Beeldende kracht: observatie in beeldende therapie – promotie

Een onderzoek van:

Drs. Ingrid Penzes-Driessen

Beeldend therapeutische observatie en diagnostiek heeft als belangrijkste doel om zicht te krijgen op het psychisch functioneren van de cliënt. Zodoende kan er worden besloten óf en waarom beeldende therapie geïndiceerd is en welke doelen er geformuleerd kunnen worden. Dit ondersteunt de beeldend therapeut in het toepassen van díe beeldend therapeutische interventies die bijdragen aan het verbeteren van het psychisch welbevinden van de cliënt. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van kennis omtrent de relatie tussen psychisch functioneren en hoe deze tot uitdrukking komt in de beeldende vormgeving van de cliënt. Begrippen als eigenschappen van het beeldend materiaal, materiaalhantering, materiaalbeleving, beeldend product en hun onderlinge samenhang spelen hierbij een centrale rol.

De promotor is prof. dr. Giel Hutschemaekers, Radboud Universiteit Nijmegen. De copromotoren zijn dr. Susan van Hooren en dr. Ditty Dokter.

 
 
© 2015 KenVaK