Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief november 2017

NIEUWS
20171114 Foto diplomering 13-10-2017
Master of Arts Therapies: 10 vaktherapeuten geslaagd!

Op 13 oktober jl. hebben 10 vaktherapeuten hun diploma van de Master of Arts Therapies in ontvangst genomen. In de afgelopen jaren hebben zij hun eigen vaktherapeutische disciplines verdiept met de ontwikkeling van producten en passende theoretische kaders, bijdrages aan richtlijnen en een eigen onderzoeksproject. Van harte gefeliciteerd Katrin Bange, Nele Van den Berghe, Liesbeth Doomen, Patric Driessen, Jenneke van Geest, Sanne van Gelder, Annemieke van de Graaf, Dagmar Linz, Teun van Rossum en Karin van der Wiel!
Master of Arts Therapies: bekostigingsaanvraag en nieuwe ontwikkelingen

Onlangs is er een bekostigingsaanvraag ingediend bij het Ministerie van OC&W voor de Master of Arts Therapies. Met een positief advies van het ministerie kunnen we het collegegeld drastisch verminderen waardoor de opleiding toegankelijk wordt voor meer vaktherapeuten. Deze aanvraag is opgesteld vanuit het bestaande landelijke samenwerkingsverband. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft deze aanvraag ingediend en het is de bedoeling dat de opleiding naar deze hogeschool wordt verplaatst. Terwijl we wachten op de uitslag van deze aanvraag, gaan we binnen de opleiding aan de slag met enkele wijzigingen. Zo willen we de opleiding toegankelijk maken voor net afgestudeerde vaktherapeuten. Uiteraard blijft de opleiding toegankelijk voor vaktherapeuten met werkervaring. We bekijken tevens de mogelijkheid om de opleiding in 1 jaar voltijd te doorlopen, naast de mogelijkheid om de opleiding in deeltijd (2 jaar) te doen. Meer informatie volgt in het begin van het nieuwe jaar. Wil je meer weten over de Master of Arts Therapies? Kijk dan op de website.
20171114 Foto Suzanne Haeyen Young-Arntz Investigator Award 2017
Young-Arntz Investigator Award 2017 voor Suzanne Haeyen met onderzoek naar beeldende therapie

Suzanne Haeyen, beeldend therapeut bij Scelta/GGNet, hoofddocent HAN CTO en lid KenVaK heeft de Young-Arntz Investigator Award 2017 gewonnen bij het schematherapiecongres 2017! De jury beoordeelde het onderzoek als innovatief met grote impact en was erg te spreken over haar presentatie die dag.
20170913 Meeting IAB 2017
Meeting met de International Advisory Board

Op 13 september jl. heeft er in Krakow een meeting plaatsgevonden met de internationale adviesraad van KenVaK. Tijdens deze meeting werd met deze internationale onderzoekers gesproken over de thema’s in de strategische onderzoeksagenda voor de vaktherapeutische beroepen. Ook hebben KenVaK-leden hun onderzoek toegelicht. De leden van deze adviesraad waren onder de indruk van alle onderzoeksactiviteiten die we ontplooien en hebben hun reflecties gegeven op de thema’s vanuit de onderzoeksagenda. Tijdens de meeting is er spontaan het idee geboren om gezamenlijk reviews te gaan schrijven en/of meta-analyses te verrichten. Dit idee wordt momenteel nader uitgewerkt. Meer informatie over het programma en de presentaties is te vinden op onze website.
SYMPOSIA
Aankomend symposium 'De Kracht van Ervaringsgerichte interventies'
16 maart 2018 te Utrecht

Tijdens dit symposium staan de werkzame mechanismen van ervaringsgerichte interventies centraal. De focus ligt bij behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. In het ochtendprogramma spreken Susan van Hooren, Jooske van Busschbach en Jolien Zevalkink over deze interventies en hoe de waarde van deze interventies bij deze doelgroep verklaard kan worden. Emotionele ontwikkeling, neurowetenschappelijke inzichten en het belang van mentaliseren passeert de revue. De middag is gevuld met workshops van vaktherapeuten en psychologen. Het symposium is bedoeld voor een breed publiek, waaronder vaktherapeuten, orthopedagogen, psychologen en andere geïnteresseerden.
Klik hier voor meer informatie over dit symposium.
Conference about health and integration of migrants and refugees

De gemeente Maastricht organiseerde van 19 t/m 21 april 2017 een driedaagse internationale conferentie over 'gezondheid in relatie tot integratie van migranten en vluchtelingen'. Het betrof een conferentie in het kader van het Europese subsidieproject 'European Local Authorities Integration Network'. Tijdens de conferentie werden lezingen, workshops en andersoortige presentaties gehouden.

Nanon Janssen sloot het ochtendprogramma af met een prikkelende verrassende pitch, waarbij ze de aandacht vestigde op alle vaktherapieën. Dit deed ze interactief, rondlopend door de conferentiezaal, liet de bezoeker reflectief zijn eigen zintuigen, adem en lichaamsbewustzijn scannen, deelde kort individuele ervaringen van het publiek plenair en verwerkte deze tot een groter groepsthema. Van micro-ervaring tot macro gedachtegoed. Bij publiek die elkaars taal niet verstaan, andere culturele achtergronden hebben, verschillende taken en rollen en divers op de maatschappelijke ladder. In 5 minuten! In de middag boden Nanon, geassisteerd door twee studenten, een uitgebreide workshop aan rondom dansbewegingstherapie. In de workshop heeft ieder aan de lijve kunnen ervaren wat dans-bewegingstherapie kan betekenen. Er zijn specifieke werkvormen voor de doelgroep vluchtelingen aangeboden, besproken en geanalyseerd. De deelnemers waren erg enthousiast en onder de indruk van de kracht van het medium.
PUBLICATIES
Dumont, E., Syurina, E., Feron, F., & Hooren S., van (2017). Music interventions and child development: a critical review and further directions. Frontiers in Psychology, 8, 1694. Doi: 10.3389/fpsyg.2017.01694

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2017). Efficacy of art therapie in individuals with personality disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Journal of Personality Disorders.
DOI.org/10.1521/pedi_2017_31_312http://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/pedi_2017_31_312

Schweizer, C., Knorth, E. J., Spreen, M. (2017). Exploring What Works in Art Therapy with Children with Autism: Tacit Knowledge of Art Therapists. Art therapy. Journal of the American Art Therapy Association, 34(4). DOI: 10.1080/07421656.2017.1392760
facebook linkedin