Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief juni 2018

NIEUWS
Landelijke Master of Arts Therapies is bekostigd

De landelijke Master of Arts Therapies is door het ministerie van OC&W omgezet naar een bekostigde opleiding. Dit betekent dat het collegegeld drastisch gereduceerd kan worden waardoor de opleiding tegen wettelijk collegegeld te volgen is. Deze tweejarige NVAO-geaccrediteerde masteropleiding wordt al jaren vormgegeven in een samenwerkingsverband van meerdere hogescholen en in nauwe samenwerking met KenVaK. Het penvoerderschap zal worden overgedragen van Zuyd Hogeschool naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Binnen deze opleiding ga je als student je eigen vak verder verdiepen, je gaat producten en richtlijnen voor je eigen cliënten ontwikkelen, theoretische kaders beschrijven voor de werking van de aanpak binnen de behandeling die je geeft en de geleerde competenties in de praktijk toepassen. Tevens zorg je mede voor wetenschappelijke onderbouwing via praktijkgericht onderzoek. Meer weten over startdatum of toelating? Volg dan deze nieuwsbrief!


facebook linkedin