Beeldende therapie bij Posttraumatische Stress Stoornis

Een onderzoek van:

Karin Alice Schouten, MATh

Dit promotieonderzoek bestaat uit vooronderzoek naar beeldende therapie bij Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS): systematic review (Schouten et al., 2015), kwalitatieve analyse  van interviews met deskundigen (Schouten et al., in voorbereiding). Gebaseerd op literatuur en vooronderzoek werd een Protocol Beeldende Therapie bij PTSS ontwikkeld en beschreven. De haalbaarheid van dit protocol werd in de praktijk getest in een pilotstudie (Schouten et al., 2016).  Het vervolgonderzoek bestaat uit een RCT naar de effectiviteit van Beeldende Therapie bij PTSS.

Doel van het onderzoek is het vergroten van inzicht in de werkzaamheid en de effectiviteit van beeldende therapie in de behandeling van PTSS, en bijdragen aan de empirische onderbouwing van beeldende therapie bij PTSS.

Promotor is Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Academic Centre for Social Sciences, Radboud Universiteit Nijmegen. Co-promotor is dr. Susan van Hooren, lector KenVaK.

 
 
© 2015 KenVaK