Gaming in Therapy – RAAK publiek

Een onderzoek van:

In Nederland kampen circa 175.000 kinderen en jongeren met een psychische aandoening die hen in min of meerdere mate beperkt in hun dagelijks functioneren (GGZ Nederland, 2015). Ondanks beschikbare effectieve behandelingen lukt het bij een aanzienlijk deel van de jongeren niet om hen succesvol te behandelen. Het RAAK project “Games 4 Therapy” is een samenwerkingsproject tussen praktijkinstellingen en kenniscentra en beoogt het ontwikkelen van een serious game die de effectiviteit van de behandeling voor jongeren met externaliserende problematiek vergroot.

http://www.games4therapy.info

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een Raak-Publiek subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De contactpersoon vanuit KenVaK voor dit project is Dries Booten.

 
 
© 2015 KenVaK