Publications

Here you will find an overview of all publications, selected by year. By clicking on the year, you'll find the corresponding publications.

2019

Publicaties

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G. J. (2019). Effects of Music Interventions on Stress-Related Outcomes: A Systematic Review and Two Meta-Analyses. Health psychology review, 1-62. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2019.1627897

Haeyen, S. (2019). Effecten van beeldende therapie. De casus persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C. De Psycholoog, maandblad NIP, 54(1), 10-21.

Krantz, B., Verdonschot M., Berghs, M., Bootsma, M. & Van Hooren, S. (2019). Samenwerking tussen vaktherapeuten en ambulante GGZ-behandelteams in de zorg voor mensen met een LVB. Resultaten uit Fase 2 en 3 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK).

Schweizer, C., Knorth, E.J., Van Yperen, T.A., & Spreen, M. (2019): Consensus-based typical elements of art therapy with children with autism spectrum disorders. International Journal of Art Therapy. DOI: 10.1080/17454832.2019.1632364.

 

Presentaties

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2019, september). Stress- en agressieregulatie bij mensen met LVB via muziektherapie en psychomotorische therapie. Jaarcongres LVB. Buitensociëteit, Zwolle.

Berghs, M., Visser, C., & Van Hooren, S., (2019, October). Learning to express and regulate emotions in a playfull way using drama therapy among children with developmental language disorder [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

De Witte, M.J. (2019, June). Meta-analysis in music therapy research: from overall effects to the daily practice of the music therapist. 11th European Music Therapy Conference 2019. Aalborg University, Denmark.

De Witte, M.J. (2019, juni). Muziek interventies voor het verminderen van stress. Muziekmiddag Patyna. Sneek.

De Witte, M.J. (2019, August). When meta becomes a verb: a workshop in conducting a multilevel meta-analysis). Summer Course: clinical research methods in music sciences and interventions. University of Amsterdam, Amsterdam.

De Witte, M.J., Van Hooren, S., Moonen, X., Stams, G.J. (2019, August). Music Therapy for People with Mild Intellectual Disabilities (MID) and Stress-Related Problems. The World Congress of the International Association of the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities 2019. SEC Glasgow, UK.

De Witte, M. Meta-analysis in arts therapy research: from overall effects to the arts. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

Fachner, J. & Van Hooren, S. (2019, March). Perspectives from and challenges in music therapy research. Music, computing, and health. Lorentz Centre, Leiden.

Haeyen, S. & Pol, S. (2019, februari). De waarde van klinische psychotherapie: nieuwe inzichten, ontwikkelingen en methodieken. Lezing & Workshop NVGP, Utrecht.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, July). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. [Paper] International Art Therapy Practice/Research Conference, Londen, UK, 10-13 july.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, September). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. [Paper] ECArTE, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

Haeyen, S., Hooren van, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2019, October). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Prick, A., & Van Hooren, S., (2019, October). The effects of music therapy on emotional functioning in people with dementia [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Samaritter, R. & Kleinlooh, S. (2019, October). Contributions of dance-/movement therapy to improve emotion regulation [Paper] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16-18 october.

Schweizer, C. (2019, maart). Behandel evaluatie van ‘Zelf in beeld’, beeldende therapie bij kinderen met autisme. Posterpresentatie, Nationaal Autisme Congres 2019, Rotterdam.

Schweizer, C. (2019, mei). De bijdrage van beeldende therapie aan het verminderen van spanningsproblemen bij kinderen met autisme in het Passend Onderwijs. Netwerktafel, Congres NJI Jeugdinonderzoek, Amsterdam.

Schweizer, C. (2019, september). What you look at and what you see. Evaluation of art therapy with children diagnosed with autism spectrum disorders. Workshop, ECArTE conference, Spain.

Van Hooren, S. (2019, maart). Effecten en werkingsmechanismes van speltherapeutische interventies. NVVS-studiedag, CHE, Ede.

Van Hooren, S. (2019, maart). De juiste snaar met muziektherapie. Lezingronde Europees ouderenproject, Maastricht University.

Van Hooren, S., Haeyen, S., Prick, A., Samaritter, R., Kleinlooh, S., Berghs, M. (2019, October). Improving emotion regulation using arts therapies. [Symposium] Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health. Tilburg, The Netherlands, 16–18 october.

Van Hooren, S., (2019, oktober). Helpt muziektherapie? Studium Generale Open Universiteit, Heerlen.

Van Hooren, S., (2019, oktober). De waarde van muziek in de zorg: een bohemian Rhapsody? Alumnifestival VS1010: Body, Mind, and music! Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Willemsen, M. (2019, januari). Express Stress. Workshop op symposium ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp. NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Willemars, G. & Roefs, G. (2019, September). What can art therapy contribute to the treatment of sex offenders to reduce the risk of recidivism. ECArTE, Alcalá de Henares, Spain, 11-14 september.

 

2018

Publicaties

Abbing, A., Ponstein, A., Hoekman, J., Van Hooren, S., & Baars, E. (2018). Wetenschappelijk verantwoorde casusbeschrijvingen vragen om methodische documentatie: de ontwikkeling van een documentatiemethode gebaseerd op de CARE-AAT-richtlijn. Tijdschrift voor vaktherapie, 14(3), 24-32.

Berghs, M., Verdonschot, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2018). (Be)leef in de wijk: vaktherapie als integraal onderdeel van ambulante (FACT-LVB) behandelteam. Onderzoek & praktijk, 16(2), 25-33.

Blankestein, A., Van der Rijken, R., Van Eerene, H., Lange, A., Scholte, R., Moonen, X., De Vuyst, K., Leunissen, J.,  & Didden, R. (2018). Evaluating the Effectiveness of Multisystemic Therapy for Adolescents with Intellectual Disabilities and their Parents. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G.J. (2018). The effects of music interventions on stress-related outcomes: a meta-analytic review. Health Psychology Review (submitted).

Haeyen, S. (2018). Interventiebeschrijving Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep. Databank Erkende Interventies GGZ, Trimbos Instituut, Utrecht. https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/beeldend-therapeutische-emotieregulatie-groep.

Dumont, E., Syurina, E., Feron, F., & Van Hooren, S. (2017). Music interventions and child development: a critical review and further directions. Frontiers in Psychology, 8, 1694. doi.org/3389/fpsyg.2017.01694.

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L.D. (2018). Art therapy for patients diagnosed with personality disorders cluster B/C: A thematic analysis of emotion regulation from patient and art therapist perspectives. International Journal of Art Therapy, 23:4, 156-168. https://doi.org/1080/17454832.2017.1406966.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study. The Arts in Psychotherapy, (58)4, 11-16. doi.org/10.1016/j.aip.2017.12.009.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Measuring the contribution of Art Therapy in multidisciplinary treatment of Personality Disorders. The construction of the Self-expression and Emotion Regulation in Art Therapy Scale (SERATS). Personality and Mental Health, 12(1), 3-14. doi.org/10.1002/pmh.1379.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Dehue, F., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Development of an art therapy intervention for patients with Personality Disorders: an intervention Mapping study. International Journal of Art Therapy, 23(3), 125-135. doi.org/10.1080/17454832.2017.1403458.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Efficacy of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Journal of Personality Disorders, 32(4), 527-542. doi.org/10.1521/pedi_2017_31_312.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der veld, W., & Hutschemaekers, G. (2018). Promoting mental health versus reducing mental illness in art therapy with patients with personality disorders: A quantitative study. The Arts in Psychotherapy, 58(4), 11-16. doi.org/10.1016/j.aip.2017.12.009.

Haeyen, S.W. (2018). Effects of Art Therapy. The Case of  Personality Disorders cluster B/C. (Dissertation manuscript). Radboud University, 14 maart 2018. Nijmegen, the Netherlands: Proefschriftmaken.nl.

Haeyen, S. (2018). Art Therapy and Emotion Regulation Problems. Theory and WorkbookLondon: Sprinter International Publishing.

Havsteen-Franklin, D., Haeyen, S., Grant, C., & Karkou, V. (2018). A Systematic Review Using Thematic Synthesis of Arts Therapies Therapeutic Actions and Perceived Benefits in the Treatment of People with a Diagnosis of Cluster B Personality Disorder. The Arts in Psychotherapydoi.org/10.1016/j.aip.2018.10.001.

Heynen, E., Willemars, G., Van Hooren, S. (2018). De werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in de gesloten jeugdzorg: de doorontwikkeling van een alliantiemonitor. Tijdschrift voor vaktherapie, 14(4), 40-46.

Kaal, H., Moonen, X., & Nijman, H. (2018). Veelgestelde vragen over de SCIL. Factsheet 10. Hogeschool Leiden.

Knotter, M., Moonen, X., Stams, G.J., Wissink, I., & Finkenflugel, H. (2018). Contextual aspects in Dutch care for aggression incidents in people with intellectual disabilities. Submitted.

Knotter, M., Spruit, A., De Swart, J., Wissink, I., Moonen, X., & Stams, G.J. (2018).  Training direct care staff working with persons with intellectual disabilities and challenging behaviour: A meta-analytic review study. Aggression and Violent Behavior, 40, 60-72.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2018). How groups of nursing home residents respond to “the CRDL”: a pilot study. Journal of Enabling Technologies, 12(4), 145-154.

Moonen, X. (2018). Geen tijd. Markant, 2.

Moonen, X., Boeschoten, J., Wissink, I., & Zweers, K. (2018). LVB. Je kunt er wat mee! Praktische handreiking voor het werken met kinderen met licht verstandelijke beperkingen in het basisonderwijs. Tips voor het werken in de klas en thuis. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.

Penzes, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2018). How art therapists observe mental health using formal elements in art products: structure and variation as indicators for balance and adaptability. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01611
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01611/full

Samaritter, R. (2018). The Aesthetic Turn in Mental Health: Reflections on a Explorative Study into Practices in the Arts Therapies. Behavioral Sciences. April, 8(4), 41. Https://doi.org/10.3390/bs8040041.

Schouten, K.A., Van Hooren, S.A., Knipscheer, J.W., Kleber, R.J., & Hutschemaekers, G.J.M. (2018). Trauma-Focused Art Therapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): a Pilot Study. Journal of Trauma and Dissociation.

Van Hooren, S. (2018). Vaktherapie: doen wat werkt. Heerlen, Open Universiteit.

Van Hooren, S. (2018). Trending topic: transdiagnostische factoren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2, 12-13.

Van Hooren, S., De Witte, M., & Prick, A. (2018). De meerwaarde van muziektherapie. Tijdschrift voor positieve psychologie, 2, 42-49.

Verdonschot, M., Berghs, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2018). De rol van de vaktherapeut in ambulante GGZ-behandelteams. Resultaten van het project ‘(Be)Leef in de wijk’Tijdschrift voor vaktherapie, 4 (14), 6-13.

Vervoort-Schel, J., Mercera, G., Wissink, I., Mink, E., Van der Helm, P. Lindauer, R., & Moonen, X. (2018). Adverse Childhood Experiences in children with intellectual disabilities: an exploratory case-file study in Dutch residential care. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(10)2136. https://doi.org/10.3390/ijerph15102136.

Wever-Buirsma, L.E., Reijnders, J.S.A.M., Van Hooren, S.A.H., Knipping, A.A. (2018). De diagnostische waarde van de kloktekening als screeningsinstrument voor dementie: Onderzoek in een geheugenpolipopulatie. Tijdschrift voor neuropsychologie, 13(2), 133-142 (lees meer: https://www.tvnp.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/NP-13-2-5/De-diagnostische-waarde-van-de-kloktekening-als-screeningsinstrument-voor-dementie-Onderzoek-in-een-geheugenpolipopulatie).

Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies. Geïntegreerd behandelen van verlieservaringen met Developmental Transformations en varielation. In G. Claes, J. Maes, H. Modderman (Reds.), Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Leuven/Den Haag: ACCO.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G.J.J.M. (2018). Reports of Sexual Abuse of Children in State Care: a Comparison between children with and without Intellectual Disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43(2), 152-163.
doi.org/10.3109/13668250.2016.1269881.

 

Presentaties

Aalbers, S. (2018). Workshop Maak en beleef muziek: Emotie-regulerende muziektherapie voor studenten met depressieve klachten. Week van de vaktherapie. NHL Stenden hogeschool: Leeuwarden.

Aalbers, S. (2018). Workshop Maak en beleef muziek: Emotie-regulerende muziektherapie voor studenten met depressieve klachten. Studiemiddag studentgezondheid. NHL Stenden hogeschool: Leeuwarden.

Abeling-Boselie, D., & Pénzes, I. (2018, November). Vaktherapie Beeldend en Adaptief vermogen. Week van de vaktherapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Abeling-Boselie, D., & Pénzes, I. (2018, Oktober). Vaktherapie Beeldend en Adaptief vermogen. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Bellemans, T. & De Witte, M.J. (2018, November). Transdiagnostisch werken binnen vaktherapie: interventies en effecten. Studiedag Vaktherapie Pluryn. Pluryn: Jan Pieter Heije, Oosterhout.

Berghs, M. (2018, April). Dramatherapie voor jeugd met TOS (taalontwikkelingsstoornis). Masterclass ‘Sociaal emotioneel functioneren met TOS’. Siméacongres, Lunteren.

Berghs, M. & Koot, R. (2018, Oktober). We ontmoeten u graag bij dramatherapie. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Bosgraaf, L. (2018). Een evaluatie van de ArVT methode: een promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking en gedrags- en emotionele problemen. NHL Stenden en Accare, Symposium onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, 18 januari 2018, Leeuwarden.

Bosgraaf, L. (2018, Mei). Affectregulatie in beeldende therapie. Congres: Jeugd in Onderzoek, Amsterdam.

Bosgraaf, L. (2018, Juni). Beeldende therapie als behandeling voor LVB kinderen en adeloscenten met gedrags- en emotionele problemen: een narratief literatuuronderzoek naar de werkzame mechanismen van beeldende therapie volgens affect regulerende principes. Congres ‘Focus op Onderzoek’, Ede.

Butler, J., Dočkal, V., Hurd, K., Steiner, N., Willemsen, M., Zehavi, G. (2018). Foreign Forests. Europese DvT Conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Claassen, A., Haeyen, S., & Pol, S. (2018). De groep als transitionele ruimte: spiegelpaleis voor de Gezonde Volwassene. Congres Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP), Driebergen, 23 maart.

Claassen, A., Haeyen, S., & Pol, S. (2018). De groep als transitionele ruimte: spiegelpaleis voor de Gezonde Volwassene. Congres Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP), Driebergen, 23 maart.

De Knecht, S. (2018, Augustus). Het effect van beeldende therapie meetbaar maken. Interview Suzanne Haeyen, ScienceGuide. Online gepubliceerd op 30 augustus 2018. https://www.scienceguid.nl/2018/08/het-effect-van-beeldende-therapie-meetbaar-maken.

De Witte, M.J. (2018). The effect of music interventions on stress-related outcomes. 20th Nordic Art Therapies Conference. Hveragerai, Iceland. https://www.ncatc2018.is/.

De Witte, M.J. (2018). The effects of music interventions on stress. 5th International Conference of the International Association for Music and Medicine IAMM. Barcelona, Spain. http://www.iamm2018barcelona.com/assets/Programa-iamm.pdf (see page 42).

De Witte, M.J. (2018). Muziek interventies voor stress reductie. Miracles of Music congres. Amsterdam. https://miraclesofmusic.nl/congres/.

De Witte, M.J. (2018). Effecten van muziekinterventies op het verminderen van stress: twee meta-analyses. Vakgroep Klinische Psychologie. Open Universiteit, Heerlen.

De Witte, M.J. (2018). Effects of Music Interventions in Health Care Settings. International Week Symposium. HAN University of Applied Sciences, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2018). Hoe kan muziek zorgen voor stress reductie bij kinderen. Eten is Weten bijeenkomst. Koraal expertisecentrum locatie De Hondsberg, Oisterwijk.

De Witte, M.J (2018). The effects of music interventions on stress reduction. International Conference of Depression, Anxiety and Stress Management. Frankfurt, Germany.

De Witte, M.J. (2018). Effecten van muziekinterventies op het verminderen van stress. HAN Sociaal Themalunch. HAN University of Applied Science, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2018). Introduction in meta-analysis and systematic reviews in music therapy research. Summerschool 2018 Clinical Research Methods in Music Sciences and Interventions. Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X. & Stams, G.J. (2018, October). The effects of Music Interventions on Stress-related Outcomes.Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroei, Iceland.

De Witte, M. (2018, November). Muziek en stress. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M.J. & Wagner, M. (2018, November). Stress en Muziek. Miracles of Music. Congres De dag van de muziektherapie. Vrije Universiteit, Amsterdam.

De Witte, M.J. (2018, November). De verbinding tussen onderzoek en onderwijs: een rondetafelgesprek. Congres NWO Laureaten. Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Haeyen, S. (2018). Ervaringen en effecten van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Presentatie ter ere van pensionering F. Posthumus-Meyjes, Amsterdam Medisch Centrum (AMC), De Bascule, Amsterdam, 23 mei.

Haeyen, S. (2018). Effects of Art Therapy. The Case of Personality Disorders cluster B/C. Radboud Universiteit, Nijmegen, 14 maart.

Haeyen, S. (2018). Het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; een randomised controlled trial. Posterpresentatie. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Voorjaarscongres 2018, Maastricht 11-13 april. Winnaar posterprijs NvVP 2018.

Haeyen, S. (2018). Ervaringen en effecten van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. De Bascule, Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, May). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C. Paper presented at the World conference International Society of Schema Therapy (ISST) “INSPIRE 2018” Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, June). Effects of art therapy in individuals with personality disorders cluster B/C; Randomised controlled trial. Paper presented at the 22nd World Congress of Psychotherapy. Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, June). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. Paper presented at the 22nd World Congress of Psychotherapy, Amsterdam.

Haeyen, S. (2018, Augustus). Onderzoek doen naar beeldende therapie. Werkveld-contactdag opleiding Vaktherapie. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Haeyen, S. (2018, Augustus). Interview: De Knecht, S. Het effect van beeldende therapie meetbaar maken. ScienceGuide. Online gepubliceerd op 30 augustus. https://www.scienceguide.nl/2018/08/het-effect-van-beeldende-therapie-meetbaar-maken/

Haeyen, S. (2018, September). Emotieregulatie in beeldende therapie voor cliënten gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C. Effectonderzoek en perspectieven vanuit cliënten en therapeuten. Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., Hutschemaekers, G. (2018, October). Promoting Mental Health versus Reducing Mental Illness in Art Therapy with Patients with Personality Disorders. A Quantitative Study. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland.

Bijdragen van Suzanne Haeyen aan symposium tijdens het World congress of psychotherapy te Amsterdam.
Titel van het symposium: Scelta, a residential and day-hospital multidisciplinary treatment of personality disorders (PDs) in the Netherlands: findings from the clinical practice.
Ingediend door Wies van den Bosch.
Sprekers: Farid Chakhssi, Silvia Pol, Jeanine Oostendorp en Suzanne Haeyen.

Mescher, E. & Van Hooren, S. (2018, November). De waarde van muziektherapie. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije universiteit, Amsterdam.

Minnaard, D., Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verdriet. Door middel van dramatherapie of beeldende therapie gestagneerde rouw signaleren en op gang brengen. Workshop op congres ‘Vaktherapie werk. Hoe dan?’. FVB, Ede.

Moonen, X. (2018, Januari). Inleiding over communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperkingen. Euregionaal Congresburo.

Moonen, X. (2018, Februari). Over de huisvestingssituatie van mensen met LVB en probleemgedrag. Gemeente Den Haag.

Moonen, X. (2018, Maart). (H)erkennen van kinderen met LVB in het basisonderwijs. SOIL conferentie, Gemeente Maastricht.

Moonen, X. (2018, Maart). Over wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Uitreiking Ds Visscherprijs De Bosch.

Moonen, X. (2018, Maart). Invitational over de rechten van de mens met psychische aandoeningen in het kader van VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Trimbosinstituut, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Maart). Ik doe mee, hij doet mee, wij doen mee…. En jij? Koraal, Eindhoven, studiedag.

Moonen, X. (2018, 31 Maart). Interview. Elsevier, bijlage katern.

Moonen, X. & Didden, R. (2018). Opleiding SGLVB (interview). RINO Utrecht.

Moonen, X. (2018, April). Jongeren met licht verstandelijke beperkingen. Raad voor de rechtspraak, Den Haag.

Moonen, X. (2018, April). Leven met een licht verstandelijke beperking in een ingewikkelde samenleving. Herkennen van LVB. VGN, Utrecht.

Moonen, X. (2018, April). Het (h)erkennen van licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen, het doen van diagnostiek en weten wat werkt. WIV/ Psychiatrisch centrum Dr. Guislain / Hogeschool Gent, Melle.

Moonen, X. (2018, April). Herkennen van LVB en psychische problemen. Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), Heerlen.

Moonen, X. (2018, Mei). Herkennen van LVB en psychische problemen. Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL), Heerlen.

Moonen, X. (2018, Mei). Dagvoorzitter en inleiding Wat is LVB? Congres naar aanleiding van het handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Mei). Over het (h)erkennen van LVB. MEE, Den Haag.

Moonen, X. (2018, Mei). Over het (h)erkennen van LVB. Stichting De Linde.

Moonen, X. (2018, Juni). Over het (h)erkennen van LVB in het justitiële domein. Vlaamse forensisch psychologen, Brussel.

Moonen, X. (2018, Juni). LVB leren verstehen. Zuyd Hogeschool, afdeling Social Studies, Sittard.

Moonen, X. (2018, Juni). Over LVB en het speciaal onderwijs. Vereniging van ZMOLK scholen, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). LVB en psychiatrie. ART festival, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). Over LVB in relatie tot mobility mentoring. Platform 31, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Juni). Over ACEs in het sociale domein. Ambassadeursbijeenkomst transformatie jeugdzorg, Utrecht.

Moonen, X. (2018, Oktober). Het versterken van de praktijk met wetenschappelijk onderzoek: perspectief vanuit de jeugdzorg en de zorg voor mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. Symposium ‘Van ervaring naar inzicht’. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Moonen, X. Meerdere lezingen en workshops door het jaar inzake training van ambtenaren in het gebruik van taal voor (zeer) laaggeletterden. Gemeente Amsterdam.

Prick, A. & Kruijsen, I. (2018, Januari). Muziektherapie bij mensen met dementie. Dag van de eerste lijn, DOKh, Egmond aan Zee.

Prick, A. & Van Hooren, S. (2018, November). De invloed van muziek op lichamelijke processen. Congres De dag van de muziektherapie, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Prick, A. & Van Hooren, S. (2018, October). Effects of Music Therapy on Neuropsychiatric Symptoms in People with Dementia. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland.

Schweizer, C. (2018). Lezing Samenwerkingsprojecten van de opleiding Vaktherapie. NHL Stenden en Accare, kinder en jeugdpsychiatrisch centrum, in onderzoek naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, Leeuwarden.

Schweizer, C. (2018). Het werken met beeldende middelen met kinderen met autisme. Workshop en lezing voor ouders van kinderen met autisme, NVA, afdeling Friesland.

Schweizer, C. (2018). Workshop Beeldende therapie bij kinderen met autisme. NHL Stenden en Accare, Symposium onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp, 18 januari, Leeuwarden.

Schweizer, C., Jager, F. de, Knol, V., Musch, A., Wenkel, L. (2018, Februari). Vaktherapie op school. Workshop met vier 4e jaars studenten, LKCA conferentie, Amersfoort.

Schweizer, C. (2018, March). How to evaluate art therapy with children 6-12 with autism spectrum disorders? Development of reliability of two instruments. Poster presentation at ESSENCE conference over vroege ontwikkelingsstoornissen, Göteborg, Zweden.

Schweizer, C. (2018, Juni). Vaktherapie in Passend onderwijs. Masterclass voor leerkrachten, Leeuwarden.

Schweizer, C. (2018, Juni). Een creatieve benadering van kinderen met problemen in en om de klas. Tweedaagse conferentie van lectoren platform sociaal werk i.v.m. Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa, ‘Iepen mienskip’ te Leeuwarden. De inclusieve samenleving onderzocht.

Schweizer, C. (2018, June). Tweedaagse masterclass art therapy and children with autism. Talinn University, art therapy education, Tallin, Estland.

Schweizer, C. (2018, October). Development of two instruments: Observation in Arth Therapy of a child diagnosed ASD and Evaluation of the Art Therapist. Nordic Conference Arts Therapies, IJsland.

Symposium georganiseerd tijdens het World congress of psychotherapy te Amsterdam.
Titel van het symposium: Effects and working factors of arts therapies.
Ingediend door Susan van Hooren.
Sprekers: Jorg Fachner, Sabine Koch, Suzanne Haeyen en Anna-Eva Prick.

Van der Maas, L., De Witte, M.J., Bellemans, T. (2018). Reguleren van emoties en stress met lichaamsbewustzijn, bewegings-, en muziekinterventies. Focus op Onderzoek 2018. De Reehorst, Ede.

Van Hooren, S. (2018). The effects and working factors of arts therapies. Promovendi-dag Open Universiteit, Eindhoven.

Van Hooren, S. (2018, Oktober). Vaktherapie: doen wat werkt. Oratierede. Open Universiteit, Heerlen.

Van Hooren, S. (2018, October). Diversity in Research: Subjective Experiences, Bodily States and Working Methods. Paper presented at the 20th Nordic Art Therapies Conference, Hverageroi, Iceland. 

Van Hooren, S. (2018, November). Music maestro! De waarde van muziektherapie. Universiteit Maastricht.

Willemsen, M. (2018). Developmental Transformations en de spelinterventie varielation. Symposium ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’, ACCO, Antwerpen-Berchem, België.

Willemsen, M. (2018). Cycling across the boundaries of grief. Applying Developmental Transformations for contemporary tailored and integrated grief treatment. Conferentie ‘Borders in Action’, European Federation of Dramatherapy, Nürtingen, Duitsland.

Willemsen, M. (2018). Failure to arrive. Traces of absent spaces. Europese DvT conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Zwiers, E. (2018, Februari). Integratie van muziek in de intramurale dementiezorg. Video-interview Susan van Hooren en Anna-Eva Prick. Stichting Dilemmaboek.

 

2017

Publicaties

Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R.E., Spreen, M., Ket J.C.F., Vink, A.C., Maratos, A., Crawford, M., Chen, X. & Gold, C. (2017b). Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD004517. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004517.pub3/full.

Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., De Witte, M., Van Hooren, S. (2017). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking – Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK).

De Witte, M.J., Bellemans T., Tukker, K. & Van Hooren, S. (2017). Vaktherapie. In J. de Bruijn, J. Vonk, A. van den Broek, & B. Twint. (red.) (2017), Handboek Emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

De Witte, M.J. (2017). Hoe bevordert vaktherapie emotionele ontwikkeling? Congres emotionele ontwikkeling & Verstandelijke beperking. FORTIOR, Utrecht.

Didden, R., & Moonen, X. (2017). Hoofdstuk 15: Interventies voor delinquenten mensen met een licht verstandelijke beperking. In: H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (2017). Beperkt in de keten, 2e druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Didden, R., Moonen, X., & Douma, J. (2017). Met het oog op behandeling 4. Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht, Landelijk Kenniscentrum LVB en Expertisecentrum de Borg.

Dumont, E., Syurina, E., Feron, F., & Van Hooren, S. (2017). Music interventions and child development: a critical review and further directions. Frontiers in Psychology, 8, 1694. doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01694

Fikke, D., Pénzes, I., & Van Hooren, S. (2017). The expressive therapies continuum: een theoretisch raamwerk voor beeldende therapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 2.

Haeyen, S., Kleijberg, M., & Hinz, L.D. (2017). Art Therapy for Patients with Personality Disorders Cluster B/C: A Thematic Analysis of Emotion Regulation from Patient and Art Therapist Perspectives. International Journal of Art Therapy. doi.org/10.1080/17454832.2017.1406966.

Haeyen, S. (2017). Paragraaf Vaktherapieën. In: Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen. Trimbos Instituut. Deelname Adviesraad als vertegenwoordiger van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, Koepel van de Nederlandse Vereniging van Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek- en Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie).

Heynen, E., Roest, J., Willemars, G., & van Hooren, S. (2017). Therapeutic alliance is a factor of change in arts therapies and psychomotor therapy with adults who have mental health problems. Arts in Psychotherapy, 55, 111-115. https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.05.006KFZ, 2018.

Heynen, E., Jurrius, K., & Moonen, X. (2017). Van AWBZ naar WMO. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2017). Participant responses to physical, open-ended interactive artworks: a systematic review. International Journal of Arts and Technology, 1-8.

Luyten, T., Braun, S., Jamin, G., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2017). How nursing home residents with dementia respond to the interactive art installation ‘VENSTER’: a pilot study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-8.

Moonen, X.M.H. (2017). (H)erkennen en waarderen. Over het (h)erkennen van de noden, mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: oratie.

Moonen, X.M.H. (2017). (H)erkennen en waarderen. Over het (h)erkennen van de noden, mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 43(2), 163-176.

Moonen, X., Janssen, R., & Spierts, N. (2017). Complexe huisvestings- en begeleidingsvragen van kwetsbare mensen: tijdelijk begeleid/beschermd wonen voor mensen met LVB in Den Haag: een praktisch beleidsadvies. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

Moonen, X., & Kaal, H. (2017). Jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 43, 9-24.

Moonen, X., & Rispens, I. (2017). Hoofdstuk 5: Politie. In: H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (2017). Beperkt in de keten, 2e druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Moonen, X. en Bexkens, A. (2017). (H)erkennen van leerlingen met een LVB in de klas. In: D. Graas, A. Bexkens & M. Huizinga (Eds.). (2017). Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij Garant.

Nijman, H., Kaal, H., van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2017). The development and testing of a Screener for intelligence and learning disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research. doi.org/10.1111/jar.12310

Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2017). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: a guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research. doi.org/10.1111/jar.12329.

Pénzes, I. (2017). De tijd is rijp. Tijdschrift voor vaktherapie, 13(4), 2-5.

Prick, A.E., De Lange, J., Scherder, E., Twisk, J., & Pot, A.M. (2017). The Effects of a Multicomponent Dyadic Intervention With Physical Exercise on the Cognitive Functioning of People With Dementia: A Randomized Controlled Trial. Journal of Aging and Physical Activity, 1-4.

Reichrath, E., Moonen, X., Van Wanroij, M., & De Bruijn, J. (2017). Concretiseren van de rechten van mensen met verstandelijke beperkingen in een zorginstelling. Heerlen, Zuyd Onderzoek.

Samaritter, R. & Van Hooren, S. (2017). In beweging komen: de werking van danstherapie beschreven vanuit het perspectief van patiënten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 4, 14-23.

Samaritter, R., & Payne, H. (2017). Through the Kinesthetic Lens: Observation of Social Attunement in Autism Spectrum Disorders. Behavioral Sciences, 7(1), 14.

Schweizer, C., Knorth, E.J., Spreen, M. (2017). Exploring What Works in Art Therapy with Children with Autism: Tacit Knowledge of Art Therapists. Art therapy. Journal of the American Art Therapy Association, 34(4). doi.org/10.1080/07421656.2017.1392760

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017). De lege ruimte. Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Tijdschrift Spelenderwijs, 2, 24-27.

 

Presentaties

Berghs, M. (2017, Maart). Het onzichtbare zichtbaar maken. Psycho-educatie binnen de vaktherapie voor kinderen met TOS. Symposium ‘Kansen in communicatie bij kinderen met TOS’, Kentalis, Nijmegen.

Berghs, M. (2017, Maart). Dramatherapie en logo aanvullend!? Studiebijeenkomst van Commissie BIJNA – Bij- en Nascholing logopedisten, Nijmegen.

Berghs, M. & Verdonschot, M. (2017, Mei). (Be)Leef in de Wijk: positionering van vaktherapie binnen FACT behandelteams. Algemene Leden Vergadering F-ACT. Trimbos-Instituut, Utrecht.

Berghs, M. & Verdonschot, M. (2017, Mei). Resultaten fase 3 (Be)leef het in de wijk. Bijeenkomst vaktherapeuten Stevig. Stevig, Oostrum.

Bootsma, M., Verdonschot, M., De Witte, M.J., Berghs, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2017, September). Arts therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Bootsma, M. (2017, Oktober). (Be)Leef in de wijk. Over de positionering van de vaktherapeut in LVB FACT teams. Week van de Vaktherapie, Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Coenegracht, J. (2017). Een coöperatie? Waarom? Wat gaat die dan doen, dan? Hogescholen richten Coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapieën op. Interview Susan van Hooren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, p 18-21.

De Boer, D. (2017, December). Het gezicht van dementieonderzoek. Interview Susan van Hooren en Anna-Eva Prick. ZonMw. https://publicaties.zonmw.nl/het-gezicht-van-dementieonderzoek/interview-susan-van-hooren/

De Gruyter, M. (2017, December). De kracht van muziek. Interview Susan van Hooren. Miracles of Music Magazine.

De Witte, M. (2017). Muziektherapie als interventie voor stressvermindering. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

De Witte, M.J. (2017). Hoe bevordert vaktherapie emotionele ontwikkeling? Presentatie op het Congres Emotionele ontwikkeling & Verstandelijke beperking, FORTIOR, Utrecht.

De Witte, M.J. (2017). Arousal regulation through Music Therapy in People with Mild Intellectual Disabilities. Presentatie bij de kenniskring Zorg voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen, HAN SOCIAAL, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2017). Muziektherapie bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen. Presentatie bij de Leerkringmiddag vaktherapie GGZ, GGNet, Doetinchem.

De Witte, M.J. (2017). Effects of music interventions on arousal regulation in times of stress: results of a meta-analysis. 14th European Arts Therapies conference. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education. Akademia Ignatianum, Krakow, Poland.

De Witte, M. (2017, Mei). Onderzoek naar muzikale interventies en het brein. Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

De Witte, M. (2017, Juni). Muziektherapie als interventie voor stressvermindering. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Fikke, D. (2017). Onderzoek naar beeldende therapie en het brein (Creative Minds). Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

Haeyen, S. (2017). De ontwikkeling van een therapeutische interventie volgens de Intervention Mapping systematiek. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Haeyen, S. (2017). Het effect van beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; een randomised controlled trial. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W., & Hutschemaekers, G. (2017, September). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a randomised controlled trial. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Janssen, N. (2017). Co-creatie. Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Kleinlooh, S. & Van Keulen, I. (2017). Timing in dans en muziek interventies. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Moonen, X. (2017, September). Kindermishandeling. Rotary Heerlen.

Moonen, X. (2017, September). Cursus SGLVG. RINO Utrecht.

Moonen, X. (2017, September). Archivarbeit: Anachronismus oder modern? Heilpädagogische Archiv, Trebnitz dld.

Moonen, X. (2017, Oktober). Onderzoek over mensen met LVB en gedragsproblemen. LKCLVB, Huis ter Heide.

Moonen, X. (2017, Oktober). Hechtingsproblemen bij mensen met LVB. Euregionaal Congresburo, Eindhoven.

Moonen, X. (2017, Oktober). LVB. Bestuur VGN, Soesterberg.

Moonen, X. (2017, November). Wissenschaftliche Forschung in leichte Sprache. Netzwerk Leichte Sprache, Basel.

Moonen, X. (2017, November). Hoezo alledaagse omgang met mensen met LVB? Prisma, Biezenmortel.

Moonen, X. (2017, November). Psychiatrie en LVB. Leids Congres Bureau, Amsterdam.

Moonen, X. (2017, November). Conflicthantering bij mensen met LVB. Euregionaal Congresburo, Utrecht.

Moonen, X. (2017, November). Kindermishandeling. Zuyd Hogeschool, Sittard.

Moonen, X. (2017, November). Kleine stapjes in het onderzoek naar een bruikbare cautie voor mensen met LVB. Hogeschool Leiden.

Moonen, X. (2017, November). Film tegen kindermishandeling, https://www.devereniginglimburg.nl/thema-s/leren/symposium-tegen-kindermishandeling

Moonen, X. (2017, December). Eenvoudig schrijven in een 3-traps taalmodel. Gemeente Amsterdam.

Moonen, X. (2017, December). LVB. Dichterbij.

Moonen X. (2017). Meerdere lezingen en workshops door het jaar inzake training van ambtenaren in het gebruik van taal voor (zeer) laaggeletterden. Gemeente Amsterdam.

Pénzes, I. (2017). Art Works: de wederkerige relatie tussen beeldend vormgeven en psychische gezondheid. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Pénzes, I. (2017). Evidence based practice. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Poismans, K. (2017). Co-creatie in het uitdijende werkveld van CT. Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Prick, A. (2017). De juiste snaar met muziek: effecten van muziektherapie bij dementia met gedragsproblemen. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Prick, A. & Kruijsen, I. (2018). Muziektherapie bij mensen met dementie. Dag van de eerste lijn, DOKh, Egmond aan Zee.

Samaritter, R. (2017). Intersubjectivity in action – Kin-Aesthetic perspective to intersubjectivity. Intersubjectivity in Action. University of Helsinki, Finland.

Samaritter R. (2017). Over de invloed van dans en danstherapie op neurologische processen. Symposium ‘Vaktherapie en het brein’. Studievereniging Incitare, Nijmegen.

Samaritter, R. (2017). Dance and Connect: (kin)aesthetische ervaring en sociale afstemming – een danstherapeutisch onderwerp. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Samaritter, R. (2017). Shared movement: A dance informed contribution to nonverbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In: Payne, H. (red.). Essentials of Dance Movement Psychotherapy. International Perspectives on Theory, Research, and Practice. Routledge: London.

Schouten, K.A. (2017, May). Neural Mechanisms of Art Therapy in the treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): A Preliminary Exploratory Study. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Odense, Denemarken.

Schweizer, C. (2017, Maart). Poster PhD werkzame elementen beeldende therapie bij kinderen met autisme. Studiedag NVA, Rotterdam.

Schweizer, C. (2017, Juni). Van ervaringskennis naar wetenschappelijk onderbouwde kennis. PhD Werkzame elementen in beeldende therapie bij kinderen van 6-12 jaar met autisme. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Schweizer, C. (2017, Juni). Van vertrouwen op professionele intuïtie naar een wetenschappelijk betrouwbare behandelevaluatie. Beeldende therapie bij kinderen met autisme. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Schweizer, C. (2017, Juni). Deelname aan dialoog tussen praktijk en onderzoek ter voorbereiding van de agenda Kunstonderwijs op speciale scholen. Conservatorium, Amsterdam.

Schweizer, C. (2017). De bijdrage van beeldende therapie aan verbetering van kwaliteit van leven van kinderen met autisme. Lezing op studiedag ‘Doodziek versus levenskunst’, Medisch Centrum Leeuwarden.

Schweizer, C. (2017, September). Overview PhD: Working elements in Art Therapoy with children with autism. Posterpresentatie op de ECArTE-conferentie, Krakow.

Schweizer, C. (2017, September). Core elements of art therapy with children with autism. International advisory board meeting. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.  

Schweizer, C. (2017, September). Posterpresentatie PhD. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.  

Schweizer, C. (2017, Oktober). De bijdrage aan de kwaliteit van leven van beeldende therapie bij kinderen met autisme. Symposium Doodziek versus levenskunst. Week van de Vaktherapie. Medisch Centrum Leeuwarden.

Van Hooren, S. (2017). ‘De juiste snaar met muziek’ over lopend onderzoek naar de inzet van muziektherapie ter voorkoming van gedragsproblemen. De kracht van muziek, Vitalis Peppelrode, Eindhoven.

Van Hooren, S., Fikke, D., Minnaard, R., Oti, K., Koppert, M., Engelbert, R. & Van Zijl, A. (2017). Creative minds. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Van Hooren, S. (2017). Co-creatie vanuit een interprofessioneel perspectief: the secret to success? Netwerkdag ‘Co-creatie’ Creatieve therapie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S. & Fikke, D. (2017, September). Creative minds: engaging with new techniques measuring biosignals and brain activity to investigate effects and working factors in arts therapies. Paper presented at the 14th European Arts Therapies conference, Krakow, Poland.

Van Hooren, S. (2017, Oktober). De juiste snaar raken met muziektherapie. De nacht van de wetenschap ‘Music inside out’, Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Den Haag.

Van Hooren, S. (2017, Oktober). Van een netwerk aan kennisontwikkeling naar verdere versteviging van vaktherapeutische interventies. De vaktherapeut in beeld: kunst, muziek en spel in therapie, Hogeschool Leiden.

Van Hooren, S. (2017, November). Niet praten, maar doen! Symposium Coaching en Onderzoek, Nederlandse orde van beroepscoaches, Utrecht.

Van Keulen, I. (2017, September). Re-articulating the dance-therapeutic process from traditional aspects of dance practice. Traditions in Transition. New articulations in arts therapies, Krakow: ECArTE conference.

Van Keulen, I. & Kleinlooh, S. (2017). Van zorgvloer naar dansvloer: de inzet van dans-bewegingstherapie bij mensen met SOLK. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Verdonschot, M., Berghs. M., Bootsma, M., De Witte, M., Krantz, B. & Moonen, X. (2017, juni). (Be)leef in de wijk. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Verdonschot, M., Bootsma, M., De Witte, M.J., Berghs, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2017, November). Arts Therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. Paper presented at the 3rd International Disability Studies Conference ‘The Art of Belonging’, Amsterdam.

Verdonschot, M. (2017, December). Arts Therapies in community based treatment teams for people with mild intellectual disabilities. 3rd International Disability Studies Conference ‘The Art of Belonging‘, Amsterdam.

Willemars, G. & Heynen, E. (2017). Stay tuned – de rol van de werkalliantie in vaktherapie bij jongeren in het gedwongen kader. Conferentie ‘Krachten gebundeld!’. Akoesticum, Ede.

Willemsen, M. (2017). Finding, building and expanding the playspace. Presentatie tijdens DvT-training, Apollo Education and Consulting, Beijing, China.

2016

Publicaties

Abbing, A., Ponstein, A., Kienie, G., Gruber H. & Baars, E. (2016). The CARE-AAT Guideline: Development and Testing of a Consensus-based Guideline for Case Reports in Anthroposophic Art Therapy. International Journal of Art Therapy. doi.org/10.1080/17454832.2016.1170054

Blankenstein A., Rijken, R. van der, Vuyst, K. de, Moonen, X., Bruijn, J. de,. Leunissen, J., & Didden, R. (2016). Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders. Onderzoek naar de effectiviteit van een ambulante systeemgerichte interventie. Directieve Therapie, 36(3), 204-219.

Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., De Witte, M., Van Hooren, S., Moonen, X. (2016). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen, Zuyd Hogeschool.

Van Bruggen-Rufi, M., Vink, A., Achterberg, W., & Roos, R. (2016). Music therapy in Huntington’s disease: a protocol for a multi-center randomized controlled trial. BMC Psychologie, 4(1), 38. doi.org/10.1186/s40359-016-0146-z

Claessens, S., Annemans, F., Penzes-Driessen, I., & Van Hooren, S. (2016). Meetinstrumenten in de beeldende therapie. Een inventariserend onderzoek naar de kennis en het gebruik van meetinstrumenten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 1, 27-34.

De Witte, M.J., Bellemans, T., Tukker, K. & Van Hooren, S. (2017). Vaktherapie. In: J. de Bruijn, J. Vonk, A. van den Broek, & B. Twint. (Red.). Handboek Emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

Didden, R. Groen, W., Moonen, X., & Troost, P. (Eds.). Psychische problemen van kinderen en jongvolwassenen met een LVB. Utrecht: de Tijdstroom.

Dörenberg, V., Frederiks, B., & Moonen, X. (2016). De 18+ problematiek en LVB. Nederlands Juristen Blad, 40, 2967-2974.

Hein, I.M., Broersma, A., & Moonen, X., (2016). Juridische aspecten rondom behandeling bij jongeren met een verstandelijke beperking. Poster voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 30-3 tot en met 1-4, 2016.

Hein, I.M., Broersma, A., & Moonen, X., (2016). Juridische aspecten rondom behandeling. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost. Psychische problemen van kinderen en volwassenen met een LVB. Utrecht: de Tijdstroom.

Knotter, M., Stams, G.J., Moonen, X., & Wissink I. (2016). Correlates of direct care staffs’ attitudes towards aggression of persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities.

Luyten, T., Braun, S., van Hooren, S., & van Witte, L. (2016). Participant Responses to Physical, Open-ended Interactive Digital Artworks: A Systematic Review. International journal of arts and technology. Lees meer.

Moonen, X. (2016). Inclusive language: Dutch groundrules for health communication with people with developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60, 7-8, 711.

Moonen, X. (2016). Hoofdstuk 35. Patiëntparticipatie en patiëntcommunicatie. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost, (Eds.). Psychische problemen van kinderen en jongvolwassenen met een LVB. Utrecht: de Tijdstroom.

Moonen, X. en Bexkens, A. (2016). (H)erkennen van leerlingen met een LVB in de klas. In: D. Graas, A. Bexkens & M. Huizinga (Eds.) (2016). Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij Garant.

Moonen, X. (2016). Wat betekent ‘inclusie’ voor mensen met beperkingen? Nieuwsbrief ZMVB/LZMG+ NIP NVO. Februari 2016.

Moonen, X. & Douma, J. (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld bij kinderen met een licht verstandelijke beperking die uit huis zijn geplaatst. Utrecht: LKCLVB. In opdracht van de commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.

Nijman, H., Kaal, H., Van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2016). The development and testing of a Screener for intelligence and learning disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research.

Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2016). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: a guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research. 

Samaritter, R. (2016). Shared movement: A dance informed contribution to nonverbal interpersonal relating in autism spectrum disorders. In: Payne, H.(ed). Dance Movement Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Routledge: London.

Schweizer, C. (2016). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Een inventarisatie naar resultaten van beeldende therapie bij autisme, Tijdschrift Vaktherapie 12(2).  

Spruit, A., Van der Stouwe, T., & Moonen, X. (2016). Wat kunnen we leren van onderzoek dat zich richt op sport als interventie voor de behandeling van jongeren met een LVB en externaliserende gedragsproblemen? Onderzoek & Praktijk. 

Van Hooren, S. (2016). Trending topic: Binnen handbereik in de wijk. Tijdschrift voor Vaktherapie 2.

Van Hooren, S., De Witte, M, Didden, R., & Moonen, X. (2016). Vaktherapieën. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost. Psychische problemen van kinderen en jongvolwassenen met een LVB. Utrecht: de Tijdstroom.

Van Hooren, S., De Witte, M.J., Didden, R. & Moonen, X. (2016). Vaktherapie. In: R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost. (Red.), Psychopathologie bij Verstandelijke Beperking. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.

Verdonschot, M., De Witte, M, Berghs, M., Bootsma, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2016). De ontwikkeling van een verwijs- en behandelroute voor vaktherapie in wijkteams. Tijdschrift voor Vaktherapie, 4(12), 15-20.

Verdonschot, M., De Witte, M., Berghs, M., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2016). (Be)leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgericht verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie 4, 15-20.

De Vuyst, K., De Bruyn, J., Moonen, X., Didden, R., & Cunningham, P. (2016). Multisysteem Therapie voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag in combinatie met een LVB. Ongepubliceerde handleiding. Biezenmortel; Stichting Prisma.

Willemars, G., Burkard, C., Lavrijsen, M., Van Drie, M., Verhofstad, B., Peters, S., Omarsdottir, S., Helmich, M. & Kottelenberg, J. (2016). Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Productbeschrijving CPMO.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G.J.J.M. (2016). Reports of Sexual Abuse of Children in State Care: a Comparison between children with and without Intellectual Disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability.

 

Presentaties

Blankenstein A., Van der Rijken, R., De Vuyst, K., De Bruijn, J., Didden, R. & Moonen, X. (2016). Effectiveness of Multisystemic Therapy for Antisocial and Delinquent Youth with Mild Intellectual Disabilities. Oral presentation 14th EUSARF Conference, 13-16th September 2016 Oviedo, Spain.

De Witte, M.J. (2016). Muziek ter preventie van probleemgedrag bij mensen met LVB. Landelijk congres: muziek als instrument in de zorg. Studie Arena. Akoesticum.

De Witte, M.J. (2016, September). Muziek als stressregulatie bij mensen met LVB. Landelijk congres: muziek een waardevol instrument in de zorg. Akoesticum, Ede.

De Witte, M.J. (2016). (Be)Leef in de Wijk. Landelijke studiedag NVvMT. GGZ Centraal, Amersfoort.

De Witte, M.J. & Matser, K. (2016). Muziek op de Intensive Care. Venticare: landelijk congres voor verpleegkundigen in de acute zorg. Beatrixgebouw, Utrecht.

De Witte, M.J. (2016). Werkzame factoren van muziektherapie bij stressregulatie. FVB Congres 2016. Doen, ervaren, effect: feestelijk verbonden. Hogeschool Windesheim, Zwolle.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2016, Juli). Efficacy of Art Therapy in individuals with Personality Disorders cluster B/C: a randomized controlled trial. Presentatie binnen Thematic Session Arts Therapies tijdens het 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Van der Veld, W. & Hutschemaekers, G. (2016, Juli). The construction of the Self and Emotion Regulation Art Therapy Scale (The SERAT-Scale). Posterpresentatie op het 31st Internation Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Haeyen, S. & Pol, S. (2016). De zelfsturende cliënt. Workshop bij symposium ‘Herstel’. Apeldoorn, GGNET, 27 mei 2016.

Hayen, S. & Pol, S. (2016, Mei). De zelfsturende client. Workshop bij symposium Positieve Psychiatrie in de praktijk 3. HERSTEL je voor!, Zutphen.

Heynen, E., Willemars, G. & Van Hooren, S. (2016, Januari). Stay tuned. Festival Forensische Zorg, De Fabrique, Utrecht.

Heynen, E., Willemars, G. & Van Hooren, S. (2016, Mei). The role of the therapeutic alliance in arts therapy with adolescents in residential youth care. Presentatie op de 5th International congress of the European association for forensic child and adolescent psychiatry, psychology and other involved professions, Porto, Portugal.

Pénzes, I. (2016). Art works; observatie en diagnostiek in beeldende therapie. Regio vakgroep Zuid NVBT, Sittard.

Poismans, K. (2016, Januari). Muzikaal ritme en de Wizard of Oz: over neurale verwerking van tijd gerelateerde elementen in muziek. Presentatie op de Landelijke studiedag Kennisnetwerk Vaktherapie ASS, Lelystad.

Schouten, K.A. (2016, Mei). Beeldende Therapie bij Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) Symposium Traumabehandeling en Creatieve Interventies. Accare/Stenden, Leeuwarden.

Schouten, K.A. (2016, Mei). Beeldende Therapie bij Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) Symposium Traumabehandeling en Creatieve Interventies. Accare/Stenden, Leeuwarden.

Schouten, K.A. (2016, June). Art Therapy: The Art of Trauma Treatment. Conference Spaces for Art Therapies, Praag, Tsjechië.

Schouten, K.A. (2016). Beeldende Therapie in de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen. Symposium Vaktherapie voor Vluchtelingen. Incitare, Studievereniging Vaktherapeutische Beroepen, Nijmegen.

Schweizer, C. (2016). Spiegelen en variëren. Tactiele en visuele ervaringen in beeldende therapie bij kinderen met autisme en het bevorderen van flexibeler en socialer gedrag en het verbeteren van zelfbeeld. Studiedag FVB Vaktherapie en autisme, SBO Lelystad.

Schweizer, C. (2016). Afstemmen en beeldend werken met kinderen met autisme. Studiedag onderzoek LCKA (Landelijk centrum Cultuureducatie en Amateurkunst), Domstad, Utrecht.

Stams, G.J.J.M. & De Witte, M.J. (2016). Mijn eerste meta-analyse: een inleiding. KenVaK. HU, Amersfoort.

Van der Wolf, E., Van Hooren, S., Waterink, W. & Lechner, E. (2016, July). The construction of a scale for well-being for aged psychiatric nursing home residents. Posterpresentatie tijdens 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016), Yokohama, Japan.

Van Hooren, S. (2016, Januari). Kansen om te grijpen: ontwikkelingen van invloed op vaktherapie. Netwerkdag Creatieve therapie ‘Ondernemen’, Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Hooren, S. (2016, Januari). Een inventarisatie van nieuwe mogelijkheden. Vaktherapie en vluchtelingen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Van Hooren, S. & Heynen, E. (2016, Mei). De invloed van het moment van behandeling op werkalliantie binnen vaktherapeutische behandeling. Studiedag Stay Tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren, Den Bosch.

Van Hooren, S. (2016, Mei). Bevordering van herstel met vaktherapie. Presentatie op symposium Positieve Psychiatrie in de praktijk 3, HERSTEL je voor!, Zutphen.

Van Hooren, S. (2016, July). Theoretical underspinning of arts therapies: neuroscientific perspectives and evidence for working factors. Presentatie binnen Thematic Session Arts Therapies tijdens het 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

Van Hooren, S. (2016). Kennisontwikkeling en toepassing van kennis voor vaktherapeutische beroepen. Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis, Zoersel, België.

Verdonschot, M. (2016). RAAK project – (Be)Leef in de wijk. Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Psychiatrisch Ziekenhuis Betaniënhuis, Zoersel, België.

Willemars, G. (2016, Januari). Werkalliantie tussen vaktherapeut en jongere binnen de gesloten jeugdzorg. Presentatie op Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Willemars, G. (2016, Mei). Behandeling net gestart of een tijd bezig: ga je anders om met het medium en de werkalliantie? Werkgroep tijdens Studiedag Stay Tuned: De waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren, Den Bosch.

 

2015

Publicaties

Dautzenberg, T., Dautzenberg, M., Moonen, X., & Wagemans, A. (2015). Van thuis uit. Verkennend onderzoek naar de participatie en het netwerk van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Maastricht: Radar.

Dokter, D., Van Hooren, S., Van der Maas, L., Van Schrijnen-Gastel, A. Onderzoek binnen masteropleidingen: Hoe masterstudenten vaktherapie een onderzoekende attitude ontwikkelen. Tijdschrift voor vaktherapie, 11(4), 5-12.

Haeyen, S., Van Hooren, S., & Hutschemaekers, G. (2015). Perceived effects of art therapy in the treatment of Personality Disorders, cluster B/C: A qualitative study. The Arts in Psychotherapy, 45, 1-10.

Haeyen, S. (2015, Juli). De ‘Gezonde Volwassene’-modus verstevigen in beeldende therapie: Een meer gevoeld dan gedacht proces. In A. M. Claassen, & S. M. Pol (Red.). De Gezonde Volwassene: Positieve toepassingen binnen de Schematherapie (hoofdstuk 11). Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.

Haeyen, S., Van Hooren, S., Hutschemaekers, G. (2015). Meten is méér dan weten. Proces- en resultaatmeting bij beeldende therapie: de casus persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor vaktherapie, 11(4), 13-23.

Kaal, H., Nijman, H., & Moonen, X. (2015). Factsheet 6: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke Beperking (SCIL) – stand van zaken 1 juli 2015. Leiden. Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit. Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden.

Kef, S., Moonen, X.M.H., & Fischer, K. (2015). Social inclusion of persons with intellectual disabilities: the role of academic professionals. Journal of Intellectual Disabilities Research, 59, 76.

Knotter, M.H., Stams, G.J.J.M., Moonen, X.M.H., & Wissink, I.B. (2015). Influences from the context on staff’s attitudes towards aggressive behaviour from their clients with intellectual disabilities. The relation between the attitude towards aggression of staff, team climate and attitude towards external professionals. Journal of Intellectual Disabilities Research, 59, 84.

LOO VTB. (2015, September). Landelijk Domeinprofiel voor de bacheloropleidingen voor Vaktherapeutische Beroepen Nederland. Haeyen, S. was auteur en coördinator van de projectgroep.

Moonen, X., & Wissink, I. (2015). Signalering van kinderen die functioneren op het niveau van een LVB in het basisonderwijs. Screening met behulp van de SAF en onderzoek met de VALT. En een korte uitleg over de BSA-k en de BSA-j. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.

Penzes-Driessen, I., Van Hooren, S., Dokter, D., Smeijsters, H., & Hutschemaekers, G. (2015). Material interaction and art product in art therapy assessment in adult mental health. Arts & Health. 1-16. doi.org/10.1080/17533015.2015.1088557.

Schoot, T., Van Hooren, S. (2015). Vaktherapie in het jongerenwerk; Een positieve ontwikkeling. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(3), 17-27.

Van Hooren, S. (2015). A perfect threesome: co-creatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2, 19-20.

Van Hooren, S. (2015). Het toepassen van kunstpraktijken in de zorg. Boekman.

Van Hooren, S. (2015). Toekomstdroom. Tijdschrift voor Vaktherapie, 4, 11-12.

Van Hooren, S. (2015). Book review: music technology in therapeutic and health settings. Technology and Disability, 26(2 en 3), 187-188.

Wissink, I.B., Moonen, X.M.H., Zand Scholten, A., Stams, G.J.J., Bindels, A., Lekkerkerker, L., & Van der Wal, M. (2015). Rapport onderzoek. De ontwikkeling en validering van een LVB-screeningsinstrument voor toepassing in het basisonderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Wissink, I., Van Vugt, E., Moonen, X., Stams, G.J.J.M., & Hendriks, J. (2015). Sexual Abuse Involving Children with an Intelectueal Disability (ID): A Narrative Review. Research in Developmental Disabilities, 37, 20-35.

 

Presentaties

Booten, D. (2015). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst hulpmiddelen en ondersteunende technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Booten, D. & Deen, M. (2015). Gaming in therapy: games for adolescents with externalizing behavioural problems. International Week ISS. HAN, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2015). Muziek als krachtpatser. Landelijke studiedag NVvMT. Stenden Leeuwarden.

De Witte, M. & Verdonschot, M. (2015). Community based treatment with patients with a mild intellectual disability. International Week ISS. HAN, Nijmegen.

De Witte, M.J. (2015). The effects of music therapy on the emotion regulation of forensic psychiatric patients with a mild intellectual disability (MID); an intervention where the effect of music on arousal is central. 13th European Arts Therapies conference. ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education. Accademia di Belle Arti, Palermo.

De Witte, M.J. (2015). (Be)Leef in de Wijk: vaktherapie als behandelvorm in de wijk. Werken in de Wijk. 10e Regiobijeenkomst Brabant & Zeeland NVBT. Drents Dorp Hoofdkwartier, Eindhoven.

De Witte, M. & Verdonschot, M. (2015). (Be)Leef in de Wijk: positionering van vaktherapie binnen FACT behandelteams. Landelijke projectleidersbijeenkomst (forensische) F-ACT voor LVB. Trimbos-Instituut, Utrecht.

Dokter, D. & Carr, M. (2015). The reflective practioner. Presentatie op de jaarlijkse conferentie van de North American Drama Therapy Association, Whiteplains, NY, 16-19 oktober 2015.

Haeyen, S. (2015, Maart). Zichtbaar en tastbaar; trauma in beeldende therapie. Sporen uit een fel verleden in de biologie van het heden (een vervolg). Klachtgericht of procesgericht? Traumabehandeling in (dag)klinische psychotherapie. ProPersona Centrum voor Psychotherapie, Lunteren.

Heynen, E. (2015, Mei). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Heynen, E. (2015). De pro’s en con’s bij onderzoek in het gedwongen kader. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Van Miert, V., Heynen, E., Eltink, E., De Jongh, T., Nachtegaal, J., (2015).  Samen werken aan het leefklimaat in de justitiële jeugdinrichtingen. Workshop Festival Forensische Zorg, Utrecht.

Moonen, X.M.H. (2015). Is inclusie van mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend? Heerlen, Zuyd Onderzoek: lectorale rede.

Moonen, X.M.H. (2015). LVB-problematiek bij migrantenjeugd. Congres migrantenjeugd en psychiatrie, Ede.

Moonen, X.M.H. (2015). Mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrie: een paar of apart? Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Moonen, X.M.H. (2015). Samenwerken rondom LVB loont! LVB Congres, Ermelo, ’s Heerlenloo.

Moonen, X.M.H. (2015). Passie loont! LVB Congres, Noordwijkerhout.

Moonen, X.M.H. (2015). Kwetsbare mensen zoals mensen die functioneren op het niveau van een (licht) verstandelijke beperking (L)VB in aanraking met politie en justitie. Congres Saldus Plus. Aandachtspunten bij de implementatie van EU-Richtlijn 2013/48. Centrum voor Politiestudies Antwerpen, België.

Moonen, X.M.H. (2015). Zusammen arbeiten an der Umsetzung des Inklusionsgedanken. Tagung Teilhabe und Soziale Inklusion Zürich, Zwitserland.

Schouten, K.A. (2015). Protocol Art Therapy for Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study. European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE), Palermo, Italië.

Schouten, K.A. (2015). Protocolized Art Therapy: a Trauma-Focused Treatment for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): a Pilot Study. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Vilnius, Litouwen.

Schouten, K.A. (2015). The Effectiveness of Art Therapy in the Treatment of Traumatized Adults: A Systematic Review on Art Therapy and Trauma. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Vilnius, Litouwen.

Schouten, K.A. (2015). Keynote presentatie: Het Belang van Kunst. Inspiratiedag: Who cares 3: kunst en geestelijke gezondheid. Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC), Tilburg.

Schweizer, C. (2015). Attunement in art Therapy. Workshop. ECArTE, International conference voor Arts Therapies, Palermo.

Schweizer, C. (2015). Afstemmen in de therapeutische relatie bij cliënten met autisme. Workshop. Studiedag KenVaK en Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden.

Schweizer, C. (2015). Afstemmen in beeldende therapie bij cliënten met autisme. Masterclass Stenden hogeschool, Leeuwarden.Verdonschot, M. (2015). Het project (Be)leef in de wijk. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Van Hooren, S. (2015, April). Seksualiteit bij dementie: liefde, lust of last? Vergeten Dementies. Geriatric Giants, Rijckholt.

Van Hooren, S. (2015). Mogelijkheden van de inzet van vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Van Hooren, S. (2015). Innovaties en trends voor vaktherapie. New horizons. Stenden, Leeuwarden.

Van Hooren, S. (2015). Stay tuned: een nieuw onderzoeksproject voor en met vaktherapeuten. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Van Hooren, S. & De Witte, M. (2015). (Be)leef in de wijk: de kansen van vaktherapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de wijk. New horizons. Stenden, Leeuwarden.

Van Hooren, S., Oti, K., Van Geest, J. & Minnaard, R. (2015, November). Kunsten in de zorg: brein en body nader beschouwd. Kennis in Bedrijf, Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Verdonschot, M. (2015). Het project (Be)leef in de wijk. Kick-off (Be)leef in de wijk. Trimbos Instituut, Utrecht.

Verdonschot, M. (2015, Mei). Gamen in therapie doe je niet meer stiekem. Refereerbijeenkomst Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Vink, A. (2015, Maart). Wat Doet Muziek Met Ouderen? Studiedag Muziek Maakt Contact. Rijnbrink Groep, Nijverdal.

Vink, A. (2015, May). The Effect Of Music Therapy For People With Dementia. EMTC Symposium. European Perspectives On Music Therapy For Special Needs And Geriatrics, Wurzburg.

Vink, A. (2015, Mei). Effect van muziektherapie bij mensen bij dementie. Symposium Muziek en Dementie; Herinneringen en Emoties. Lectoraat Psychogeriatrie, De Haagse Hogeschool.

Willemars, G. (2015). De werkalliantie binnen vaktherapie. Kick-off project Stay tuned. CKE, Eindhoven.

Willemars, G., Overes, J., Heynen, E. & van Hooren, S. (2015, Oktober). Stay tuned – De therapeutische Alliantie van Vaktherapeuten die werken met jongeren in het gedwongen kader. Presentatie op de netwerkdag Forensische Vaktherapie, Inforsa, Amsterdam.

Willemars, G. (2015, November). Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij AD(H)D problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie. Presentatie CPMO-product door werkgroep Forensische beeldende therapeuten, Hogeschool Utrecht, Amersfoort.

Willemars G. (2015, December). Stay tuned. Workshop op studiedag Sterk in samenwerk, Utrecht.

 

2014

Publicaties

De Graaff, T., De Boer, F., & Schoot, T. (2014). Beeldende therapie bij tinnitus. Leren omgaan met een chronische klacht. Magazine voor GGZ en verslavingszorg, 69(5), 37-41.

De Witte, M.J. (2014a). Muziektherapie en emotieregulatie: een pilotstudie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, 13-21.

De Witte, M.J. (2014b). Music as a Punchbag: an Exploratory Study into the Effects of Music Therapy on the Emotion Regulation of Forensic Patiënts with a Mild Intellectual Disability. In J. Fachner, P. Kern, & G. Tucek (Eds.). Proceedings of the 14. World Congress of Music Therapy. Special issue of Music Therapy Today 10(1), 78–79.

Penzes-Driessen, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2014). Material interaction in art therapy assessment. The Arts in Psychotherapy, 41(5), 484-492.

Poismans, K., Smeijsters, H., & Vink, A. (2014). De ontwikkeling van muziektherapie in Nederland: Impressies van pioniers. Enschede: Ipskamp drukkers.

Poismans, K. (2014). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit. Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern. Enschede: Ipskamp Drukkers.

Schoot, T. & Van den Broek, E. (2014). Vaktherapie in het jongerenwerk: Resultaten inventarisatiefase. Heerlen: KenVaK Publisher.

Schoot, T., Van Broek, E., Daemen, P., Janssen, N., Van Keulen, I., Willemars, G., et al. (2014a). Vaktherapie in het jongerenwerk RAAK(T). Onderzoeksverslag generiek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Schoot, T., Van den Broek, E., Daemen, P., Janssen, N., Van Keulen, I., Willemars, G., et al. (2014b). Checklist Do’s en Don’ts bij vaktherapie in het jongerenwerk. Heerlen: KenVaK Publisher.

Schouten, K.A., De Niet, G.J., Knipscheer, J.W., Kleber, R. en Huschemaekers, G. (2014). The effectiveness of art therapy in the treatment of traumatized adults: A systematic review on art therapy and trauma. Trauma, Violence and Abuse.

Schweizer, C., Knorth, E.J., Spreen, M. (2014a). Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The arts in psychotherapy, 41, 577-593.

Schweizer, C. (2014b). Beeldende therapie voor kinderen met autismespectrumstoornis. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 12(1), 28-35.

Van Hooren, S., Vink, A., Poismans, K., Bruggen-Rufi, M., & Hakvoort, L. (2014). De klemtoon op muziek in therapie. De Psycholoog, 3, 10-18.

Van Hooren, S. (2014a). Brein in beeld. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2, 26-27.

Van Hooren, S. (2014b). Toekomstdroom. Tijdschrift voor Vaktherapie, 4, 11-12.

Van Hooren, S. (2014c). Book review: Music Technology in Therapeutic and Health Settings. Technology and Disability, 26, 187-188.

Vink, A.C., Zuidersma, M., Boersma, F., De Jonge, P., Zuidema, S.U., & Slaets, J.P. (2014). Effect of music therapy versus recreational activities on neuropsychiatric symptoms in elderly adults with dementia: an exploratory randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 62, 392–393. doi.org/10.1111/jgs.12682.

Presentaties

Booten, D. (2014). Gaming in therapy; zorg en technologie in onderwijs. Posterpresentatie op Congres voor technologie en zorgonderwijs. Eizt, Den Bosch.

De Witte, M.J. (2014). Music as a Punchbag: an Exploratory Study into the Effects of Music Therapy on the Emotion Regulation of Forensic Patients with a Mild Intellectual Disability. World Congress of Music Therapy. IMC University of Applied Sciences, Krems.

Dokter, D. (2014). Keynote Boundaries or borders? Identity, loyalty and betrayal. BADth conference, University of Surrey, Guildford.

Dokter, D. & Carr, M. (2014). Intercultural dramatherapy practice, developing good practice guidelines. BADth conference, University of Surrey, Guildford.

Haeyen, S. (2014). Is de beeldend therapeut een onderzoeker? Durf te vragen! Studentencongres NVBT, Leeuwarden.

Haeyen, S. (2014). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen, werkt het? NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better’, Soest.

Haeyen, S. & Van Renesse, I. (2014). Zoom in, zoom uit. Workshop studiemiddag Scelta ‘De kracht van je verhaal’, een positieve kijk op moeilijke mensen. GGNet.

Penzes-Driessen, I. (2014). De beeldend therapeut als reflective professional: Evidence Based Practice & Practice Based Evidence in beeldende therapie. NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better, Soest.

Schouten, K.A. (2014). Beeldende therapie bij Psychotrauma: onderzoek en praktijk. NtVP congres Kansen en Obstakels in de Psychotraumahulpverlening: Samenwerken in een complex veld. De Reehorst, Ede.

Van den Broek, E. (2014). Leentjebuur of copycat? Who borrows from whom? Congres FVB en VvMP, Amersfoort.

Van Hooren, S. (2014). Better together: Community of Practices als model om kennis te vermeerderen. Eerste landelijke studiedag vaktherapie in het werkveld oncologie. Nijmegen.

Van Hooren, S. (2014). Het goud verzilveren. NVBT congres ‘Trust is good, evidence is better, Soest.

Van Hooren, S.A.H. (2014). Seksueel ontremd gedrag bij ouderen met dementie. Seks in de regio, Symposiumavond Seksuologie Parkstad, Mondriaan, Heerlen.

Van Hooren, S. (2014). De effecten van vaktherapeutische behandelingen in de GGZ. Symposium Innovatie van vaktherapeutische behandelingen in de GGZ. VvG-GGZ, Venray.

Vink, A.C. (2014). Muziek en beweging bij dementie. Frankelandgroep, Alzheimer Café Schiedam.

Vink, A.C. (2014). The effect of music therapy in reducing behavioural symptoms in people with dementia. 3rd ARPH Conference, UMCG, Groningen.

Vink, A.C. (2014). Inleiding muziekpsychologie en muziektherapie. Studentenvereniging psychologie. Universiteit Twente, Enschede.

Vink, A.C. (2014). Musical Brainwaves. Masterclass Waves. Blikwisseling, Radboud Universiteit.

Vink, A.C. (2014). Het effect van muziektherapie in het verminderen van probleemgedrag bij mensen met dementie. Voorjaarcongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht.

2013

Publicaties

Daemen, P. (2013a). Vindplaats school: een muziektherapeutische interventie gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Daemen, P. (2013b). Kofferbak: een muziektherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Poismans, K. (2013). Geteilte Zeit – gemeinsame Zeit. Entwicklung eines Messinstruments zum Timing in der Musiktherapie mit autistischen Kindern. Munster.

Schauwaert, I.G.L.M., Melis, P.T., Schoot, T., Braun, S.M. (2013). Hoe ervaren (voormalige) oncologische patiënten deelname aan de Alpe d’Huzes. Een kwalitatief Onderzoek. Oedeminus, 3, 14-22.

Van Hooren, S. (2013a). Vaktherapie: de kunst van het balanceren. Heerlen: Zuyd Hogeschool/KenVaK Publishers.

Van Hooren, S. (2013b). De digitale revolutie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2, 26-27.

Van Keulen, I., & Jansen, N. (2013a). Een danstherapeutische interventie gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Van Keulen, I., & Jansen, N. (2013b). Een danstherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Vink, A. (2013). Music therapy for dementia. The effect of music therapy in reducing behavioural problems in elderly people with dementia. Enschede: Gildeprint Drukkerijen.

Willemars, G., et al. (2013). Het Bazuinatelier: een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Willemars, G., Burkard, C., Kottelenberg, J., Peters, S., Spaninks, S., Omarsdottir, S., et al. (2013). Impulsen onder controle. Van Destructief naar Constructief handelen. Een consensus based product voor een Kortdurend traject beeldende therapie gericht op het vergroten van impulscontrole binnen de forensische psychiatrie. www.vaktherapie.nl.

 

Presentaties

 

Daemen, P. (2013). Muziektherapie met jongeren op straat, haalbare kaart? Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Dokter, D. (2013). Intercultural dramatherapy research: implications for working with migrants and refugees. International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Dokter, D. (2013). Dramatherapists reflections on change in their clients: vignette research findings. ECArTE, Paris.

Dokter, D. (2013). Toen-nu en verder: (hoe) werkt Vaktherapie? Openingscongres Creatieve Therapie Opleiding. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Dokter, D. (2013). GNOON. Studiedag Vaktherapie ‘De paden op…!’. Propersona, Nijmegen.

Haeyen, S. (2013). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Werkt het? Promotieonderzoek en onderzoek binnen de opleiding. Openingscongres Creatieve Therapie Opleiding. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Haeyen, S. (2013). Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Werkt het? Symposium vakgroep VTVB ‘Vaktherapie en Vakbegeleiding; En daarom werkt het zo goed!’. GGZ Dimence, Deventer.

Notermans, H. (2013). Begrijpen van jezelf en de ander: een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Penzes-Driessen, I. (2013). Where is the art? Beeldend therapeutische observatie en diagnostiek. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schoot, T. (2013). Empowerment van kwetsbare jongeren: innovatieve interventies van vaktherapeut en jongerenwerker. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schoot, T. (2013). De kenmerken en resultaten van het RAAK programma ‘Vaktherapie in het Jongerenwerk’. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Schouten, K.A. (2013). The advantages of Art Therapy in PTSD treatment. European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) Conference, Bologna.

Schweizer, C. (2013). Pokemon in klei: een onderzoek bij beeldend therapeuten. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Schweizer, C. (2013). Pokémon in klei. Presentatie tijdens Studiedag KenVaK, Maastricht.

Schweizer, C. (2013). Pokémon in klei. Keynote tijdens NVBT studenten conferentie Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Schweizer, C. (2013). The mirror room. A closer look at mirrors of the soul: art work of austistic children made in art therapy. Worskhop tijdens ECArTE Conferentie, Parijs.

Van den Broek, E. (2013). Masterclass Drama Mariaberg: een dramatherapeutische interventie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren.

Van den Broek, E. (2013). Dramatherapy and Schemafocused Therapy, so happy together? International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Van den Broek, E. (2013). …en het bleef nog lang onrustig in Mariaberg. Masterclass Drama in Maastricht. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van den Broek, E. (2013). Schematherapie & Vaktherapie; the sage continues. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Van Hooren, S. (2013). Vaktherapie: de kunst van het balanceren. Lectorale rede. 22 maart. Zuyd Hogeschool, Maastricht.

Van Hooren, S. (2013). Innovation of arts therapies in mental health care: reflecting, describing and monitoring. ECArTE. Paris.

Van Hooren, S. (2013). Promoting empowerment of vulnerable youngsters by art-based interventions. International Centre for Research Arts Therapies. Imperial College, London.

Van Hooren, S. (2013). Let’s talk about sex. Moderne Dementiezorg. NBC, Nieuwegein.

Van Keulen, I. (2013). Let’s Dance… Een dans educatieve/therapeutische werkwijze gericht op empowerment bij kwetsbare jongeren. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Keulen, I., Janssen, N., & Kleinlooh, S. (2013). Dans- en bewegingstherapie bij psycho-somatische problematiek. Symposium ‘1o jaar KenVaK’ 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

Vink, A. (2013). Muziek als Aanjager voor Bewegen. Landelijk Congres Bewegen in de Langdurende Zorg. Studie Arena, Bussum.

Vink, A. (2013). Muziektherapie en dementie. Symposium Muziek als Medicijn. Gemert-Bakel.

Vink, A. (2013). Muziektherapie en dementie. The power of music therapy and its role in the Netherlands. Codarts, Rotterdam.

Waterink, W., Bartelet, M., & Van Hooren, S. (2013). Is extreme sexually behaviour in dementia a specific manifestation of disinhibition? International Congress on vascular dementia, Athens.

Welten, J., & Read-Johnson, D. (2013). Witnessing and reflection during Dramatic Enactment (or in the Playspace). ECArTE, Paris.

Willemars, G. (2013). Het Bazuinatelier. Beeldend therapeutische interventies in het kinderwerk in een aandachtsbuurt. Empowerment van kwetsbare jongeren: Innovatieve interdisciplinaire interventies in de wijk. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Willemars, G. (2013). Een bevlogen en bewogen netwerk van vaktherapeuten. Festival Forensische zorg. 29 januari. Utrecht.

Willemars, G. (2013). Beeldende therapie in actie met jongeren & community art. Symposium ’10 jaar KenVaK’. 22 maart. Grand hotel de l’Empereur, Maastricht.

2012

Publicaties

Friesen, J., Schoot, T., Balk, S., Beurskens, S., & Köke, A. (2012). Cliëntgecentreerde zorg binnen het multidisciplinaire pijnteam van Adelante Zorggroep te Hoensbroek: naar een permanente plaats op de agenda. Tijdschrift voor revalidatie, 1, 7-11.

Notermans, H. (2012). Ontmoeten in spel: een dramatherapeutische interventie voor adolescenten met internaliserend probleemgedrag. Heerlen/Utrecht, KenVaK Publishers.

Penders, M., Schoot, T., Bongaerts, M., Vanwingh, M., & Huijnen, I. (2012). Methodiek in praktijk. Ambulante thuisdetox: ervaringen van patiënten en naasten. Tijdschrift Verslaving, 2.

Pénzes, I., Gielen, X., & Beurskens, S. (2012). Kritisch Opleiden. Evidence-based practice in de bachelor opleiding Creatieve Therapie van Zuyd Hogeschool. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, 29-35.

Smeijsters, H., Beurskens, S., Reverda, N., Gielen, X., & Pénzes, I. (2012). Het Evidence Beest in de vaktherapie. Een verheldering van begrippen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2, 11-18.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012a). Beeldende therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012b). Dramatherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012c). Muziektherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, Willemars, G., & Dijkema, P. (2012d). Danstherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012e). Psychomotorische therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Smeijsters, H. (2012). Analogy and metaphor in music therapy. Theory and practice. Nordic Journal of Music Therapy, 21(3), 227-249.

Vink, A.C., Zuidersma, M., Boersma, F., De Jonge, P., Zuidema, S.U. & Slaets, J.P.J. (2012). The effect of music therapy compared with general recreational activities in reducing agitation in people with dementia: a randomised controlled trial. Int. J. Geriat. Psychiatry. doi.org/10.1002/gps.3924

Vink, A.C., Erkelens, H. & Meinardi, L. (2012). Muziek en bewegen bij dementie. Reed Business. ISBN: 9789035235410.

Vink, A.C. (2012). Het effect van muziektherapie. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 5, 254.

 

Presentaties

Poismans, K. (2012). Who’s InTiME? Timing in music therapy with autistic children. 7th Nordic Music Therapy Congress, Jyvaskyla.

Poismans, K. (2012). Who’s InTiME? Perspectives on rhythm and timing. Glasgow.

Schoot, T., Van Broek, E., Keulers, I., Janssen, N., Willemars, G., Daemen, P., Van Hooren, S. (2012). Empowerment of vulnerable youths in da Hood. International Conference on Communication in Healthcare, Scotland.

Schoot, T. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Bruggen-Rufi, M. & Vink, A. (2012). Rol van muziek en muziektherapie voor mensen met dementie. Congres Multiculturele Dementiezorg. Amersfoort.

Van den Broek, E. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Drama. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Van Ditshuyzen, I., & Vink, A. (2012). Dementie in beeld. Congres Moderne Dementiezorg. Nieuwegein.

Van Hooren, S. (2012). Onderzoek naar Vaktherapie: weten, meten en daten. Netwerkdag Vaktherapeuten Forensische Psychiatrie. FPC Veldzicht, Balkbrug.

Van Hooren, S. (2012). Freud, zo gek nog niet: het brein, de onbewuste processen en de vaktherapieën. Gnoon studiedag. GGNET, Apeldoorn.

Van Hooren, S., Waterink, W., Bakhuijzen-Pons, M., & Gijs, L. (2012). Disinhibited sexual behavior in dementia. International Congress of Psychology, Cape Town.

Van Keulen, I., & Janssen, N. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Dans. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

Vink, A. (2012). Het effect van muziektherapie versus activiteitenbegeleiding op probleemgedrag bij mensen met dementie. Verenso Jaarcongres. Rotterdam.

Vink, A. (2012). Music therapy for people with dementia. 7th Nordic Music Therapy Congress, Jyvaskyla.

Waterink, W. & Van Hooren, S. (2012). Disinhibited sexual behaviour in relation to Alzheimer dementia. International Congress of Psychology, Cape Town.

Willemars, G. (2012). Innovaties in vaktherapieën ‘begeleiding in de wijk’: community of practice Beeldend. Kennis in bedrijf. Zuyd Hogeschool, Heerlen.

2011

Publicaties

Notermans, H., Van Yperen, T., Matthijs, W. & Smeijsters, H. (2011). Dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen: Een review. Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Smeijsters, H. (2011). Klassieke muziek is een onmisbare vorm van weten. Een pleidooi voor het Limburgs Symfonie Orkest en andere orkesten. Verstuurd naar de Tweede Kamer fracties, juni 2011.

Smeijsters, H., Kil, J., Kurstjens, H., Welten, J. & Willemars, G. (2011). Arts therapies for young offenders in secure care. A Practice-based Research. The Arts in Psychotherapy.

Van den Broek, E., Keulen-de Vos, M., & Bernstein, D.P. (2011). Arts Therapies and Schema Focused Therapy; a pilot study, The Arts in Psychotherapy, 38(5), 325-332.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2011). The effectiveness of Art therapy in trauma treatment: research and practice. European Conference On Traumatic Stress Studies (ECOTS), Wenen.

Schweizer, C. (2011). Experience meets words. A journey in the verbal world of research with the non-verbal powers of the art therapeutic shaping process. Presentatie tijdens ECArTE conferentie, Lucca.

 

2010

Publicaties

Andriessen, D., Onstenk, J., Delnooz, P., Smeijsters, H. & Peij, S. (2010). Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO. Den Haag: HBO-raad.

Candel, I. (2010). Kwantitatieve effectevaluatie van de interventies vaktherapie in de JJI en GJ. Cadier & Keer/Heerlen: Stichting St. Joseph/KenVaK.

De Witte, L., & Smeijsters, H. (2010). Wat is kenmerkend aan onderzoek in het HBO? Heerlen: Hogeschool Zuyd – Lectorenoverleg.

Dimitriadis, T., & Smeijsters, H. (2010). Autistic spectrum disorder and music therapy. Theory underpinning practice. Nordic Journal of Music Therapy, 1-15. iFirst article.

Hest-de Witte, I., Verburgt, J., & Smeijsters, H. (2010). Music as life and life-guard: music therapy for an older adult with depression. In: A. Meadows (Ed.). Developments in music therapy practice: Case study perspectives. Gilsum: Barcelona Publishers.

Kil, J. (2010a). Dancing behind bars. From movement to interaction in forensic psychiatry. In: S. Bender (Hrsg.). Bewegungsanalyse von Interaktionen – Movement Analysis of Interaction. Berlin: Logos Verlag.

Kil, J. (2010b). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie dans-bewegingstherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kil, J. Braun-de Bijl, T. & Prins, E. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies. dans-bewegingstherapie en psychomotorische therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(3), 11-19.

Kil, J.& Prins, E. (2010). Handleiding danstherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kurstjens, H. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie muziektherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Kurstjens, H., Esbach, F., & Reumers, H. (2010). Handleiding muziektherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Notermans, H. (2010a). Spelen met perspectieven: Bouwstenen voor een ontwikkelingsgerichte dramatherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 37-43.

Notermans, H. (2010b). Wat speelt er? Een reflectie op dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen. Kind en Adolescent (september 2010).

Pénzes, I. Material handling in art. Therapeutic assessment in art therapy. The Arts in Psychotherapy.

Pénzes, I., Gielen, X., & Beurskens, S. (2010). Evidence based practice in de opleiding Creatieve Therapie Zuyd.

Poismans, K. (2010). Timing in muzikale interactie. De noodzaak en ontwikkeling van een muziektherapeutische observatie-instrument. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 45-51.

Schouten, K.A. (2010). Vaktherapie. In J. de Jong & S. Colijn (red.), Handboek Culturele Psychiatrie en Psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

Smeijsters, H. (2010a). Expressie van kernbewustzijn en ontwikkelen van actorschap in spel. Spelenderwijs, 15(1), 38-41.

Smeijsters, H. (2010b). Interventietheorie en systematic review vaktherapie in de JJI en GJ. Heerlen: Hogeschool Zuyd – KenVaK.

Smeijsters, H. (2010c). Petijums makslu terapija: fokuss uz traucejumiem vai klientu. In: K. Martinsone (red.). Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010d). Petijums makslu terapijas studiju programmas: Niderlandes pieredze. In: K. Martinsone (Red.). Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010e). Petijums prakse. In: K. Martinsone (red.). Makslu terapija. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H. (2010f). Praktijkonderzoek naar interventies. Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 9-17.

Smeijsters, H., Beurskens, S., Gielen, X., Pénzes, I., Reverda, N., & Geraets, J. (2010). Practice based evidence en evidence based practice. Heerlen: Hogeschool Zuyd – Lectorenoverleg en Platform Quality of Life.

Smeijsters, H. (2010g). Autonomie. Hoe word ik een persoonlijkheid in een turbulente wereld? Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Smeijsters, H. (2010h). De kunsten van het leven. Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven. 2e druk. Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H., & Van den Braak, J. (Red). (2010). Interventie vaktherapie in de gesloten setting. Handleiding voor de Erkenningscommissie van het Ministerie van Justitie. Cadier & Keer/Heerlen/Woerden: Stichting St. Joseph/KenVaK/Van Montfoort.

Smeijsters, H., & Vink, A. (2010). Developments in Music Therapy in the Netherlands. Voices: A World Forum for Music Therapy. Retrieved October 12, 2010.

Smeijsters, H. (2010i). Waarom kunst een stimulerende overhead verdient. Bewerking van Hoofdstuk uit: Autonomie. Hoe word ik een persoonlijkheid in een turbulente wereld? Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Van Bruggen-Rufi, M., & Vink, A. (2010). Home is where the heart is. In: T. Meadows (Ed.). Developments in music therapy practice: Case study perspectives. Gilsum: Barcelona Publishers.

Van den Broek, E., Bernstein, D. & Keulen-de Vos, M. (submitted). Schema modes in forensic patients treated with Arts Therapies and Schema Focused Therapy: A randomized, controlled pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Welten, J. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie dramatherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., De Man, J., Van der Wekken, J., & Scholten, M. (2010a). Handleiding dramatherapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., De Man, J., Van der Wekken, J., & Scholten, M. (2010b). Praktijkonderzoek naar interventies. Dramatherapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie 6(4).

Willemars, G. (2010). Kwalitatieve effectevaluatie van de interventie beeldende therapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Willemars, G. & Helmich, M. (2010a). Handleiding beeldende therapie in de JJI en GJ. Heerlen: KenVaK.

Willemars, G. & Helmich, M. (2010b). Praktijkonderzoek naar interventies. Beeldende therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(2), 11-16.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2010). Beeldende therapie, trauma en cultuur. Workshop Trauma en Cultuur met J. W. Knipscheer en J. Orth. NtVP congres Psychotrauma en meer: spectrum van traumagerelateerde beschadigingen. De Meervaart, Amsterdam.

Schouten, K.A. (2010). Art Therapy, Trauma and Culture. International Conference on Transcultural Psychiatry: Migration, next generations and the future of psychiatry. Royal Tropical Institute, Amsterdam.

Van Keulen, I. (2010). Actuele ontwikkelingen in dans- bewegingstherapie. Lezing en workshop in het kader van de alumnibijeenkomst 25 jarig jubileum van de opleiding creatieve therapie Hogeschool Zuyd met als thema actuele ontwikkelingen in creatieve therapie op 15 januari 2010.

2009

Publicaties

Koolmees, H., Smeijsters, H., & Schoenmakers, S. (2009). How to improve your knowledge intensive organisation: Implementing a knowledge management scan within public and private sector organisations. Special Issue of the e-journal to mark the European Conference of Knowledge Management at Southampton.

Pénzes, I. (2009). Het analoge-procesmodel in de beeldende therapie. In: C. Schweizer (Red.). Basisboek beeldende therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Poismans, K. (2009). Shared time, timing in muziektherapie met autistische kinderen. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 8(1), 14-20.

Schouten, K. (2009), 6. De beeldend therapeut in de organisatie, en 9. Professionalisering en positionering in perspectief. In C. Schweizer (Red.), Handboek Beeldende Therapie; Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Schweizer, C., De Bruin, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie. Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Smeijsters, H, Van Dooren, K., Driest, J., Schweizer, C. (2009). Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve therapie.

Smeijsters, H. (2009a). Drie hoofdstukken. In: H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg). Lexikon Musiktherapie. Göttingen: Hogrefe.

Smeijsters, H. (2009b). Onderzoek in en door de praktijk en practice based evidence in de lerende organisatie. Voorbeelden van onderzoek door kenniskringen van hogescholen. TH&MA. Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management, 15(6), 4-13.

Smeijsters, H. (Red.) (2009c). Research in practice in the arts therapies. Melos: Heerlen.

Smeijsters, H. (2009d). Petijums prakse makslu terapija. In: K. Martinsone (Ed). Makslas terapija. Teorija un prakse. Riga: Drukatava.

Smeijsters, H., Van den Braak, J., Helmich, M., Reumers, H. & Van der Wekken, J. (2009). Vaktherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en de Gesloten Jeugdzorg. Kaderdocument voor alle vaktherapieën. Heerlen: Melos.

Smeijsters, H., Koolmees, H., Schoenmakers, S., Welten, J., Schoot, T. & Oudijk, R. (2009). De patiënt als mens en gast. Patiëntgecentreerde bejegening in het Maaslandziekenhuis, Onderwijs & Gezondheidszorg, 1, 3-8.

Smeijsters, H. (2009e). Pleidooi voor een nieuwe levensstijl en een gelukkiger toekomst in tijden van crisis. KenVaK online publications.

Vink, A. (2009). Evidence based practice voor vaktherapeuten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 5(4), 27-34.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2009). Multicultural Art therapy with traumatized refugees. ECOTS, Oslo, Noorwegen.

Schweizer, C. (2009). Presentatie van ‘Handboek beeldende therapie’. Symposium Stenden Hogeschool in samenwerking met Uitgeverij Bohn Stafleu, van Loghum.

Schweizer, C. (2009). Navigating the art therapeutic process. Workshop over het analyseren van beeldend werk. ECArTE Londen.

 

2008

Publicaties

Beurskens, S., Baarends, E., Driessen, I., Schoot, T., Geerbex, A., Geraets, J., et al. (2008). Evidence Based Practice in het buitenschools leren: enkele uitgangspunten. Onderwijs en Gezondheidszorg, 3, 23-26.

Janssen, N. (2008). Puur, maar niet verwacht. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Kurstjens, H. (2008). Ik weet hoe het smaakt. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Notermans, H. (2008). Ontmoeten in spel. Ontwikkelingsgerichte dramatherapeutische interventie voor adolescenten met angst- en stemmingsstoornissen. Utrecht/Heerlen: UU/HU/KenVaK.

Oudijk, R. (2008). Ik wil ook serieus genomen worden. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Pénzes, I. (2008). Woensdagmiddag half twee. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Poismans, K. (2008a). Samen lachen. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Poismans, K. (2008b). Shared time, timing in de muziektherapie met autistische kinderen.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme, 3, 14-20.

Schouten, K. (2008). Niet kapot maken, mevrouw! In H. Smeijsters (Red.), De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen, Veen magazines.

Schouten, K., & Heide, D. (2008). Traumatic memory in neurobiology and art therapy. In R. Hampe, P. Martius, D. Ritschl, F. von Spreti & P. Stalder (Red.) Kunstreiz, Neurobiologische Aspekte künstlerischer Therapien (blz. 525-532). Berlijn: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur.

Schweizer, C. (2008). Als je met woorden niet verder komt. In: H. Smeijsters (Red), De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie (blz. 91-99). Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het leven. Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven. Diemen: Veen Magazines.

Smeijsters, H. (2008a). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines. Met bijdragen van 32 docenten en creatief therapeuten van meerdere hogescholen en zorginstellingen.

Smeijsters, H. (2008b). De therapeutische waarde van muziek. In: R. Diekstra & M. Hogenes (Red.). Harmonie in gedrag. De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek. Uithoorn: Karakter.

Smeijsters, H. (2008c). Handboek creatieve therapie. 3e druk. Bussum: Coutinho.

Smeijsters, H. (2008d). In defense of the person. Limitations of an aesthetic theory of music therapy. A response to Kenneth Aigen. Nordic Journal of Music Therapy, 17(1), 19-24.

Smeijsters, H. (2008e). Patiëntgecentreerde bejegening.

Smeijsters, H. (2008f). Praktijkonderzoek en practice based evidence in de lerende organisatie. Onderzoek door kenniskringen van hogescholen. TH&MA.

Smeijsters, H. (2008g). Vitality affects in der Musik. Forschung zur Analogie von musikalischen und psychischen Prozessen. Gepubliceerd op de website van de Musiktherapeutische Umschau.

Smeijsters, H., Bijlsma-Uitterhoeve, E. & Starmans, B. (2008). Innovatieprogramma Beroepsontwikkeling Vaktherapeuten in Justitiële Jeugdinrichtingen en de Gesloten Jeugdzorg. RAAK aanvraag. Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Smeijsters, H., Kil, J., Kurstjens, H., Welten, J., Willemars, G., Helmich, M., et al. (2008). Innovatieprogramma beroepsontwikkeling vaktherapeuten in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Werkmodel per mediumFase 1: 1-9-2008 tot 1-7-2009. Heerlen: KenVaK.

Smeijsters, H., Koolmees, H. & Schoenmakers, S. (2008). Practice based research and action learning in a learning organization. The case: Patient centred treatment in a general hospital. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Southampton.

Smeijsters, H. (2008h). Onderwijs en onderzoek aan hogescholen vormen een eenheid. Reactie van H. Smeijsters op L. Prick. Een verkorte versie van bovenstaand stuk is gepubliceerd in NRC, 8 September 2008, opiniepagina 6.

Van den Braak, J., Smeijsters, H., Helmich, M., Reumers, H. & Van der Wekken, J. (2008). Innovatie Vaktherapie in de JJI en de Gesloten Jeugdzorg. Kaderdocument voor alle vaktherapieën. Heerlen/Cadier & Keer: KenVaK/Het Keerpunt.

Van den Broek, E. (2008). (Ont)moeten, (Ont)roeren. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Van der Geer, E.R., Vink, A.C., Schols, J.M.G.A. & Slaets, J.P.J. (2008). Music in the nursing home: hitting the right note! The provision of music to dementia patients with verbal and vocal agitation in Dutch nursing homes. International Psychogeriatrics, Published online by Cambridge University Press, 24 October.

Van Keulen, I. (2008). Over snoepjes en ander lekkers. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Welten, J. (2008a). Menukaart. Trainingsopzet Zo zijn onze manieren. Project patiëntgecentreerde bejegening. Heerlen/Sittard: KenVaK/Maaslandziekenhuis.

Welten, J. (2008b). Ontmoetingsbereid. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

Welten, J. (2008c). Wat maakt drama therapie? Artikel in het kader van de Module Theorieontwikkeling van de Masteropleiding Vaktherapieën. Heerlen: KenVaK.

Welten, J., Oudijk, R., Smeijsters, H., Schoot, T., Liem, S.L. & Soons, E. (2008). Trainingen patiëntgecentreerde bejegening. Sittard/Heerlen: Orbis Medisch & Zorgconcern/Hogeschool Zuyd.

Willemars, G. (2008). Jonas, de walvis. In: H. Smeijsters (Red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.

2007

Publicaties

Smeijsters, H. (2007). Agressieregulatie in de forensische psychiatrie.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2007a). Multy Family Therapy (MFT) with traumatized refugees. ECOTS, Opatija, Kroatië.

Schouten, K.A. (2007b). Multy Family Therapy (MFT). In samenwerking met Jelly van Essen en Julia Bala. Openingsconferentie Psychotraumacentrum, Den Bosch.

 

 

2006

Publicaties

Bala, J., De Boer, O., & Schouten, K. (2006). Gezinsbehandeling in de Vonk- Amsterdam. Een nieuwe uitdaging. Phaxx, 13, 14-16.

Broersen, M., Van Straaten, G., Akse, M., Van der Cruysen, C., Van Hest-de Witte, I. & Vink, A. (2006). Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie. In: H. Smeijsters (Red.). Handboek muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Dijkstra, I. & Hakvoort, L. (2006). Verslaving. In: H. Smeijsters (Red.). Handboek muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hakvoort, L. & Smeijsters, H. (2006). Forensische psychiatrie. In: H. Smeijsters (Red.) Handboek muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kurstjens, H. & Baerends, A. (2006). Actieve muziektherapie. In: H. Smeijsters (Red.) Handboek muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Smeijsters, H. (2006a). De muziek van het gevoel. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Hogeschool Zuyd. Sittard: Hogeschool Zuyd.

Smeijsters H. (2006b). Grundlagen der Musiktherapie. Japanse vertaling. Tokyo: Yamaha Music Media Corporation.

Smeijsters, H. (Red.). (2006a). Handboek muziektherapie. Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (in samenwerking met de muziektherapieonderzoekers van KenVaK en professionals uit het werkveld).

Smeijsters, H. (2006b). Vakmanschap is meesterschap. De professional als middelpunt van management en onderzoek. Maandblad Geestlijke Volksgezondheid. November.

Smeijsters, & Cleven, G. (2006). The treatment of aggression using arts therapies in forensic psychiatry: Results of a qualitative inquiry. The Arts in Psychotherapy, 33(1), 37-58.

Vink, A. (2006a). Multidisciplinaire richtlijnen. In: H. Smeijsters (Red.) Handboek muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vink, A. (2006b). Kwantitatief onderzoek. In: H. Smeijsters (Red.) Handboek muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2006). Beeldende therapie/systeemtherapie. Workshop voor GZ psychologen i.o., SPON, Nijmegen.

2005

Publicaties

Janssen, N. (2005). Overeenkomsten en verschillen tussen dans-en-bewegingstherapie en psychomotorische therapie. In: H. Smeijsters (Red.). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.

Kurstjens, H. (2005.) Improvisatie in de muziektherapie. In: H. Smeijsters (Red.). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.

Mesaros, M. (2005). De positie en werkwijze van beeldende therapie in het speciaal onderwijs. In: H. Smeijsters (Red.). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.

Notermans, H. (2005a). Diagnosticeren in dramatherapie. In: H. Smeijsters (Red.). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.

Notermans, H. (2005b). Diagnostiek in bewegingsexpressietherapie bij patiënten met chronische pijn en chronische vermoeidheid. Zeist: Centrum voor Psychosomatiek Eikenboom/Altrecht GGZ.

Smeijsters, H. & Cleven, G. (2005a). Consensus based best practices. Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(2), 25-33.

Smeijsters, H. & Cleven, G. (2005b). State of the arts. Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(1), 21-29.

Smeijsters, H. (2005a). Muziek is geen mathematica. NRC, 22 December.

Smeijsters, H. (Red.). (2005b). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho (in samenwerking met alle onderzoekers van KenVaK).

Smeijsters, H. (2005c). Quantitative single case designs. In: B.L. Wheeler (Red). Music therapy research. Gilsum: Barcelona Publishers.

Smeijsters, H. (2005/2006d). Same Old Blues. Een persoonlijke vertelling. Heerlen: Melos.

Smeijsters, H. (2005e). Sounding the Self: Analogy in improvisational music therapy. Gilsum: Barcelona Publishers.

Vink, A. (2005a). Muziektherapie: drie maal daags. Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunde. December.

Vink, A. (2005b). Muziektherapie: een beroep in ontwikkeling. In: H. Smeijsters (Red.). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.

Welten, J. (2005). Dramatherapie en psychodrama bij getraumatiseerden. In: H. Smeijsters (Red.). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Coutinho.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2005). Traumatic Memory: Neurobiology and Art Therapy. European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE), Rethymno, Kreta, Griekenland.

Schouten, K.A. (2005). Traumatic Memory: Neurobiology and Art Therapy. Met Douwe van der Heide. Congres IAACT, Heidelberg, Duitsland.

Schouten, K.A. (2005). Beeldende Gezinstherapie, referaat stichting centrum ’45. Met Joost Bosland, systeemtherapeut, Hortus Botanicus, Amsterdam.

2004

Publicaties

De Lange, J. (2004). Praktijkonderzoek. Lectoren aan het woord (met een interview van Henk Smeijsters). Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 10(2), 20-25.

Dijkstra, I., & Hakvoort, L. (2004). How to deal mu­sic? Enhancing coping strategies in music ther­apy with clients suffering from addiction problems. Music Therapy Today (online), Vol. V(5), November. http://musictherapytoday.net.

Hagemann, G., Wagener-Schimmel, L.J.J.C., Nij­huis, L.E.M.G., & Vink, A.C. (2004). Liedjes in het hoofd: het syndroom van Oliver Sacks? Tijdschrift voor Neu­rologie, 105(1), 26-31.

Hakvoort, L. (2004). Dadergedrag waarneembaar gemaakt: Muziektherapie als observatie-instru­ment voor forensische patiënten. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 23(4), 7-13.

Jansen, M. & Cox, P. (2004). Blije gezichten, droe­vige verhalen. Effecten van creatieve thera­pie dans & beweging op sociaal-emotionele pro­blemen van asielzoekerskinderen. Tijdschrift voor Creatieve The­rapie23(4), 22-27.

Smeijsters, H. (2004a). De praktijk van leren en creëren bij onderwijsinnovatie. In: Stam, C., Evers, A., Leenheers, P., Man, A. de., Spek, R. van der. (Red.). Kennisproductiviteit. Het effect van investeren in mensen, kennis en leren. Amsterdam: Pearson Education.

Smeijsters, H. (2004b). Kriterien für eine evidenz­ba­sierte Indikation in der Musiktherapie. Musik­therapeutische Umschau, 25(3), 207-220.

Smeijsters, H. (2004c). Publicatie in ECArTE News­let­ter over kenniskringen in Nederland.

Smeijsters, H., & Cleven, G. (2004). Vaktherapieën in de forensische psychiatrie. Sittard/Eindhoven/Utrecht: KenVaK/GGzE/EFP.

Smeijsters, H., & Sporken, S. (2004a). Leren leren voor het hoger beroepsonderwijs. Onderwijsinno­vatie6(4), 8-10.

Smeijsters, H., & Sporken, S. (2004b). Van taak tot competentie. Een vierjarig curriculum overeenkomstig de principes van leren leren voor het hoger beroepsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vink, A. (2004). Initiëren van de dissertations database voor Ba-Ma-PhD scripties i.s.m. Universität Witten-Herdecke.

Vink, A.C., Birks, J.S., Bruinsma, M.S. & Schol­ten, R.J.S. (2004). Music therapy for people with demen­tia. In: Cochrane Library, Issue 4. Chich­ester: John Wiley & Sons.

Vink, A., & Smeijsters, H. (2004). Bijdrage aan www.voices.no Country of the month.

Wertheim-Cahen, T., Van Dijk, M., Schouten, K., et al. (2004). About a weeping Willow, a Phoenix rising from its Ashes, and building a house. In J. Wilson & B. Drozdek (Red.), Broken Spirits (blz. 419-442). New York: Routledge and Brunner.

2003

Publicaties

Notermans, H., & Kaufmann, C. (2003). Ich bilde mir das doch nicht ein. Pulsationen, Zeitschrift des Arbeitskreises für Emotionale Reintegration, 45, 7-19.

Notermans, H. (2003). Theoretisch kader beroepsprofiel dramatherapie (met J. Welten).

Smeijsters, H. (2003a). Analogie als Kernkonzept der Musiktherapie. Eine psychologische und empirische Betrachtung. Zeitschrift für Musik-, Tanz- und Kunsttherapie, 14(1), 9-18.

Smeijsters, H. (2003b). Een polyfonie van innovatie. Inaugurale rede. Heerlen: Hogeschool Zuyd.

Smeijsters, H. (2003c). Ein Masterplan für die Verwissenschaftlichung der Kreativtherapie. In: Kreativtherapien. Wissenschaftliche Akzente und Tendenzen. Landschaftsverband Rheinland. Schriften des Dezernats Gesundheit/Heilpädagogische Heime Nr. 5. Pulheim: Rhein Eifel Mosel.

Smeijsters, H. (2003d). Forms of feeling and forms of perception. The fundamentals of analogy in music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, Series Theory Building in Music Therapy An International Archive, 12(1), 71-85.

Smeijsters, H. (2003e). Handboek creatieve therapie (tweede druk). Bussum: Coutinho.

Smeijsters, H. (2003f). Multiple perspectives for the development of an evidence based creative therapy. In: L. Schiltz (Red). Epistemology and practice of research in the arts therapies. Luxembourg: CRP-Santé Luxembourg.

Smeijsters, H., & Vink, A. (2003). Music therapy in the Netherlands. Country of the Month. www.voices.no.

Vink, A. (2003a). Dokter, drie maal daags muziek! Het recept tegen agitatie. Alzheimer Magazine6(3), 18-21.

Vink, A.C. (2003b). Muziek en emotie. Living apart together: een relatie tussen muziekpsychologie en muziektherapie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 22(1), 4-10.

Vink, A. (2003c). Muziektherapie: driemaal daags, dokter. In: Probleemgedrag bij dementerende ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dr. G.J. Hoytema Stichting: Postacademisch onderwijs.

Vink, A., & Bruinsma, M. (2003). Evidence Based Music Therapy. Music Therapy Today, (online), IV(5), available at http://musictherapyworld.net.

2002

Publicaties

Janssen, N. (2002). Creatieve therapie dans & beweging naast psychomotorische therapie, een discussie? Tijdschrift van de NVPMT, 8(1), 18-21.

Smeijsters, H. (2002). De (toegevoegde) waarde van creatieve therapie. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 21(4), 9-16.

 

Presentaties

Schouten, K.A. (2002). Beeldende therapie met getraumatiseerde vluchtelingen. Congres Pharos: Hoe helpt u mij? Woudschoten, Zeist.

Schouten, K.A. (2002). Lezing over Kunst en Psychiatrie. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, De Gelderse Roos.

 

 

Publicaties voor 2002

Publicaties

Smeijsters, H. (2001). Die musiktherapeutische Behandlung der Autoaggression bei geistig Behinderten mit Autismus.Musiktherapeutische Umschau, 22(3), 204-223.

Smeijsters, H. (2000). Handboek creatieve therapie. Bussum: Coutinho.

Smeijsters, H. (2000). Neurologische und physiologische Aspekte der Musiktherapie. Beiträge zur Musiktherapie nr. 8. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie.

Smeijsters, H. (1999). Feelings of doubt, hope and faith. In: J. Hibben. Inside music therapy. Client experiences. Gilsum PA: Barcelona Publishers.

Smeijsters, H. (1999). Grundlagen der Musiktherapie. Theorie und Praxis der Behandlung psychischer Störungen und Behinderungen. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1999). Music therapy helping to work through grief and finding a personal identity. Qualitative single case research. Journal of Music Therapy, 16(3), 222-252.

Smeijsters, H., & Storm, H. (1998). Becoming friends with your mother. Techniques of qualitative research illustrated with examples from the short-term treatment of a girl with enuresis. Music Therapy14(1), 61-83.

Smeijsters, H. (1997). Die therapeutische Wirkung der Musik – Ergebnisse der Forschung. In: L. Müller & H.G. Petzold (Hrsg). Musiktherapie in der klinischen Arbeit. Integrative Modelle und Methoden. Stuttgart: Gustav Fischer.

Smeijsters, H. (1997). Multiple perspectives. A guide to qualitative research in music therapy. Gilsum: Barcelona Publishers.

Smeijsters, H. ­(1997). Musiktherapie bei Alzheimerpatienten. Eine Meta-Analyse von Forschungs-ergebnissen. Musiktherapeutische Umschau, 18(4), 268-283.

Smeijsters, H. (1997). Muziektherapie als onderdeel van de begeleiding van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. In: J.A.M. Vandermeulen, B.J.J. Ansink, & P.B. Defares (Red). Hand­boek posttraumatische stoornissen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht: De Tijdstroom.

Smeijsters, H. (1996). Music therapy with anorexia nervosa: an integrative theoretical and methodological perspective. British Journal of Music Therapy, 10(2), 3-13.

Smeijsters, H. (1996). Qualitative single-case research in practice: A necessary, reliable and valid alternative for music therapy research. In: M. Lan­genberg, K. Aigen, & J. Frommer (Reds). Qualita­tive music therapy research. Beginning dialogues. Gilsum: Barcelona Publishers.

Smeijsters, H., & Van den Berk, P. (1995). Music therapy with a client suffering from musicogenic epilepsy. A naturalistic qualitative single-case research. The Arts in Psycho­therapy22(3), 249-263.

Smeijsters, H. (1995). Functions of music in music therapy. In: T. Wigram, R. West, & B. Saperston (Reds). The art and science of music therapy: A hand­book. London: Harwood Academic Publis­hers.

Smeijsters, H. (1995). Handboek muziektherapie. Theoretische en methodische grondslagen voor de behandeling van psychische stoornissen en handicaps. Heerlen: Melos.

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Van Nieuwenhuijzen, N. (1995). De relatie tussen muziekfragmenten en waardegebieden in de receptie­ve muziektherapie met depressieve patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37(7), 582-595.

Smeijsters, H., Wijzenbeek, G., & Nieuwenhuijzen N. van. (1995). The evocation of values of depressed patients by excerpts of recorded music. Jou­rnal of Music Therapy, XXXII (3), 167-188.

Smeijsters, H. (1994). Musiktherapie als Psychotherapie. Stuttgart: Gustav Fischer.

Smeijsters, H. (1993). Music therapy and psychotherapy. The Arts in Psychotherapy, 20, 223-229.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1993). Research in practice in the music therapeutic treatment of a client with symptoms of anorexia nervosa. In: M. Heal & T. Wigram (Reds). Music therapy in Health and Education. London: Jessica Kingsley Publishers.

Smeijsters, H. (1992). Indicatie en analogie: kan muziektherapie beschouwd worden als een vorm van psychothe­rapie? Tijdschrift voor psychotherapie, 18(2), 88-101.

Smeijsters, H. (1991). Muziektherapie als psychotherapie. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Smeijsters, H., & Van den Hurk, J. (1991). Musical improvisation in the treatment of a man with obsessive compulsive personality disorder. In: K.E. Brus­cia (Red). Case stu­dies in music thera­py. Phoenixville-PA: Barcelona Publishers.

Smeijsters, H. (1987). Muziek & psyche. Thema’s met variaties uit de muziekpsychologie. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Smeijsters, H. (1986). De muziek in de greep van de technologie. Dissertatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit.