Improvisatorische muziektherapie voor depressie – promotie

Een onderzoek van:

Sonja Aalbers, MMTh, Prof. dr. Susan van Hooren

Een promotieonderzoek waarbij de focus ligt op het aantonen van effectiviteit van een goed gedefinieerde improvisatorische muziektherapie bij depressieve jongvolwassenen met depressieve klachten ter vermindering van de depressieve klachten.

Depressie is een veel voorkomende stemmingsstoornis en karakteriseert zich door symptomen van een sombere stemming, verminderde belangstelling en plezier. Muziektherapie maakt gebruik van muzikale ervaringen, relaties en reflectie om emoties los te maken en de stemming te verbeteren. Deze elementen vormen de basis voor de inzet van muziektherapie bij de behandeling van mensen met depressieve klachten. Er is enig bewijs dat muziektherapie voor depressie effectief is, blijkend uit aantal reviews (Assche 2015, Maratos 2008, Zhao 2016). Assche 2015 en Maratos 2008 publiceerden een narratieve review, maar een meta-analyse ontbrak in deze studies. Zhao voegde wel een meta-analyse toe, maar onderzocht alleen ouderen. Allen constateerden een noodzaak voor meer goed opgezette en uitgevoerde trials met goed gedefinieerde muziektherapeutische interventies om de effectiviteit van muziektherapie voor depressie te verhelderen en te consolideren.

Dit onderzoek wil hier een bijdrage aan leveren en kent een aantal projecten:

  1. Een voorbeeld van een gestapelde systemische n=1 studie over muziektherapie bij volwassenen met depressieve klachten uitgevoerd in een vrijgevestigde muziektherapiepraktijk (gepubliceerd).
  2. Een update van een bestaande Cochrane review (Maratos 2008) om bij te dragen aan de huidige stand van kennis over de effectiviteit van muziektherapie voor depressie (ingediend per 31 januari 2017).
  3. Ontwikkeling van een muziektherapeutische interventie gecombineerd met het uittesten van deze interventie op werkzaamheid, ter voorbereiding van een gerandomiseerde controle studie.
  4. Een baseline studie.
  5. Een gerandomiseerde controle studie (RCT) naar de effectiviteit van improvisatorische muziektherapie voor jongvolwassenen met depressieve klachten.

Het promotie onderzoek is ingebed in een samenwerking tussen het lectoraat Social Work en Arts Therapies van Stenden Hogeschool Leeuwarden, het landelijk lectoraat KenVaK en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De promotor is prof. dr. Erik Scherder (Vrije Universiteit Amsterdam). De copromotoren zijn dr. Marinus Spreen en dr. Susan van Hooren. Extern adviseur met betrekking tot muziektherapie en depressie is prof. dr. Jaakko Erkkilä (Universiteit Jyväskylä Finland).

Vragen? Neem dan contact op met Sonja Aalbers, sonja.aalbers@stenden.com.

 
 
© 2015 KenVaK