Stay tuned – ZonMw

Stay tuned richt zich op de werkrelatie tussen vaktherapeut en jongeren in het gedwongen kader.

Vaktherapeuten geven aan dat het opbouwen van een werkrelatie – ook wel werkalliantie genaamd – tussen de jongere en de therapeut een belangrijk onderdeel is van hun therapie. In de werkalliantie tussen jongeren en vaktherapeut spelen algemene factoren als empathie, vertrouwen en veiligheid een belangrijke rol. Een werkrelatie is volgens de therapeuten nodig om de doelen te behalen. Investeert de therapeut niet in de werkalliantie met de jongeren dan wordt een therapeutisch proces en succesvolle behandeling vrijwel onmogelijk. Therapeuten geven daarbij aan dat juist in het gedwongen kader het tot stand brengen van een werkalliantie een grote uitdaging is en veelal berust op intuïtie.

In dit project wordt op basis van onderzoek de alliantiemonitor van Menger & Donker (2013) toepasbaar gemaakt voor en getest bij vaktherapeuten en jongeren in het gedwongen kader. Hiermee wordt een handvat – gericht op de algemene werkzame factor ‘de werkalliantie’ – ontwikkeld voor vaktherapeuten werkzaam met jongeren in het gedwongen kader.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

De contactpersonen voor dit project zijn Gemmy Willemars en Evelyn Heynen.

 

Flyer project Stay tuned.

E-book project Stay tuned.

 

PUBLICATIES VANUIT BACHELOR ONDERZOEK

Bachelor thesis De functie van het medium bij werkalliantie van Jolida van der Linden.

Bachelor thesis Samen door 1 deur van Jos Overes.

Bachelor thesis The Importance of the Therapeutic Alliance in Arts Therapy van Pauline Artz.

Onderzoek De functie van het medium bij werkalliantie binnen vaktherapie van Eunice van Kralingen.

Onderzoek Werkalliantie tussen vaktherapeut en jongeren in gedwongen kader van Tijs de Boer.

Artikel Werkalliantie en de kracht van het medium van Eunice van Kralingen en Jolida van der Linden.

Artikel Werkalliantie vaktherapie en jongeren van Tijs de Boer.

 
 
© 2015 KenVaK