Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief februari 2017

NIEUWS
10 juni 2017 KenVaK Conferentie
Op zaterdag 10 juni 2017 zal er vanuit KenVaK een conferentie worden georganiseerd voor vaktherapeuten, docenten, studenten, onderzoekers, zorgprofessionals, managers en andere geïnteresseerden. Grote namen zijn bevestigd: dr. Sabine Koch, prof. dr. Tom van Yperen en prof. dr. Geert-Jan Stams. Ook zijn er veel presentaties en workshops te verwachten voor vaktherapeuten uit alle disciplines.
Noteer 10 juni dus in je agenda!
Jaarverslag 2015 - 2016
Via het jaarverslag van KenVaK wordt een beeld geschetst van de voortgang van alle activiteiten en de resultaten van het lectoraat, als ook het bijzonder lectoraat in studiejaar 2015 - 2016.
Eerste resultaten onderzoeksproject '(Be)Leef in de wijk'
Het onderzoeksproject '(Be)Leef in de wijk' richt zich op de vraag van vaktherapeuten hoe en in welke vorm zij in of rondom de leefomgeving van mensen met een lichtverstandelijke beperking (samen met teams zoals FACT-teams) een bijdrage kunnen leveren. Om een samenwerking te kunnen aangaan met wijkgerichte behandelteams is het van belang duidelijk te krijgen wanneer vaktherapie een meerwaarde voor mensen met LVB kan hebben. In fase 1 van het project is kwalitatief onderzoek gedaan naar indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met lichte verstandelijke beperking. In een paper worden de onderzoeksmethoden en de resultaten van deze fase beschreven. De paper volgt binnenkort via de website.
NIEUW PROJECT: de juiste snaar met muziek
1 Februari 2017 is het project 'De juiste snaar met muziek' van start gegaan. Binnen dit project worden effecten van muziektherapie ter reductie van gedragsproblemen nader onderzocht bij mensen met dementie. Naast een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek, zullen ook enkele concrete producten voor de praktijk worden ontwikkeld, zoals interventiebeschrijvingen, video's over de inzet van muziek en muziektherapie, een indicatiekaart en onderwijsmodules. Dit project wordt mogelijk gemaakt via een subsidie van het Memorabel programma van ZonMw, dat onderdeel is van Deltaplan Dementie. Voor meer informatie over het project, zie http://kenvak.nl/onderzoek/de-juiste-snaar-met-muziek/
SYMPOSIA
ECArtE
Een ruim aantal KenVaK-onderzoekers zal een workshop of presentatie geven tijdens de 14e conferentie van de European Consortium for Arts Therapies Education te Krakow in september 2017. Tijdens deze conferentie worden vanuit KenVaK thema's gepresenteerd als wijkgericht werken met vaktherapeuten, effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen, de inzet van psychofysiologische metingen binnen vaktherapeutische werkvormen, de invloed van muziek op arousal, enz.
PUBLICATIES
Prick, A.E., de Lange, J., Scherder, E., Twisk, J., & Pot, A.M. (2017). The Effects of a Multicomponent Dyadic Intervention With Physical Exercise on the Cognitive Functioning of People With Dementia: A Randomized Controlled Trial. Journal of Aging and Physical Activity, 1-42.
facebook linkedin