Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief maart 2018

NIEUWS
20180227 Foto klein S. Haeyen (promotie)

Promotie Suzanne Haeyen en uitnodiging minisymposium
Op 14 maart 2018 gaat Suzanne Haeyen (KenVaK-onderzoeker) als eerste beeldend therapeut in Nederland promoveren. Haar proefschrift gaat over de effecten van beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen, cluster B/C. Deze heuglijke dag vindt plaats op 14 maart aanstaande bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mini-symposium 'Evidence based Vaktherapie'
Voorafgaand aan de promotieplechtigheid vindt er een mini-symposium plaats getiteld ‘Evidence based Vaktherapie’. Tijdens dit mini-symposium hoor je de laatste ontwikkelingen op het gebied van Vaktherapie vanuit een nationaal en internationaal perspectief. Bijdragen worden geleverd door Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Dr. Ditty Dokter, Prof. dr. Susan van Hooren, Thijs de Moor, MA. Dit mini-symposium vindt plaats bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om je aan te melden.
20180605 Hooren van Susan (Foto)
Eerste vooraankondiging oratie Susan van Hooren
Op 5 oktober 2018 zal prof. dr. Susan van Hooren haar oratie uitspreken in verband met haar benoeming als bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Deze oratie vindt plaats bij de Open Universiteit in Heerlen. Voorafgaand aan deze oratie vindt een symposium plaats met presentaties en ervaringsgerichte workshops. Dit wordt georganiseerd vanuit de Coöperatie KenVaK en vindt plaats bij Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit in Heerlen. Meer informatie volgt via onder andere deze nieuwsbrief.
Project (Be)Leef in de wijk krijgt een vervolg
Het project (Be)Leef in de wijk krijgt een vervolg door een aanvullende subsidie. Dit geeft de mogelijkheid om de manier waarop vaktherapie kan aansluiten bij ambulante teams te versterken. Het indicatiemodel voor vaktherapeutische interventies vanuit het eerdere project zullen we doorontwikkelen. Dit model geeft verwijzers richting over wanneer een cliënt door te verwijzen naar vaktherapie. Verder gaan we tools ontwikkelen om een verwijs- en behandelroute in een ambulante context verder te implementeren. Met dit vervolgonderzoek gaan we in op de wens van de praktijk om het indicatiemodel meer te onderbouwen en de verwijs- en behandelroute te verduurzamen. Meer info is te vinden via www.kenvak.nl/onderzoek/beleef-in-de-wijk/
SYMPOSIA
Symposium 'De Kracht van Ervaringsgerichte interventies'
16 maart 2018 te Utrecht
Laatste kans!
Tijdens dit symposium kom je de laatste stand van zaken te weten rondom ervaringsgerichte interventies bij behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Het symposium is bedoeld voor een breed publiek, maar ook voor vaktherapeuten die verdere verdieping wensen. Klik hier voor mee informatie over dit symposium en om je aan te melden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Longing-belonging: de essentie van de groep
23 maart 2018 in Driebergen
Tijdens dit congres van de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie zal Suzanne Haeyen, die zich dan doctor mag noemen, samen met twee collega's een keynote voordragen over de groep als transitionele ruimte. Naast deze keynote is er nog een internationale keynote over de groeps-analytische psychotherapie en meerdere aansprekende workshops waarin de essentiële factoren van het werken met groepen centraal staan.
Klik hier voor de folder met meer informatie.
Klik hier om je aan te melden.
PUBLICATIES
Haeyen, S., Dehue, F., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2017). Development of an art therapy intervention for patients with Personality Disorders: an intervention Mapping study. International Journal of Art Therapy. doi.org/10.1080/17454832.2017.1403458.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Effects of Art Therapy on Symptom Reduction in Personality Disorders and improvement of positive mental health: A quantitative study. Journal of Personality Disorders. doi: 10.1002/pmh.1379.

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L.D. (2017). Art Therapy for Patients with Personality Disorders Cluster B/C: A Thematic Analysis of Emotion Regulation from Patient and Art Therapist Perspectives. International Journal of Art Therapy. doi.org/10.1080/17454832.2017.1406966.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2017). Measuring the contribution of Art Therapy in multidisciplinary treatment of Personality Disorders. The construction of the Self-expression and Emotion Regulation in Art Therapy Scale (SERATS). Personality and Mental Health. doi: 10.1002/pmh.1379.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2017). Participant responses to physical, open-ended interactive artworks: a systematic review. International Journal of Arts and Technology, 1-8.

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017). De lege ruimte. Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Tijdschrift Spelenderwijs, 2, 24-27.
facebook linkedin