Arousal Regulation through Music Therapy in People with Mild Intellectual Disabilities (MID)

Een onderzoek van:

Martina de Witte, MMTh, Prof. dr. Susan van Hooren, Prof. dr. Xavier Moonen, Prof. dr. Geert-Jan Stams

Een promotieonderzoek waarbij de focus ligt op kennisontwikkeling ten aanzien van de werkzame principes van muziek op het verlagen van arousal bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en stressgerelateerde problematiek.

Mensen met LVB ervaren vaker stress dan mensen zonder verstandelijke beperkingen. Uit onderzoek blijkt dat muziek de arousal kan verlagen bij stress. Muziektherapeuten maken bij stressgerelateerde problematiek gebruik van muziektherapeutische technieken die gericht zijn op het verlagen van arousal. Zij putten hierbij tot op heden voornamelijk uit eigen impliciete praktijkkennis, theoretische veronderstellingen zijn weinig empirisch onderzocht en een valide en betrouwbaar meetinstrument om de mate van stress vast te stellen bij mensen met LVB ontbreekt.

Ten eerste richt dit promotieonderzoek zich op het zowel door empirisch onderzoek als vanuit de praktijk kunnen verklaren van de werking van muziek op het verlagen van arousal bij stressproblematiek en het van daaruit expliciteren van toe te passen muziektherapeutische technieken. Ten tweede op de ontwikkeling (en validering) van meetinstrumenten waarmee de mate van stress bij mensen met LVB kan worden vastgesteld. Ten derde op de effecten van muziektherapeutische technieken om stress te verminderen.

Dit promotieonderzoek is ingebed in een samenwerking tussen het lectoraat KenVaK, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

De promotor is prof. dr. Geert-Jan Stams (Universiteit van Amsterdam). De copromotoren zijn dr. Susan van Hooren en dr. Xavier Moonen.

Vragen? Neem dan contact op met Martina de Witte: martina.dewitte@han.nl.

 
 
© 2015 KenVaK