Evidence gap map: forensische vaktherapie

Een onderzoek van:

Dr. Suzanne Haeyen, Dr. Rosemarie Samaritter, Dr. Annemarie Madani-Abbing, Dr. Janet Moeijes, Drs. Tina Bellemans, Dr. Jooske Busschbach, Drs. Ton Teunisse, Rik Koot MDth

‘Evidence gap map’ bestaat uit twee projecten die gericht zijn op de forensische vaktherapie. Het eerste project richt zich op de jeugd en het tweede op de volwassenen binnen de forensische psychiatrie. Het doel van beide projecten is om na te gaan wat al bekend is over de effecten van vaktherapie binnen de forensische jeugd/volwassenzorg en welke behoeften er in de praktijk zijn om nieuw onderzoek op te zetten. Literatuurstudies zullen worden verricht en er zullen focusgroepen of interviews plaatsvinden met vaktherapeuten, verwijzers, onderzoekers en cliënten. Hiermee willen we onderwerpen voor nieuw onderzoek inventariseren en prioriteren. Dit zal leiden tot twee evidence gap maps voor de forensische psychiatrie gericht op de effecten en toepassing van vaktherapeutische interventies bij jeugd dan wel volwassenen.

Deze projecten worden vormgegeven vanuit samenwerking met meerdere partijen, te weten Open Universiteit, RJJI, Via Jeugd, Pompestichting, Coöperatieve lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK van Zuyd Hogeschool), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Leiden Hogeschool, NHL-Stenden, Codarts Rotterdam, Hogeschool Windesheim (Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn), Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en de Federatie Vaktherapeutische beroepen. De projecten worden gesubsidieerd door Kwaliteit Forensische zorg.

Voor meer informatie zie ook deze link.

Definitief eindrapport KFZ jeugd.

Infografics KFZ jeugd.

Definitief eindrapport KFZ volwassenen.

Infografics KFZ volwassenen.

 
 
© 2015 KenVaK