De juiste snaar met muziek

Een onderzoek van:

Prof. dr. Susan van Hooren, Dr Anna-Eva Prick

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij dementie hebben psychosociale methoden de voorkeur boven medicijnen vanwege de vaak ongewenste bijwerkingen. Tot de psychosociale methoden behoren de inzet van muziek en met name muziektherapie. Dit kunnen veelbelovende en patiëntvriendelijke alternatieven zijn van medicatie, waarbij aandacht is voor de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie en hun verleden.

Er is een groot aantal producten op de markt om muziek in te zetten, maar de specifieke effecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht. Ook vragen patiëntvertegenwoordigers zich af hoe een goed aanbod breder kan worden ingezet. Voor dit project zijn een muziekinterventie via een iPod en een muziektherapie interventie (MTI) ontwikkeld om gedragsproblemen te verminderen bij mensen met dementie. De effectiviteit van deze methoden wordt momenteel onderzocht, waarna bijstelling van de interventies plaatsvindt. Ook stellen de onderzoekers een implementatieplan op om de muziekmethode en muziektherapiemethode breed te kunnen inbedden in de praktijk.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Memorabel programma van ZonMw.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectcoördinator dr. Anna-Eva Prick (anna-eva.prick@zuyd.nl).

 
 
© 2015 KenVaK