Innovatie vaktherapie in de GGZ – RAAK publiek

Het project (2011-2013) is ontstaan vanuit een concrete vraag van de vaktherapeuten binnen het Vincent van Gogh-GGZ om ondersteuning te krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe interventies voor zorglijnen. Het doel van het project is om efficiënte en effectieve vaktherapeutische interventies voor mensen met psychiatrische stoornissen te ontwikkelen (best practices), die in de nieuwe praktijk van zorglijnen worden toegepast. Deze interventies werden ontwikkeld middels het opzetten van communities of practice binnen de organisatie, waarna de interventies werden geëvalueerd middels een procesevaluatie en een effectevaluatie. De interventies en het proces zijn niet alleen relevant voor de praktijk en de wetenschap, maar worden ook onderdeel van het onderwijscurriculum van opleidingen voor vaktherapie van hogescholen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een RAAK-Publiek subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De contactpersoon voor dit project is Susan van Hooren.

 
 
© 2015 KenVaK