De juiste snaar met muziek

Een onderzoek van:

Dr Anna-Eva Prick

De juiste snaar met muziek

Wanneer er sprake is van probleemgedrag bij mensen met dementie hebben psychosociale methoden de voorkeur boven medicijnen vanwege de vaak ongewenste bijwerkingen. Tot de psychosociale methoden behoren de inzet van muziek en met name muziektherapie. Dit kunnen veelbelovende en cliëntvriendelijke alternatieven zijn van medicatie, waarbij aandacht is voor de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie en hun verleden.

Er is een groot aantal producten op de markt om muziek in te zetten, maar de specifieke effecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht. Ook vragen cliëntvertegenwoordigers zich af hoe een goed aanbod breder kan worden ingezet. Voor het project ‘De juiste snaar met muziek’ zijn een individuele muziekluisterinterventie (IMLI-ProDem) en een individuele muziektherapeutische interventie (IMTI-ProDem) ontwikkeld om probleemgedrag te verminderen bij mensen met dementie. De resultaten van de effectiviteit en (proces)evaluatie van deze interventies worden naar verwachting 2021 gepubliceerd in zowel nationale als internationale ‘peer reviewed’ tijdschriften.

• Beschrijving individuele muziekluisterinterventie (IMLI-ProDem)
• Beschrijving individuele muziektherapeutische interventie (IMTI-ProDem)

De juiste snaar met muziek –  ZonMw VIMP

 

 

 
 
© 2015 KenVaK