-e104. DOI: 10.1111/jar.12329. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I. (2017). De tijd is rijp… Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(4), 2-5.

Prick, A. E., De Lange, J., Scherder, E., Twisk, J., & Pot, A. M. (2017). The effects of a multicomponent dyadic intervention with physical exercise on the cognitive functioning of people with dementia: A randomized controlled trial. Journal of Aging and Physical Activity, 25, 539-552. DOI: 10.1123/japa.2016-0038. Gratis hier te downloaden.

Reichrath, E., Moonen, X., Van Wanroij, M., & De Bruijn, J. (2017). ‘Meer dan recht alleen’: Concretiseren van de rechten van mensen met verstandelijke beperkingen in een zorginstelling (Eindrapport). Heerlen: Zuyd Onderzoek.

Samaritter, R. (2017). Shared movement: A dance-informed contribution to non-verbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In H. Payne (Ed.), Essentials of dance movement psychotherapy: International perspectives on theory, research, and practice (pp. 112-128). New York: Routledge. Gratis hier te downloaden.

Samaritter, R., & Payne, H. (2017). Through the kinesthetic lens: Observation of social attunement in autism spectrum disorders. Behavioral Sciences, 7(1), 14. DOI: 10.3390/bs7010014. Gratis hier te downloaden.

Samaritter, R., & Van Hooren, S. (2017). In beweging komen: De werking van danstherapie beschreven vanuit het perspectief van patiënten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(4), 14-23. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M. (2017). Exploring what works in art therapy with children with autism: Tacit knowledge of art therapists. Art Therapy, 34, 183-191. DOI: 10.1080/07421656.2017.1392760. Gratis hier te downloaden.

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017, december). De lege ruimte: Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Tijdschrift Spelenderwijs, (2), 24-27. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Berghs, M. (2017, Maart). Het onzichtbare zichtbaar maken. Psycho-educatie binnen de vaktherapie voor kinderen met TOS. Symposium ‘Kansen in communicatie bij kinderen met TOS’, Kentalis, Nijmegen.

Berghs, M. (2017, Maart). Dramatherapie en logo aanvullend!? Studiebijeenkomst van Commissie BIJNA – Bij- en Nascholing logopedisten, Nijmegen.

Berghs, M. & Verdonschot, M. (2017, Mei). (Be)Leef in de Wijk: positionering van vaktherapie binnen FACT behandelteams. Algemene Leden Vergadering F-ACT. Trimbos-Instituut, Utrecht.

Berghs, M. & Verdonschot, M. (2017, Mei). Resultaten fase 3 (Be)leef het in de wijk. Bijeenkomst vaktherapeuten Stevig. Stevig, Oostrum.

Bootsma, M., Verdonschot, M., De Witte, M.J., Berghs, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2017, September). Arts therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Bootsma, M. (2017, Oktober). (Be)Leef in de wijk. Over de positionering van de vaktherapeut in LVB FACT teams. Week van de Vaktherapie, Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Coenegracht, J. (2017). Een coöperatie? Waarom? Wat gaat die dan doen, dan? Hogescholen richten Coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapieën op. Interview Susan van Hooren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, p 18-21.

De Boer, D. (2017, December). Het gezicht van dementieonderzoek. Interview Susan van Hooren en Anna-Eva Prick. ZonMw. Gratis hier te downloaden.

De Gruyter, M. (2017, December). De kracht van muziek. Interview Susan van Hooren. Miracles of Music Magazine.

De Witte, M. (2017). Muziektherapie als interventie voor stressvermindering. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

De Witte, M.J. (2017). Hoe bevordert vaktherapie emotionele ontwikkeling? Presentatie op het Congres Emotionele ontwikkeling & Verstandelijke beperking, FORTIOR, Utrecht.

De Witte, M.J. (2017). Arousal regulation through Music Therapy in People with Mild Intellectual Disabilities. Presentatie bij de kenniskring Zorg voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen, HAN SOCIAAL, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2017). Muziektherapie bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen. Presentatie bij de Leerkringmiddag vaktherapie GGZ, GGNet, Doetinchem.

De Witte, M.J. (2017). Effects of music interventions on arousal regulation in times of stress: results of a meta-analysis. 14th European Arts Therapies conference. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education. Akademia Ignatianum, Krakow, Poland.

De Witte, M. (2017, Mei). Onderzoek naar muzikale interventies en het brein. Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

De Witte, M. (2017, Juni). Muziektherapie als interventie voor stressvermindering. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Fikke, D. (2017). Onderzoek naar beeldende therapie en het brein (Creative Minds). Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

Haeyen, S. (2017). De ontwikkeling van een therapeutische interventie volgens de Intervention Mapping systematiek. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Haeyen, S. (2017). Het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; een randomised controlled trial. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2017, September). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a randomised controlled trial. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Janssen, N. (2017). Co-creatie. Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Kleinlooh, S. & Van Keulen, I. (2017). Timing in dans en muziek interventies. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Moonen, X. (2017, September). Kindermishandeling. Rotary Heerlen.

Moonen, X. (2017, September). Cursus SGLVG. RINO Utrecht.

Moonen, X. (2017, September). Archivarbeit: Anachronismus oder modern? Heilpädagogische Archiv, Trebnitz dld.

Moonen, X. (2017, Oktober). Onderzoek over mensen met LVB en gedragsproblemen. LKCLVB, Huis ter Heide.

Moonen, X. (2017, Oktober). Hechtingsproblemen bij mensen met LVB. Euregionaal Congresburo, Eindhoven.

Moonen, X. (2017, Oktober). LVB. Bestuur VGN, Soesterberg.

Moonen, X. (2017, November). Wissenschaftliche Forschung in leichte Sprache. Netzwerk Leichte Sprache, Basel.

Moonen, X. (2017, November). Hoezo alledaagse omgang met mensen met LVB? Prisma, Biezenmortel.

Moonen, X. (2017, November). Psychiatrie en LVB. Leids Congres Bureau, Amsterdam.

Moonen, X. (2017, November). Conflicthantering bij mensen met LVB. Euregionaal Congresburo, Utrecht.

Moonen, X. (2017, November). Kindermishandeling. Zuyd Hogeschool, Sittard.

Moonen, X. (2017, November). Kleine stapjes in het onderzoek naar een bruikbare cautie voor mensen met LVB. Hogeschool Leiden.

Moonen, X. (2017, November). Film tegen kindermishandeling. Klik hier voor de film.

Moonen, X. (2017, December). Eenvoudig schrijven in een 3-traps taalmodel. Gemeente Amsterdam.

Moonen, X. (2017, December). LVB. Dichterbij.

Moonen X. (2017). Meerdere lezingen en workshops door het jaar inzake training van ambtenaren in het gebruik van taal voor (zeer) laaggeletterden. Gemeente Amsterdam.

Pénzes, I. (2017). Art Works: de wederkerige relatie tussen beeldend vormgeven en psychische gezondheid. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Pénzes, I. (2017). Evidence based practice. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Poismans, K. (2017). Co-creatie in het uitdijende werkveld van CT. Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Prick, A. (2017). De juiste snaar met muziek: effecten van muziektherapie bij dementia met gedragsproblemen. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Prick, A. & Kruijsen, I. (2018). Muziektherapie bij mensen met dementie. Dag van de eerste lijn, DOKh, Egmond aan Zee.

Samaritter, R. (2017). Intersubjectivity in action – Kin-Aesthetic perspective to intersubjectivity. Intersubjectivity in Action. University of Helsinki, Finland.

Samaritter R. (2017). Over de invloed van dans en danstherapie op neurologische processen. Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

Samaritter, R. (2017). Dance and Connect: (kin)aesthetische ervaring en sociale afstemming – een danstherapeutisch onderwerp. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Samaritter, R. (2017). Shared movement: A dance informed contribution to nonverbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In: Payne, H. (red.). Essentials of Dance Movement Psychotherapy. International Perspectives on Theory, Research, and Practice. Routledge: London.

Schouten, K.A. (2017, May). Neural Mechanisms of Art Therapy in the treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): A Preliminary Exploratory Study. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Odense, Denemarken.

Schweizer, C. (2017, Maart). Poster PhD werkzame elementen beeldende therapie bij kinderen met autisme. Studiedag NVA, Rotterdam.

Schweizer, C. (2017, Juni). Van ervaringskennis naar wetenschappelijk onderbouwde kennis. PhD Werkzame elementen in beeldende therapie bij kinderen van 6-12 jaar met autisme. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Schweizer, C. (2017, Juni). Van vertrouwen op professionele intuïtie naar een wetenschappelijk betrouwbare behandelevaluatie. Beeldende therapie bij kinderen met autisme. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Schweizer, C. (2017, Juni). Deelname aan dialoog tussen praktijk en onderzoek ter voorbereiding van de agenda Kunstonderwijs op speciale scholen. Conservatorium, Amsterdam.

Schweizer, C. (2017). De bijdrage van beeldende therapie aan verbetering van kwaliteit van leven van kinderen met autisme. Lezing op studiedag ‘Doodziek versus levenskunst’, Medisch Centrum Leeuwarden.

Schweizer, C. (2017, September). Overview PhD: Working elements in Art Therapoy with children with autism. Posterpresentatie op de ECArTE-conferentie, Krakow.

Schweizer, C. (2017, September). Core elements of art therapy with children with autism. International advisory board meeting. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.  

Schweizer, C. (2017, September). Posterpresentatie PhD. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.  

Schweizer, C. (2017, Oktober). De bijdrage aan de kwaliteit van leven van beeldende therapie bij kinderen met autisme. Symposium Doodziek versus levenskunst. Week van de Vaktherapie. Medisch Centrum Leeuwarden.

Van Hooren, S. (2017). ‘De juiste snaar met muziek’ over lopend onderzoek naar de inzet van muziektherapie ter voorkoming van gedragsproblemen. De kracht van muziek, Vitalis Peppelrode, Eindhoven.

Van Hooren, S., Fikke, D., Minnaard, R., Oti, K., Koppert, M., Engelbert, R. & Van Zijl, A. (2017). Creative minds. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Van Hooren, S. (2017). Co-creatie vanuit een interprofessioneel perspectief: the secret to success? Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S. & Fikke, D. (2017, September). Creative minds: engaging with new techniques measuring biosignals and brain activity to investigate effects and working factors in arts therapies. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Van Hooren, S. (2017, Oktober). De juiste snaar raken met muziektherapie. De nacht van de wetenschap ‘Music inside out’, Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Den Haag.

Van Hooren, S. (2017, Oktober). Van een netwerk aan kennisontwikkeling naar verdere versteviging van vaktherapeutische interventies. De vaktherapeut in beeld: kunst, muziek en spel in therapie, Hogeschool Leiden.

Van Hooren, S. (2017, November). Niet praten, maar doen! Symposium Coaching en Onderzoek, Nederlandse orde van beroepscoaches, Utrecht.

Van Keulen, I. (2017, September). Re-articulating the dance-therapeutic process from traditional aspects of dance practice. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.

Van Keulen, I. & Kleinlooh, S. (2017). Van zorgvloer naar dansvloer: de inzet van dans-bewegingstherapie bij mensen met SOLK. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Verdonschot, M., Berghs. M., Bootsma, M., De Witte, M., Krantz, B. & Moonen, X. (2017, juni). (Be)leef in de wijk. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Verdonschot, M., Bootsma, M., De Witte, M.J., Berghs, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2017, November). Arts Therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. Paper presented at the 3rd International Disability Studies Conference ‘The Art of Belonging’, Amsterdam.

Verdonschot, M. (2017, December). Arts Therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. 3rd International Disability Studies Conference ‘The Art of Belonging‘, Amsterdam.

Willemars, G. & Heynen, E. (2017). Stay tuned – de rol van de werkalliantie in vaktherapie bij jongeren in het gedwongen kader. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Willemsen, M. (2017). Finding, building and expanding the playspace. Presentatie tijdens DvT-training, Apollo Education and Consulting, Beijing, China.

2016

Publicaties

Abbing, A., Ponstein, A., Kienie, G., Gruber H., & Baars, E. (2016). The CARE-AAT Guideline: Development and testing of a consensus-based guideline for case reports in anthroposophic art therapy. International Journal of Art Therapy, 21, 46-55.
DOI: 10.1080/17454832.2016.1170054. Gratis hier te downloaden.

Blankenstein, A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., Moonen, X., De Bruijn, J., Leunissen, J., & Didden, R. (2016). Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders: Onderzoek naar de effectiviteit van een ambulante systeemgerichte interventie. Directieve Therapie, 36, 204-219. Gratis hier te downloaden.

Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., De Witte, M., Van Hooren, S., & Moonen, X. (2016). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking: Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’ (Rapport). Heerlen: Zuyd Hogeschool. Gratis hier te downloaden.

Van Bruggen-Rufi, M., Vink, A., Achterberg, W., & Roos, R. (2016). Music therapy in Huntington’s disease: A protocol for a multi-center randomized controlled trial. BMC Psychologie, 4(1), 38. DOI: 10.1186/s40359-016-0146-z. Gratis hier te downloaden.

Claessens, S., Annemans, F., Penzes-Driessen, I., & Van Hooren, S. (2016). Meetinstrumenten in de beeldende therapie: Een inventariserend onderzoek naar de kennis en het gebruik van meetinstrumenten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(1), 27-34. Gratis hier te downloaden.

De Vuyst, K., De Bruyn, J., Moonen, X., Didden, R., & Cunningham, P. (2016). Multisysteem Therapie voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag in combinatie met een LVB. Ongepubliceerde handleiding.

Didden, R., Groen, W., Moonen, X., & Troost, P. (Reds.). (2016). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom. Klik hier voor meer informatie.

Dörenberg, V., Frederiks, B., & Moonen, X. (2016). Voortzetting van (verplichte) hulp aan risicojongeren die 18 jaar worden. Nederlands Juristen Blad, 40, 2967-2974. Gratis hier te downloaden.

Hein, I.M., Broersma, A., & Moonen, X., (2016). Juridische aspecten van behandeling. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost (Reds.). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 495-504). Utrecht: de Tijdstroom. Gratis hier te downloaden.

Knotter, M., Stams, G.J., Moonen, X., & Wissink I. (2016). Correlates of direct care staffs’ attitudes towards aggression of persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 59, 294-305. DOI: 10.1016/j.ridd.2016.09.008. Gratis hier te downloaden.

LOO VTB. (2016). Vaktherapeutische beroepen: Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen. Nijmegen: Auteur. S. Haeyen was auteur en coördinator van de projectgroep. Gratis hier te downloaden.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & Van Witte, L. (2016). Participant responses to physical, open-ended interactive digital artworks: A systematic review. International Journal of Arts and Technology, 10(2), 94-134. DOI: 10.1504/IJART.2017.084942. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X. (2016). Inclusive language: Dutch ground rules for health communication with people with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60, 711. Klik hier voor meer informatie.

Moonen, X. (2016). Patiëntparticipatie en patiëntcommunicatie. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost (Reds.). Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 531-540). Utrecht: De Tijdstroom. Klik hier voor meer informatie.

Moonen, X. (2016). Wat betekent ‘inclusie’ voor mensen met beperkingen? Nieuwsbrief ZMVB/LZMG + NIP NVO.

Moonen, X., & Douma, J. (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld bij kinderen met een licht verstandelijke beperking die uit huis zijn geplaatst. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.

Nijman, H., Kaal, H., Van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2016). The development and testing of a Screener for intelligence and learning disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e59-e67. DOI: 10.1111/jar.12310. Gratis hier te downloaden.

Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2016). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: A guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research, 31, e92-104. DOI: 10.1111/jar.12329. Gratis hier te downloaden.

Penzes-Driessen, I., Van Hooren, S., Dokter, D., Smeijsters, H., & Hutschemaekers, G. (2016). Material interaction and art product in art therapy assessment in adult mental health. Arts & Health, 8, 213-228. DOI: 10.1080/17533015.2015.1088557. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C. (2016). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Een inventarisatie naar resultaten van beeldende therapie bij autisme. Tijdschrift voor Vaktherapie 12(2), 13-17. Gratis hier te downloaden.

Spruit, A., Van der Stouwe, T., & Moonen, X. (2016). Wat kunnen we leren van onderzoek dat zich richt op sport als interventie voor de behandeling van jongeren met een LVB en externaliserende gedragsproblemen? Onderzoek & Praktijk, 14(2), 7-13. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2016). Trending topic: Binnen handbereik in de wijk. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(2), 32-33.

Van Hooren, S., De Witte, M., Didden, R., & Moonen, X. (2016). Vaktherapie. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost (Reds.), Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (pp. 425-434). Utrecht: De Tijdstroom. Klik hier voor meer informatie.

Verdonschot, M., De Witte, M., Berghs, M., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2016). (Be)leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgericht verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie 12(4), 15-20. Gratis hier te downloaden.

Willemars, G., Burkard, C., Lavrijsen, M., Van Drie, M., Verhofstad, B., Peters, S., Omarsdottir, S., Helmich, M. & Kottelenberg, J. (2016). Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Productbeschrijving CPMO. Gratis hier te downloaden.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G.J.J.M. (2016). Reports of sexual abuse of children in state care: a Comparison between children with and without intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43, 152-163. DOI: 10.3109/13668250.2016.1269881. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Blankenstein A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., De Bruijn, J., Didden, R. & Moonen, X. (2016). Effectiveness of Multisystemic Therapy for Antisocial and Delinquent Youth with Mild Intellectual Disabilities. Oral presentation 14th EUSARF Conference, 13-16th September 2016 Oviedo, Spain.

De Witte, M.J. (2016). Muziek ter preventie van probleemgedrag bij mensen met LVB. Landelijk congres: muziek als instrument in de zorg. Studie Arena. Akoesticum.

De Witte, M.J. (2016, September). Muziek als stressregulatie bij mensen met LVB. Landelijk congres: muziek een waardevol instrument in de zorg. Akoesticum, Ede.

De Witte, M.J. (2016). (Be)Leef in de Wijk. Landelijke studiedag NVvMT. GGZ Centraal, Amersfoort.

De Witte, M.J. & Matser, K. (2016). Muziek op de Intensive Care. Venticare: landelijk congres voor verpleegkundigen in de acute zorg. Beatrixgebouw, Utrecht.

De Witte, M.J. (2016). Werkzame factoren van muziektherapie bij stressregulatie. FVB Congres 2016. Doen, ervaren, effect: feestelijk verbonden. Hogeschool Windesheim, Zwolle.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2016, Juli). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Presentatie binnen Thematic Session Arts Therapies tijdens het 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2016, Juli). The construction of the Self and Emotion Regulation Art Therapy Scale (The SERAT-Scale). Posterpresentatie op het 31st Internation Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Haeyen, S. & Pol, S. (2016). De zelfsturende cliënt. Workshop bij symposium ‘Herstel’. Apeldoorn, GGNET, 27 mei 2016.

Hayen, S. & Pol, S. (2016, Mei). De zelfsturende client. Workshop bij symposium Positieve Psychiatrie in de praktijk 3. HERSTEL je voor!, Zutphen.

Hein, I.M., Broersma, A., & Moonen, X., (2016, maart/april). Juridische aspecten rondom behandeling bij jongeren met een verstandelijke beperking. Poster gepresenteerd tijdens Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, MECC, Maastricht.

Heynen, E., Willemars, G. & Van Hooren, S. (2016, Januari). Stay tuned. Festival Forensische Zorg, De Fabrique, Utrecht.

Heynen, E., Willemars, G. & Van Hooren, S. (2016, Mei). The role of the therapeutic alliance in arts therapy with adolescents in residential youth care. Presentatie op de 5th International congress of the European association for forensic child and adolescent psychiatry, psychology and other involved professions, Porto, Portugal.

Pénzes, I. (2016). Art works; observatie en diagnostiek in beeldende therapie. Regio vakgroep Zuid NVBT, Sittard.

Poismans, K. (2016, Januari). Muzikaal ritme en de Wizard of Oz: over neurale verwerking van tijd gerelateerde elementen in muziek. Presentatie op de Landelijke studiedag Kennisnetwerk Vaktherapie ASS, Lelystad.

Schouten, K.A. (2016, Mei). Beeldende Therapie bij Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) Symposium Traumabehandeling en Creatieve Interventies. Accare/Stenden, Leeuwarden.

Schouten, K.A. (2016, Mei). Beeldende Therapie bij Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) Symposium Traumabehandeling en Creatieve Interventies. Accare/Stenden, Leeuwarden.

Schouten, K.A. (2016, June). Art Therapy: The Art of Trauma Treatment. Conference Spaces for Art Therapies, Praag, Tsjechië.

Schouten, K.A. (2016). Beeldende Therapie in de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen. Symposium Vaktherapie voor Vluchtelingen. Incitare, Studievereniging Vaktherapeutische Beroepen, Nijmegen.

Schweizer, C. (2016). Spiegelen en variëren. Tactiele en visuele ervaringen in beeldende therapie bij kinderen met autisme en het bevorderen van flexibeler en socialer gedrag en het verbeteren van zelfbeeld. Studiedag FVB Vaktherapie en autisme, SBO Lelystad.

Schweizer, C. (2016). Afstemmen en beeldend werken met kinderen met autisme. Studiedag onderzoek LCKA (Landelijk centrum Cultuureducatie en Amateurkunst), Domstad, Utrecht.

Stams, G.J.J.M. & De Witte, M.J. (2016). Mijn eerste meta-analyse: een inleiding. KenVaK. HU, Amersfoort.

Van der Wolf, E., Van Hooren, S., Waterink, W. & Lechner, E. (2016, July). The construction of a scale for well-being for aged psychiatric nursing home residents. Posterpresentatie tijdens 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016), Yokohama, Japan.

Van Hooren, S. (2016, Januari). Kansen om te grijpen: ontwikkelingen van invloed op vaktherapie. Netwerkdag Creatieve therapie ‘Ondernemen’, Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S. (2016, Januari). Een inventarisatie van nieuwe mogelijkheden. Vaktherapie en vluchtelingen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Van Hooren, S. & Heynen, E. (2016, Mei). De invloed van het moment van behandeling op werkalliantie binnen vaktherapeutische behandeling. Studiedag Stay Tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren, Den Bosch.

Van Hooren, S. (2016, Mei). Bevordering van herstel met vaktherapie. Presentatie op symposium Positieve Psychiatrie in de praktijk 3, HERSTEL je voor!, Zutphen.

Van Hooren, S. (2016, July). Theoretical underspinning of arts therapies: neuroscientific perspectives and evidence for working factors. Presentatie binnen Thematic Session Arts Therapies tijdens het 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Van Hooren, S. (2016). Kennisontwikkeling en toepassing van kennis voor vaktherapeutische beroepen. Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis, Zoersel, België.

Verdonschot, M. (2016). RAAK project – (Be)Leef in de wijk. Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis, Zoersel, België.

Willemars, G. (2016, Januari). Werkalliantie tussen vaktherapeut en jongere binnen de gesloten jeugdzorg. Presentatie op Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Willemars, G. (2016, Mei). Behandeling net gestart of een tijd bezig: ga je anders om met het medium en de werkalliantie? Werkgroep tijdens Studiedag Stay Tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren, Den Bosch.

 

2015

Publicaties

Dautzenberg, T., Dautzenberg, M., Moonen, X., & Wagemans, A. (2015). Van thuis uit: Verkennend onderzoek naar de participatie en het netwerk van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Maastricht: Radar. Gratis hier te downloaden.

Dokter, D., Van Hooren, S., Van der Maas, L., & Van Schrijnen-Gastel, A. (2015). Onderzoek binnen masteropleidingen: Hoe masterstudenten vaktherapie een onderzoekende attitude ontwikkelen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(4), 5-12. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S. (2015). De ‘Gezonde Volwassene’-modus verstevigen in beeldende therapie: Een meer gevoeld dan gedacht proces. In A. M. Claassen & S. M. Pol (Reds.). Schematherapie en de Gezonde Volwassene: Positieve technieken uit de praktijk (pp. 157-174). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-368-0951-1_11. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., & Hutschemaekers, G. (2015). Meten is méér dan weten: Proces- en resultaatmeting bij beeldende therapie: De casus persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(4), 13-23. Gratis hier te downloaden.

Haeyen, S., Van Hooren, S., & Hutschemaekers, G. (2015). Perceived effects of art therapy in the treatment of Personality Disorders, cluster B/C: A qualitative study. The Arts in Psychotherapy, 45, 1-10. DOI: 10.1016/j.aip.2015.04.005. Gratis hier te downloaden.

Kaal, H., Nijman, H., & Moonen, X. (2015). Factsheet 6: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke Beperking (SCIL) – stand van zaken 1 juli 2015. Leiden: Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit, Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden. Gratis hier te downloaden.

Kef, S., Moonen, X. M. H., & Fischer, K. (2015). Social inclusion of persons with intellectual disabilities: The role of academic professionals. Journal of Intellectual Disabilities Research, 59, 76. DOI: 10.1111/jir.12214. Gratis hier te downloaden.

Knotter, M. H., Stams, G. J. J. M., Moonen, X. M. H., & Wissink, I. B. (2015). Influences from the context on staff’s attitudes towards aggressive behaviour from their clients with intellectual disabilities: The relation between the attitude towards aggression of staff, team climate and attitude towards external professionals. Journal of Intellectual Disabilities Research, 59, 84-85. DOI:10.1111/jir.12214. Gratis hier te downloaden.

Moonen, X., & Wissink, I. (2015). Signalering van kinderen die functioneren op het niveau van een LVB in het basisonderwijs: Screening met behulp van de SAF, onderzoek met de VALT en een korte uitleg over de BSA-k en de BSA-j. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB. Gratis hier te downloaden.

Schoot, T., & Van Hooren, S. (2015). Vaktherapie in het jongerenwerk: Een positieve ontwikkeling. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(3), 17-27. Gratis hier te downloaden.

Schouten, K. A., De Niet, G. J., Knipscheer, J. W., Kleber, R., & Huschemaekers, G. (2015). The effectiveness of art therapy in the treatment of traumatized adults: A systematic review on art therapy and trauma. Trauma, Violence & Abuse, 6, 220-228. DOI: 10.1177/1524838014555032. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2015). Het toepassen van kunstpraktijken in de zorg. Boekman, 27(104), 28-31. Klik hier voor meer informatie.

Van Hooren, S. (2015). A perfect threesome: Co-creatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(2), 19-20.

Van Hooren, S. (2015). Toekomstdroom. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(4), 11-12.

Van Hooren, S. (2015). Music technology in therapeutic and health settings: Book review. Technology and Disability, 26, 187-188. DOI: 10.3233/TAD-140415. Gratis hier te downloaden.

Wissink, I. B., Moonen, X. M. H., Zand Scholten, A., Stams, G. J. J., Bindels, A., Lekkerkerker, L., & Van der Wal, M. (2015). Rapport onderzoek: De ontwikkeling en validering van een LVB-screeningsinstrument voor toepassing in het basisonderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Gratis hier te downloaden.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., Stams, G. J. J. M., & Hendriks, J. (2015). Sexual abuse involving children with an intellectual disability (ID): A narrative review. Research in Developmental Disabilities, 37, 20-35. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.09.007. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Booten, D. (2015). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst hulpmiddelen en ondersteunende technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Booten, D. & Deen, M. (2015). Gaming in therapy: games for adolescents with externalizing behavioural problems. International Week ISS. HAN, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2015). Muziek als krachtpatser. Landelijke studiedag NVvMT. Stenden Leeuwarden.

De Witte, M. & Verdonschot, M. (2015). Community based treatment with patients with a mild intellectual disability. International Week ISS. HAN, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2015). The effects of music therapy on the emotion regulation of forensic psychiatric patients with a mild intellectual disability (MID); an intervention where the effect of music on arousal is central. 13th European Arts Therapies conference. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education. Accademia di Belle Arti, Palermo.

De Witte, M.J. (2015). (Be)Leef in de Wijk: vaktherapie als behandelvorm in de wijk. Werken in de Wijk. 10e Regiobijeenkomst Brabant & Zeeland NVBT. Drents Dorp Hoofdkwartier, Eindhoven.

De Witte, M. & Verdonschot, M. (2015). (Be)Leef in de Wijk: positionering van vaktherapie binnen FACT behandelteams. Landelijke projectleidersbijeenkomst (forensische) F-ACT voor LVB. Trimbos-Instituut, Utrecht.

Dokter, D. & Carr, M. (2015). The reflective practioner. Presentatie op de jaarlijkse conferentie van de North American Drama Therapy Association, Whiteplains, NY, 16-19 oktober 2015.

Haeyen, S. (2015, Maart). Zichtbaar en tastbaar; trauma in beeldende therapie. Sporen uit een fel verleden in de biologie van het heden (een vervolg). Klachtgericht of procesgericht? Traumabehandeling in (dag)klinische psychotherapie. ProPersona Centrum voor Psychotherapie, Lunteren.

Heynen, E. (2015, Mei). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Heynen, E. (2015). De pro’s en con’s bij onderzoek in het gedwongen kader. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Van Miert, V., Heynen, E., Eltink, E., De Jongh, T., Nachtegaal, J., (2015).  Samen werken aan het leefklimaat in de justitiële jeugdinrichtingen. Workshop Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Moonen, X.M.H. (2015). Is inclusie van mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend? Heerlen, Zuyd Onderzoek: lectorale rede.

Moonen, X.M.H. (2015). LVB-problematiek bij migrantenjeugd. Congres migrantenjeugd en psychiatrie, Ede.

Moonen, X.M.H. (2015). Mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrie: een paar of apart? Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Moonen, X.M.H. (2015). Samenwerken rondom LVB loont! LVB Congres, Ermelo, ’s Heerlenloo.

Moonen, X.M.H. (2015). Passie loont! LVB Congres, Noordwijkerhout.

Moonen, X.M.H. (2015). Kwetsbare mensen zoals mensen die functioneren op het niveau van een (licht) verstandelijke beperking (L)VB in aanraking met politie en justitie. Congres Saldus Plus. Aandachtspunten bij de implementatie van EU-Richtlijn 2013/48. Centrum voor Politiestudies Antwerpen, België.

Moonen, X.M.H. (2015). Zusammen arbeiten an der Umsetzung des Inklusionsgedanken. Tagung Teilhabe und Soziale Inklusion Zürich, Zwitserland.

Schouten, K.A. (2015). Protocol Art Therapy for Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study. European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE), Palermo, Italië.

Schouten, K.A. (2015). Protocolized Art Therapy: a Trauma-Focused Treatment for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): a Pilot Study. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Vilnius, Litouwen.

Schouten, K.A. (2015). The Effectiveness of Art Therapy in the Treatment of Traumatized Adults: A Systematic Review on Art Therapy and Trauma. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Vilnius, Litouwen.

Schouten, K.A. (2015). Keynote presentatie: Het Belang van Kunst. Inspiratiedag: Who cares 3: kunst en geestelijke gezondheid. Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC), Tilburg.

Schweizer, C. (2015). Attunement in art Therapy. Workshop. ECArTE, International conference voor Arts Therapies, Palermo.

Schweizer, C. (2015). Afstemmen in de therapeutische relatie bij cliënten met autisme. Workshop. Studiedag KenVaK en Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden.

Schweizer, C. (2015). Afstemmen in beeldende therapie bij cliënten met autisme. Masterclass Stenden hogeschool, Leeuwarden.Verdonschot, M. (2015). Het project (Be)leef in de wijk. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Van Hooren, S. (2015, April). Seksualiteit bij dementie: liefde, lust of last? Vergeten Dementies. Geriatric Giants, Rijckholt.

Van Hooren, S. (2015). Mogelijkheden van de inzet van vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Van Hooren, S. (2015). Innovaties en trends voor vaktherapie. New horizons. Stenden, Leeuwarden.

Van Hooren, S. (2015). Stay tuned: een nieuw onderzoeksproject voor en met vaktherapeuten. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Van Hooren, S. & De Witte, M. (2015). (Be)leef in de wijk: de kansen van vaktherapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de wijk. New horizons. Stenden, Leeuwarden.

Van Hooren, S., Oti, K., Van Geest, J. & Minnaard, R. (2015, November). Kunsten in de zorg: brein en body nader beschouwd. Kennis in Bedrijf, Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Verdonschot, M. (2015). Het project (Be)leef in de wijk. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Verdonschot, M. (2015, Mei). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Vink, A. (2015, Maart). Wat Doet Muziek Met Ouderen? Studiedag Muziek Maakt Contact. Rijnbrink Groep, Nijverdal.

Vink, A. (2015, May). The Effect Of Music Therapy For People With Dementia. EMTC Symposium. European Perspectives On Music Therapy For Special Needs And Geriatrics, Wurzburg.

Vink, A. (2015, Mei). Effect van muziektherapie bij mensen bij dementie. Symposium Muziek en Dementie; Herinneringen en Emoties. Lectoraat Psychogeriatrie, De Haagse Hogeschool.

Willemars, G. (2015). De werkalliantie binnen vaktherapie. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Willemars, G., Overes, J., Heynen, E. & van Hooren, S. (2015, Oktober). Stay tuned – De therapeutische Alliantie van Vaktherapeuten die werken met jongeren in het gedwongen kader. Presentatie op de netwerkdag Forensische Vaktherapie, Inforsa, Amsterdam.

Willemars, G. (2015, November). Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Presentatie CPMO-product door werkgroep Forensische beeldende therapeuten, Hogeschool Utrecht, Amersfoort.

Willemars G. (2015, December). Stay tuned. Workshop op studiedag Sterk in samenwerk, Utrecht.

 

2014

Publicaties

De Graaff, T., De Boer, F., & Schoot, T. (2014). Beeldende therapie bij tinnitus: Leren omgaan met een chronische klacht. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 69(5), 37-41. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M. J. (2014). Music as a punchbag: An exploratory study into the effects of music therapy on the emotion regulation of forensic patients with a mild intellectual disability. Music Therapy Today [Special issue: Proceedings of the 14. World Congress of Music Therapy], 10(1), 78-79. Gratis hier te downloaden.

De Witte, M. J. (2014). Muziektherapie en emotieregulatie: Een pilotstudie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(3), 13-21. Gratis hier te downloaden.

Penzes-Driessen, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2014). Material interaction in art therapy assessment. The Arts in Psychotherapy, 41, 484-492. DOI: 10.1016/j.aip.2014.08.003. Gratis hier te downloaden.

Poismans, K. (2014). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit: Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern (Dissertation). Universität Münster, Münster. Klik hier voor meer informatie.

Poismans, K., Smeijsters, H., & Vink, A. (Reds.). (2014). De ontwikkeling van muziektherapie in Nederland: Impressies van pioniers. Hilversum: Stichting Muziektherapie Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Schoot, T., & Van den Broek, E. (2014). Vaktherapie in het jongerenwerk: Resultaten inventarisatiefase. Heerlen: KenVaK.

Schweizer, C. (2014). Beeldende therapie voor kinderen met autismespectrumstoornis: Een beschrijving van werkzame elementen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 12(1), 28-35. Gratis hier te downloaden.

Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M. (2014). Art therapy with children with autism spectrum disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41, 577-593. DOI: 10.1016/j.aip.2014.10.009. Gratis hier te downloaden.

Spreen, M., Jansen, E., Van Busschbach, J., & Van Hooren, S. (2014). Trending topic: #Toekomstdroom. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(3), 11-12.

Van Hooren, S. (2014). Book review: Music technology in therapeutic and health settings. Technology and Disability, 26, 187-188. DOI: 10.3233/TAD-140415. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2014). Trending topic: #hetbreininbeeld. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(2), 26-27.

Van Hooren, S., Vink, A., Poismans, K., Bruggen-Rufi, M., & Hakvoort, L. (2014). De klemtoon op muziek in therapie: Positieve effecten op psychisch functioneren. De Psycholoog, 49(3), 10-18. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. C., Zuidersma, M., Boersma, F., De Jonge, P., Zuidema, S. U., & Slaets, J. P. (2014). Effect of music therapy versus recreational activities on neuropsychiatric symptoms in elderly adults with dementia: an exploratory randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 62, 392-393. DOI: 10.1111/jgs.12682. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Booten, D. (2014). Gaming in therapy; zorg en technologie in onderwijs. Posterpresentatie op Congres voor technologie en zorgonderwijs. Eizt, Den Bosch.

De Witte, M.J. (2014). Music as a Punchbag: an Exploratory Study into the Effects of Music Therapy on the Emotion Regulation of Forensic Patients with a Mild Intellectual Disability. World Congress of Music Therapy. IMC University of Applied Sciences, Krems.

Dokter, D. (2014). Keynote Boundaries or borders? Identity, loyalty and betrayal. BADth conference, University of Surrey, Guildford.

Dokter, D. & Carr, M. (2014). Intercultural dramatherapy practice, developing good practice guidelines. BADth conference, University of Surrey, Guildford.

Haeyen, S. (2014). Is de beeldend therapeut een onderzoeker? Durf te vragen! Studentencongres NVBT, Leeuwarden.

Haeyen, S. (2014). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen, werkt het? NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better’, Soest.

Haeyen, S. & Van Renesse, I. (2014). Zoom in, zoom uit. Workshop studiemiddag Scelta ‘De kracht van je verhaal’, een positieve kijk op moeilijke mensen. GGNet.

Penzes-Driessen, I. (2014). De beeldend therapeut als reflective professional: Evidence Based Practice & Practice Based Evidence in beeldende therapie. NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better, Soest.

Schouten, K.A. (2014). Beeldende therapie bij Psychotrauma: onderzoek en praktijk. NtVP congres Kansen en Obstakels in de Psychotraumahulpverlening: Samenwerken in een complex veld. De Reehorst, Ede.

Van den Broek, E. (2014). Leentjebuur of copycat? Who borrows from whom? Congres FVB en VvMP, Amersfoort.

Van Hooren, S. (2014). Better together: Community of Practices als model om kennis te vermeerderen. Eerste landelijke studiedag vaktherapie in het werkveld oncologie. Nijmegen.

Van Hooren, S. (2014). Het goud verzilveren. NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better, Soest.

Van Hooren, S.A.H. (2014). Seksueel ontremd gedrag bij ouderen met dementie. Seks in de regio, Symposiumavond Seksuologie Parkstad, Mondriaan, Heerlen.

Van Hooren, S. (2014). De effecten van vaktherapeutische behandelingen in de GGZ. Symposium Innovatie van vaktherapeutische behandelingen in de GGZ. VvG-GGZ, Venray.

Vink, A.C. (2014). Muziek en beweging bij dementie. Frankelandgroep, Alzheimer Café Schiedam.

Vink, A.C. (2014). The effect of music therapy in reducing behavioural symptoms in people with dementia. 3rd ARPH Conference, UMCG, Groningen.

Vink, A.C. (2014). Inleiding muziekpsychologie en muziektherapie. Studentenvereniging psychologie. Universiteit Twente, Enschede.

Vink, A.C. (2014). Musical Brainwaves. Masterclass Waves. Blikwisseling, Radboud Universiteit.

Vink, A.C. (2014). Het effect van muziektherapie in het verminderen van probleemgedrag bij mensen met dementie. Voorjaarcongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht.

2013

Publicaties

Schauwaert, I. G. L. M., Melis, P. T., Schoot, T., & Braun, S. M. (2013, september). Hoe ervaren (voormalige) oncologische patiënten deelname aan de Alpe d’HuZes? Een kwalitatief onderzoek. Oedeminus, 3, 14-22. Gratis hier te downloaden.

Schoot, T., Daemen, P., & Van Hooren, S. (2013). Project Kofferbak: Een muziektherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Schoot, T., Daemen, P., & Van Hooren, S. (2013). Project Vindplaats school: Een muziektherapeutische interventie gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Schoot, T., Van den Broek, E., Daemen, P., Janssen, N., Van Keulen, I., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2013). Checklist Do’s en Don’ts bij vaktherapie in het jongerenwerk. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Schoot, T., Van den Broek, E., Daemen, P., Janssen, N., Van Keulen, I., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie in het jongerenwerk RAAK(T). Onderzoeksverslag generiek. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2013). Trending topic: #dedigitalerevolutie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 9(2), 26-27.

Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie: De kunst van het balanceren (Intreerede). Kennisontwikkeling Vaktherapieën, Zuyd Hogeschool, Heerlen. Gratis hier te downloaden.

Van Keulen, I., & Jansen, N. (2013). Een danstherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. (2013). Music therapy for dementia: The effect of music therapy in reducing behavioural problems in elderly people with dementia (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. Gratis hier te downloaden.

Willemars, G. (2013). Het Bazuinatelier: Een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Willemars, G., Burkard, C., Kottelenberg, J., Peters, S., Spaninks, S., Omarsdottir, S., . . . Friso, W. (2013). Impulsen onder controle: Van Destructief naar Constructief handelen: Kortdurend traject beeldende therapie gericht op het vergroten van impulscontrole binnen de forensische psychiatrie. Utrecht: Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Daemen, P. (2013). Muziektherapie met jongeren op straat, haalbare kaart? Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Daemen, P. (2013a). Vindplaats school: een muziektherapeutische interventie gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Daemen, P. (2013b). Kofferbak: een muziektherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Dokter, D. (2013). Intercultural dramatherapy research: implications for working with migrants and refugees. International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Dokter, D. (2013). Dramatherapists reflections on change in their clients: vignette research findings. ECArTE, Paris.

Dokter, D. (2013). Toen-nu en verder: (hoe) werkt Vaktherapie? Openingscongres Creatieve Therapie Opleiding. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Dokter, D. (2013). GNOON. Studiedag Vaktherapie ‘De paden op…!’. Propersona, Nijmegen.

Haeyen, S. (2013). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Werkt het? Promotieonderzoek en onderzoek binnen de opleiding. Openingscongres Creatieve Therapie Opleiding. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Haeyen, S. (2013). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Werkt het? Symposium vakgroep VTVB ‘Vaktherapie en Vakbegeleiding; En daarom werkt het zo goed!’. GGZ Dimence, Deventer.

Notermans, H. (2013). Begrijpen van jezelf en de ander: een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Penzes-Driessen, I. (2013). Where is the art? Beeldend therapeutische observatie en diagnostiek. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Poismans, K. (2013). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit. Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern. Munster.

Schoot, T. (2013). Empowerment van kwetsbare jongeren: innovatieve interventies van vaktherapeut en jongerenwerker. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schoot, T. (2013). De kenmerken en resultaten van het RAAK programma ‘Vaktherapie in het Jongerenwerk’. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Schouten, K.A. (2013). The advantages of Art Therapy in PTSD treatment. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Bologna.

Schweizer, C. (2013). Pokemon in klei: een onderzoek bij beeldend therapeuten. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schweizer, C. (2013). Pokémon in klei. Presentatie tijdens Studiedag KenVaK, Maastricht.

Schweizer, C. (2013). Pokémon in klei. Keynote tijdens NVBT studenten conferentie Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Schweizer, C. (2013). The mirror room. A closer look at mirrors of the soul: art work of austistic children made in art therapy. Worskhop tijdens ECArTE Conferentie, Parijs.

Van den Broek, E. (2013). Masterclass Drama Mariaberg: een dramatherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Van den Broek, E. (2013). Dramatherapy and Schemafocused Therapy, so happy together? International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Van den Broek, E. (2013). …en het bleef nog lang onrustig in Mariaberg. Masterclass Drama in Maastricht. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van den Broek, E. (2013). Schematherapie & Vaktherapie; the sage continues. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie: de kunst van het balanceren. Lectorale rede. 22 maart. Zuyd Hogeschool, Maastricht. Gratis hier te downloaden.

Van Hooren, S. (2013). Innovation of arts therapies in mental health care: reflecting, describing and monitoring. ECArTE. Paris.

Van Hooren, S. (2013). Promoting empowerment of vulnerable youngsters by art-based interventions. International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Van Hooren, S. (2013). Let’s talk about sex. Moderne Dementiezorg. NBC, Nieuwegein.

Van Keulen, I. (2013). Let’s Dance… Een dans educatieve/therapeutische werkwijze gericht op empowerment bij kwetsbare jongeren. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Keulen, I., Janssen, N., & Kleinlooh, S. (2013). Dans- en bewegingstherapie bij psycho-somatische problematiek. Symposium ‘1o jaar KenVaK’ 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Vink, A. (2013). Muziek als Aanjager voor Bewegen. Landelijk Congres Bewegen in de Langdurende Zorg. Studie Arena, Bussum.

Vink, A. (2013). Muziektherapie en dementie. Symposium Muziek als Medicijn. Gemert-Bakel.

Vink, A. (2013). Muziektherapie en dementie. The power of music therapy and its role in the Netherlands. Codarts, Rotterdam.

Waterink, W., Bartelet, M., & Van Hooren, S. (2013). Is extreme sexually behaviour in dementia a specific manifestation of disinhibition? International Congress on vascular dementia, Athens.

Welten, J., & Read-Johnson, D. (2013). Witnessing and reflection during Dramatic Enactment (or in the Playspace). ECArTE, Paris.

Willemars, G. (2013). Het Bazuinatelier. Beeldend therapeutische interventies in het kinderwerk in een aandachtsbuurt. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Willemars, G. (2013). Een bevlogen en bewogen netwerk van vaktherapeuten. Festival Forensische zorg. 29 januari. Utrecht.

Willemars, G. (2013). Beeldende therapie in actie met jongeren & community art. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

2012

Publicaties

Friesen, J., Schoot, T., Balk, S., Beurskens, S., & Köke, A. (2012). Cliëntgecentreerde zorg binnen het multidisciplinaire pijnteam van Adelante Zorggroep te Hoensbroek: Naar een permanente plaats op de agenda. Tijdschrift voor Revalidatie, (1), 7-11. Gratis hier te downloaden.

Notermans, H. (2012). Ontmoeten in spel: Een dramatherapeutische interventie voor adolescenten met internaliserend probleemgedrag. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Penders, M., Schoot, T., Bongaerts, M., Vanwingh, M., & Huijnen, I. (2012). Methodiek in praktijk: Ambulante thuisdetox: Ervaringen van patiënten en naasten. Verslaving, 8(2), 31-43. DOI: 10.1007/s12501-012-0016-1. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I., Gielen, X., & Beurskens, S. (2012). Kritisch opleiden: Evidence-based practice in de bachelor opleiding Creatieve Therapie van Zuyd Hogeschool. Tijdschrift voor Vaktherapie, 8(3), 29-35. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2012). Analogy and metaphor in music therapy: Theory and practice. Nordic Journal of Music Therapy, 21, 227-249. DOI: 10.1080/08098131.2011.649299. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Beurskens, S., Reverda, N., Gielen, X., & Pénzes, I. (2012). Het Evidence Beest in de vaktherapie: Een verheldering van de begrippen Evidence Based Practice en Practice Based Evidence. Tijdschrift voor Vaktherapie, 8(2), 11-18. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Beeldende therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Dans-bewegingstherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Dramatherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Muziektherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012). Psychomotorische therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg: Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. C. (2012). Het effect van muziektherapie. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 37(5), 254. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. C., Erkelens, H., & Meinardi, L. (2012). Muziek en bewegen bij dementie. Amsterdam: Reed Business Education. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. C., Zuidersma, M., Boersma, F., De Jonge, P., Zuidema, S. U. & Slaets, J. P. J. (2012). The effect of music therapy compared with general recreational activities in reducing agitation in people with dementia: A randomised controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28, 1031-1038. DOI: 10.1002/gps.3924. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Poismans, K. (2012). Who’s InTiME? Timing in music therapy with autistic children. 7th Nordic Music Therapy Congress, Jyvaskyla.

Poismans, K. (2012). Who’s InTiME? Perspectives on rhythm and timing. Glasgow.

Schoot, T., Van Broek, E., Keulers, I., Janssen, N., Willemars, G., Daemen, P., Van Hooren, S. (2012). Empowerment of vulnerable youths in da Hood. International Conference on Communication in Healthcare, Scotland.

Schoot, T. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Bruggen-Rufi, M. & Vink, A. (2012). Rol van muziek en muziektherapie voor mensen met dementie. Congres Multiculturele Dementiezorg. Amersfoort.

Van den Broek, E. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Drama. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Ditshuyzen, I., & Vink, A. (2012). Dementie in beeld. Congres Moderne Dementiezorg. Nieuwegein.

Van Hooren, S. (2012). Onderzoek naar Vaktherapie: weten, meten en daten. Netwerkdag Vaktherapeuten Forensische Psychiatrie. FPC Veldzicht, Balkbrug.

Van Hooren, S. (2012). Freud, zo gek nog niet: het brein, de onbewuste processen en de vaktherapieën. Gnoon studiedag. GGNET, Apeldoorn.

Van Hooren, S., Waterink, W., Bakhuijzen-Pons, M., & Gijs, L. (2012). Disinhibited sexual behavior in dementia. International Congress of Psychology, Cape Town.

Van Keulen, I., & Janssen, N. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Dans. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Vink, A. (2012). Het effect van muziektherapie versus activiteitenbegeleiding op probleemgedrag bij mensen met dementie. Verenso Jaarcongres. Rotterdam.

Vink, A. (2012). Music therapy for people with dementia. 7th Nordic Music Therapy Congress, Jyvaskyla.

Waterink, W. & Van Hooren, S. (2012). Disinhibited sexual behaviour in relation to Alzheimer dementia. International Congress of Psychology, Cape Town.

Willemars, G. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Beeldend. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

2011

Publicaties

Notermans, H., Van Yperen, T., Matthijs, W., & Smeijsters, H. (2011). Dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen: Een review. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50.

Smeijsters, H. (2011). Klassieke muziek is een onmisbare vorm van weten: Een pleidooi voor het Limburgs Symfonie Orkest en andere orkesten. Verstuurd naar de Tweede Kamer fracties, juni 2011. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Kil, J., Kurstjens, H., Welten, J., & Willemars, G. (2011). Arts therapies for young offenders in secure care. A practice-based research. The Arts in Psychotherapy, 38, 41-51. DOI: 10.1016/j.aip.2010.10.005. Gratis hier te downloaden.

Van Bruggen-Rufi, M., & Vink, A. (2011). Home is where the heart is. In T. Meadows (Ed.). Developments in music therapy practice: Case study perspectives (pp. 569-581). Gilsum: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

Van den Broek, E., Keulen-de Vos, M., & Bernstein, D. P. (2011). Arts therapies and schema focused therapy: A pilot study. The Arts in Psychotherapy, 38, 325-332. DOI: 10.1016/j.aip.2011.09.005 Gratis hier te downloaden.

Van Hest-de Witte, I., Verburgt, J., & Smeijsters, H. (2011). Music as life and life-guard: Music therapy for an older adult with depression. In A. Meadows (Ed.), Developments in music therapy practice: Case study perspectives (pp. 556-568). Gilsum: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2011). The effectiveness of Art therapy in trauma treatment: research and practice. European Conference On Traumatic Stress Studies (ECOTS), Wenen.

Schweizer, C. (2011). Experience meets words. A journey in the verbal world of research with the non-verbal powers of the art therapeutic shaping process. Presentatie tijdens ECArTE conferentie, Lucca.

 

2010

Publicaties

Andriessen, D., Onstenk, J., Delnooz, P., Smeijsters, H., & Peij, S. (2010). Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO: Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland. Den Haag: HBO-raad. Gratis hier te downloaden.

Candel, I. (2010). Kwantitatieve effectevaluatie van de interventies vaktherapie in de JJI en GJ. Cadier & Keer: Stichting St. Joseph.

De Witte, L., & Smeijsters, H. (2010). Wat is kenmerkend aan onderzoek in het HBO? Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Dimitriadis, T., & Smeijsters, H. (2010). Autistic spectrum disorder and music therapy: Theory underpinning practice. Nordic Journal of Music Therapy, 20, 1-15. DOI: 10.1080/08098131.2010.487647. Gratis hier te downloaden.

Helmich, M. & Willemars, G. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(2), 11-16. DOI: 10.1080/08098131.2010.487647. Gratis hier te downloaden.

Kil, J. (2010). Dancing behind bars: From movement to interaction in forensic psychiatry. In S. Bender (Hrsg.), Bewegungsanalyse von Interaktionen (S. 221-240). Berlin: Logos.

Kil, J. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie dans-bewegingstherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kil, J., Braun-de Bijl, T., & Prins, E. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Dans-bewegingstherapie en psychomotorische therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(3), 11-19. Gratis hier te downloaden.

Kil, J., & Prins, E. (2010). Handleiding danstherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kurstjens, H. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie muziektherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kurstjens, H., Esbach, F., & Reumers, H. (2010). Handleiding muziektherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Notermans, H. (2010). Spelen met perspectieven: Bouwstenen voor een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 37-43. Gratis hier te downloaden.

Notermans, H. (2010). Wat speelt er? Een reflectie op dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen. Kind en Adolescent, 31 (jubileumnummer), 15-28.

Pénzes, I., Gielen, X., & Beurskens, S. (2010). Evidence based practice in de opleiding Creatieve Therapie Zuyd. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Poismans, K. (2010). Timing in muzikale interactie: De noodzaak en ontwikkeling van een muziektherapeutische observatie-instrument. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 45-51. Gratis hier te downloaden.

Schouten, K. A. (2010). Vaktherapie. In J. de Jong & S. Colijn (Reds.), Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (pp. 545-562). Utrecht: De Tijdstroom. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2010). Autonomie: Hoe word ik een persoonlijkheid in een turbulente wereld? Antwerpen: Garant. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2010). Expressie van kernbewustzijn en ontwikkelen van actorschap in spel. Spelenderwijs, 15(1), 38-41.

Smeijsters, H. (2010). De kunsten van het leven: Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven (2e druk). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2010). Interventietheorie en systematic review vaktherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK, Hogeschool Zuyd.

Smeijsters, H. (2010). Petijums makslu terapija: Fokuss uz traucejumiem vai klientu. In K. Martinsone (Ed.), Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010). Petijums makslu terapijas studiju programmas: Niderlandes pieredze. In K. Martinsone (Ed.), Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010). Petijums prakse. In K. Martinsone (Ed.), Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 9-17. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Beurskens, S., Gielen, X., Pénzes, I., Reverda, N., & Geraets, J. (2010). Practice based evidence en evidence based practice. Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Smeijsters, H., & Van den Braak, J. (Reds.). (2010). Interventie vaktherapie in de gesloten setting: Handleiding voor de Erkenningscommissie van het Ministerie van Justitie. Cadier & Keer: Stichting St. Joseph.

Smeijsters, H., & Vink, A. (2010). Developments in music therapy in the Netherlands. Voices. Gratis hier te downloaden.

Welten, J. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie dramatherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., De Man, J., Van der Wekken, J., & Scholten, M. (2010). Handleiding dramatherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., De Man, J., Van der Wekken, J., & Scholten, M. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Dramatherapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(4), 21-25. Gratis hier te downloaden.

Willemars, G. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie beeldende therapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Willemars, G., & Helmich, M. (2010). Handleiding beeldende therapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Willemars, G. & Helmich, M. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies: Beeldende therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(2), 11-16. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2010). Beeldende therapie, trauma en cultuur. Workshop Trauma en Cultuur met J. W. Knipscheer en J. Orth. NtVP congres Psychotrauma en meer: spectrum van traumagerelateerde beschadigingen. De Meervaart, Amsterdam.

Schouten, K.A. (2010). Art Therapy, Trauma and Culture. International Conference on Transcultural Psychiatry: Migration, next generations and the future of psychiatry. Royal Tropical Institute, Amsterdam.

Van Keulen, I. (2010). Actuele ontwikkelingen in dans- bewegingstherapie. Lezing en workshop in het kader van de alumnibijeenkomst 25 jarig jubileum van de opleiding creatieve therapie Hogeschool Zuyd met als thema actuele ontwikkelingen in creatieve therapie op 15 januari 2010. Gratis hier te downloaden.

2009

Publicaties

Koolmees, H., Smeijsters, H., & Schoenmakers, S. (2009). How to improve your knowledge intensive organisation: Implementing a knowledge management scan within public and private sector organisations. The Electronic Journal of Knowledge Management, 7(1), 77-86. Gratis hier te downloaden.

Pénzes, I. (2009). Het analoge-procesmodel in de beeldende therapie. In C. Schweizer (Red.). Basisboek beeldende therapie (pp. ?). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Klik hier voor meer informatie.

Poismans, K. (2009). Shared time, timing in muziektherapie met autistische kinderen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 8(1), 14-20.

Schweizer, C., De Bruin, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-313-7348-2 Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2009). Analogie und Musiktherapie. In H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie (S. 25-33). Göttingen: Hogrefe. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2009). Geschichtlicher Hintergrund zu musiktherapeutischen Methoden der Gegenwart. In H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie (S. 150-154). Göttingen: Hogrefe. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2009). Methoden der psychotherapeutischen Musiktherapie. In H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie (S. 267-273). Göttingen: Hogrefe. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2009). Onderzoek in en door de praktijk en practice based evidence in de lerende organisatie: Voorbeelden van onderzoek door kenniskringen van hogescholen. TH&MA, 15(6), 4-13. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2009). Pleidooi voor een nieuwe levensstijl en een gelukkiger toekomst in tijden van crisis. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2009). Research in practice. In H. Smeijsters (Red.), Research in practice in the arts therapies (pp. 1-35). Heerlen: Melos. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Koolmees, H., Schoenmakers, S., Welten, J., Schoot, T. & Oudijk, R. (2009). De patiënt als mens en gast: Patiëntgecentreerde bejegening in het Maaslandziekenhuis. Onderwijs & Gezondheidszorg, 33(1), 3-8. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Van den Braak, J., Helmich, M., Reumers, H., & Van der Wekken, J. (2009). Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en de Gesloten Jeugdzorg: Kaderdocument voor alle vaktherapieën. Heerlen: Melos. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Van Dooren, K., Driest, J., & Schweizer, C. (2009). Landelijk opleidingsprofiel: Creatieve therapie. Amersfoort: Landelijk Overleg Opleidingen Creatieve Therapie in Nederland.

Vink, A. (2009). Evidence-based practice: Wat hebben de vaktherapeut en de patiënt eraan? Tijdschrift voor Vaktherapie, 5(3), 27-34. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2009). Multicultural Art therapy with traumatized refugees. ECOTS, Oslo, Noorwegen.

Schweizer, C. (2009). Presentatie van ‘Handboek beeldende therapie’. Symposium Stenden Hogeschool in samenwerking met Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.

Schweizer, C. (2009). Navigating the art therapeutic process. Workshop over het analyseren van beeldend werk. ECArTE Londen.

 

2008

Publicaties

Beurskens, S., Baarends, E., Driessen, I., Schoot, T., Geerbex, A., Geraets, J., . . . Lemmens, J. (2008). Evidence Based Practice in het buitenschools leren: Enkele uitgangspunten. Onderwijs en Gezondheidszorg, 32(3), 23-26. DOI: 10.1007/BF03077287. Gratis hier te downloaden.

Janssen, N. (2008). Puur, maar niet verwacht. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 137-142). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Kurstjens, H. (2008). ‘Ik weet hoe het smaakt…’. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 265-268). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Notermans, H. (2008). Ontmoeten in spel: Ontwikkelingsgerichte dramatherapeutische interventie voor adolescenten met angst- en stemmingsstoornissen. Utrecht: Universiteit Utrecht. Gratis hier te downloaden.

Oudijk, R. (2008). Ik wil ook serieus genomen worden. H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 217-228). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Pénzes, I. (2008). Woensdagmiddag half twee… H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 71-78). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Poismans, K. (2008). Samen lachen. H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 279-286). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Poismans, K. (2008). Shared time, timing in de muziektherapie met autistische kinderen. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme, 8(1), 14-20.

Schouten, K. (2008). ‘Niet kapot maken, mevrouw!’. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 85-90). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Schouten, K., & Heide, D. (2008). Traumatic memory in neurobiology and art therapy. In R. Hampe, P. Martius, D. Ritschl, F. von Spreti, & P. Stalder (Hgs.), Kunstreiz: Neurobiologische Aspekte künstlerischer Therapien (pp. 525-532). Berlin: Frank & Timme. Klik hier voor meer informatie.

Schweizer, C. (2008). Als het gesprek niet verder komt. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 91-98). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2008). In defense of the person – Limitations of an aesthetic theory of music therapy: A response to Kenneth Aigen. Nordic Journal of Music Therapy, 17, 19-24. DOI: 10.1080/08098130809478192. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het leven: Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven. Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (Red.). (2008). De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2008). Onderwijs en onderzoek aan hogescholen vormen een eenheid [Reactie van H. Smeijsters op L. Prick]. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2008). De therapeutische waarde van muziek. In R. Diekstra & M. Hogenes (Reds.). Harmonie in gedrag: De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek (pp. 163-196). Uithoorn: Karakter. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2008, juli). Vitality affects in der Musik: Forschung zur Analogie von musikalischen und psychischen Prozessen. Musiktherapeutische Umschau Online. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2008, 8 september). De misverstanden van Leo Prick over het hbo. NRC Handelsblad, p. 6. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H., Koolmees, H., & Schoenmakers, S. (2008). Practice based research and action learning in a learning organization: The case: Patient centred treatment in a general hospital. In Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Southampton: Solent University. Klik hier voor meer informatie.

Van den Braak, J., Smeijsters, H., Helmich, M., Reumers, H., & Van der Wekken, J. (2008). Innovatie Vaktherapie in de JJI en de Gesloten Jeugdzorg: Kaderdocument voor alle vaktherapieën. Heerlen: KenVaK.

Van den Broek, E. (2008). (Ont)moeten, (ont)roeren. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 181-190). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Van der Geer, E. R., Vink, A. C., Schols, J. M. G. A. & Slaets, J. P. J. (2008). Music in the nursing home: Hitting the right note! The provision of music to dementia patients with verbal and vocal agitation in Dutch nursing homes. International Psychogeriatrics, 21, 86-93. DOI: 10.1017/S104161020800793X. Gratis hier te downloaden.

Van Keulen, I. (2008). Over snoepjes en ander lekkers. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 153-152). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Welten, J. (2008). Menukaart: Trainingsopzet Zo zijn onze manieren: Project patiëntgecentreerde bejegening. Heerlen: KenVaK.

Welten, J. (2008). Ontmoetingsbereid. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 229-234). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

Welten, J. (2008). Wat maakt drama therapie? Artikel in het kader van de Module Theorieontwikkeling van de Masteropleiding Vaktherapieën. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., Oudijk, R., Smeijsters, H., Schoot, T., Liem, S. L., & Soons, E. (2008). Trainingen patiëntgecentreerde bejegening. Sittard: Orbis Medisch & Zorgconcern. Klik hier voor meer informatie.

Willemars, G. (2008). Jonas, de walvis. In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven: Voorbeelden uit de creatieve therapie (pp. 99-106). Diemen: Veen Magazines. Klik hier voor meer informatie.

2007

Publicaties

Smeijsters, H. (2007). Agressieregulatie in de forensische psychiatrie. Heerlen: KenVaK. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2007). De muziek van het gevoel gemeten: Meten van ‘vitality affects’ bij het beluisteren van muziek. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3(2), 25-37.

Presentaties

Schouten, K.A. (2007a). Multy Family Therapy (MFT) with traumatized refugees. ECOTS, Opatija, Kroatië.

Schouten, K.A. (2007b). Multy Family Therapy (MFT). In samenwerking met Jelly van Essen en Julia Bala. Openingsconferentie Psychotraumacentrum, Den Bosch.

 

 

2006

Publicaties

Bala, J., De Boer, O., & Schouten, K. (2006). Een nieuwe uitdaging: Gezinsbehandeling in de Vonk-Amsterdam. Phaxx, 13(4), 17-18.

Broersen, M., Van Straaten, G., Akse, M., Van der Cruysen, C., Van Hest-de Witte, I., & Vink, A. (2006). Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 340-359). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6_18. Gratis hier te downloaden.

Dijkstra, I., & Hakvoort, L. (2006). Verslaving. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 254-275). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6_14. Gratis hier te downloaden.

Hakvoort, L., & Smeijsters, H. (2006). Forensische psychiatrie. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 237-253). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6_13. Gratis hier te downloaden.

Kurstjens, H., & Baerends, A. (2006). Actieve muziektherapie. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 134-149). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6_7. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters H. (2006). Shinri ryōhō to shiteno ongaku ryōhō: Ongaku ryōhō handobukku [Grundlagen der Musiktherapie] (T. Shigeru & N. Yutaka, Vert.). Tokyo: Yamaha Myūjikku Media.

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ [In samenwerking met de muziektherapieonderzoekers van KenVaK en professionals uit het werkveld].  DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2006). Vakmanschap is meesterschap: De professional als middelpunt van management en onderzoek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 61, 930-941. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2006). The treatment of aggression using arts therapies in forensic psychiatry: Results of a qualitative inquiry. The Arts in Psychotherapy, 33, 37-58.​ DOI: 10.1016/j.aip.2005.07.001. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. (2006). Multidisciplinaire richtlijnen. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 73-89). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6_4. Gratis hier te downloaden.

Vink, A. (2006). Kwantitatief onderzoek. In H. Smeijsters (Red.), Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen (pp. 54-72). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.​ DOI: 10.1007/978-90-313-9685-6_3. Gratis hier te downloaden.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2006). Beeldende therapie/systeemtherapie. Workshop voor GZ psychologen i.o., SPON, Nijmegen.

2005

Publicaties

Janssen, N. (2005). Overeenkomsten en verschillen tussen dans-en-bewegingstherapie en psychomotorische therapie. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 221-243). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Kurstjens, H. (2005.) Improvisatie in de muziektherapie. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 135-155). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Mesaros, M. (2005). De positie en werkwijze van beeldende therapie in het speciaal onderwijs. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 175-201). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Notermans, H. (2005). Diagnosticeren in dramatherapie. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 89-111). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Notermans, H. (2005). Diagnostiek in bewegingsexpressietherapie bij patiënten met chronische pijn en chronische vermoeidheid. Zeist: Centrum voor Psychosomatiek Eikenboom/Altrecht GGZ.

Smeijsters, H. (2005, 22 december). Muziek is geen mathematica: Theodor Adorno heeft de bevrijdende werking van de Stones nooit begrepen. NRC Handelsblad, p. 9.

Smeijsters, H. (Red.). (2005). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho. [In samenwerking met alle onderzoekers van KenVaK]. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2005). Quantitative single case designs. In B. L. Wheeler (Ed.), Music therapy research (2nd edition, pp. 293-305). Gilsum: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2005). Same old blues: De therapeutische waarde van blues en rock: Een persoonlijke vertelling. Heerlen: Melos. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2005). Sounding the self: Analogy in improvisational music therapy. Gilsum: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2005). Consensus based best practices: Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(2), 25-33.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2005). State of the arts: Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(1), 21-29.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2005). Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Vink, A. (2005). Muziektherapie: Een beroep in ontwikkeling. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 156-174). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Vink, A. (2005, december). Muziektherapie: Drie maal daags. Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunde.

Welten, J. (2005). Dramatherapie en psychodrama bij getraumatiseerden. In H. Smeijsters (Red.), Praktijkonderzoek in vaktherapie (pp. 112- 134). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2005). Traumatic Memory: Neurobiology and Art Therapy. European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE), Rethymno, Kreta, Griekenland.

Schouten, K.A. (2005). Traumatic Memory: Neurobiology and Art Therapy. Met Douwe van der Heide. Congres IAACT, Heidelberg, Duitsland.

Schouten, K.A. (2005). Beeldende Gezinstherapie, referaat stichting centrum ’45. Met Joost Bosland, systeemtherapeut, Hortus Botanicus, Amsterdam.

2004

Publicaties

De Lange, J. (2004). Praktijkonderzoek: Lectoren aan het woord [met een interview van Henk Smeijsters]. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 10(2), 20-25.

Dijkstra, I., & Hakvoort, L. (2004). How to deal music? Enhancing coping strategies in music ther­apy with clients suffering from addiction problems. Music Therapy Today, 5(5), 1-27. Gratis hier te downloaden.

Hagemann, G., Wagener-Schimmel, L. J. J. C., Nijhuis, L. E. M. G., & Vink, A. C. (2004). Liedjes in het hoofd: Het syndroom van Oliver Sacks? Tijdschrift voor Neurologie, 105(1), 26-31.

Hakvoort, L. (2004). Dadergedrag waarneembaar gemaakt: Muziektherapie als observatie-instrument voor forensische patiënten. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 23(4), 7-13.

Jansen, M., & Cox, P. (2004). Blije gezichten, droevige verhalen: Effecten van creatieve therapie dans & beweging op sociaal-emotionele problemen van asielzoekerskinderen. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 23(4), 22-27.

Smeijsters, H. (2004). Kriterien für eine evidenz­basierte Indikation in der Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau, 25(3), 207-220.

Smeijsters, H. (2004). De praktijk van leren en creëren bij onderwijsinnovatie. In C. Stam, A. Evers, P. Leenheers, A. de Man, & R. van der Spek (Reds.), Kennisproductiviteit: Het effect van investeren in mensen, kennis en leren (pp. 201-216). Amsterdam: Pearson Education. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H., & Sporken, S. (2004). Leren leren voor het hoger beroepsonderwijs. OnderwijsInnovatie, 6(4), 8-10. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., & Sporken, S. (Reds.). (2004). Van taak tot competentie: ‘Leren leren’ voor het hoger beroepsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Klik hier voor meer informatie.

Vink, A. C., Birks, J. S., Bruinsma, M. S. & Scholten, R. J. S. (2004). Music therapy for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2004(4), 1-39. DOI: 10.1002/14651858.CD003477.pub2. Gratis hier te downloaden.

Wertheim-Cahen, T., Van Dijk, M., Schouten, K., Roozen, I., & Drožðek, B. (2004). About a weeping willow, a phoenix rising from its ashes, and building a house… Art therapy with refugees: Three different perspectives. In J. P. Wilson & B. Drožðek (Eds.), Broken spirits: The treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture victims (pp. 419-441). New York: Brunner-Routledge. Klik hier voor meer informatie.

2003

Publicaties

Notermans, H., & Kaufmann, C. (2003). Ich bilde mir das doch nicht ein. Pulsationen, Zeitschrift des Arbeitskreises für Emotionale Reintegration, 45, 7-19.

Smeijsters, H. (2003). Analogie als Kernkonzept der Musiktherapie: Eine psychologische und empirische Betrachtung. Musik-, Tanz- und Kunsttherapie, 14(1), 9-18. DOI: 10.1026//0933-6885.14.1.9. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2003). Forms of feeling and forms of perception: The fundamentals of analogy in music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 12(1), 71-85. DOI: 10.1080/08098130309478075. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (2003). Handboek creatieve therapie (2e druk). Bussum: Coutinho. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2003). Multiple perspectives for the development of an evidence based creative therapy. In L. Schiltz (Ed.), Epistemology and practice of research in the arts therapies (pp. 17-28). Luxembourg: CRP-Santé Luxembourg. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (2003). Een polyfonie van innovatie (Inaugurale rede). Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Vink, A. (2003). Dokter, drie maal daags muziek! Het recept tegen agitatie. Alzheimer Magazine, 6(3), 18-21.

Vink, A. C. (2003). Muziek en emotie: Living apart together: Een relatie tussen muziekpsychologie en muziektherapie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 22(1), 4-10.

Vink, A. (2003). Muziektherapie: Driemaal daags, dokter. In Probleemgedrag bij dementerende ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Enschede: Dr. G. J. Hoytema Stichting.

Vink, A., & Bruinsma, M. (2003). Evidence based music therapy. Music Therapy Today, 4(5), 1-26. Gratis hier te downloaden.

 

2002

Publicaties

Janssen, N. (2002). Creatieve therapie dans & beweging naast psychomotorische therapie, een discussie? Tijdschrift van de NVPMT, 8(1), 18-21.

Smeijsters, H. (2002). De (toegevoegde) waarde van creatieve therapie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 21(4), 9-16.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2002). Beeldende therapie met getraumatiseerde vluchtelingen. Congres Pharos: Hoe helpt u mij? Woudschoten, Zeist.

Schouten, K.A. (2002). Lezing over Kunst en Psychiatrie. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, De Gelderse Roos.

 

 

Publicaties voor 2002

Publicaties

Smeijsters, H., & Storm, H. (1998). Becoming friends with your mother: Techniques of qualitative research illustrated with examples from the short-term treatment of a girl with enuresis. Music Therapy, 14(1), 61-83. DOI: 10.1093/mt/14.1.61. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (1997). Die therapeutische Wirkung der Musik – Ergebnisse der Forschung. In L. Müller & H.G. Petzold (Hrsg), Musiktherapie in der klinischen Arbeit: Integrative Modelle und Methoden (pp. 23-40). Stuttgart: Gustav Fischer. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1997). Muziektherapie als onderdeel van de begeleiding van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. In J. A. M. Vandermeulen, B. J. J. Ansink, & P. B. Defares (Reds.), Handboek posttraumatische stoornissen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht: De Tijdstroom. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1997). Musiktherapie bei Alzheimerpatienten: Eine Meta-Analyse von Forschungs-ergebnissen. Musiktherapeutische Umschau, 18(4), 268-283. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1997). Multiple perspectives: A guide to qualitative research in music therapy. Gilsum: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1996). Qualitative single-case research in practice: A necessary, reliable and valid alternative for music therapy research. In M. Langenberg, K. Aigen, & J. Frommer (Eds.), Qualitative music therapy research: Beginning dialogues (pp. 35-53). Gilsum: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1996). Neurologische en fysiologische aspecten van muziektherapie. Heerlen: Melos. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1996). Muziektherapie in Nederland. Venray: Stichting Muziektherapie. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1996). Music therapy with anorexia nervosa: An integrative theoretical and methodological perspective. British Journal of Music Therapy, 10(2), 3-13. DOI: 10.1177/135945759601000202. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen, N. (1995). De relatie tussen muziekfragmenten en waardegebieden in de receptieve muziektherapie met depressieve patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 582-595. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen N. (1995). The effect of musical excerpts on the evocation of values for depressed patients. Journal of Music Therapy, 32, 167-188. DOI: 10.1093/jmt/32.3.167. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., & Van den Berk, P. (1995). Music therapy with a client suffering from musicogenic epilepsy: A naturalistic qualitative single-case research. The Arts in Psychotherapy, 22, 249-263. DOI: 10.1016/0197-4556(95)00026-2. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (1995). Handboek muziektherapie: Theoretische en methodische grondslagen voor de behandeling van psychische stoornissen en handicaps. Heerlen: Melos. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1995). Functions of music in music therapy. In T. Wigram, R. West, & B. Saperston (Eds.). The art and science of music therapy: A handbook (pp. 384-395). London: Harwood Academic. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1994). Musiktherapie als Psychotherapie. Stuttgart: Gustav Fischer. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen, N. (1993). De samenhang tussen muziek, muzikale elementen en waardegebieden in de receptieve muziektherapie met depressieve cliënten. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1993). Research in practice in the music therapeutic treatment of a client with symptoms of anorexia nervosa. In M. Heal & T. Wigram (Eds.), Music therapy in health and education (pp. 235-263). London: Jessica Kingsley. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1993). Music therapy and psychotherapy. The Arts in Psychotherapy, 20, 223-229. DOI: 10.1016/0197-4556(93)90017-V. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (1992). Indicatie en analogie: Kan muziektherapie beschouwd worden als een vorm van psychotherapie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 18(2), 88-101. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1991). Musical improvisation in the treatment of a man with obsessive compulsive personality disorder. In K. E. Bruscia (Ed.), Case studies in music therapy (pp. 387-402). Phoenixville: Barcelona. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1991). De muzikale ontwikkeling van foetus tot adolescent: Enkele belangrijke momenten uit de muzikale ontwikkeling gerelateerd aan opvoeding, onderwijs en therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1991). Muziektherapie als psychotherapie. Assen: Van Gorcum. Gratis hier te downloaden.

Smeijsters, H. (1987). Muziek en psyche: Thema’s met variaties uit de muziekpsychologie. Assen: Van Gorcum. Klik hier voor meer informatie.

Smeijsters, H. (1986). De muziek in de greep van de technologie (Dissertatie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.