Over Kenvak

KenVaK is een lectoraat waaraan alle Nederlandse hogescholen deelnemen die opleiden tot beeldende therapeut, danstherapeut, dramatherapeut en muziektherapeut, te weten ArtEZ Hogeschool voor de kunsten (ArtEZ), Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Leiden, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool (penvoerder). KenVaK stemt het onderzoeksbeleid intensief af met de Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB en participeert onder andere in de nieuwe structuur van de FVB rondom kennisinnovatie. KenVaK kan worden beschouwd als een netwerkorganisatie en staat onder leiding van lector Dr. Susan van Hooren. Sinds september 2014 kent KenVaK ook een bijzonder lector, in de persoon van Dr. Xavier Moonen. Dit bijzonder lectoraat heeft de titel ‘Inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking’ en wordt gefinancierd door de Koraal Groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De missie van KenVaK is om kennis te vermeerderen op het gebied van vaktherapie, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs en het professioneel handelen in de praktijk. Dit leidt tot drie doelen:

  1. het vergroten van de kennis omtrent vaktherapie (zoals bijvoorbeeld het onderzoeken van de werking van diverse vaktherapeutische interventies),
  2. het implementeren van deze nieuwe kennis in het onderwijs en het professionaliseren van docenten,
  3. het implementeren van nieuwe kennis in de praktijk en het bevorderen van de deskundigheid van vaktherapeuten in de praktijk (bij- en nascholing).

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Dr. Esa Ala-Ruona, Finland
Prof. dr. Cheryl Dileo, USA
Dr. Ditty Dokter, UK
Dr. Margaret Hills de Zárate, UK
Prof. dr. David Read Johnson, USA
Dr. Vicky Karkou, UK
Prof. dr. Sabine Koch, Germany
Prof. dr. Lisa Hinz, USA
Prof. dr. Helen Payne, UK
Prof. dr. Diane Waller
Dr. Nisha Sajnani
Prof. dr. Jorg Fachner

20150916 International Advisory Board

Bijeenkomst International Advisory Board in Parlermo 16 September 2015:
Programma
Presentatie Susan van Hooren (KenVaK – IAB meeting Palermo)
Presentatie Ina van Keulen – Simone Kleinlooh (Innovations in Dance Movement Therapy)
Presentatie Manon Verdonschot – Martina de Witte ((Be)leef in de wijk)
Presentatie Suzanne Haeyen (Effects of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B-C)
Presentatie Celine Schweizer (What Works in Art Therapy with Children with Autism Spectrum Disorders)
Presentatie Lisa Hinz (Methodologies in Art Therapy Research)
Presentatie Sabine Koch (Research Perspectives in Arts Therapies – Focus Active factors and a theory model)
Presentatie Vicky Karkou (Research in Arts Psychotherapies – Some Directions)
Presentatie Annemiek Vink (Music therapy working together for outcome!)
Presentatie Nisha Sajnani (Research on the Link Between Training and Research)
Presentatie Ditty Dokter (KenVaK International Advisory Board)