Master of Arts Therapies

De Master of Arts Therapies is een tweejarige, NVAO-geaccrediteerde opleiding voor afgestudeerde dramatherapeuten, muziektherapeuten, beeldende therapeuten, dans-bewegingstherapeuten, kunstzinnig therapeuten en speltherapeuten met praktijkervaring. Centraal staat evidence-based en reseach-based werken. Dit betekent dat je als student je eigen praktijkervaring meeneemt naar de opleiding. Je ontwikkelt indicaties, producten en richtlijnen voor je eigen cliënten. Tevens doe je praktijkonderzoek in je eigen werksituatie en daarbuiten. Op deze wijze ontwikkel je de professie, versterk je de profilering van de vaktherapie en zorg je mede voor de wetenschappelijke onderbouwing van de vaktherapieën. Daarnaast bevat de opleiding een vakspecifieke module om je expertise op het eigen vakgebied te vergroten.

De Master of Arts Therapies is een opleiding die wordt vormgegeven binnen een samenwerkingsverband van Zuyd Hogeschool (penvoerder), Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Stenden Hogeschool. Daarnaast wordt samengewerkt met ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.

De opleiding bestaat in het eerste jaar uit vijf modules (indicatiestelling & productontwikkeling, richtlijnontwikkeling, vakverdieping, theorieontwikkeling en professionalisering) en in het tweede jaar een praktijkgericht onderzoeksproject, waarbij de student kan kiezen tussen een kwantitatief onderzoek of een kwalitatief onderzoek. Parallel aan het gehele curriculum loopt de lintmodule ‘Toepassing van competenties in de praktijk’.

De opleiding is per 1 september 2017 niet van start gegaan vanwege te weinig aanmeldingen veroorzaakt door het hoge collegegeldtarief. Er wordt hard gewerkt aan een alternatief zodat zo snel mogelijk (waarschijnlijk per 1 september 2019) een variant van deze opleiding van start kan gaan met het (lagere) wettelijke collegegeldtarief.

De toelatingscriteria zijn:

  • Een afgeronde hbo-opleiding.
  • Met goed gevolg het toelatingsgesprek afronden.

Aanmelden via Studielink dient pas te geschieden nadat je bent toegelaten.

Meer informatie is te vinden in de flyer en op de website van Zuyd Hogeschool.