Timing in muziektherapie bij kinderen met autisme

In haar proefschrift ‘Geteilte Zeit’ gemeinsame Zeit. Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern beschrijft Kathinka Poismans het meetinstrument InTiME, wat staat voor Instrument for Timing in Music Therapy Evaluation. Het instrument meet de timing in de muzikale interactie tussen muziektherapeut en het autistische kind. Mensen met autisme vertonen een afwijkende timing binnen de sociale interactie. Samen meeklappen op een ritme tijdens een concert kan bijvoorbeeld een probleem zijn.

Negatieve consequenties voor interactie
Het goed kunnen timen van actie en reactie is een vaardigheid die al van jongs af aan aanwezig is en ertoe leidt dat interactie tussen ouders en baby tot stand gebracht en onderhouden wordt. Gezonde baby’s worden geboren met die vaardigheid: ze kunnen puls, ritme en duur herkennen. Kinderen met autisme bezitten deze vaardigheden niet of veel minder. Dat heeft negatieve consequenties voor de interactie tussen het autistische kind en zijn ouders. Die interactie verloopt minder goed en daardoor komt de algehele ontwikkeling – sociaal, emotioneel en cognitief – van het kind in het geding.

Betrouwbaar en valide meetinstrument
Zowel uit de praktijk als uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat muziektherapie kinderen met autisme kan helpen met het ontwikkelen van een betere timing. Het is echter nog nooit op grote schaal onderzocht. Dankzij het betrouwbare en valide meetinstrument InTiME kunnen er wel grotere groepen onderzocht worden.

PUBLICATIE PROEFSCHRIFT

Poismans, K. (2014). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit. Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern (doctoral dissertation). Enschede: Ipskamp drukkers.

Het bijbehorende Duitstalige beslisveld kunt u hier downloaden.

Poismans Kathinka Foto behorende bij onderzoek Timing in muziektherapie bij kinderen met autisme - promotie en post doc
Foto: Rob Kleingoldewijk

 
 
© 2015 KenVaK