Meetinstrumenten voor vaktherapeuten

Steeds vaker zijn er vragen over meetinstrumenten die vaktherapeuten kunnen inzetten. Binnen dit project is een inventarisatie gemaakt van meetinstrumenten die door vaktherapeuten gebruikt kunnen worden. Meetinstrumenten zijn betrokken die door vaktherapeuten voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Zo kan een meetinstrument bijvoorbeeld gebruikt worden voor het meten van de effecten van een behandeling, voor het stellen van een (vaktherapeutische) diagnose, voor het evalueren van een behandeling of interventie of voor het inzichtelijk maken van de bijdragen van de vaktherapeutische behandeling in het therapieproces van de cliënt.

Er zijn verschillende meetinstrumenten te onderscheidden zoals doelgroep specifiek meetinstrument of het meten van symptomen, beleving of gedragskenmerken. In dit overzicht vindt u zowel vaktherapeutische specifieke als niet vaktherapeutische meetinstrumenten.

Hier vindt u dit overzicht aan meetinstrumenten. Het betreft een groeidocument. Er is gestart met de creatief therapeutische disciplines. Dit is nog niet volledig. Ook dienen de bestaande meetinstrumenten relevant voor de psychomotorische therapie nog opgenomen te worden. Bij elk meetinstrument dat is opgenomen in het overzicht staat per meetinstrument informatie over het doel van het meetinstrument, de validiteit en de kwaliteit van het meetinstrument en waar u meer informatie over het meetinstrument kunt vinden.

Indien u een meetinstrument kent dat door vaktherapeuten kan worden gebruikt, mailt u de betreffende informatie naar: academievaktherapie@zuyd.nl

 

 

 
 
© 2015 KenVaK