Music interventions for Stress Reduction

Een onderzoek van:

Dr. Martina de Witte, Prof. dr. Geert-Jan Stams

Dit promotieonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de effecten en toepassing van muziekinterventies voor stressvermindering. In het bijzonder richten we ons daarbij op mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor het ervaren van stress, zoals mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB).
Ten eerste zijn de overall effecten van muziekinterventies op stressverlaging onderzocht door twee meta-analyse studies op te zetten, daarbij hebben we ook gekeken naar welke studie- en/of interventie variabelen mogelijk invloed hebben op de effecten. Zie onderstaande linkjes naar de gepubliceerde artikelen.
Omdat het naast het in kaart brengen van al deze effectonderzoeken, het ook belangrijk is om te weten hoe muziektherapeuten in de klinische praktijk omgaan met stress/spanning bij cliënten, is er vervolgens een kwalitatieve focusgroep studie opgezet. Bevindingen van deze studie zijn tevens gepubliceerd, zie onderstaande link.
Vanuit de opgedane kennis vanuit zowel empirische studies als de klinische praktijk, is er een muziektherapeutische micro-interventie ontwikkeld die ingezet kan worden door muziektherapeuten om direct tijdens de behandelsessie de spanning of stress bij de cliënt te verlagen. Deze micro-interventie hopen we in de toekomst nog verder te onderzoeken.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, betreft de laatste studie van dit promotieonderzoek het in kaart brengen van de toepasbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van stress zelfrapportage meetinstrumenten.

Dit promotieonderzoek is NWO gesubsidieerd en ingebed in een samenwerking tussen het lectoraat KenVaK, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

De promotoren zijn prof. dr. Geert-Jan Stams en prof. dr. Xavier Moonen, beide verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Copromotor is prof. dr. Susan van Hooren.

Thesis


Linkjes naar de gepubliceerde artikelen:

Full article: Effects of music interventions on stress-related outcomes: a systematic review and two meta-analyses (tandfonline.com)

Full article: Music therapy for stress reduction: a systematic review and meta-analysis (tandfonline.com)

Frontiers | Music Therapy Interventions for Stress Reduction in Adults With Mild Intellectual Disabilities: Perspectives From Clinical Practice | Psychology (frontiersin.org)

Het promotieonderzoek in de landelijke media:

Bel de psycholoog maar af, luister naar de Beatles: ‘Muziek werkt minstens zo goed bij stress’ | Nijmegen | gelderlander.nl

‘Muziektherapie net zoveel effect als psycholoog’ | RTL Nieuws

De kracht van Muziektherapie | NPO Radio 1

Muziekinterventies verminderen stress – Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

Muziektherapie helpt tegen stress – Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

Vragen? Neem dan contact op met Martina de Witte: martina.dewitte@han.nl.

 
 
© 2015 KenVaK