Orthopedagogische Muziekbeoefening bij kinderen

Binnen dit onderzoek wordt het effect van Orthopedagogische Muziekbeoefening (OMB) op het functioneren van kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar nader bekeken. Binnen OMB probeert men middels muzikale activiteiten een kind te stimuleren verder te groeien in zijn of haar muzikale maar ook cognitieve, emotionele en motorische mogelijkheden. Specifiek wordt binnen dit onderzoek ingegaan op de effecten op het executief functioneren, omdat executieve functies van invloed zijn op leervoorwaarden en didactische prestaties.

Middels een quasi experimentele opzet worden op een viertal momenten in het schooljaar 2014-2015 gegevens rondom het executief functioneren, didactische prestaties en gedrag van leerlingen verzameld. Dit gebeurt via neuropsychologisch onderzoek, observaties in de muziekles en vragenlijsten voor ouders en leerkrachten. De dataverzameling heft plaatsgevonden op verschillende scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs in Limburg.

De promotor is prof. dr. Frans Ferron, Maastricht University. De copromotors zijn dr. Susan van Hooren en dr. Miriam Stuijts, Zuyd Hogeschool.

 

 
 
© 2015 KenVaK