Beeldende Therapie bij Persoonlijkheidsstoornissen….. werkt het?

Een onderzoek van:

Dr. Suzanne Haeyen

Dit onderzoek gericht op beeldende therapie, bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen cluster B en C, bestaat uit twee delen.

Het eerste deel betreft het ontwikkelen van een goed, bruikbaar specifiek beeldend therapeutisch feedbackinstrument voor deze doelgroep. Door middel van het gesystematiseerd gebruik maken van patiëntfeedback wordt de beeldende therapeutische behandeling gemonitord en zo nodig bijgesteld. Het beeldend therapeutisch feedbackinstrument, de BTV-PS b/c, testen we op betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid en we formuleren aanwijzingen voor gebruik. Op basis van deze vragenlijst worden resultaten van beeldende therapie vervolgens in kaart gebracht.

Het tweede deel van dit onderzoek betreft een randomized controlled trial om de effectiviteit van beeldende therapie vast te stellen. Het doel hiervan is een bijdrage te leveren aan de empirische onderbouwing van beeldende therapie bij de betreffende doelgroep, aan de professionalisering van beeldende therapie en aan de positionering in het werkveld.

Dit onderzoek wordt ondersteund door HAN University of Applied Sciences & Scelta, GGNet, centrum voor geestelijke gezondheid. Promotor is Prof.dr. Giel Hutschemaekers, Academic Centre for Social Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen. Copromotor is Dr. S. van Hooren, Lector vaktherapieën, Kennisontwikkeling Vaktherapieën Lectoraat Zuyd Hogeschool.

 
 
© 2015 KenVaK