Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief juni 2018

NIEUWS
20180531 Foto naamswijziging Vaktherapie
Opleidingen Creatieve therapie en Kunstzinnige therapie
heten vanaf september Vaktherapie
Tijdens een creatieve bijeenkomst op 31 mei jl. bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden is deze nieuwe naam ingeleid. De opleidingen Creatieve therapie en Kunstzinnige therapie van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, NHL Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool hebben deze naamswijziging doorgevoerd. Vanaf het nieuwe studiejaar zullen deze opleidingen Vaktherapie heten. De naam sluit beter aan bij het werkveld. De inhoud van de opleidingen blijft ongewijzigd.
20180517 erkenningstraject GGZ
Beeldende therapeutische emotieregulatie:
erkende interventie in de langdurige ggz
Onlangs werd de beeldend therapeutische interventie gericht op het verbeteren van zelf- en emotieregulatie erkend binnen de Trimbos database langdurige interventies in de langdurige ggz. De commissie heeft deze interventie beoordeeld als effectief volgens eerste aanwijzingen. Meer informatie over deze interventie is te vinden via deze link en in het proefschrift van Suzanne Haeyen.
20180417b Foto Susanne Haeyen (Poster winnaar)
Posterprijs Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor onderzoek naar beeldende therapie
Op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in Maastricht won Suzanne Haeyen op vrijdag 13 april jl. de posterprijs. Het voorjaarscongres werd bezocht door 2500 psychiaters. In een aansprekende pitch van één minuut vatte ze meer dan vijf jaar promotieonderzoek over het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen samen.
20180425 en 20180426 Foto promovendi event
Promovendidagen
Op 25 en 26 april jl. heeft een promovendi werkconferentie plaatsgevonden voor promovendi die zich richten op een thema vanuit de vaktherapeutische beroepen. Meer dan 25 promovendi en hun begeleiders waren aanwezig om onderzoek uit te wisselen, met elkaar te reflecteren op onderzoekskwesties en van elkaar en van externe sprekers te leren. Dit werd georganiseerd door Jooske van Busschbach, Giel Hutschemaekers en Susan van Hooren met input van de promovendi. Deelnemers waren erg te spreken over deze eerste promovendi werkconferentie. Het maakte duidelijk dat er in de afgelopen jaren een sterke groei heeft plaatsgevonden in onderzoek naar vaktherapeutische interventies, het aantal promovendi duidelijk is toegenomen en de samenwerking met universiteiten is verstevigd. Deelnemers gaven aan dat het wenselijk is om dit een vervolg te geven en nieuwe promovendi ook uit te nodigen.
SYMPOSIA
World Congress of Psychotherapy
7-9 juni 2018 te Amsterdam
Tijdens dit wereldcongres wordt er vanuit KenVaK een symposium georganiseerd over 'Effects and working factors of arts therapies'. Tijdens dit internationale congres worden presentaties gegeven door prof. dr. Sabine Koch (DE), prof. dr. Jorg Fachner (UK), dr. Anna-Eva Prick, dr. Suzanne Haeyen en prof. dr. Susan van Hooren.
Klik hier voor meer informatie.
Symposium 'Op weg naar onderbouwde interventies in de jeugdhulpverlening'
18 januari 2019 te Leeuwarden
Op 18 januari 2019 organiseert Accare in samenwerking met de opleiding Vaktherapie bij NHL Stenden Hogeschool in Leewarden het symposium 'Op weg naar onderbouwde interventies in de jeugdhulpverlening'.
Reserveer de datum alvast! Meer bericht volgt te zijner tijd.
PUBLICATIES
Haeyen, S. (2018). Interventiebeschrijving Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep. Databank Erkende Interventies GGZ, Trimbos Instituut, Utrecht. https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/beeldend-therapeutische-emotieregulatie-groep

Hooren, S. van, Witte, M. de, & Prick, A. (2018). De meerwaarde van muziektherapie. Tijdschrift voor positieve psychologie, 2.

Schouten, K.A., Van Hooren, S.A., Knipscheer, J.W., Kleber, R.J., & Hutschemaekers, G.J.M. (2018). Trauma-Focused Art Therapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): a Pilot Study. Journal of Trauma and Dissociation.

Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies. Geïntegreerd behandelen van verlieservaringen met Developmental Transformations en varielation. In G. Claes, J. Maes, H. Modderman (Reds.), Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Leuven/Den Haag: ACCO.
facebook linkedin