Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief december 2016

NIEUWS
Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een nieuw initiatief vanuit het lectoraat KenVaK en heeft tot doel om nieuws, kennis en actuele activiteiten te verspreiden die relevant zijn voor de kennisontwikkeling op het gebied van vaktherapieën. Deze nieuwsbrief kan verspreid worden in uw netwerk. Geïnteresseerden kunnen zich via www.kenvak.nl abonneren op deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier gewenst!
Save the date
Op zaterdag 10 juni 2017 zal er vanuit KenVaK een Conferentie worden georganiseerd. De betekenis van onderzoek voor de vaktherapeutische praktijk zal die dag een belangrijke focus zijn. Nadere informatie volgt via deze nieuwsbrief en op www.kenvak.nl
Tussentijdse terugkoppeling van het Zorginstituut Nederland
Begin oktober jl. heeft het Zorginstituut Nederland een brief gestuurd aan minister Schippers met daarin een update van de activiteiten die vanuit de beroepsgroepen werden geïnitieerd om een antwoord te bieden op de oproep van het Ministerie van VWS om met de noodzakelijke onderbouwing en evidentie te komen voor vaktherapieën. Deze brief is te vinden via deze link.
Video vaktherapieën in de oncologische zorg
Onlangs is een video ontwikkeld over de inzet van vaktherapieën binnen de oncologische zorg. Aan het woord komen patiënten, naasten, muziektherapeuten, een beeldend therapeut en andere zorgverleners. Met deze video kan een breed publiek een beeld krijgen wat vaktherapieën kunnen bieden voor mensen met kanker en hun naasten. Deze video is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie, de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie en KenVaK. De video is te bekijken in de slider op de homepage van de KenVaK-website en via https://vimeo.com/186275610.
Moonen Xavier (kortbij) en kleine foto
Bijzonder hoogleraarschap Xavier Moonen
Met ingang van 1 december 2016 is bijzonder lector dr. Xavier Moonen benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel “Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen”.
Klik hier voor meer informatie.
Samaritter Rosemarie
Introductie Rosemarie Samaritter
Rosemarie Samaritter, senior danstherapeute, supervisor en onderzoeker.
In 2015 gepromoveerd aan de University of Hertfordshire (UK) op een onderzoek naar de effecten van danstherapeutische interventies op de sociale afstemming bij jongeren met autisme. "Ik was blij verrast met het aanbod voor een post doc positie bij KenVaK. Hiermee wordt het mogelijk om een eerste aanzet te maken voor de ontwikkeling van een onderzoekslijn op het gebied van danstherapie."
Prick Anna-Eva
Introductie Anna-Eva Prick
Mijn naam is Anna-Eva Prick en ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan als docent-onderzoeker voor het KenVaK-project 'De juiste snaar met muziek'. Dit project sluit goed aan op mijn promotieonderzoek, mijn baan als ouderenpsycholoog in de psychogeriatrie en mijn passie voor muziek. Voor mijn promotieonderzoek heb ik het effect van een psychosociale interventie met beweging onderzocht bij thuiswonenede mensen met dementie en hun mantelzorger. Eind februari 2017 zal ik mijn proefschrift verdedigen. Naast mijn werk, ben ik graag samen met mijn gezin en speel ik met plezier piano en fagot.
SYMPOSIA
20161209 Logo The Arts in Health Care 2016

Tijdens de conferentie getiteld 'The Art of Mentalizing: Communicating the Unknown' gaf Suzanne Haeyen in Brooklyn NY een tweetal presentaties over haar promotie onderzoek. Het doel van deze conferentie was het bij elkaar brengen van verschillende psychologische professies om de rol van kunsten in de gezondheidszorg te exploreren. Nadruk lag op mentaliseren in art therapy en het hierover delen van inzichten, nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. Professor Peter Fonagy, een belangrijk onderzoeker en auteur op het gebied van Mentalization Based Treatment, was een van de key-note sprekers op deze uitstekend georganiseerde conferentie. Het was een motiverende en interessante conferentie waarin sprake was van een hoog kennisniveau en waar vruchtbare internationale contacten zijn ontstaan rondom het thema MBT.
Klik hier voor de video over deze conferentie.

20161209 Foto presentatie Suzanne Haeyen
Celine Schweizer heeft onlangs een congres bezocht van de Nederlandse Vereniging Autisme en een studiedag van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Klik hier voor het verslag van het congres over autisme en hier voor het verslag van de studiedag.
PUBLICATIES
Hooren, S. van, Witte, M.J. de., Didden, R. & Moonen, X. (2016). Vaktherapie. In: R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost. (Red.). Psychopathologie bij Verstandelijke Beperking. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.

Luyten, T., Braun, S., Hooren, S. van, & Witte, L. van (2016). Participant Responses to Physical, Open-ended Interactive Digital Artworks: A Systematic Review. International journal of arts and technology.

Samaritter, R. (2016). Shared movement: A dance informed contribution to nonverbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In: Payne, H.(ed). Dance Movement Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Routledge: London.

Verdonschot, M., Witte, M. de, Berghs, M., Bootsma, M., Moonen, X. & Hooren, S. van (2016). (Be)leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgericht verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 4, 15-20.
20161209 Prettige feestdagen
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2017!