Creative minds

Een onderzoek van:

Prof. dr. Susan van Hooren, Dimphy Fikke MATh, Ronnie Minnaard, Kenneth Oti

Het aantonen van de effectiviteit van vaktherapeutische interventies en het vergroten van de evidence wordt sterk gevraagd in de huidige tijd. Bij dit onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies worden veelal vragenlijsten ingezet of staan de ervaringen van de cliënten centraal. Vanwege het ervaringsgerichte en handelingsgerichte karakter van de interventies is het de vraag of we niet ook meer onbewuste processen moeten onderzoeken door metingen aan het lijf te verrichten om een beeld te krijgen van de effecten van deze interventies. Binnen het project ‘Creative Minds’ wordt een community of practice opgezet, waar onderzoekers, docenten-creatieve therapie, docenten biometrie, vaktherapeuten en studenten samenwerken. De nadruk ligt erop om de werelden van de biometrie en de creatieve therapie bij elkaar te brengen om daarmee na te gaan welke onderzoeksvragen relevant zijn om nader te onderzoeken en op welke wijze psychofysiologische metingen (hartslag, EEG, beweging) ingezet kunnen worden binnen vaktherapie.

Contactpersoon voor dit project is Susan van Hooren.

Bachelorthesis Arousal tijdens rolvertolking in dramatherapie – Aram Verstappen
Bachelorthesis Beats per minuut – Jael van Vlaanderen
Bachelorthesis Body effects by creativity – Fleur Naus
Bachelorthesis De invloed van ritme op onze arousal – Jeroen Rondeel
Bachelorthesis De Psychofysiologie van Beeldende Therapie (o.a. enquete) – Lisa Luchtenberg
Bachelorthesis Hartslagvariabiliteit, hartslag en huidgeleiding bij controlled approach– Nathalie Jans
Bachelorthesis Het beeldende brein – Rachelle Engelbert en Daria Heiendael
Bachelorthesis Het effect van de maatsoort op arousal – Inga Rothammel
Bachelorthesis Het hart klopt voor beeldende therapie – Hanne Delbaere

 

 
 
© 2015 KenVaK